Tiem Vang Arlington Tx / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Atgt_Tson Copy Of Atgt Tx Ppt

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH-BAN ATGTTHỊ XÃ TỪ SƠNHỘI THITHANH NIÊN VớI VĂN HOá GIAO THÔNG NĂM 2012KIẾN THỨC AN TOÀN GIAO THÔNGPhần thi

1Lựa chọn các Bộ câu hỏi2345Câu Hỏi 1:Khái niệm “Làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?1- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường;2- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.

012345678910Đáp án: 2. Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. Câu Hỏi 2:Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?

1- Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải;

2- Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội;

3- Là trách nhiệm của Cảnh sát giao thông.012345678910Đáp án: 2.Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội; Câu Hỏi 3: Cơ quan nào quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ?1- Bộ Giao thông vận tải;2- Cục Đường bộ Việt Nam;3- Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh thành phố;4- Cảnh sát giao thông.

Câu Hỏi 4:Trong đô thị, đoạn đường không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 20km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. 012345678910Đáp án: 2.Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi; Câu Hỏi 5: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?1- Biển 1;2- Biển 3;3- Biển 2;4- Biển 1 và 3.

1- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

2- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

3- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn. 012345678910Đáp án: 1.Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn; Câu Hỏi 2:Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

1- Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

2- Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông;

3- Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ. 012345678910Đáp án: 1.Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; Câu Hỏi 3: Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, trừ đường cao tốc, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 60km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. 012345678910Đáp án: 4.Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. Câu Hỏi 4: Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 30km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

1- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

2- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

3- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn. 012345678910Đáp án: 1. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn; Câu Hỏi 2: Trong Luật giao thông đường bộ khái niệm “Đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng?

1- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác;

2- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và xe thô sơ, không giao cắt cùng mức với đường khác. 012345678910Đáp án: 1.Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác;Câu Hỏi 3: Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 25km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. 012345678910Đáp án: 1.Xe xích lô máy, xe gắn máy; Câu Hỏi 4:Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, trừ đường cao tốc, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 60km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

1- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác;

2- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và xe thô sơ, không giao cắt cùng mức với đường khác. 012345678910Đáp án: 1. Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác;Câu Hỏi 2:“Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” gồm những loại nào?

1- Ô-tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy;

2- Ô-tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật. 012345678910Đáp án: 2. Ô-tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật.Câu Hỏi 3:Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 30km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. 012345678910Đáp án: 3.Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi; Câu Hỏi 4:Trên đường có nhiều làn đường cho xe chạy cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người lái xe cho xe chạy như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1- Cho xe chạy trên bất kỳ làn đường nào, khi chuyển làn phải có đèn tín hiệu báo trước, phải bảo đảm an toàn;

2- Phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trướcvà phải đảm bảo an toàn. 012345678910Đáp án: 2.Phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trướcvà phải đảm bảo an toàn. Câu Hỏi 5:Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?1- Biển 1;2- Biển 3;3- Biển 2;4- Cả 3 biển.

1- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại;

2- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông;

1- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

2- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

3- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn. 012345678910Đáp án: 1.Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn; Câu Hỏi 3:“Người điều khiển giao thông” gồm những thành phần nào?

1- Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông;

2- Cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt. 012345678910Đáp án: 2.Cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt. Câu Hỏi 4:Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 30km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

10 Điểm Ăn Sáng Tốt Nhất Ở Arlington, Texas

Arlington là nơi tổ chức các địa danh du lịch Sân vận động AT & T và Six Flags, biến thành phố trở thành một nam châm cho các nhà hàng nhượng quyền thương mại. Trong khi du khách có thể thấy mình bị xói mòn trong chuỗi, những điểm 10 là điều cần thiết để truy cập nếu bạn đang khao khát cho bữa sáng nấu chín bởi người dân địa phương trong biết. Đây là hướng dẫn của chúng tôi để ăn tối cho bữa sáng và bữa nửa buổi.

Lưu vào danh sách yêu thích Chia sẻ với người khác Facebook Twitter Pinterest Email Sao chép liên kết

Tom’s Burgers & Grill

Tom’s Burgers & Grill, 1530 N Cooper St, Arlington, TX, Hoa Kỳ + 817 459 9000

Lưu vào danh sách yêu thích Chia sẻ với người khác Facebook Twitter Pinterest Email Sao chép liên kết

Potager Cafe

Chủ sở hữu Cynthia Chippendale đã biến Potager thành nhà hàng nông sản yêu thích của Arlington. Phương châm của Potager là, “chỉ hỏi nhiều nhất là bạn có thể ăn và trả những gì bạn cảm thấy nó có giá trị”, nghĩa là không có giá cố định và các món ăn nhỏ được chế biến bằng các sản phẩm hữu cơ của địa phương. Thực đơn thay đổi hàng ngày đặc biệt tốt cho bữa nửa buổi, với món quiches, súp, salad và bánh mì mới nướng cùng bánh ngọt được cung cấp. Việc ăn uống chung và sự rung cảm của bohemia chỉ làm tăng giá vé vô cùng tươi mới và lành mạnh. Potager’s cũng là BYOB, làm cho một trải nghiệm ăn uống sống động mà cảm thấy giống như nhà của một ai đó hơn là một nhà hàng.

Potager, 315 S Mesquite St, Arlington TX, Hoa Kỳ + 817 861 2292

Division Street Diner

Những người hâm mộ bữa sáng tự chọn sẽ được vui mừng bởi bữa nửa buổi vào Chủ Nhật của Diner Street Diner. Các phần nhỏ hơn, thường xuyên thay đổi phục vụ khay và các tùy chọn mở rộng làm cho một bữa ăn đó là một bất ngờ thú vị. Thịt chạm khắc, trứng chế biến theo bất kỳ cách nào và bánh kếp lớn dẫn đến một lựa chọn món tráng miệng tự làm của Sư đoàn. Trong tuần, món khoai tây chiên giòn của nhà hàng này – khoai tây với thịt xông khói, giăm bông, hoặc xúc xích, và đứng đầu với pho mát và trứng nóng chảy – là một món ăn địa phương được yêu thích.

Division Street Diner, 1800 W Division St, Arlington, TX, Hoa Kỳ + 817 274 1606

Lưu vào danh sách yêu thích Chia sẻ với người khác Facebook Twitter Pinterest Email Sao chép liên kết

Oh! Bánh rán

Oh! Bánh rán, 1527 Đại lộ New York, Arlington, TX, Hoa Kỳ + 469 826 4666

Lưu vào danh sách yêu thích Chia sẻ với người khác Facebook Twitter Pinterest Email Sao chép liên kết

Mac’s Bar & Grill

Trong khi trong tuần Mac’s là một trong những nhà hàng bít tết tốt nhất của Arlington, vào ngày chủ nhật nó trở thành địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố. Sự nhấn mạnh vào các món ăn được chế biến chuyên nghiệp trải rộng đến một loạt các lựa chọn Benedict trứng, bao gồm cả điểm St George – thịt cua lump trắng và trứng luộc bao phủ trong hollandaise trên bánh nướng xốp của Anh. Quầy bar rộng lớn của Mac cho chính mình với những Mary và mimosas đẫm máu nhất trong thị trấn, và những cuộn bánh ngọt và thanh trái cây ấm áp làm cho bữa nửa buổi trở nên ngon hơn. Nhà hàng bít-tết độc đáo này cũng chuẩn bị bữa sáng đặc sản Texas – bánh mì ngô chiên giòn với trứng, pho mát, cà chua, hành tây và jalapeños. Những người đam mê bữa nửa buổi sẽ được thưởng thức các món ăn cao cấp và chuẩn bị trong một nhà hàng bít tết Texan thoải mái.

Mac’s Bar & Grill, 6077 I-20 Frontage Rd, Arlington, TX, Hoa Kỳ + 817 572 0541

Lưu vào danh sách yêu thích Chia sẻ với người khác Facebook Twitter Pinterest Email Sao chép liên kết

Nhiều nắng

Với toàn bộ trang thực đơn dành riêng cho món trứng tráng, Rise & Shine cung cấp các món ăn sáng phong phú nhất của Arlington. Phục vụ tất cả các ngày, các phần lớn cũng làm cho bữa ăn sáng của Rise & Shine một bữa ăn tối cổ điển. Các món nướng được sản xuất trong nhà của họ làm nổi bật thực đơn. Bánh mì nho khô tự làm được sử dụng cho một số bánh mì nướng Pháp ngon nhất tại Dallas Fort Worth, và bánh quy nhà của họ tạo thành cơ sở của các mảnh vỡ bánh quy – mẩu bánh quy được phủ bằng xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói và pho mát. Để thưởng thức bữa sáng đầy hương vị, Rise & Shine cũng phục vụ bánh sừng bò, trứng và pho mát khổng lồ với bánh khoai tây chiên. Đừng bị lừa bởi tòa nhà ngày và trang trí của 80 không thay đổi; Rise & Shine là một trong những điều tốt nhất của Arlington.

Rise & Shine, 1815 W Pioneer Pkwy, Arlington, TX, Hoa Kỳ + 817 277 3201

Lưu vào danh sách yêu thích Chia sẻ với người khác Facebook Twitter Pinterest Email Sao chép liên kết

Sabor Latino

Nằm bên cạnh một cửa hàng phần cứng, Sabor Latino có tường bao quanh là nơi có các món ăn Colombia chính thống nhất của Arlington. Những người mệt mỏi với trứng và bánh kếp sẽ đánh giá cao các lựa chọn bữa sáng tại Sabor. Dứa tươi, trái cây niềm đam mê, và nước ép đu đủ làm cho một sự khởi đầu nhẹ trong ngày, cùng với cà phê Colombia. Empanadas, ăn kèm với nước sốt ngò ngon, và chuối, cũng là lựa chọn đầy, chưa kể đến ví dễ dàng. Để có trải nghiệm Colombia hoàn chỉnh, Bandeja Paisa – đậu, cơm, arepas (bánh khoai tây), salad carne asada, chicharron (thịt lợn rán), xúc xích (xúc xích), trứng và chuối là một món ăn được đề nghị. Phục vụ với bơ tươi, món ăn có đủ thức ăn để duy trì khách hàng trong suốt thời gian còn lại trong ngày.

Sabor Latino, 2324 S Collins St, Arlington, TX, Hoa Kỳ + 817 860 0500

Lưu vào danh sách yêu thích Chia sẻ với người khác Facebook Twitter Pinterest Email Sao chép liên kết

Nhà hàng Pioneer

Nhà hàng Pioneer, 306 109th St, Arlington, TX, Hoa Kỳ + 817 633 4433

Lưu vào danh sách yêu thích Chia sẻ với người khác Facebook Twitter Pinterest Email Sao chép liên kết

Los Pastores Mexican Food

Los Pastores là một Arlington taquería với bí mật ăn sáng tốt nhất của thành phố. Các món ăn Mexico chính thống được phục vụ cùng với các món ăn được yêu thích của Mỹ. Để thưởng thức bữa sáng hỗn hợp, hãy thưởng thức bữa sáng tacos – được chế biến từ trứng, khoai tây, xúc xích Mexico hoặc giăm bông và bánh tortilla tự chế biến – với các loại đậu huevos rancheros chính thống và đậu. Du khách đến Los Pastores không cần phải lo lắng cho những người không nói tiếng Tây Ban Nha, vì các nữ phục vụ nói tiếng Anh xuất sắc. Món trứng tráng Mexico – với cà chua, jalapeño, hành tây, thịt xông khói, khoai tây và phô mai – cũng đáng giá chuyến đi, cũng như các bữa ăn đơn giản hơn như trứng, thịt xông khói và đậu. Cửa hàng tạp hóa-nhà hàng kết hợp làm cho việc ăn uống độc đáo, và là một nơi tuyệt vời để mua bánh tortilla tự làm và các hàng hóa khác sau bữa sáng.

Thực phẩm Mexico Past Pastores, 704 E Pioneer Pkwy, Arlington, TX, Hoa Kỳ + 817 274 6525

Lưu vào danh sách yêu thích Chia sẻ với người khác Facebook Twitter Pinterest Email Sao chép liên kết

Main Street Cafe

Main Street Cafe là định nghĩa của một viên ngọc ẩn. Vị trí của nó (không phải trên Main Street, nhưng thay vì Cooper Street) và dấu hiệu nhỏ làm cho nó dễ dàng bị mất, nhưng giá bữa ăn sáng của nó đã làm cho nó một yếu trong hơn 50 năm. Thịt gà chiên Benedict có bánh quy với thịt gà rán, thịt xông khói, nước thịt và ba quả trứng chiên. Người dân địa phương phát điên vì các món ăn sáng đặc biệt, khoai tây chiên và bánh nướng tự làm. Main Street Cafe tính năng Country Texas giá vé tốt nhất của nó.

Main Street Cafe, 2023 S Cooper St, Arlington, TX, Hoa Kỳ + 817 801 9099

Hoi Thi Atgt Txts Copy Of Atgt Tx Ppt

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH-BAN ATGTTHỊ XÃ TỪ SƠNHỘI THITHANH NIÊN VớI VĂN HOá GIAO THÔNG NĂM 2012KIẾN THỨC AN TOÀN GIAO THÔNGPhần thi

1Lựa chọn các Bộ câu hỏi2345Câu Hỏi 1:Khái niệm “Làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?1- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường;2- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.

012345678910Đáp án: 2. Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. Câu Hỏi 2:Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?

1- Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải;

2- Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội;

3- Là trách nhiệm của Cảnh sát giao thông.012345678910Đáp án: 2.Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội; Câu Hỏi 3: Cơ quan nào quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ?1- Bộ Giao thông vận tải;2- Cục Đường bộ Việt Nam;3- Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh thành phố;4- Cảnh sát giao thông.

Câu Hỏi 4:Trong đô thị, đoạn đường không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 20km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. 012345678910Đáp án: 2.Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi; Câu Hỏi 5: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?1- Biển 1;2- Biển 3;3- Biển 2;4- Biển 1 và 3.

1- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

2- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

3- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn. 012345678910Đáp án: 1.Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn; Câu Hỏi 2:Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

1- Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

2- Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông;

3- Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ. 012345678910Đáp án: 1.Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; Câu Hỏi 3: Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, trừ đường cao tốc, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 60km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. 012345678910Đáp án: 4.Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. Câu Hỏi 4: Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 30km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

1- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

2- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

3- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn. 012345678910Đáp án: 1. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn; Câu Hỏi 2: Trong Luật giao thông đường bộ khái niệm “Đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng?

1- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác;

2- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và xe thô sơ, không giao cắt cùng mức với đường khác. 012345678910Đáp án: 1.Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác;Câu Hỏi 3: Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 25km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. 012345678910Đáp án: 1.Xe xích lô máy, xe gắn máy; Câu Hỏi 4:Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, trừ đường cao tốc, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 60km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

1- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác;

2- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và xe thô sơ, không giao cắt cùng mức với đường khác. 012345678910Đáp án: 1. Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác;Câu Hỏi 2:“Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” gồm những loại nào?

1- Ô-tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy;

2- Ô-tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật. 012345678910Đáp án: 2. Ô-tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật.Câu Hỏi 3:Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 30km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. 012345678910Đáp án: 3.Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi; Câu Hỏi 4:Trên đường có nhiều làn đường cho xe chạy cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người lái xe cho xe chạy như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1- Cho xe chạy trên bất kỳ làn đường nào, khi chuyển làn phải có đèn tín hiệu báo trước, phải bảo đảm an toàn;

2- Phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trướcvà phải đảm bảo an toàn. 012345678910Đáp án: 2.Phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trướcvà phải đảm bảo an toàn. Câu Hỏi 5:Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?1- Biển 1;2- Biển 3;3- Biển 2;4- Cả 3 biển.

1- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại;

2- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông;

1- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

2- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

3- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn. 012345678910Đáp án: 1.Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn; Câu Hỏi 3:“Người điều khiển giao thông” gồm những thành phần nào?

1- Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông;

2- Cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt. 012345678910Đáp án: 2.Cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt. Câu Hỏi 4:Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 30km/h?

1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;

2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;

3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;