Yield Js Là Gì / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Nodejs Là Gì? Expressjs Là Gì ? Từng Bước Tạo Ứng Dụng Chat Trên Nodejs

NodeJS là gì ?

NodeJS là một mã nguồn được xây dựng dựa trên nền tảng Javascript V8 Engine. Nó được xây dựng để chạy trên server.

Javascript là một ngôn ngữ hướng sự kiện, do đó bất cứ điều gì xảy ra trên server đều tạo ra một sự kiện non-blocking, do vậy nên 1 website sử dụng NodeJS có thể đáp ứng được việc truy cập cùng lúc một lượng user cực kì lớn.

Vậy NodeJS thích hợp để làm gì. Với các đặc trưng của mình thì NodeJS thích hợp để xây dựng các ứng dụng thời gian thực, ví dụ như hệ thống chat online hoặc hệ thông thông báo…

Lợi ích của framework Express

Cài đặt NodeJS và framework Express

Bài viết sẽ hướng dẫn cài đặt trên môi trường linux (ubuntu).

Cài đặt NodeJS

apt-get install nodejs

Cài đặt NPM:

apt-get install npm

Cài đặt xong 2 gói trên, gõ lệnh

để kiểm tra version của các gói tương ứng. Tiếp theo, tạo thư mục expressjs và khởi tạo project

mkdir /var/www/expressjs cd /var/www/expressjs npm init

Điền các thông tin tương ứng (name, version, description …) mà trình cài đặt yêu cầu hoặc enter để bỏ qua nếu bạn thấy nó đã phù hợp, cuối cùng chọn yes để kết thúc. Thực hiện tiếp các lệnh

npm install express --save npm install express npm install express-generator -g cd /var/www/ express expressjs cd expressjs npm install

Vậy là xong phần cài đặt, giờ hãy thử chạy lệnh sau

nodejs /var/www/expressjs/bin/www

và mở trình duyệt truy cập http://localhost:3000/ bạn sẽ thấy

Express Welcome to Express

Vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt Express framework, giờ hãy xem qua các thư mục một chút.

bin: Thư mục này chứa các file khởi tạo ứng dụng của bạn, mặc định khi cài đặt sẽ chứa file www, là file mà các bạn chạy lệnh phía trên để khởi tạo ứng dụng.

node_modules: chứa core framework và các thư viện trên nền NodeJS

public: chứa các file css, javascript và ảnh.

routes: định nghĩa url và method.

views: định nghĩa các màn hình.

app.js: là một file quan trọng, có nhiệm vụ kết nối tất cả mọi thứ để ứng dụng có thể chạy một cách chính xác.

package.json: file định nghĩa các module.

Xây dựng ứng dụng chat đơn giản

Để xây dựng ứng dụng chat chúng ta cần cài thêm socket.io, các bạn chạy lệnh phía dưới

cd /var/www/expressjs npm install --save socket.io npm install

trong thư mục expressjs tạo file chúng tôi và chat.html, nội dung 2 file như sau

chat.js

var app = require('express')(); var http = require('http').Server(app); var io = require('socket.io')(http); app.get('/', function(req, res){ res.sendFile(__dirname + '/chat.html'); }); io.on('connection', function(socket){ socket.on('chat message', function(msg){ io.emit('chat message', msg); }); }); http.listen(3000, function(){ console.log('listening on *:3000'); });

chat.html

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { font: 13px Helvetica, Arial; } form { background: #000; padding: 3px; position: fixed; bottom: 0; width: 100%; } form input { border: 0; padding: 10px; width: 90%; margin-right: .5%; } form button { width: 9%; background: rgb(130, 224, 255); border: none; padding: 10px; } #messages { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; } #messages li { padding: 5px 10px; } #messages li:nth-child(odd) { background: #eee; } var socket = io(); $(‘form’).submit(function () { socket.emit(‘chat message’, $(‘#m’).val()); $(‘#m’).val(”); return false; }); socket.on(‘chat message’, function (msg) { });

Sau khi hoàn tất, hãy thử chạy lệnh

nodejs /var/www/expressjs/chat.js

Nếu có thông báo

listening on *:3000

tức là ứng dụng đã được khởi tạo, giờ hãy mở 2 trình duyệt, truy cập localhost:3000 và kiểm tra kết quả xem sao.

Kết luận

Sau bài này, bạn đã hiểu được cách thức hoạt động của NodeJS và framework Express khá mạnh mẽ của NodeJS.

Lợi ích của framework luôn là giúp code dễ dàng hơn, cải thiện được chất lượng hiệu suất của ứng dụng.

Framework Express đã đáp ứng được hết những điều người developer cần để có thể phát triển, mở rộng ứng dụng.Và chúng ta có thể tham khảo qua bài viết Từng bước tạo RESTful API với chúng tôi , Express, MySQL

Angular Js Là Gì? Vai Trò Của Angularjs Gồm Những Gì?

Angular JS là gì?

Angular JS được phát triển bởi Google và phát hành lần đầu tiên vào năm 2010. Thuộc thể loại JavaScript, Single-page application Framework.

Các tính năng cốt lõi của Angular JS

Scope: Đối tượng hướng đến Model, là cầu nối giữa Controller và View

Controller: Gồm các hàm JavaScript kết hợp với bộ điều khiển Scope

Model: Khi có người dùng tương tác nó sẽ hiển thị dữ liệu ra ngoài View

View: Những thứ người dùng có thể thấy được trên trình duyệt

Data-binding: Chuyển đổi dữ liệu giữa Model và View

Services: Là các singleton object mà được khởi tạo duy nhất một lần trong ứng dụng

Filter: Bộ lọc cho phép lọc ra các thành phẩn của một mảng và trả về mảng mới

Routing: Chuyển đổi giữa các action trong Controller, qua lại giữa các View

Templates: Có chức năng hiển thị thành phần của Controller, là một phần của View

Deep Linking: Các liên kết sâu. cho phép mã hóa trạng thái của ứng dụng trong các URL để đánh dấu được với công cụ tìm kiếm.

Một số components của AngularJS chính

ng-bind: Được sử dụng để gắn kết dữ liệu ứng dụng AngularJS đến các thẻ HTML

ng-app: Có vai trò định nghĩa và liên kết một ứng dụng AngularJS tới HTML

ng-model: gắn kết giá trị của dữ liệu ứng dụng AngularJS đến các điều khiển đầu vào HTML

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Angular JS Framework

Bạn truy cập trang chủ tại https://angularjs.org/ để tải về phiên bản mới nhất với file angulajs.min.js

Hoặc cũng có thể gọi trực tiếp thông qua CDN

Thử chạy chương trình đầu tiên xem nào!

Khi bạn nhập tên vào nó sẽ hiển thị ngay tức thời, có nghĩa là bạn nhập gì vào ô trống thì nó hiện ra cái đó luôn

– Về ưu điểm:

+ Được Google phát triển nên đây là Framework thực sự tuyệt vời

+ Dễ dàng tái sử dụng lại component

+ Tiết kiệm thời gian cho Web Developer

+ Chạy được mọi trình duyệt kể cả PC và Mobile

+ Tạo ra các Single Page Aplication dễ dàng

– Về nhược điểm:

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội thì nó cũng tồn tại một vài nhược điểm như:

+ Nếu bị vô hiệu hoá trên trình duyệt thì website chỉ hiển thị được HTML và CSS

+ Không an toàn vì được phát triển từ JavaScript quá phổ biến

Đây là bài viết đầu tiên giới thiệu về Angular Js giúp bạn có cái nhìn tổng quan. Trong những bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn để có thể tạo ra các ứng dụng nhanh chóng nhất.

Định Nghĩa Net Yield / Lợi Suất Ròng Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

1. Lãi (hoặc lỗ) từ một khoản đầu tư, sau khi trừ đi chi phí trả ngay và các dự phòng khoản lỗ.

2. Suất thu lợi của một trái phiếu, có tính đến giá mua, tỉ lệ phiếu lãi coupon và số năm tới ngày đáo hạn. Các trái phiếu đô thị được niêm yết trên cơ sở lợi suất ròng.

Cũng còn gọi là lợi suất đáo hạn. 

Bài 1 : Reactjs Là Gì?

React.JS là một thư viện Javascript dùng để xây dựng giao diện người dùng. Với cá nhân tôi cũng như nhận xét chung của cộng đồng về ReactJS thì nó nhanh, dễ học và vui.

Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đến với những khái niệm.

React được xây dựng xung quanh các component, chứ không dùng template như các framework khác. Bạn có thể tạo ra một component bằng các gọi phương thức createClass của đối tượng React, điểm bắt đầu khi tiếp cận với thư viện này.

Ví dụ.

Phương thức createClass nhận vào một tham số, là đối tượng mô tả đặc tính của component. Đối tượng này bao gồm tất cả các phương thức để hình thành nên component. Phương thức quan trọng nhất là render, phương thức này được trigger khi component đã sẵn sàng để được render lên trên page.

Trong hàm đó, bạn sẽ trả về một mô tả cho việc bạn muốn React render cái gì lên trên page. Như trong ví dụ ở trên, đơn giản tôi muốn render một button.

Chú ý: Hàm render chính là mô tả cụ thể của UI tại bất cứ thời điểm nào. Vì thế nếu dữ liệu thay đổi, React sẽ take care việc update UI với dữ liệu tương ứng. Các bạn có thể hiểu đơn giản là, khi dữ liệu thay đổi, React sẽ tự động gọi hàm render để update lại UI.

Đây đơn giản là một syntax extension của Javascript. Với nó bạn có thể viết Javascript với những tag giống như XML (XML-like). Về bản chất, các tag thực sự là những lời gọi hàm, sẽ được chuyển đổi trong React code và end up dưới dạng HTML và Javascript trong cây DOM.

Nhưng với những gì bạn biết ở hiện tại, chỉ cần hiểu đơn giản nó giống như là HTML/XML với một số khả năng khác.

Nếu bạn muốn lồng nhiều component vào nhau, bạn sẽ làm điều này trong lệnh return của phương thức render.

Ví dụ.

Phía trên, tôi đang lồng Form component vào trong App component. Đây là một dạng quan hệ cha con (parent-child) mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy trong HTML.

Phương thức React.render() như các bạn thấy ở trên nhằm mục đích kickstart việc render, và render thừ root component, trong trường hợp trên là App vào trong DOM với container cụ thể là element có id là app

Nguồn https://kipalog.com

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.