Y Dược Là Gì Tiếng Anh / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Dược

Dịch vụ dịch thuật tài liệu y tế

Dịch tài liệu y khoa và dược khoa bằng tiếng Anh đòi hỏi độ chính xác và trình độ chuyên môn cao. Vì vậy điều quan trọng là phải tìm một công ty dịch thuật với đội ngũ biên dịch có kinh nghiệm ở mảng y tế với chất lượng đã được công nhận.

Dịch Thuật SMS là một nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ dịch tiếng Anh chuyên ngành y tế cho một loạt các công ty trong ngành y và dược. Chất lượng là yếu tố quan trọng nhất đối với chúng tôi. Để đảm bảo chất lượng được duy trì, chúng tôi chỉ cộng tác với các bác sĩ, dược sĩ có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc với tiêu chuẩn cao nhất trong từng lĩnh vực chuyên ngành.

Quy trình dịch thuật y dược

Mỗi dự án dịch thuật tiếng Anh lĩnh vực y tế sẽ do một người quản lý dự án phụ trách, người sẽ trực tiếp điều phối các y bác sĩ tham gia vào dự án. Mỗi tài liệu luôn được bởi một (nhóm) bác sĩ/dược sĩ và hiệu đính bởi một (nhóm) bác sĩ/dược sĩ khác, những người được đào tạo bài bản bằng Anh ngữ và có chuyên môn trong lĩnh vực đề cập của tài liệu. Do đó bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ nhận được một dịch vụ dịch thuật ở mức độ chuyên nghiệp nhất.

Bảo mật

Không chỉ chuyên nghiệp về vấn đề chất lượng trong các bản dịch y khoa, chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc xử lý với các tài liệu mật, nhạy cảm. Nếu yêu cầu, chúng tôi sẽ ký một thỏa thuận bảo mật tài liệu trước khi nhận bất kỳ tài liệu nào từ khách hàng.

Cần báo giá dịch thuật y khoa nhanh?

Nếu đã có sẵn tài liệu cần dịch ở dạng file điện tử

Vui lòng điền vào form sau đính kèm theo tài liệu cần dịch. Dịch Thuật SMS sẽ báo giá trong vòng 10 phút sau khi nhận được yêu cầu của quý khách.

Chưa có sẵn tài liệu để gửi?

Hoặc cần tìm hiểu thêm về dịch vụ trước khi gửi tài liệu cần dịch, vui lòng liên hệ theo các cách sau đây:

Tài liệu y khoa thường dịch

Dịch Bài viết tạp chí y khoa tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Bảng câu hỏi y tế tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Bảng dữ liệu y học tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Bảng đồng ý tham gia nghiên cứu (Informed Consent Forms) tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Bao bì & nhãn y tế tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Bao bì và nhãn trên thuốc và các sản phẩm y tế tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Báo cáo cảnh giác dược (Pharmacovigilance reports) tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Báo cáo CRF (case report forms) tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Báo cáo của chuyên gia/bác sĩ tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Báo cáo Toxicology tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Biểu mẫu báo cáo CRF (Case Report Forms) tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Các thử nghiệm lâm sàng tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật CRA Vật liệu Đào tạo & Video tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Đặc tính sản phẩm (SPC) tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Giao thức lâm sàng tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Hồ sơ y dược tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Hồ sơ bệnh án tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Hồ sơ Master Batch và Báo cáo sai lệch tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Hướng dẫn sử dụng thuốc tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Hướng dẫn sử dụng cho các phần mềm y tế tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Hướng dẫn sử dụng dành cho bác sĩ tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Mô tả quy trình sản xuất thuốc tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Nghiên cứu dược lý tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Nghiên cứu dược phẩm, các báo cáo và tài liệu tập huấn trong ngành dược tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Nhãn sản phẩm tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Nhãn thuốc, bao bì thuốc tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Quy trình lâm sàng (Clinical protocols) tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Hồ sơ đăng ký thuốc tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Tài liệu kỹ thuật & Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Hướng dẫn sử dụng thuốc tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Tài liệu nghiên cứu y học tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Tài liệu SOP trong ngành y dược tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Tài liệu thông tin công cộng y học tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Tài liệu về sở hữu trí tuệ y tế tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Tạp chí y khoa tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Tờ rơi thông tin bệnh nhân (Patient Information Leaflets) tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Tờ thông tin bệnh nhân tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Thiết bị y tế tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Thỏa thuận và hợp đồng nghiên cứu lâm sàng tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Thông tin bệnh nhân tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Thử nghiệm thuốc tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Văn bản pháp quy y học tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Văn bản pháp quy ngành y tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Giao diện người dùng (UI) cho các thiết bị y tế tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch Phần mềm y tế tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch thuật Website cho bệnh viện, phòng khám, các công ty trong ngành y dược tiếng Anh Việt / Việt Anh

Dịch vụ cập nhật thay đổi trong bản dịch y dược

Một số tài liệu y tế được cập nhật thường xuyên, thậm chí nhiều lần trong năm ở một số trường hợp. Điều này đặc biệt đúng với hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế và các tài liệu thử nghiệm lâm sàng. Để cung cấp dịch vụ nhanh và tiết kiệm chi phí cho khách hàng, chúng tôi duy trì bộ nhớ dịch thuật cho tất cả các tài liệu dịch. Sử dụng bộ nhớ dịch cho phép chúng tôi xác định chính xác những gì đã thay đổi kể từ phiên bản dịch cuối cùng, và chỉ dịch những phần văn bản mới và những thay đổi so với tài liệu cũ.

Liên hệ

Bạn đang cần một báo giá trực tuyến cho bản dịch tài liệu y tế từ tiếng Anh qua tiếng Việt? Xin vui lòng điền vào mẫu báo giá trực tuyến. Chúng tôi sẽ gửi báo giá trong cùng ngày làm việc. Ngoài ra bạn có thể gửi mail cho chúng tôi, hoặc chỉ cần gọi đến (84-8)66 813 107 – 0934 436 040 để gặp bộ phận kinh doanh của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ dịch thuật tài liệu y khoa của chúng tôi cho các ngôn ngữ khác.

30 Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Dược Về Các Loại Thuốc

aspirin /’æspərin/: thuốc aspirin

athlete’s foot powder /’æθli:ts fut /’paudə/: phấn bôi nấm bàn chân

cough mixture /kɔf /’mikstʃə/: thuốc ho nước

diarrhoea tablets /,daiə’riə ‘tæblit/: thuốc tiêu chảy

emergency contraception /i’mə:dʤensi kɔntrə’sepʃn/: thuốc tránh thai khẩn cấp

eye drops /ai drɔp/: thuốc nhỏ mắt

hay fever tablets /hei ‘fi:və ‘tæblit/: thuốc trị sốt mùa hè

indigestion tablets /,indi’dʤestʃn ‘tæblit/: thuốc tiêu hóa

laxatives /’læksətiv/: thuốc nhuận tràng

lip balm (lip salve) /lip bɑ:m/ /lip sɑ:v/: sáp môi

medicine /’medsin/: thuốc

nicotine patches /’nikəti:n /pætʃ/: miếng đắp ni-cô-tin

painkillers /’peinlis/: thuốc giảm đau

plasters /’plɑ:stə/: miếng dán vết thương

pregnancy testing kit /’pregnənsi tedtiɳ kit/: dụng cụ thử thai

prescription /pris’kripʃn/: đơn thuốc

sleeping tablets /sli:piɳ’tæblit/: thuốc ngủ

throat lozenges /θrout ‘lɔzindʤ/: thuốc đau họng viên

travel sickness tablets /’træveil ‘siknis ‘tæblit/: thuốc say tàu xe

vitamin pills /’vitəmin pils/: thuốc vitamin

medication /ˌmedɪˈkeɪʃən/: dược phẩm

capsule /ˈkæpsjuːl/: thuốc con nhộng

injection /ɪnˈdʒekʃən/: thuốc tiêm, chất tiêm

ointment /ˈɔɪntmənt/: thuốc mỡ

paste /peɪst/: thuốc bôi

pessary /ˈpesəri/: thuốc đặt âm đạo

powder /ˈpaʊdər/: thuốc bột

solution /səˈluːʃən/: thuốc nước

spray /spreɪ/: thuốc xịt

suppository /-ˈpɑː.zə.tɔːr.i/: thuốc đạn

syrup /ˈsɪrəp/: thuốc bổ dạng siro

tablet /ˈtæblət/: thuốc viên

inhaler /ɪnˈheɪlə(r): ống hít

Mẫu câu tiếng Anh về các loại thuốc

Cough mixture abuse has been reported to cause severe folate deficiency and neurological defects. – Việc lạm dụng thuốc ho nước đã được báo cáo rằng gây thiếu hụt folate nghiêm trọng và khuyết tật hệ thần kinh.

Eye drops are used for many reasons, ranging from dry eyes to primary treatment for infections, viruses, and diseases. – Thuốc nhỏ mắt được sử dụng vì nhiều lý do, từ khô mắt cho đến điều trị nhiễm trùng, vi rút và các bệnh lý.

Laxatives can help relieve and prevent constipation. But not all laxatives are safe for long-term use. – Thuốc nhuận tràng có thể giúp làm giảm và ngăn ngừa táo bón. Nhưng không phải tất cả các loại thuốc nhuận tràng đều an toàn nếu sử dụng lâu dài.

Versatis medicated plasters are used to treat pain caused by post herpetic neuralgia. – Miếng dán y tế Versatis được sử dụng để làm giảm các cơn đau do viêm dây thần kinh zona.

You can’t buy this medicine without a prescription. – Bạn không thể mua loại thuốc này mà không có toa thuốc của bác sĩ.

Vitamin pills are a waste of money, usually offer no health benefits and could even be harmful, a group of leading scientists has said. – Thuốc vitamin là một sự lãng phí tiền bạc, thường thì nó không cung cấp lợi ích cho sức khỏe và thậm chí còn có thể gây hại, một nhóm các nhà hoa học hàng đầu cho biết.

Những Thông Tin Cần Biết Về Tiếng Anh Ngành Dược

1. Ngành dược học tiếng Anh là gì?

Bạn có biết ngành dược trong tiếng Anh là gì không?

2. Học tiếng Anh ngành dược

Học tiếng Anh trong ngành dược thật sự rất khó nhớ bởi vì nó không được dùng trong giao tiếp hàng ngày. Đôi khi trong môi trường làm việc hằng ngày, bạn cũng cần phải trao đổi thông tin về chuyên ngành dược tiếng Anh với các bác sĩ từ nước ngoài. Học tiếng Anh cho sinh viên năm nhất ngành dược là vấn đề đang được chú trọng hiện nay.

Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách cho một số mẫu câu giao tiếp tiếng anh có sẵn và từ vựng về các lĩnh vực hằng ngày trong ngành dược như thuốc, bệnh tật và thiết bị y tế.

Acne: Mụn trứng cá;

Allergy: Dị ứng;

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome): Hội chứng suy giảm miễn dịch;

Arthritis: Viêm khớp;

Athlete’s foot: Bệnh nấm bàn chân;

Asthma: Hen;

Bleeding: Chảy máu;

Backache: Bệnh đau lưng;

Blister: Phồng rộp;

Bruise: Vết thâm tím;

Broken: Gãy (Broken leg: Gãy chân, Broken arm: Gãy tay);

Chest pain: Bệnh đau ngực;

Cancer: Ung thư;

Chicken pox: Bệnh thủy đậu;

Cold: Cảm lạnh;

Cough: Ho;

Constipation: Táo bón;

Cut: Vết đứt;

Diabetes: Bệnh tiểu đường;

Depression: Suy nhược cơ thể;

Diarrhea: Bệnh tiêu chảy;

Eating disorder: Rối loạn ăn uống;

Earache: Đau tai;

Thermometer: Nhiệt kế;

Syringe: Ống tiêm;

Cast: Bó bột;

Stethoscope: Ống nghe;

X-ray: Chụp bằng tia X;

Obstetric examination table: Bàn khám sản khoa;

Examining table: Bàn khám bệnh;

Urine sample: Mẫu nước tiểu;

Chart: Biểu đồ theo dõi;

Dropping bottle: Túi truyền;

Scales: Cái cân;

Dropper: Ống nhỏ giọt;

Blood pressure monitor: Máy đo huyết áp.

3. Phần mềm học tiếng anh chuyên ngành dược

Uptodate

Tên của app đã nói lên chính bản thân nó: app này cung cấp những thông tin mới nhất về cách chăm sóc sức khỏe và nhắm vào những người bình thường và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nó cũng rất có ích đối với sinh viên ngành dược.

Lexicomp

App Lexicomp là một ứng dụng rất hiệu quả đối với sinh viên ngành dược. Nó cung cấp những thông tin về các loại thuốc có sẵn. Bao gồm ngày cấp phép hoạt động, tác dụng phụ, và về việc cấm dùng cho các bệnh nhân nhỏ tuổi và người lớn.

4. Học tiếng anh chuyên ngành y dược

Englishmed

Englishmed là một website dạy về tiếng anh cho người làm việc trong ngành y dược mà cụ thể là chăm sóc sức khỏe cũng như là tiếng anh nâng cao cho bác sĩ và y tá. Với Englishmed, bạn có thể có những bài luyện tập miễn phí về cách đọc, viết, nói và nghe cho bác sĩ, y tá, dược sĩ. 

Englishmed hỗ trợ học tiếng Anh ngành dược hiệu quả

Những bài tập này rất hữu ích và bạn có thể luyện tập những kĩ năng này trong mỗi bài học. Nó bao gồm những đoạn đối thoại và bài tập về ngữ pháp và từ vựng về y dược.

Medical English

Khóa học cũng bao gồm một số kiến thức về cách đọc, nghe, nói, viết và từ vựng. Sinh viên có thể học và hoàn thành bài tập trên máy tính, điện thoại thông minh hay các thiết bị di động.

Hy vọng thông qua những chia sẻ trên, các bạn đã có những hiểu biết và hỗ trợ bạn trong việc học tiếng Anh chuyên ngành y dược.

1.8

(35%)

4

votes

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark

Đầu tháng 12/2018 vừa qua ,Khoa Nhi BVĐHYD Shing Mark tiếp nhận 1 bé gái 14 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai. Vào viện vào ngày thứ 5 của bệnh với tình trạng : mệt,đừ, ói liên tục, nhức đầu chóng mặt dữ dội, M=0,HA=0,da xanh tái ,chi lạnh

Bé được đưa vào phòng hồi sức nhi, với chuẩn đoán: Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng N5, xử trí thở oxy, truyền dịch chống sốc tích cực. Bé ra sốc, sinh hiệu ổn định được 23 giờ. Bé lại than mệt, mạch nhanh nhẹ 135 1/p, HA 60/40mmHg, được chuẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng N5 tái sốc lần 1. Xử trí: truyền dung dịch cao phân tử (HES 6%) chống sốc ,sau 6 giờ ra sốc, ổn định sinh hiệu, bé thở mệt .ậm ạch, SpO2 giảm 90-92%, bé được gắn máy thở không xâm lấn (NCPAP) ,sau 2 ngày điều trị tích cực : mạch ,huyết áp ,sinh hiệu ổn định, bé được chuyển ra phòng bệnh thường.

Sốt xuất huyết Dengue (SXH) được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào loại bệnh đáng quan tâm nhất do muỗi truyền. Đây là bệnh lan truyền với tốc độ rất nhanh, ước tính số ca bệnh tăng lên hơn 30 lần trên toàn cầu trong 50 năm qua.

Tại Việt Nam, SXH là một bệnh phổ biến, đặc biệt là ở khu vực duyên hải miền Trung và miền Nam. Do chưa có thuốc đặc trị và vắc-xin phòng bệnh, phương pháp kiểm soát SXH chủ yếu sử dụng các biện pháp xua muỗi, diệt muỗi, diệt bọ gậy và sử dụng các biện pháp hoá học khi xuất hiện các ổ dịch.

SXH là một bệnh truyền nhiễm và véc-tơ truyền bệnh chính là muỗi vằn (tên khoa học là muỗi Aedes aegypti). Đây là loại muỗi sống gần con người, thường ở xung quanh nhà và nơi làm việc của con người. Chu trình truyền bệnh như sau: người mang vi-rút Dengue → muỗi → các thành viên khác trong cộng đồng.

Qua trường hợp trên rút ra cảnh báo sau :1. Đang trong mùa dịch sốt xuất huyết ,phụ huynh nên đưa con đến cơ sở tế có uy tín, làm được xét nghiệm để được khám và sàng lọc sốt xuất huyết khi bé có biểu hiện sốt cao khó hạ.2. Khi bé đã được chẩn đoán sốt xuất huyết rồi thì nên khám, tái khám,nhập viện theo sự hướng dẫn của Bác sĩ chuyên Khoa Nhi.3. Phòng tránh bệnh sốt xuất huyết bằng cách: vệ sinh nơi ở,cống rãnh,đổ bỏ các chậu chưa nước không sử dụng,diệt muỗi ,diệt lăng quăng, ngủ màn.