Thuật Ngữ Bảo Hiểm Tiếng Anh / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Bảo Hiểm

Thuật ngữ từ M đến OKey TermThuật ngữ

Major medical insurance plansChương trình bảo hiểm chi phí y tế chính

Managed carePhương pháp quản lý chăm sóc sức khoẻ

Managed care plansCác chương trình quản lý chăm sóc sức khoẻ

Manual ratingĐịnh phí theo kinh nghiệm công ty

Market conduct lawsLuật về hành vi kinh doanh

Master group insurance contractHợp đồng bảo hiểm nhóm

Material misrepresentationKê khai sai yếu tố quan trọng

Maturity dateNgày đáo hạn

Medical expense coverageBảo hiểm chi phí y tế

Minimum premium planChương trình phí bảo hiểmtối thiểu.

MinorNgười vị thành niên.

MisrepresentationKê khai sai

Misstatement of age or sex provisionĐiều khoản về kê khai sai tuổi và giới tính

Mistaken claimKhiếu nại nhầm

Model BillBộ luật mẫu

Modified coverage policyĐơn bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm có thể điều chỉnh

Modified premium whole life policyĐơn bảo hiểm trọn đời có phí bảo hiểm có thể điều chỉnh

Monthly debit ordinary (MDO) policyĐơn bảo hiểm đóng phí tháng tại nhà

Moral hazardRủi ro đạo đức

Morbidity tablesBảng tỷ lệ thưong tật

Mortality experienceTỷ lệ tử vong kinh nghiệm

Mortality tableBảng tỷ lệ tử vong

Mortage redemption insuranceChương trình bảo hiểm khoản vay thế chấp.

Mutual benefit methodPhương pháp định phí tương hỗ (hay còn gọi là phương pháp định phí hậu tử vong)

Mutual insurance companyCông ty bảo hiểm tương hỗ

NAIC: National Association of Insurance CommisionersHiệp hội các cơ quan quản lý bảo hiểm quốc gia

Net amount at riskGiá trị rủi ro thuần

Net cash valueGiá trị tích luỹ thuần

Net primiumPhí thuẩn

Noncancellable policyđơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ

Noncontributory planChương trình bảo hiểm nhóm không cùng đóng phí

Nonduplication of benefit provisionĐiều khoản bảo hiểm trùng

Nonforfeiture benefitQuyền lợi không thể khước từ

Nonguaranteed premium life insurance policyĐơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định

Nonparticipating policyĐơn bảo hiểm không chia lãi.

Nonqualified retirement savings planChương trình tiết kiệm hưu trí không đủ điều kiện miễn giảm thuế

Office of superintendent of insuranceVăn phòng giám sát bảo hiểm

Open contractHợp đồng mở

Option A PlanChương trình lựa chọn A

Option B PlanChương trình lựa chọn B

Optional insured rider~ xem second insured rider

Optional modes of settlementPhương pháp thanh toán tuỳ chọn

Optionally renewable policyĐơn bảo hiểm tái tục tự chọn tục

Ordinary life insurance policyĐơn bảo hiểm nhân thọ thông thường

Ordinary age conversionChuyển đổi hợp đồng theo tuổi gốc

Overhead expensesChi phí kinh doanh

Overinsurance provisionĐiều khoản bảo hiểm vượt mức

Overinsured personNgười được bảo hiểm vượt mức

Owners’ equityVốn chủ sử hữu

Ownership of propertyQuyền sở hữu tài sản

PAC system-Xem Preauthorized check system

Paid up additional insurance dividend optionLựa chọn sử dụng lãi chia mua thêm bảo hiểm đóng phí một lần

Paid-up policyĐơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm giảm

Partial disabilityThương tật bộ phận

Partial surrender provisionĐiều khoản giảm giá trị giải ước

Participating policyĐơn bảo hiểm có chia lãi

PartnershipHợp danh

PayeeNgười nhận tiền

Payment into courtTrả quyền lợi bảo hiểm theo phán quyết của toà án

Payout options provisionĐiều khoản lựa chọn trả tiền bảo hiểm

Payout periodThời hạn chi trả

Payroll deduction methodPhương pháp trả phí bảo hiểm bằng cách tự động khấu trừ lương

Pension benefits actđạo luật về quyền lợi hưu trí

Pension planChương trình bảo hiểm hưu trí

Period certainThời hạn đảm bảo (trong niên kim)

Periodic level premium annunityNiên kim định kỳ quân bình

Permanenet life insuranceBảo hiểm nhân thọ dài hạn

Personal propertyĐộng sản

Personal riskRủi ro cá nhân (rủi ro kinh tế, chết, giảm sút dức khoẻ)

Physical examination provisionĐiều khoản về kiểm tra sức khoẻ

Physical hazardRủi ro thân thể

Physicians’ expense coverageBảo hiểm chi phí y tế khám chữa bệnh.

Plan administratorNgười quản lý chương trình bảo hiểm

Plan documentVăn bản về chương trình bảo hiểm (hưu trí)

Plan participantsNgươi tham gia chương trình bảo hiểm

Thuật Ngữ Bảo Hiểm Anh Việt (A

Thuật ngữ bảo hiểm Anh Việt (A-D)

A.C.I.I. (Associate of the Chartered Insurance Institute)

Là một chức danh nghề nghiệp do Hiệp hội Bảo hiểm Hoàng Gia phong cho những thí sinh thi đỗ. Mọi thí sinh dự thi đều phải xuất trình cho Hội đồng Thi giấy chứng nhận khả năng học vấn đạt yêu cầu. Hội viên cũng có thể thi để có chức danh Hội viên cao cấp (Fellow). (Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Học viện Bảo hiểm Hoàng Gia, 20 Aldermanbury, London, EC 2).

A.I.T.H. Form (American Institute Time Hull form of policy) Mẫu đơn bảo hiểm Thời hạn- thân tàu của Hiệp hội bảo hiểm Mỹ.

Mẫu đơn bảo hiểm này tương đương với Điều khoản bảo hiểm thời hạn- thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London nhưng có những điểm thay đổi. Đôi khi còn được gọi là Mẫu đơn bảo hiểm thân tàu của Mỹ (A.H.F).

A1

Ký hiệu này thường dùng để chỉ chất lượng hạng nhất. Trên thực tế, ký hiệu này có nguồn gốc từ thứ hạng phân cấp tàu 100A1 và áp dụng cho tàu biển bằngPcao nhất của Lloyd’s Register, có ký hiệu là thép có kết cấu theo đúng các quy định của Lloyd’s và được giám định viên của Lloyd’s kiểm tra. Tàu được giữ nguyên cấp như thế với điều kiện là tàu duy trì được tiêu chuẩn qua các cuộc kiểm tra định kỳ. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo Lloyd’s Register of Shipping (Công ty Phân hạng cấp tàu biển của Lloyd’s). Ký hiệu A1 chỉ dùng riêng cho các tàu chạy trong các vùng biển kín gió.

AAM

Xem Associate in Automation Management

abandonment and salvage Từ bỏ và thu hồi

Vị thế pháp lý cho phép công ty bảo hiểm có mọi quyền hạn đối với tài sản của người được bảo hiểm. Điều khoản từ bỏ thường được áp dụng trong bảo hiểm hàng hải, không được áp dụng trong các đơn bảo hiểm tài sản khác như Đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà và Đơn bảo hiểm đa rủi ro đặc biệt. Nếu chi phí cứu tàu vượt quá giá trị của tàu, người được bảo hiểm có thể từ bỏ xác tàu. Người được bảo hiểm phải thông báo cho công ty bảo

hiểm về ý định từ bỏ tài sản của mình, nhưng công ty bảo hiểm không có trách nhiệm chấp nhận tài sản bị từ bỏ đó xác tàu. Người được bảo hiểm phải thông báo cho công ty

bảo hiểm về ý định từ bỏ tài sản của mình, nhưng công ty bảo hiểm không có trách nhiệm chấp nhận tài sản bị từ bỏ đó.

abandonment clause Điều khoản từ bỏ

Theo điều khoản trong bảo hiểm hàng hải, người được bảo hiểm có quyền từ bỏ tài sản bị tổn thất hay thiệt hại, đồng thời vẫn có quyền khiếu nại đòi Người bảo hiểm bồi thường toàn bộ (theo những điều khoản hạn chế nhất định). Hai loại tổn thất được quy định trong các điều khoản từ bỏ là:

Tổn thất toàn bộ thực tế – Actual total loss – nghĩa là tài sản bị thiệt hại nghiêm trọng tới mức không thể sửa chữa hay thu hồi được do những nguyên nhân như cháy, chìm đắm, bão hoặc mất tích một cách bí ẩn. Ví dụ, cho đến những năm 1980 con tàu Titanic bị đắm ngoài khơi Newfoundland vào năm 1912 vẫn bị coi là không thể thu hồi được và

Công ty bảo hiểm Commercial Union đã phải bồi thường tổn thất này cho chủ tàu. Những chủ tàu có tàu bị mất tích một cách bí ẩn tại Tam giác Bermuda đã được nhận tiền bồi thường bảo hiểm. Các chủ tàu của những tàu du lịch bị mất tích do cướp biển cũng được các công ty bảo hiểm bồi thường.

Tổn thất toàn bộ ước tính – Constructive total loss – nghĩa là tài sản bị thiệt hại nghiêm trọng tới mức chi phí cho việc khôi phục lại có thể cao hơn giá trị được phục hồi lại. Ví

dụ một con tàu và/hoặc hàng hoá chở trên tàu bị thiệt hại tới mức chi phí sửa chữa vượt quá giá trị của tàu được phục hồi lại. Người được bảo hiểm có thể từ bỏ tài sản nếu (a)

chi phí sửa chữa vượt quá 50% giá trị của tài sản sau khi đã được sửa chữa và (b) công ty bảo hiểm đồng ý với quyết định từ bỏ của người được bảo hiểm.

absolute assignment

Xem ASSIGNMENT CLAUSE

absolute BENEFICIARY

Xem BENEFICIARY; BENEFICIARY CLAUSE

doanh nghiệp nào đó có những hành động bị coi là trái với chính sách công cộng, dù hành

động đó là vô tình hay cố ý. Ví dụ, trong bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, các nhà sản xuất và người bán lẻ phải chịu trách nhiệm vô điều kiện đối với những sản phẩm có khuyết tật gây ra thương tổn cho con người, dù không ai chứng minh được nhà chế tạo

hay người bán lẻ đó có lỗi hay đã bất cẩn. ở nhiều nước, chủ nuôi súc vật phải chịu trách nhiệm vô điều kiện đối với những thương tật do súc vật gây ra, dù con vật đó chưa hề tấn công ai bao giờ

Absolute Warranty of Seaworthiness Cam kết tuyệt đối về khả năng đi biển.

Là một cam kết phải thực hiện nghiêm chỉnh. Cam kết tuyệt đối về khả năng đi biển của tàu có nghĩa là tàu phải có đủ khả năng đi biển về mọi phương diện khi bắt đầu chuyến hành trình và chủ tàu cũng không thể trốn tránh trách nhiệm ngay cả trong trường hợp yếu tố không đủ khả năng đi biển của tàu nằm ngoài sự kiểm soát của chủ tàu. Các vận tải đơn của Anh không có cam kết tuyệt đối về khả năng đi biển của tàu nhưng quy định rằng nếu Người chuyên chở thực hiện mẫn cán hợp lý để cung cấp tàu có đủ khả năng đi biển thì chủ hàng không thể quy trách nhiệm cho người chuyên chở về tổn thất của hàng hoá do tàu không có khả năng đi biển gây ra. Trong đơn bảo hiểm thời hạn- thân tàu,

cũng không có cam kết tuyệt đối về khả năng đi biển của tàu, nhưng nếu chủ tàu cố ý cho tàu đi biển trong tình trạng tàu không có khả năng đi biển, Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về tổn thất do tàu không có khả năng đi biển gây ra.

accelerated depreciation Khấu hao luỹ thoái

Phương pháp tính số tiền khấu hao tài sản trong những năm đầu tăng nhiều hơn những năm sau, nhằm trì hoãn một cách hợp pháp việc đóng thuế, nhờ đó doanh nghiệp giữ lại những khoản tiền cần thiết để mở rộng kinh doanh.

accelerative endowment

Quyền lựa chọn trong đơn bảo hiểm nhân thọ theo đó có thể dùng các khoản lãi chia đã

được cộng dồn để đáo hạn đơn bảo hiểm như đơn bảo hiểm hỗn hợp.

acceptance Sự chấp nhận

Là sự đồng ý với yêu cầu được đưa ra theo luật hợp đồng, để trên cơ sở đó hình thành một hợp đồng. Đối với các hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm thường chấp nhận bảo hiểm rủi ro bằng cách cấp đơn bảo hiểm để nhận một khoản phí bảo hiểm của người yêu cầu bảo hiểm.

accident Tai nạn

Sự kiện bất ngờ, không lường trước được, nằm ngoài tầm kiểm soát của Người được bảo hiểm và dẫn đến tổn thất. Người được bảo hiểm không cố ý gây ra tổn thất. Tổn thất phải xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên theo định luật xác suất. Ví dụ, theo Đơn bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe, nếu xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường những tổn thất do hành vi sơ xuất hoặc sai sót của họ dẫn đến thương tổn thân thể hay thiệt hại về tài sản của người khác

accident and sickness insurance Bảo hiểm tai nạn và ốm đau

Thuật ngữ trước đây được sử dụng để chỉ phạm vi bảo hiểm các rủi ro tai nạn và ốm đau. Các thuật ngữ hiện đang sử dụng là accident and health insurance (xem phần trên); group disability insurance; group health insurance; health maintenance organization (xem phần dưới).

Accident frequency Tần số tai nạn

Số lần tai nạn xảy ra, được dùng để dự đoán tổn thất và dựa vào đó để tính phí bảo hiểm phù hợp.

Accident insurance Bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm thương tổn thân thể và/hoặc chết vì lực tác động bất ngờ (không phải vì những nguyên nhân tự nhiên). Ví dụ, một người được bảo hiểm bị thương nặng trong một vụ tai

nạn. Nêú sau đó nạn nhân bị chết, bảo hiểm tai nạn có thể trợ cấp về thu nhập và/hoặc chi trả số tiền bảo hiểm.

Accident rate

Xem accident frequency

Accident severity Mức độ nghiêm trọng của tai nạn

Mức độ thiệt hại do tai nạn gây ra, dùng để dự đoán số tiền phải bồi thường, trên cơ sở đó tính phí bảo hiểm phù hợp.

Accident- year statistics Thống kê tai nạn trong năm

Số liệu thống kê về số tiền bồi thường và phí bảo hiểm thu được từ nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn trong 12 tháng. Những số liệu thống kê này cho biết tỷ lệ số phí chi trả bồi thường và từ đó có thể xác định được mức phí bảo hiểm cơ bản phản ánh chi phí bảo hiểm thuần. Đường biểu diễn xu hướng thu được từ bản số liệu thống kê tổn thất này là một công cụ thống kê quan trọng để dự đoán những tổn thất trong tương lai.

accidental death and dismemberment ins Bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn và chết do tai nạn

Loại hình bảo hiểm tai nạn theo đó Người được bảo hiểm hay người thụ hưởng quyền lợi sẽ được nhận bồi thường hoặc được nhận số tiền bảo hiểm quy định trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chết hay thương tật vì tai nạn bất ngờ, chẳng hạn như Người được bảo hiểm nào đó bị cụt tay trong một vụ tai nạn. Số tiền chi trả cho Người được bảo hiểm trong trường hợp cụ thể này sẽ được xác định dựa trên một bảng tỷ lệ chi trả số tiền bảo hiểm đã được ấn định sẵn. Bảng tỷ lệ chi trả số tiền bảo hiểm này cũng quy định số tiền thanh toán trong trường hợp Người được bảo hiểm chết hoặc bị mất các bộ phận thân thể khác do tai nạn gây ra.

accidental death benefit Xem

accidental death clause; riders, life policies.

accidental death clause Điều khoản về chết vì tai nạn

Điều khoản áp dụng trong đơn bảo hiểm nhân thọ quy định nếu người được bảo hiểm bị chết vì tai nạn, ngoài số tiền bảo hiểm tử vong, người thụ hưởng còn được hưởng thêm những quyền lợi khác. Trong trường hợp bảo hiểm gấp đôi, người thụ hưởng được nhận gấp đôi số tiền bảo hiểm; trong trường hợp bảo hiểm gấp ba, người thụ hưởng được nhận gấp ba số tiền bảo hiểm. Các trường hợp chết bất ngờ vì chiến tranh, vì các hành động bất hợp pháp và tai nạn hàng không (trừ trường hợp là hành khách trên chuyến bay định kỳ) thường bị loại trừ. Điều khoản này thường có quy định giới hạn về thời gian và tuổi, chẳng hạn như người được bảo hiểm chết trong vòng 90 ngày kể từ khi xảy ra tai nạn và

ở độ tuổi từ 60 trở xuống.

accidental death insurance Bảo hiểm chết vì tai nạn

Bảo hiểm chết vì tai nạn, thường được kết hợp với bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Trong trường hợp chết vì tai nạn, người thụ hưởng của người được bảo hiểm sẽ được

accidental means Lực tác động bất ngờ.

Sự kiện bất ngờ, không lường trước được, nằm ngoài tầm kiểm soát của người được bảo hiểm, dẫn đến thương tổn thân thể.

Accidents during loading Tai nạn trong lúc bốc dỡ hàng

Theo các điều khoản bảo hiểm thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London, tổn thất hoặc hư hỏng của tàu được bảo hiểm do xảy ra tai nạn trong khi bốc, dỡ hoặc di chuyển hàng hoá hoặc lấy nhiên liệu sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm nếu tai nạn này là do sự thiếu mẫn cán của Người được bảo hiểm, chủ tàu hoặc người quản lý.

Accommodation line Mức bảo hiểm thoả thuận

Việc chấp thuận bảo hiểm của công ty bảo hiểm đối với các dịch vụ do một đại lý ( Agent) hay môi giới ( Broker) khai thác, dù rủi ro đó dưới mức tiêu chuẩn. Mục đích của thoả thuận này là tiếp tục thu hút các dịch vụ có khả năng sinh lợi nhuận của đại lý đó.

Account current Báo cáo quyết toán thường kỳ

Bảng kê tài chính do công ty bảo hiểm lập hàng tháng để gửi cho các đại lý của mình, trong đó thể hiện số tiền hoa hồng của các đại lý được hưởng, doanh thu phí bảo hiểm phát sinh, số đơn bảo hiểm đã bị huỷ bỏ và mọi điều khoản bảo hiểm sửa đổi bổ sung.

Account Sales Báo cáo bán hàng

Báo cáo này ghi mọi chi tiết về hàng hoá đã bán. Báo cáo bán hàng thường được sử dụng trong việc đòi bồi thường bảo hiểm hàng hải.

Accountants report

Xem statement of opinion (accountants report, auditors report)

Accounting

Xem generally accepted accounting principles (GAAP).

Accounting Year

Năm kế toán là năm Dương lịch đã ghi phí bảo hiểm vào sổ sách Kế toán, không xem xét đến ngày có hiệu lực bảo hiểm hoặc năm bảo hiểm đã thu phí bảo hiểm. Thuật ngữ này đặc biệt được dùng cho hợp đồng tái bảo hiểm cố định vượt mức bồi thường theo đó phí bảo hiểm được hưởng của một hợp đồng tái bảo hiểm cố định được tính toán theo một tỷ lệ phần trăm trên doanh thu phí bảo hiểm gốc được ghi vào Sổ sách Kế toán của Người nhượng tái bảo hiểm trong năm của thời hạn hợp đồng tái bảo hiểm cố định. Trường hợp áp dụng phương pháp này, phí bảo hiểm được hưởng của hợp đồng tái bảo hiểm cố định

được tính toán ngay khi hoàn thành các báo cáo kế toán hàng năm, không cần điều chỉnh thêm. Thuật ngữ này cũng được dùng trong các báo cáo kế toán của các nhà bảo hiểm Lloyd’s để xác định doanh thu phí bảo hiểm năm và như vậy duy trì được các nguyên tắc kế toán của các nhà bảo hiểm Lloyd’s.

Accounts receivable insurance Bảo hiểm các khoản phải thu

Loại bảo hiểm những thiệt hại trong trường hợp các số liệu về hoạt động kinh doanh bị phá huỷ, do rủi ro được bảo hiểm gây ra và doanh nghiệp không thể thu hồi lại số tiền còn nợ đọng. Loại đơn bảo hiểm này bảo hiểm những khoản nợ khó đòi, các chi phí phục hồi lại số liệu và chi phí thu nợ, nhưng không bảo hiểm thiệt hại vật chất của những phương tiện lưu trữ dữ liệu như giấy, đĩa vi tính hay băng từ.

Accrue Tích lũy

Hành động tích góp. Ví dụ, theo một trong những cách lựa chọn về lãi chia trong một đơn bảo hiểm nhân thọ dự phần, các khoản lãi chia có thể được tăng dần do có tính lãi bằng cách để cho công ty bảo hiểm quản lý. Giá trị giải ước của bảo hiểm nhân thọ tăng dần lên theo một tỉ lệ nào đó. Các khoản tín dụng cho các quyền lợi hưu trí được tích luỹ theo một tỉ lệ quy định.

Accrued interest Lãi tích lũy

Lãi được hưởng nhưng chưa được trả trong khoảng thời gian nhất định, kể từ khi thanh toán khoản lãi cuối cùng.

Accumulated amount Số tiền tích luỹ

Số tiền hình thành từ các khoản đầu tư gốc theo một tỉ lệ lãi suất đã được ấn định.

Accumulation unit

Đơn vị tính tiền lãi mà Người tham gia bảo hiểm được hưởng theo Đơn bảo hiểm niên kim biến đổi trước ngày chi trả niên kim. Đơn vị tính này tương tự như đơn vị tính trong quỹ tương hỗ.

Accumulation unit value Giá trị đơn vị tích luỹ

Giá trị của từng đơn vị tích luỹ vào cuối từng giai đoạn định giá của niên kim biến đổi. Giá trị này tương tự như giá trị tài sản ròng trong quỹ tương hỗ.

Acquisition cost Chi phí giành dịch vụ

Chi phí để có được dịch vụ mới, bao gồm hoa hồng đại lý, chi phí khai thác, chi phí lập báo cáo về y tế và tín dụng, các dịch vụ nhằm hỗ trợ bán hàng và tiếp thị. Do cạnh tranh, các công ty bảo hiểm tìm mọi cách để giảm những chi phí này. Chính vì vậy, các công ty

có đại lý trực thuộc truyền thống, sử dụng môi giới như là những kênh phân phối bổ sung hoặc duy nhất.

Act of god Thiên tai

Những biến cố thiên nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát hay chi phối của con người, ví dụ

những thiên tai như động đất, bão và lũ lụt.

Active retention

Là nhân viên của một hãng đại lý bảo hiểm có địa điểm làm việc tại Phòng giao dịch bảo hiểm ở Lloyd’s. Nhân viên này được uỷ quyền tiến hành giao dịch, ký kết các hợp đồng bảo hiểm thay mặt cho các thành viên của nghiệp đoàn mình đại diện.

Acts Hành động

Là việc thực hiện một hành vi hoặc chức năng. Trong đơn bảo hiểm có loại trừ một số hành động nhất định. Ví dụ, nếu người được bảo hiểm phạm tội nghiêm trọng, người thụ hưởng của họ sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo điều khoản tử vong vì tai nạn trong đơn bảo hiểm nhân thọ. Nếu người được bảo hiểm cố ý phá hoại tài sản được bảo hiểm của mình hoặc thuê bất kỳ người nào thực hiện hành động đó, những tổn thất do những hành động này gây ra sẽ không được bồi thường theo đơn bảo hiểm.

Actual authority (express authority) Quyền hạn thực tế

Những quyền hạn cụ thể được ghi trong hợp đồng do người uỷ nhiệm (công ty bảo hiểm)

giao cho đại lý.

Actual cash value Giá trị tiền mặt thực tế

Chi phí về tài sản mới thay thế tài sản bị hư hỏng hay phá huỷ trừ đi khấu hao và hao mòn vô hình. Ví dụ, một chiếc ghế dài đặt trong phòng khách đã dùng được 10 năm,

không thể thay bằng ghế mới với giá trị đầy đủ tại thời điểm hiện tại, vì nó đã bị giảm giá qua 10 năm sử dụng. Điều khoản về giá trị thực tế quy ra tiền rất thông dụng trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản. Trong một số trường hợp, những đồ cổ hoặc tài sản có giá trị nghệ thuật lại tăng lên theo thời gian. Để được bảo hiểm đầy đủ, những tài sản này phải được quy định riêng biệt trong phụ lục của đơn bảo hiểm.

Actual total loss

Xem TOTAL LOSS

Actuarial

Xem ACTUARIAL SCIENCE; ACTUARY

Actuarial ADJUSTMENT Điều chỉnh tính toán bảo hiểm

Việc sửa đổi phí bảo hiểm, quỹ dự trữ và các giá trị khác nhằm phản ánh đúng số liệu thống kê tổn thất thực tế và các chi phí cũng như quyền lợi bảo hiểm dự tính phải chi trả.

Actuarial cost methods Phương pháp xác định chi phí theo tính toán bảo hiểm

Hệ thống tính toán nhằm xác định mối tương quan giữa chi phí hiện tại của một chương trình hưu trí và những quyền lợi được hưởng trong tương lai. Mối tương quan này thể hiện mức độ đóng góp chi phí hiện tại đối với những quyền lợi này. Mục đích của việc tính toán này là nhằm xác định giá trị của quyền lợi được tích luỹ hàng năm trong một năm cụ thể. Ví dụ, nếu mối tương quan này là 1, điều đó có nghĩa là đã đạt mức độ đóng góp chi phí hiện tại đối với những quyền lợi được hưởng của quỹ hưu trí đó là 100%.

Actuarial EQUITY Sự công bằng tính toán bảo hiểm

Phương pháp tính phí bảo hiểm dựa trên những yếu tố như tuổi, giới tính, tiểu sử sức khoẻ, lịch sử gia đình của người yêu cầu bảo hiểm và loại hợp đồng yêu cầu.

Actuarial equivalent Tính phí bảo hiểm tương đương

Xác định phí bảo hiểm bằng phương pháp toán học dựa trên cơ sở dự tính tổn thất xảy ra và các quyền lợi chi trả trong trường hợp xảy ra tổn thất đó. Phí bảo hiểm áp dụng phụ thuộc trực tiếp vào xác suất xảy ra tổn thất.

Actuarial science Khoa học về tính toán bảo hiểm

Lĩnh vực khoa học nghiên cứu toán bảo hiểm, kể cả toán xác suất thống kê. Khoa học này được áp dụng để đảm bảo rằng những rủi ro được đánh giá một cách thận trọng và phí bảo hiểm của những rủi ro được bảo hiểm phải được tính toán hợp lý, cũng như lập ra quỹ dự phòng đầy đủ để chi trả những quyền lợi bảo hiểm trong tương lai.

Actuary Chuyên gia tính toán bảo hiểm

Chuyên gia tính toán trong lĩnh vực bảo hiểm. Các chuyên gia này tiến hành những công trình nghiên cứu thống kê khác nhau; xây dựng các bảng thống kê về bệnh tật và tử vong; tính phí bảo hiểm, các khoản dự phòng và lãi chia của đơn bảo hiểm dự phần; phát triển

sản phẩm; lập các báo cáo hàng năm phù hợp với những yêu cầu theo luật định và trong nhiều công ty bảo hiểm, những chuyên gia này còn giám sát tình hình hoạt động tài chính chung. Để thành đạt, chuyên gia tính toán cần phải giỏi về kiến thức kinh doanh tổng hợp cũng như toán học. Các hiệp hội bảo hiểm chuyên nghiệp thường tổ chức những kỳ thi cấp bằng về tính toán bảo hiểm.

Acv

Xem ACTUAL CASH VALUE

Ad valorem Theo giá trị

Thuế đánh vào tài sản được xác định theo giá trị tài sản đó.

ADD TO CASH VALUE OPTION Quyền lựa chọn bổ sung giá trị giải ước

Đây là một điều khoản về quyền lựa chọn lãi chia theo đó người sở hữu đơn bảo hiểm có thể sử dụng các khoản lãi chia theo đơn bảo hiểm dự phần để bổ sung vào giá trị giải ước.

ADDITIONAL DEPOSIT PRIVILEGE

Điều khoản áp dụng trong một số đơn bảo hiểm nhân thọ thuộc loại bảo hiểm nhân thọ trọn đời, dựa trên giả định hiện tại như bảo hiểm nhân thọ phổ thông, cho phép những khoản phí bảo hiểm chưa dự tính sẽ được thanh toán tại bất kỳ thời điểm nào trước thời

điểm đáo hạn của đơn bảo hiểm đó, với điều kiện không còn tồn đọng những khoản nợ. Nếu có bất kỳ khoản nợ nào, trước hết sẽ đối trừ vào khoản tiền đặt cọc bổ sung. Hầu hết các đơn bảo hiểm đều quy định một số tiền đặt cọc tối thiểu, chẳng hạn là 1.000USD.

Additional Expenses – Strikes Các chi phí bổ sung – Đình công

Chi phí bổ sung do Người được bảo hiểm hàng hoá phải gánh chịu khi Người chuyên chở thực hiện quyền tuỳ ý lựa chọn theo hợp đồng chuyên chở, để chở tiếp hàng hoá đến cảng khác hoặc để dỡ hàng hoá tại một nơi không phải là nơi đến, vì xảy ra đình công, bạo động, đấu tranh của quần chúng, đóng cửa nhà máy hay gây rối lao động. Các chi phí này không được bồi thường theo phạm vi bảo hiểm đình công trong đơn bảo hiểm hàng hải thông thường, nhưng có thể được bảo hiểm riêng theo một loại bảo hiểm đặc biệt. Không có thị trường nào nhận bảo hiểm khi đã xảy ra đình công ở nơi nào đó, vì vậy nhiều chủ hàng muốn tham gia bảo hiểm toàn bộ cho tất cả các chuyến hàng của mình trong một thời hạn 12 tháng chẳng hạn, nhờ đó bảo đảm được phạm vi bảo hiểm khi xảy ra đình công.

Additional insured

Người được bổ sung thêm vào một đơn bảo hiểm nhân thọ ngoài người được bảo hiểm đã có tên trong hợp đồng. Ví dụ, người bố đã được bảo hiểm có thể đề nghị bảo hiểm bổ sung cho con trai và con gái sống phụ thuộc của mình. Trong nhiều trường hợp, việc bổ sung thêm một người được bảo hiểm vào đơn bảo hiểm đang có hiệu lực sẽ tiết kiệm chi phí hơn là mua thêm một đơn bảo hiểm riêng cho người đó.

Trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, người được bảo hiểm bổ sung là một người, một doanh nghiệp hoặc thực thể nào khác, đều được bảo hiểm như người được bảo hiểm chỉ đích danh.

Additional interest

Xem ADDITIONAL INSURED

Additional LIVING EXPENSE INSURANCE Bảo hiểm chi phí sinh hoạt bổ sung

Phạm vi bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm của chủ sở hữu nhà, Đơn bảo hiểm cho một chung cư ( Condominium Policy) và Đơn bảo hiểm cho người đi thuê ( Renter policy). Theo phạm vi bảo hiểm này, công ty bảo hiểm sẽ bồi hoàn những chi phí để người được bảo hiểm có thể thu xếp được một chỗ ở tạm thời cho đến khi ngôi nhà của họ được khôi

phục lại hoàn toàn. Thông thường phạm vi bảo hiểm này quy định các chi phí sinh hoạt này trong khoảng từ 10 -20% của tổng số tiền bảo hiểm của ngôi nhà.

Additional LIVING EXPENSE loss

Xem ADDITIONAL LIVING EXPENSE INSURANCE

Additional Premium Phí bảo hiểm bổ sung

Khi Người bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và phí bảo hiểm đã được thoả thuận, nếu Người bảo hiểm nhận thêm trách nhiệm bảo hiểm thì Người được bảo hiểm phải đóng thêm phí bảo hiểm. Thuật ngữ này cũng được sử dụng khi Người bảo hiểm thoả thuận về mức phí bảo hiểm cơ bản trên cơ sở các điều kiện bảo hiểm cơ bản và đồng thời Người bảo hiểm cũng thoả thuận mở rộng các điều kiện bảo hiểm cơ bản, miễn là phải đóng thêm phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm bổ sung thường được tính thêm vào phí bảo hiểm cơ bản của bảo hiểm hàng hoá khi tàu chuyên chở vượt quá 15 tuổi và/hoặc không được phân hạng (Dựa theo “Điều khoản phân hạng cấp tàu- Classification Clause”).

Additional Premium – Reinsurance Phí bảo hiểm bổ sung – Tái bảo hiểm

Khi các điều kiện bảo hiểm gốc thay đổi hoặc số tiền bảo hiểm tăng lên, phải đóng thêm phí bảo hiểm, Người bảo hiểm gốc cũng phải thanh toán toàn bộ hoặc một phần tỷ lệ số phí bảo hiểm bổ sung đó cho Người nhận tái bảo hiểm của mình với điều kiện Người nhận tái bảo hiểm đồng ý sửa đổi điều kiện bảo hiểm hay tăng số tiền bảo hiểm đó.

Phí bảo hiểm bổ sung theo tỷ lệ sẽ tự động được thanh toán khi các điều kiện tái bảo hiểm dựa vào mức phí bảo hiểm gốc, nhưng khi đã đồng ý về mức phí bảo hiểm đặc biệt để tái bảo hiểm, thì cũng phải đồng ý về mức phí bảo hiểm đóng thêm, đặc biệt trong trường hợp tái bảo hiểm theo các điều kiện có giới hạn. ở thị trường Luân đôn thông thường khi tái bảo hiểm, phí bảo hiểm bổ sung về thân tàu theo điều kiện Chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ (hoặc điều kiện tái bảo hiểm tương tự) sẽ được trả trên cơ sở bằng 1/2 mức phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm gốc, với điều kiện bảo hiểm gốc không dựa trên các điều kiện có giới hạn. Trong một số trường hợp, bảo hiểm gốc dựa trên các điều kiện Chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ, bao gồm cả các rủi ro phụ như chi phí cứu hộ, chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất thì tái bảo hiểm theo điều kiện Chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ đơn thuần sẽ phải chịu số phí bảo hiểm đóng thêm bằng 75% mức phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm gốc.

Adequacy

Xem RATE MAKING

ADEQUACY, LIFE INSURANCE

Xem HUMAN LIFE VALUE APPROACH (EVOIL).

Adhesion Insurance Contract

Hợp đồng bảo hiểm do một công ty bảo hiểm soạn thảo và được đưa ra chào những người được bảo hiểm tiềm năng trên cơ sở chấp nhận hoặc không chấp nhận. Nếu người được bảo hiểm hiểu sai hợp đồng đó, toà án sẽ xét xử có lợi cho người được bảo hiểm bởi vì người được bảo hiểm không phải là người soạn thảo bản hợp đồng đó. Mọi hợp đồng bảo hiểm đều được các toà án xếp vào loại hợp đồng định sẵn.

Adjacent Kề cận, lân cận

ở gần hoặc gần cạnh vật nào đó. Hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản như Đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà đều quy định phạm vi bảo hiểm về kết cấu toà nhà kề cận theo cùng một điều kiện với toà nhà chính.

Adjoining

Xem ADJACENT

ADJUSTABLE LIFE INSURANCE Bảo hiểm nhân thọ có thể điều chỉnh

Loại bảo hiểm nhân thọ theo đó người chủ sở hữu đơn bảo hiểm có quyền tự do quyết định thay đổi số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm và chương trình bảo hiểm theo cách sau đây, không cần phải cấp đơn bảo hiểm bổ sung:

Số tiền bảo hiểm có thể tăng lên hay giảm xuống (trường hợp tăng số tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm phải cung cấp bằng chứng về khả năng có thể bảo hiểm). Giá trị giải ước vì có sự thay đổi này sẽ phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm.

Phí bảo hiểm và thời hạn trả phí bảo hiểm có thể tăng hay giảm. Phí bảo hiểm chưa dự tính có thể được trả trên cơ sở trả gộp một lần. Phí bảo hiểm được chi trả trên cơ sở đã điều chỉnh có thể hoặc là kéo dài hoặc là rút ngắn thời hiệu của bảo hiểm, cũng như kéo dài hay rút ngắn thời gian nộp phí. Ví dụ, giả sử Hà năm nay 28 tuổi mua một đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn có thể điều chỉnh đến tuổi 65 với số tiền bảo hiểm 100.000

USD, và số phí bảo hiểm hàng năm là 1.250 USD. Vì công việc kinh doanh của Hà ngày càng trở nên phát đạt, đến 32 tuổi, anh thấy có thể tăng gấp đôi số phí đóng bảo hiểm hàng năm lên 2.500 USD. Việc tăng số phí bảo hiểm hàng năm này có thể làm thay đổi đơn bảo hiểm tử kỳ trước đây thành đơn bảo hiểm nhân thọ đóng đủ phí ở tuổi 65. Sau đó một thời gian, Hà có thể gặp khó khăn về kinh tế và phải giảm 2/3 số phí bảo hiểm hàng

năm. Điều này có thể làm cho đơn bảo hiểm trở lại đơn bảo hiểm tử kỳ đến tuổi 65 như ban đầu. Như vậy, vào bất kỳ thời điểm nào, đơn bảo hiểm cũng có thể trở thành đơn bảo hiểm tử kỳ hoặc đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường.

ADJUSTABLE PREMIUM Phí bảo hiểm có thể điều chỉnh

Phí bảo hiểm có thể khác nhau, tăng hay giảm. Một số đơn bảo hiểm nhân thọ cho phép người bảo hiểm thay đổi phí bảo hiểm sau khi đơn bảo hiểm đã có hiệu lực, tuỳ thuộc vào số liệu thống kê tử vong, các chi phí và các khoản lãi đầu tư. Nếu có lãi, có thể cho phép giảm phí bảo hiểm, nếu không thì phải tăng phí bảo hiểm tới một giới hạn tối đa theo quy định.

ADJUSTABLE rate mortgage (arm)

Thoả thuận thế chấp quy định việc thanh toán hàng tháng ban đầu là một khoản tiền tương đối nhỏ (so với một hợp đồng thế chấp với lãi suất cố định). Khoản ban đầu này sẽ tuỳ thuộc vào những thay đổi thường kỳ trên cơ sở một chỉ số quy định. Chỉ số thường áp dụng là sự thay đổi về hối phiếu kho bạc (ví dụ ở Mỹ). Những người mua nhà khi có ý định áp dụng hợp đồng thế chấp loại này nên so sánh với các loại ARM khác do các tổ chức cho vay khác nhau cung cấp. Việc so sánh lựa chọn dựa trên các yếu tố sau: 1) tỉ lệ lãi trong năm đầu tiên, 2) cách tính lãi trong những năm tiếp theo, 3) các mức lãi suất trần trong thời hạn một năm và toàn bộ thời hạn của hợp đồng thế chấp, 4) các quy định chuyển đổi sang hợp đồng thế chấp với lãi suất cố định.

ADJUSTED NET WORTH Giá trị ròng đã được điều chỉnh.

Giá trị của một công ty bảo hiểm hoặc công ty nào khác bao gồm vốn, số dư và giá trị

kinh doanh ước tính trên sổ sách của công ty đó.

ADJUSTED PREMIUM Phí bảo hiểm đã được điều chỉnh

Phí bảo hiểm đã được điều chỉnh bằng phí bảo hiểm ròng cố định cộng với các khoản phí bổ sung, nhằm phản ánh những chi phí khai thác ban đầu trong năm đầu tiên. Khoản phí bổ sung được tính bằng cách lấy giá trị hiện tại của niên kim nhân thọ chi trả đầu kỳ chia cho những chi phí khai thác ban đầu trong năm đầu tiên (những chi phí này sẽ được trả dần đến hết thời hạn thanh toán phí bảo hiểm). Đây là khoản phí bảo hiểm được sử dụng

ADJUSTED PREMIUM METHOD Phương pháp tính toán trên cơ sở phí bảo hiểm được điều chỉnh

Phương pháp tính toán giá trị giải ước ( Cash Surrender Value – CSV) của đơn bảo hiểm nhân thọ không phụ thuộc vào việc tính quỹ dự phòng của đơn bảo hiểm sao cho giá trị này sát với giá trị cổ phần về tài sản (ASSET SHARE VALUE) của đơn bảo hiểm được quy định theo luật về lựa chọn giá trị giải ước tiêu chuẩn. Theo phương pháp này, phải thực hiện các bước sau: (1) xác định khoản trợ cấp cho các chi phí năm đầu tiên; (2) xác định phí bảo hiểm đã được điều chỉnh và (3) thay phí bảo hiểm ròng trong phương thức tính khoản dự phòng tương lai bằng phí bảo hiểm đã được điều chỉnh.

Adjusted Surplus Số dư đã điều chỉnh

Số dư pháp định cộng với dự phòng bảo toàn lãi và quỹ dự phòng định giá tài sản.

Adjusted Underwriting Profit

Xem UNDERWRITING GAIN (LOSS)

dịch thuật tiếng Anh bảo hiểm ADJUSTER, AVERAGE

Xem AVERAGE ADJUSTER.

ADJUSTER, INDEPENDENT

Xem INDEPENDENT ADJUSTER.

ADJUSTER, staff Chuyên viên tính toán tổn thất của công ty bảo hiểm

Chuyên viên của công ty bảo hiểm có nhiệm vụ xác định về phạm vi bảo hiểm đối với những tài sản có khiếu nại và tính toán số tiền bồi thường của vụ khiếu nại đó.

Adjustment Income Trợ cấp điều chỉnh

Khoản trợ cấp thu nhập có thể được trả cho người vợ hay người chồng còn sống hay một người thụ hưởng nào khác, khi người có thu nhập chính bị chết, để bù đắp khoản thu nhập thiếu hụt, cho đến khi người thụ hưởng có thể tự lập. Ví dụ, trong trường hợp cần thiết, khoản trợ cấp này có thể trả trong một thời hạn cho đến khi người vợ hay người chồng của người được bảo hiểm có thể phục hồi lại trạng thái ổn định về tinh thần, được hướng nghiệp hoặc được đào tạo để có việc làm lâu dài. Nhu cầu về khoản thu nhập này là một yếu tố quan trọng để quyết định nên mua bảo hiểm nhân thọ ở mức độ nào.

Adjustment Provision Điều khoản điều chỉnh lại đơn bảo hiểm.

Điều kiện quy định trong đơn bảo hiểm nhân thọ có thể điều chỉnh, theo đó cho phép thay đổi một số khoản mục quy định trong đơn bảo hiểm như: (1) tăng hoặc giảm phí bảo hiểm; (2) tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm; (3) kéo dài hay rút ngắn thời hạn bảo hiểm; và (4) kéo dài hay rút ngắn thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

Administration bond

Loại bảo hiểm bảo đảm rằng, ngoài người thi hành di chúc hoặc di sản, phải thực hiện những nghĩa vụ của mình theo di chúc và những yêu cầu pháp lý của toà án. Nếu người thi hành hoặc người quản lý giấy di chúc đó có những hành động không trung thực, dẫn đến thiệt hại về tài chính đối với di sản, giấy bảo đảm này sẽ bồi thường thiệt hại đó. Giấy bảo đảm này bảo hiểm cho người quản lý hoặc người thực hiện di chúc tài sản thừa kế.

Administrative service only (aso) Chỉ thực hiện các dịch vụ quản lý

Các dịch vụ được cung cấp trong một chương trình bảo hiểm trợ cấp cho người lao động; ví dụ như chương trình hưu trí. Người sử dụng lao động cử các nhân viên điều hành chương trình này, thực tế là người giám sát chương trình. Người được uỷ thác tư vấn phương hướng đầu tư các quỹ bảo hiểm, những qũy này thường thể hiện trong tài khoản đầu tư do công ty tự điều hành ( Self-directed investment account). Các chương trình uỷ thác này ngày càng phổ biến, vì cả người sử dụng lao động lẫn người lao động đều muốn có sự kiểm soát chặt chẽ hơn việc đầu tư của các quỹ hưu trí. Đối với một chương trình tự bảo hiểm về tài sản hoặc trách nhiệm, nhóm này có thể ký một hợp đồng ASO với một công ty bảo hiểm hoặc với người thứ ba chuyên trách quản lý và giải quyết khiếu nại.

Administrator

Người được toà án chỉ định để quản lý di sản của người đã chết có tuyên bố không có người thực hiện di chúc. Người được chỉ định này có thẩm quyền như người được uỷ thác đối với di sản đó.

Admitted assets Tài sản được chấp nhận

Những tài sản được pháp luật cho phép tính vào những số liệu trong các báo cáo hàng năm của một công ty bảo hiểm. Những tài sản này là một nhân tố quan trọng để đánh giá khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm. Những tài sản được chấp nhận bao gồm khoản cho vay thế chấp, cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Trước đây, khoản nợ dài hạn chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị của những tài sản này, nhưng từ khi ra đời các đơn bảo

hiểm trọn đời trên cơ sở giả định hiện tại thì các công cụ tín dụng ngắn hạn có thể chiếm tỉ trọng lớn trong tổng giá trị của những tài sản này.

Advance Freight (A.F) Cước phí trả trước

Trong thực tế, cước phí trả trước được coi là cước phí đã được hưởng, vì vậy không phải hoàn lại trong trường hợp Người chuyên chở không hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoá tại địa điểm đến. Chủ hàng hoá có quyền lợi có thể bảo hiểm trong cước phí trả trước và có thể tính cước phí đó vào giá trị được bảo hiểm của hàng hoá thuộc sở hữu của mình. Xem C.I.F hay C & F.

Advance PAYMENT Thanh toán trước

Công ty bảo hiểm chi trả bồi thường cho người được bảo hiểm trước thời hạn quy định. Ví dụ, một khiếu nại dự định sẽ được giải quyết vào ngày mùng một tháng sáu năm 2000, nhưng công ty bảo hiểm lại trả tiền cho người khiếu nại trước ngày đó.

Advance premium Phí bảo hiểm thanh toán trước

Phí bảo hiểm được thanh toán trước ngày quy định. Ví dụ, một khoản phí bảo hiểm được quy định phải trả vào ngày mùng một tháng bảy năm 2000, nhưng trong thực tế người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm vào ngày mùng một tháng giêng năm đó, để được giảm phí bảo hiểm.

Advance premium mutual

Xem DIVIDENT OPTION; MUTUAL INSURANCE COMPANY; PARTICIPATING INSURANCE

Adventure Hành trình

Là thời hạn mà đối tượng phải chịu hiểm hoạ dù có hay không được bảo hiểm.

ADVERSE FINANCIAL SELECTION Sự lựa chọn bất lợi về tài chính .

Là trường hợp người chủ hợp đồng (POLICYHOLDER) huỷ bỏ đơn bảo hiểm (nhân thọ) trong trường hợp: (1) số tiền bảo hiểm nhận được có thể được đầu tư vào bất cứ đâu với số tiền thu được lớn hơn số tiền thu được theo đơn bảo hiểm và (2) gặp khó khăn về kinh tế và cần phải có tiền để thực hiện những trách nhiệm về tài chính. Nếu người sở hữu đơn bảo hiểm áp dụng quyền lựa chọn về giá trị giải ước (CSV) trong những hoàn cảnh kinh

tế như vậy thì công ty bảo hiểm có thể phải bán gấp tài sản và do vậy, nguồn quỹ đầu tư

theo lãi suất có lợi sẽ bị giảm đi.

ADVERSE SELECTION Sự lựa chọn bất lợi.

Là trường hợp một người không đủ điều kiện để mua bảo hiểm nhân thọ hoặc trong nhóm người có khả năng bị rủi ro ở mức độ cao hơn trung bình, nhưng lại tìm cách để có được một đơn bảo hiểm nhân thọ ở mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn. Vì vậy, các công ty bảo hiểm nhân thọ phải khám sức khoẻ những người yêu cầu bảo hiểm một cách kỹ lưỡng, vì phí bảo hiểm mà họ phải nộp được tính toán trên cơ sở mức phí bảo hiểm của những người tham gia đơn bảo hiểm có sức khoẻ ở mức trung bình và làm việc ở những ngành nghề không nguy hiểm.

Advisory committe

Nhóm người có nhiệm vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm trợ cấp cho người lao động về những khoản trợ cấp mà người lao động sẽ được hưởng, làm thế nào để đảm bảo về tài chính cho những khoản trợ cấp đó và điều kiện để người lao động được hưởng những trợ cấp đó. Những khuyến nghị của uỷ ban tư vấn này chỉ có tính gợi ý, không phải là quy định bắt buộc.

Affiliated companies. Các công ty thành viên.

Các công ty bảo hiểm sát nhập lại cùng thuộc quyền sở hữu chung về cổ phần hoặc dưới sự điều hành chung của một ban giám đốc. Việc kết hợp về tổ chức này làm cho việc trao đổi các sản phẩm được thuận tiện hơn, giảm bớt sự trùng lặp các nỗ lực và tiết kiệm các chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Affirmative warranty

Xem WARRANTY

After Arrival Sau khi đến

Được viết tắt là ” a.a. “, thường dùng trong Bản chào bảo hiểm của người môi giới, quy định hiệu lực bảo hiểm trong một thời hạn quy định sau khi đến. Đối với bảo hiểm hàng hoá, thời hạn quy định này bắt đầu từ lúc hàng hoá tới địa điểm đến ghi trong đơn bảo hiểm. Trong trường hợp bảo hiểm thân tàu theo chuyến hành trình, thời hạn quy định này bắt đầu từ khi tàu tới bến đến và thả neo an toàn.

AGE CHANGE Thay đổi về tuổi.

Ngày mà theo hợp đồng bảo hiểm, một người nào đó tăng thêm một tuổi. Tuỳ thuộc vào từng công ty bảo hiểm, phương pháp tính phí bảo hiểm đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ sẽ được tính trên cơ sở tính thêm tuổi bắt đầu từ lần sinh nhật vừa qua hay lần sinh nhật kế tiếp.

age discrimination in employment act (adea) Điều luật về phân biệt tuổi tác đối với người lao động.

Điều luật (Mỹ) cấm những người sử dụng lao động yêu cầu những người lao động ở tuổi

Điều luật này cũng cấm việc phân biệt đối xử những người lao động thuộc nhóm tuổi từ 40 đến 70 trong việc đóng góp cũng như hưởng quyền lợi từ các chương trình trợ cấp cho người lao động.

Age limits

Tuổi tối đa của người yêu cầu bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ nhận bảo hiểm hoặc tiếp tục nhận bảo hiểm. Ví dụ, theo một số hình thức bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn có thể tái tục hàng năm, nếu người được bảo hiểm vượt quá tuổi 60, đơn bảo hiểm sẽ không được tái tục.

Age set back Phương pháp tính giảm bớt tuổi.

Sự tính giảm bớt một số năm trong bảng tỷ lệ phí bảo hiểm nhân thọ tiêu chuẩn với giả định một nhóm cụ thể – nữ giới – sống lâu hơn nam giới và có thể sẽ nộp phí bảo hiểm trong một thời gian dài hơn. Ví dụ, một phụ nữ 38 tuổi có thể đóng một khoản phí bảo hiểm giống như một người nam giới 35 tuổi. Phương pháp tính giảm bớt tuổi là một vấn đề về quyền phụ nữ, do vậy, có ý kiến cho rằng cần quy định là nam giới và nữ giới cùng độ tuổi khi mua bảo hiểm nhân thọ sẽ được tính cùng một tỷ lệ phí bảo hiểm.

Age-weighted profit-sharing plan Chương trình phân chia lợi nhuận theo độ tuổi.

Chương trình kết hợp sự đơn giản và tính linh hoạt của chương trình phân chia lợi nhuận truyền thống với những đặc trưng ưu việt của chương trình phúc lợi xác định và chương trình phúc lợi mục tiêu. Với việc phân theo độ tuổi chương trình này, các thành viên có độ tuổi cao hơn sẽ được Sở thuế quốc nội cho phép tham gia chương trình với mức đóng góp cao hơn. Theo chương trình phân chia lợi nhuận truyền thống, người lao động có độ tuổi ít hơn sẽ có mức đóng góp cao hơn, do người sử dụng lao động đại diện cho họ chi trả, tuy vậy nhóm này ít nhận phúc lợi dưới hình thức trợ cấp hưu trí mà hay nhận bằng tiền mặt hơn.

Chương trình theo độ tuổi tạo ra sự linh hoạt hơn trong việc thực hiện đóng góp. Theo chương trình phúc lợi xác định và phúc lợi mục tiêu, một khoản đóng góp tối thiểu sẽ được thực hiện hàng năm khác với chương trình Phân chia lợi nhuận. Chương trình Phân chia theo độ tuổi, như chương trình lợi nhuận truyền thống hạn chế mức khấu trừ đóng góp của người sử dụng lao động ở mức 15% của mức chi trả cho người tham gia. Mức đóng góp tối đa hàng năm của mọi người tham gia bất kỳ chương trình nào, tương đương với 25% của mức chi trả, hay một số tiền được ấn định trước.

Agency agreement

Văn bản bao gồm những chỉ dẫn về việc quản lý tài sản của một người trong suốt cuộc đời của người đó. Người soạn thảo hợp đồng có thể huỷ bỏ (trừ trường hợp quy định không thể huỷ ngang tại thời điểm lập hợp đồng), chấm dứt, hoặc sửa đổi văn bản này tại bất kỳ thời điểm nào, với điều kiện là người đó có đủ thẩm quyền quyết định. Quyền được uỷ thác của người đại lý có thể rộng hoặc hẹp. Đại lý bị nghiêm cấm tiết lộ thông tin về tài sản họ được quyền trông coi theo hợp đồng cho bất kỳ người nào khi không được phép của người uỷ quyền. Theo hợp đồng đại lý, quyền của đại lý sẽ chấm dứt nếu người uỷ quyền bị mất thẩm quyền, trừ trường hợp người uỷ quyền đã ký kết quyền uỷ nhiệm lâu dài. Khi người uỷ quyền chết, hợp đồng đại lý sẽ chấm dứt, theo đó yêu cầu chứng thực di chúc việc chuyển giao toàn bộ tài sản theo hợp đồng buộc phải được chứng thực trước khi những tài sản này được phân chia cho những người hưởng quyền lợi của người uỷ quyền.

Agency by estoppel Agency by ratification

Xác nhận của một công ty bảo hiểm về những hoạt động đại lý của công ty đó, không cần biết những hoạt động đó được thực hiện trong quyền hạn công ty uỷ quyền cho đại lý hay không. Bằng cách phê duyệt này, công ty sẽ chịu trách nhiệm đối với những hậu quả phát sinh từ những hoạt động đó. Ví dụ, nếu đã biết rõ đại lý hành động xấu trong việc thuyết phục khách hàng tương lai tham gia bảo hiểm để thu phí baỏ hiểm, nhưng công ty bảo hiểm vẫn nhận phí bảo hiểm thu được từ đơn bảo hiểm của đại lý thì việc chấp nhận này đã tạo thành sự chấp nhận của công ty về hành động của đại lý.

Agency manager

Cá nhân phụ trách hoạt động đại lý của công ty bảo hiểm. Người quản lý đại lý này là nhân viên của công ty bảo hiểm và thường được hưởng thu nhập trên cơ sở lương – và – tiền thưởng. Khoản tiền thưởng được tính dựa vào doanh thu phí bảo hiểm của toàn bộ

các đại lý trong tổ chức đại lý đó. Người quản lý chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo

đại lý.

Agency plant Tổ chức đại lý.

Tổng số đại lý của công ty bảo hiểm.

Agency system

Xem agent; independent agency system.

Agent

Người bán và theo dõi đơn bảo hiểm, có hai loại sau:

Đại lý duy nhất chỉ đại diện cho một công ty và chỉ bán đơn bảo hiểm của công ty đó.

Đại lý này được hưởng hoa hồng trên cơ sở giống như hoa hồng trả cho đại lý độc lập.

dịch tài liệu tiếng Anh bảo hiểm Agent commission Agent licence

Xem licensing of agents and brokers

Agent of record

Cá nhân có thoả thuận hợp đồng với người sở hữu đơn bảo hiểm. Đại lý chính thức có quyền lợi hợp pháp đối với những khoản hoa hồng trong hợp đồng bảo hiểm.

Agent resident

Xem resident agent

Agent, independent

Xem independent agent (GA)

Agent, policywriting

Đại lý được uỷ quyền của công ty bảo hiểm trong việc chuẩn bị và thu xếp hợp đồng bảo hiểm.

Agent, recording

Xem agent of record

Agent, special

Xem special agent.

Agent, state

Quyền hạn mà đại lý được hưởng theo hợp đồng đại lý với công ty bảo hiểm.

Agent’s balance Báo cáo số dư của đại lý.

Bản báo cáo số dư có của đại lý mà công ty bảo hiểm còn nợ đại lý, theo hợp đồng đại lý

đã ký kết với công ty bảo hiểm.

Aggregate annual deductible Tổng mức khấu trừ hàng năm.

Mức khấu trừ áp dụng cho một năm. Ví dụ, một doanh nghiệp phải có trách nhiệm tự giải quyết 40.000USD đầu tiên của những tổn thất xảy ra trong năm và công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho tất cả các tổn thất lớn hơn mức khấu trừ đó cho tới hạn mức bồi thường quy định trong đơn bảo hiểm.

Aggregate excess contract

Đơn bảo hiểm mà theo đó, Người bảo hiểm đồng ý bồi thường các tổn thất về tài sản hoặc trách nhiệm (thông thường từ 80-100%) vượt quá một số tiền cụ thể đã bồi thường cho toàn bộ các tổn thất trong năm hợp đồng.

Aggregate excess of loss retention

Xem excess of loss reinsurance; stop loss reinsurance.

Aggregate limit Tổng hạn mức trách nhiệm.

Số tiền bồi thường tối đa có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ, đơn bảo hiểm tài sản hoặc trách nhiệm. Số tiền tối đa này có thể quy định trên cơ sở một sự cố hoặc theo thời hạn của đơn bảo hiểm. Ví dụ:

Bảo hiểm sức khoẻ. Người được bảo hiểm phải thanh toán số tiền 107.000USD do ốm nặng, nhưng tổng hạn mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm là 100.000USD trong thời hạn của đơn bảo hiểm. Vì vậy, số tiền tối đa mà người được bảo hiểm có thể được bồi hoàn là 100.000USD. Người được bảo hiểm phải chi trả cho số tiền còn lại

7.000USD. Như vậy, người được bảo hiểm sẽ phải tự chi trả mọi khoản chi phí y tế, nếu bị ốm đau trong tương lai.

Bảo hiểm trách nhiệm. Người được bảo hiểm có lỗi trong một vụ tai nạn ô-tô (một sự cố riêng biệt) gây thương tật cho bốn người khác, số tiền phải bồi thường cho những người bị nạn lần lượt là 100.000USD, 150.000USD, 85.000USD, 115.000USD. Tổng số tiền phải bồi thường là 450.000USD. Tổng hạn mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm là 400.000USD. Người được bảo hiểm sẽ phải chi trả số tiền còn lại 50.000USD.

Aggregate mortality table Bảng tổng hợp tỷ lệ tử vong.

Là một loại bảng thống kê tỷ lệ người chết trên cơ sở số liệu thống kê kết hợp của Bảng tỷ lệ người chết sau cùng và Bảng tổng hợp tỷ lệ tử vong. Bảng này cho thấy toàn bộ số liệu thống kê xác suất tử vong biến đổi trong suốt chu kỳ sống.

Agreed amount clause Điều khoản về giá trị thoả thuận.

Sự thoả thuận về bảo hiểm tài sản giữa người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm quy định rằng, số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm phải đáp ứng đầy đủ trên cơ sở tuân thủ yêu cầu của đồng bảo hiểm.

Agreed amount form

Xem agreed amount clause

Agreed Returns Phí bảo hiểm hoàn trả theo thoả thuận

Khoản phí bảo hiểm phải hoàn trả cho Người được bảo hiểm theo thoả thuận trong đơn bảo hiểm.

Agreement

Loại hình bảo hiểm thiệt hại tài sản đối với thiết bị và máy móc nông nghiệp dễ thay đổi bao gồm thiết bị bảo hộ lao động, yên cương, vải phủ, trang phục. Các rủi ro được bảo hiểm là hoả hoạn, sét, phá hoại, hành động có dụng ý xấu và dịch chuyển. Các rủi ro bổ sung có thể được bảo hiểm bằng việc đóng thêm phí bảo hiểm. Những điểm loại trừ (không được bảo hiểm) bao gồm cây nông nghiệp, máy bay, tàu thuỷ, hạt giống, cỏ khô và cỏ (cây nông nghiệp, máy bay, và tàu thuỷ có thể được bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm khác).

Aia

Xem American insurance association (AIA).

Aiaf

Xem associate in insurance accounting and finance (aiaf).

Aic

Xem associate in claims (AIC).

Aim

Xem associate in management (aim).

Air Cargo Clauses Điều khoản bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không.

Các điều khoản bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không hiện hành do Hiệp hội các nhà Bảo hiểm Luân Đôn (mọi rủi ro) công bố năm 1982, đính kèm mẫu đơn bảo hiểm hàng hải (MAR form). Các điều khoản này có thể sử dụng cho việc gửi hàng hoá bằng đường hàng không, loại trừ gửi hàng hoá bằng đường bưu điện. Các điều khoản đó quy định việc bảo hiểm theo điều kiện Mọi rủi ro, tương tự như điều khoản I.C.C. (A)

Sự khác nhau giữa điều khoản I.C.C (A) và điều khoản bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không là thời hạn bảo hiểm.

Air cargo insurance Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường hàng không.

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người vận chuyển hàng không đối với những thiệt hại, phá huỷ hoặc các tổn thất khác đối với tài sản của khách hàng trong quá trình chuyên chở. Phạm vi bảo hiểm dựa trên cơ sở bảo hiểm mọi rủi ro tuân theo một số điểm loại trừ cụ thể trong đơn bảo hiểm. Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường hàng không là một hình thức của bảo hiểm hàng hải, loại hình trước đây chỉ bảo hiểm cho hàng hoá trong vận chuyển bằng đường thuỷ. Ngày nay, hàng hoá vận chuyển bằng mọi phương tiện đều có thể được bảo hiểm.

Air Sendings

Hàng hoá được chuyên chở bằng đường hàng không. Tham khảo Điều khoản bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không (Air Cargo Clauses) để biết thêm về điều kiện bảo hiểm tiêu chuẩn.

Aircraft hull insurance (hull aircraft insurance) Bảo hiểm thân vỏ máy bay.

Bảo hiểm mọi rủi ro dù máy bay ở trên mặt đất hay ở trên không. Mặc dù không mang tính chất tiêu chuẩn, nhưng những điểm loại trừ trong đơn bảo hiểm này bao gồm việc sử dụng máy bay bất hợp pháp; sử dụng máy bay với những mục đích không được quy định trong đơn bảo hiểm; hao mòn tự nhiên; người lái máy bay là người khác không có tên trong đơn bảo hiểm; máy bay hoạt động ngoài địa giới quy định; và các thiệt hại, phá huỷ của máy bay phát sinh do chiến tranh, nổi loạn, bãi công, bạo động dân sự, tổn thất về hỏng hóc cơ học, tổn thất khi thực hiện động tác nhào lộn máy bay, sử dụng máy bay vào mục đích phi pháp. Giá trị thân máy bay bao gồm cả khí cụ, đài, máy liên lạc vô tuyến, bộ phận lái tự động, cánh máy bay, động cơ và các thiết bị được gắn kèm hoặc được vận chuyển trên máy bay đã ghi rõ trong đơn bảo hiểm.

Alcm

Xem associate in loss control management.

Alcoholic beverage control law

Xem dram shop law.

Alcoholic beverage liability insurance

Xem dram shop liability insurance.

Aleatory contract

Là hợp đồng có thể hoặc không thể chi trả nhiều quyền lợi hơn mức phí bảo hiểm đã đóng. Ví dụ, chỉ với một khoản phí bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tài sản, Người được bảo hiểm có thể nhận được hàng trăm nghìn đô-la nếu toàn bộ tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ. Mặt khác, công ty bảo hiểm có thể thu nhiều phí bảo hiểm hơn số tiền mà họ phải chi trả bồi thường, như trong hợp đồng bảo hiểm cháy, khi tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại hoặc phá huỷ. Về bản chất, đa số các hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng may rủi.

Alien Enemy Kẻ thù nước ngoài

Quan hệ buôn bán với kẻ thù bị coi là hoạt động bất hợp pháp. Do đó, Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho kẻ thù nước ngoài trong trường hợp xảy ra tổn thất. Nếu một người nào đó thay mặt Người được bảo hiểm ký kết đơn bảo hiểm, sau này người đó trở thành kẻ thù nước ngoài trong thời hiệu bảo hiểm, đơn bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt.

Alien insurer Công ty bảo hiểm nước ngoài (Mỹ).

Công ty bảo hiểm được thành lập theo những quy định pháp lý (luật định) của nước ngoài. Để một công ty bảo hiểm nước ngoài có thể tiến hành các hoạt động tổng hợp và bán sản phẩm của mình tại một số bang nào đó của Mỹ, công ty bảo hiểm này phải tuân thủ các điều luật và quy định đối với công ty bảo hiểm của bang đó.

Alimonly substitution trust Tín thác thay thế tiền cấp dưỡng.

Là sự thoả thuận trong đó người vợ/chồng- người X (là người phải trả tiền cấp dưỡng và/hoặc trợ cấp nuôi con cho chồng/vợ- người Y theo phán quyết của toà án) phải đóng góp tài sản (tiền vốn) vào một quỹ tín thác, để cuối cùng các khoản tiền sẽ được trả cho chồng/vợ- người Y. Theo uỷ thác này, khoản tiền trích ra từ thu nhập của số tiền vốn là khoản thu nhập phải chịu thuế của người Y, nhưng bất cứ khoản tiền nào trích từ khoản tiền vốn sẽ không phải là khoản thu nhập chịu thuế của người Y. Người X không được giảm thuế đối với số tiền rút ra từ số tiền gốc, và người X không phải chịu thuế thu nhập đối với thu nhập của khoản tiền rút ra.

All Other Perils Mọi hiểm hoạ khác

Trước đây, thuật ngữ này xuất hiện trong mẫu đơn bảo hiểm Tàu và Hàng hoá (S.G Form) và theo luật, được mở rộng để bảo hiểm các hiểm hoạ khác cùng loại. Với việc huỷ bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G, thuật ngữ trên không còn sử dụng trong các điều kiện của

đơn bảo hiểm cũng như trong bất kỳ điều khoản bảo hiểm nào của mẫu đơn bảo hiểm hàng hải (MAR form).

All risk insurance

Xem all risks.

All Risks Whatsoever Bất kỳ mọi rủi ro.

Đây không phải là đối tượng của các điều kiện bảo hiểm tiêu chuẩn. Thuật ngữ này dùng để quy định phạm vi bảo hiểm rộng hơn so với điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro. Tuy nhiên, thuật ngữ này vẫn bị chi phối bởi ý nghĩa giới hạn của từ rủi ro và tổn thất phải mang tính chất bất ngờ mới được bồi thường. Người bảo hiểm có thể không chấp nhận đơn bảo

hiểm kiểu này, vì không có điều khoản loại trừ chung mà Người bảo hiểm thường thấy trong điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro (All Risks). Dù có bỏ điều khoản loại trừ chung nói trên, tổn thất chắc chắn sẽ xảy ra cũng không thuộc phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm.

Allocated benefits Phúc lợi được phân phối.

Những khoản thanh toán trong chương trình phúc lợi xác định. Các quyền lợi được phân bổ cho các thành viên tham gia chương trình trợ cấp hưu trí khi đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Do các quyền lợi được bảo hiểm được trả phí bảo hiểm đầy đủ, người lao động được đảm bảo một khoản lương hưu khi về hưu, dù công ty của họ ngừng hoạt động kinh doanh.

Allocated funding instrument Phương pháp lập quỹ phân bổ trợ cấp.

Hợp đồng bảo hiểm hoặc hợp đồng niên kim sử dụng trong chương trình hưu trí nhằm tăng thêm trợ cấp hưu trí thông qua việc đóng góp vào quỹ cho mỗi người lao động. Khoản trợ cấp này được bảo đảm cho người lao động khi về hưu; công ty bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán tất cả các quyền lợi mà công ty này đã nhận phí bảo hiểm. Chương trình hưu trí mà không có bất cứ quỹ nào chi trả trợ cấp trước khi về hưu được gọi là những phương pháp lập quỹ không phân bổ (các khoản trợ cấp không được cung cấp vào thời điểm thanh toán phí bảo hiểm).

Allocation of plan assets

Xem allocation of plan assets on termination.

Allocation of plan assets on termination Phân phối tài sản của chương trình hưu trí khi hết hiệu lực.

Việc phân phối tài sản khi chương trình hưu trí chấm dứt. Việc phân bổ này được thực hiện dưới hình thức (1) hoàn trả lại toàn bộ những khoản đóng góp của người lao động cộng thêm lãi hoặc (2) phân loại người lao động và người hưởng quyền lợi của họ theo quyền được hưởng trợ cấp hưu trí.

Allowed assets

Xem admitted assets

Alteration of Port of Departure Thay đổi cảng khởi hành

Khi tàu rời bến từ một cảng không phải là cảng được ghi rõ trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm sẽ không có hiệu lực. (Dựa theo Luật bảo hiểm Hàng hải, 1906 điều 43).

Alternative minimum cost method Phương pháp chi phí tối thiểu tuỳ chọn.

Những phương pháp lập quỹ được phép thực hiện theo Điều luật đảm bảo thu nhập hưu trí cho người lao động năm 1974 (erisa). Cơ quan quản lý của chương trình hưu trí có thể tuân theo những tiêu chuẩn lập quỹ tối thiểu quy định bằng cách lựa chọn một phương pháp tuỳ chọn, theo đó chi phí thông thường là phần chi phí thấp hơn của chi phí thông thường (1) theo phương pháp chi phí thống kê của chương trình, hoặc (2) theo phương pháp chi phí trợ cấp tích luỹ, không dự đoán số tiền trợ cấp.

Always Open Bảo hiểm liên tục (Luôn luôn mở sẵn)

Thuật ngữ dùng trong hợp đồng bảo hiểm mở sẵn; có nghĩa là bảo hiểm vẫn tiếp diễn liên tục từ ngày bắt đầu có hiệu lực cho đến khi Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm thông báo huỷ bỏ bảo hiểm và thời hạn ghi trong thông báo đó đã kết thúc.

Ambiguity Sự mập mờ (tối nghĩa).

Ngôn ngữ trong đơn bảo hiểm có thể được coi là không rõ ràng hoặc được giải thích nhiều cách khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, toà án thường phán xử có lợi cho người được bảo hiểm và bất lợi đối với công ty bảo hiểm, vì đơn bảo hiểm được coi như hợp đồng cố định, và các công ty bảo hiểm đều có đủ năng lực pháp lý để sắp xếp ngôn ngữ trong hợp đồng rõ ràng.

Ambiguity in a Policy Sự tối nghĩa trong đơn bảo hiểm.

Nói chung, khi có sự tối nghĩa trong đơn bảo hiểm, các toà án sẽ giải thích sự tối nghĩa này có lợi cho Người được bảo hiểm. Trách nhiệm của Người bảo hiểm phải bảo đảm các điều kiện của đơn bảo hiểm thể hiện rõ ý định của các bên tham gia hợp đồng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ khi có sự tối nghĩa trong đơn bảo hiểm do người môi giới đại diện cho quyền lợi của Người được bảo hiểm soạn thảo, và sau đó gửi cho Người bảo hiểm để chấp thuận và ký. Trong trường hợp đó, toà án có thể chấp nhận lời bào chữa của Người bảo hiểm dựa vào tiền lệ pháp lý chống ưu tiên và có thể giải thích sự tối nghĩa đó có lợi cho Người bảo hiểm.

dịch văn bản tiếng Anh bảo hiểm American AGENCY SYSTEM

Hệ thống tiếp thị bảo hiểm thông qua các đại lý độc lập; còn gọi là hệ thống đại lý độc lập. Các đại lý độc lập thường đại điện cho một số công ty bảo hiểm và bán bảo hiểm theo các điều kiện bảo hiểm có sẵn và với mức phí bảo hiểm có lợi nhất. Các đại lý độc lập được trả hoa hồng dưới hình thức một tỷ lệ phần trăm của số phí bảo hiểm thu được trên các đơn bảo hiểm đã bán. Họ lưu giữ số liệu thống kê của các đơn bảo hiểm đã bán được và có quyền thương lượng tái tục bảo hiểm theo các đơn này. Họ không buộc phải duy trì bán bảo hiểm cho một công ty cố định và có thể chuyển nhượng dịch vụ cho một công ty khác vào thời điểm tái tục bảo hiểm dịch vụ đó.

American Cargo War Risk Reinsurance Exchange

Các công ty bảo hiểm hàng hải Mỹ tập hợp lại lập thành một hiệp hội để nhận tái bảo hiểm các rủi ro chiến tranh đối với hàng hoá. Hiệp hội này có trụ sở tại New York, nhận bảo hiểm rủi ro chiến tranh trong thời chiến.

AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURANCE

Một tổ chức của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Hội đồng này tập trung vào nghiên cứu vấn đề pháp lý và các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng tới công việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở cấp liên bang, bang và địa phương. Thành viên của Hội đồng bao gồm các công ty bảo hiểm nhân thọ, thuộc loại hình tương hỗ và cổ phần. Hội đồng thuyết phục những người có chức, có quyền đưa ra các quan điểm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, nhằm tác động tới công luận và pháp chế. Hội đồng còn kiểm soát các thông tin về bảo hiểm nhân thọ đưa ra công chúng. Hội đồng đặt trụ sở tại Washington, D.C.

American Hull Form Mẫu đơn bảo hiểm thân tàu của Mỹ

Đây là một bộ điều khoản bảo hiểm do Hiệp hội Bảo hiểm Mỹ ban hành để sử dụng trong các đơn bảo hiểm thân và máy móc của tàu biển. Bộ điều khoản này dựa trên cơ sở của mẫu đơn bảo hiểm S.G được đính kèm điều khoản bảo hiểm Thời hạn- Thân tàu 1970 của hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, song có nhiều thay đổi để đáp ứng các yêu cầu của thị trường Mỹ. Thị trường Mỹ không huỷ bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G về bảo hiểm thân tàu như thị trường Anh năm 1983, do đó kể từ khi đưa ra bộ điều khoản bảo hiểm thời hạn- thân tàu 1983, Hiệp hội này không đưa ra thị trường thêm một bộ điều khoản bảo hiểm nào khác.

American Hull Insurance Syndicate Nghiệp đoàn Bảo hiểm thân tàu Mỹ

Hiệp hội của các Công ty bảo hiểm Mỹ nhận dịch vụ bảo hiểm thân tàu và cấp đơn bảo hiểm chung của các công ty.

American Institute for Property and Liability Underwriters Viện bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm Mỹ

Một tổ chức phong tặng các danh hiệu Khai thác viên bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm có cấp bậc ( Chartered Property and Casualty Underwriters). Viện này đào tạo sinh viên đại học và cao học thông qua các khoá học về bảo hiểm tài sản và trách nhiệm dưới hình thức hàm thụ. Các khoá học tập trung vào các chuyên đề bảo hiểm và quản lý rủi ro, bảo hiểm và quản lý rủi ro tài sản doanh nghiệp, bảo hiểm và quản lý rủi ro về

trách nhiệm doanh nghiệp, bảo hiểm và quản lý rủi ro cá nhân, hoạt động của công ty bảo hiểm, môi trường pháp lý của bảo hiểm, quản lý, kế toán, tài chính và kinh tế học. Viện bảo hiểm này có trụ sở tại Malvern, Pennsylvania

American Insurance association (AIA)

Hiệp hội của các công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Hiệp hội có nhiệm vụ khuếch trương vị trí kinh tế, pháp lý và xã hội của các công ty thành viên thông qua việc chú trọng đến quy trình kế toán, các vấn đề về ô nhiễm, đổi mới về bảo hiểm ô tô và các hoạt động khác. Hiệp hội đặt trụ sở tại Thành phố New York, bang New York.

American Life Convention

Xem AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURANCE.

American LLoyd’s

Xem LLoyd’s association

American mutual insurance Alliance

Xem Alliance of American insurers (AAI)

American Port Risk Clauses Điều khoản bảo hiểm rủi ro ở cảng của Mỹ.

Bộ điều khoản bảo hiểm thân tàu dựa vào các rủi ro theo mẫu đơn bảo hiểm Thân tàu Mỹ

nhưng chỉ bảo hiểm các rủi ro trong phạm vi cảng.

AMORTIZATION Trừ nợ

Xem associate in marine insurance management

Amortization schedule Lịch trừ nợ

Trừ nợ dần theo định kỳ. Mỗi lần trừ nợ, số nợ còn tồn đọng sẽ giảm dần và cuối cùng bằng không.

Một phương pháp trả nợ, Khoản nợ được trừ dần theo lịch trình định trước. Mỗi kỳ trừ nợ

Amortized Value

gồm cả gốc lẫn lãi tính trên số nợ đó.

Amount for which loss settled

Xem AMORTIZATION; AMORTIZATION SCHEDULE.

Amount at risk Số tiền rủi ro

Xem loss settlement amount

Amount Subject

Số tiền chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dài hạn và giá trị giải ước tích luỹ của hợp đồng bảo hiểm đó. Ví dụ: số tiền bảo hiểm của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là 100.000 USD và giá trị giải ước là 80.000 USD. Vậy số tiền rủi ro là 20.000 USD.

Analysis

Xem MPL

Analysis of property and casualty policy Phân tích hợp đồng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm

Xem analysis of property and casualty policy; risk classification.

Analytic System

Là việc xác định (1) tài sản được bảo hiểm; tài sản loại trừ; (2) các rủi ro được bảo hiểm, rủi ro loại trừ; (3) phạm vi địa lý bảo hiểm, phạm vi loại trừ; (4) thời hạn bảo hiểm; (5) những người được bảo hiểm, những người không được bảo hiểm; (6) Hạn mức trách nhiệm hợp đồng, và (7) những yêu cầu đồng bảo hiểm.

Ancilary benefits Quyền lợi phụ thêm

Xem Dean Analytic schedule.

ANIMAL LIFE INSURANCE

Xem Livestock Mortality (Life) Insurance; Livestock Transit Insurance.

ANNIVERSARY

Xem Livestock Insurance

ANNUAL AGGREGATE LIMIT Tổng hạn mức một năm

Xem Policy Anniversary

ANNUAL EXPECTED DOLLAR LOSS Số tiền tổn thất ước tính mỗi năm

Xem Annual Statement

ANNUAL INSURANCE POLICY

Số tổn thất trung bình hàng năm từ một rủi ro nào đó trong một thời gian dài, do một hay nhiều cá nhân và tổ chức có thể phải đảm nhận.

ANNUAL POLICY

Xem Annual Policy

ANNUAL PREMIUM ANNUITY Niên kim đóng phí năm

Hợp đồng có hiệu lực trong 12 tháng nếu không bị huỷ bỏ sớm hơn. Sau 12 tháng, công ty bảo hiểm hay người được bảo hiểm có thể tái tục hay không tái tục bảo hiểm.

ANNUAL RENEWAL AGREEMENT Thoả thuận tái tục (bảo hiểm) hàng năm

Là loại niên kim đóng phí năm trong một số năm nhất định.

Theo thoả thuận này, người bảo hiểm hứa sẽ tái tục hợp đồng bảo hiểm, miễn là người

ANNUAL REPORT Báo cáo năm

được bảo hiểm đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Bản báo cáo do công ty bảo hiểm hàng năm phải trình lên Cơ quan quản lý bảo hiểm nơi công ty đó hoạt động kinh doanh. Báo cáo này nêu lên thực trạng của quỹ dự phòng, các chi phí, tài sản có, tài sản nợ, tình hình đầu tư và những nhân viên có thu nhập hàng năm trên mức quy định, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết để đảm bảo rằng, công

ANNUALIZED Niên độ hoá

ty bảo hiểm có đủ quỹ dự phòng và tài sản để chi trả tất cả các quyền lợi mà công ty đã cam kết và thu phí bảo hiểm. Mẫu thông báo này được Hiệp hội các cơ quan lý bảo hiểm quốc gia ( National Association of Insurance Commissioners – NAIC) chấp nhận. Mẫu này cũng được coi là mẫu báo cáo tại hội nghị hàng năm.

ANNUITANT

Phương pháp kế toán tính toán số liệu trên cơ sở năm.

Là người được bảo hiểm theo một hợp đồng bảo hiểm niên kim và thường cũng là thụ

ANNUITY

hưởng các quyền lợi của hợp đồng này

Số tiền niên kim trợ cấp hàng năm hoặc theo hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm này trợ cấp thu nhập đều đặn hàng tháng, hàng quý, hàng sáu tháng hay hàng năm cho một, hay nhiều người trong suốt thời gian người được bảo hiểm còn sống hoặc trong một thời hạn nhất định. Người mua bảo hiểm không bao giờ có thể sống mãi để hưởng quyền lợi của đơn bảo hiểm này. Nếu mục đích cơ bản của bảo hiểm nhân thọ là cung cấp thu nhập cho Người thụ hưởng khi Người được bảo hiểm chết, thì đơn bảo hiểm niên kim chỉ trả thu nhập trong thời gian Người được bảo hiểm còn sống. Cách áp dụng cho Người được bảo hiểm trả phí bảo hiểm trong thời kỳ tích luỹ ( Accumulation Period) cũng như cách chi trả quyền lợi cho người đó trong thời gian chi trả ( Liquidation Period) có thể khác nhau.

Có thể mua đơn bảo hiểm niên kim theo hình thức trả phí bảo hiểm nhiều lần, và có quyền lợi bắt đầu từ một độ tuổi nhất định, thí dụ như tuổi 65; hoặc cũng có thể mua theo hình thức trả phí bảo hiểm một lần và có quyền lợi bắt đầu từ ngay sau đó hay vào một thời điểm nào đó muộn hơn. Không yêu cầu phải kiểm tra sức khoẻ. Về sự khác biệt

Bao gồm phân tích lãi suất, phân tích xem lãi suất của bảo hiểm niêm kim được bảo đảm trong thời gian bao lâu, phân tích các khoản phụ phí, thứ hạng về mặt tài chính của công ty bảo hiểm cung cấp niên kim, chỉ số thu nhập hàng tháng tính trên mỗi đơn vị 1.000

ANNUITY CERTAIN

USD giá trị giải ước chưa trả. Ví dụ, nếu chỉ số thu nhập là 6,18 USD trên 1.000 USD giá trị giải ước chưa trả và giá trị giải ước được hưởng là 100.000 USD, một người được bảo hiểm niên kim sẽ nhận trợ cấp thu nhập hàng tháng là 618 USD ở tuổi 65.

ANNUITY CONSIDERATION Lựa chọn phương thức mua bảo hiểm niên kim

Xem Life Annuity Certain

ANNUITY DATE Ngày chi trả niên kim

Cách thanh toán phí bảo hiểm một lần hay thanh toán phí bảo hiểm định kỳ để mua bảo hiểm niên kim.

ANNUITY DUE Niên kim chi trả đầu kỳ

Ngày chi trả bảo hiểm niên kim đầu tiên.

ANNUITY FORMS

Niên kim chi trả vào ngày đầu tiên của mỗi kỳ (tháng, quý hay năm)

Xem Annuity; Annuity Due; Life Annuity Certain; Cash Refund Annuity; Installment

ANNUITY PAYMENT OPTION Quyền lựa chọn phương thức chi trả niên kim

Refund Annuity; Variable Dollar Annuity.

ANNUITY TABLES Bảng bảo hiểm niên kim

Lựa chọn số lần chi trả hoặc là trên cơ sở thu nhập cố định hoặc là trên cơ sở thu nhập biến đổi.

ANNUITY, CASH REFUND

Sơ đồ cho thấy trong một nhóm người thì (1) số người sống ở đầu năm mà người ta lựa chọn và (2) số người đã chết trong năm đó. Các xác suất hàng năm được sử dụng để tính toán số phí bảo hiểm phải thu để chi trả trong tương lai cho người được bảo hiểm niên kim.

ANNUITY, DEFERRED Annuity, installment refund

Xem Cash Refund Annuity

ANNUITY, JOINT LIFE

Xem installment refund annuity

ANNUITY, JOINT LIFE AND SURVIVORSHIP

Xem Joint Life Annuity

ANNUITY, RETIREMENT

Xem Joint Life and Survivorship Annuity

ANNUITY, REVERSIONARY ANNUITY, TAX DEFERRED

Xem Annuity; Group Deferred Annuity; Group Deposit Administration Annuity

Anticipated Freight Cước phí dự tính

Xem Tax Deferred Annuity

ANTIREBATE LAW Luật chống chiết khấu hoa hồng

Cước phí do chủ tàu dự tính thu được trong một thời hạn nhất định, nhưng chủ tàu sẽ không thu được số cước phí đó, nếu tàu bị tổn thất toàn bộ. Đây là quyền lợi có thể bảo hiểm của chủ tàu, nhưng bị giới hạn ở số tiền mà chủ tàu có thể bảo hiểm cho quyền lợi này, theo điều khoản cam kết về chi phí điều hành trong đơn bảo hiểm thân tàu.

ANTISELECTION

Một điều luật quy định rằng, nếu đại lý nhượng lại bất cứ một tỉ lệ nào hoa hồng của mình làm quà để thúc đẩy người khác mua bảo hiểm là điều bất hợp pháp.

APP

Xem Adverse Selection

APPARENT AUTHORITY

Việc đại lý bằng các thủ thuật của mình làm cho người khác hoặc khách hàng tương lai có lý để tin rằng đại lý đó được một công ty bảo hiểm uỷ quyền thay mặt công ty bán bảo hiểm. Ví dụ, nếu một đại lý tiếp tục sử dụng ấn chỉ của công ty bảo hiểm như mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm, tài liệu hướng dẫn tính phí bảo hiểm, giấy tiêu đề và biểu tượng của công ty khiến cho khách hàng có đủ lý do để tin rằng đại lý đó thực sự vẫn tiếp tục đại diện cho công ty bảo hiểm.

Apparent damage on Delivery to Consignee Tổn thất rõ ràng lúc giao hàng cho Người nhận hàng.

Xem Apparent Agency

Theo quy định trong Đạo luật chuyên chở hàng hoá bằng đường biển năm 1970, Người nhận hàng phải thông báo ngay bằng văn bản cho Người chuyên chở khi có tổn thất rõ ràng lúc người chuyên chở đường biển giao hàng cho người nhận hàng. Nếu không gửi

APPEAL BOND

thông báo này, theo bằng chứng ban đầu, hàng hoá đó coi như đã được giao cho Người nhận hàng trong tình trạng tốt.

dịch tiếng Anh Việt bảo hiểm APPLICANT

Giấy cam kết thanh toán theo bản án sơ thẩm của toà án. Khi kháng án, một bản án sơ thẩm thường phải có một giấy bảo lãnh để đảm bảo rằng nếu toà phúc thẩm vẫn y án sơ thẩm thì phải sẵn có một khoản tiền để thi hành án sơ thẩm và trả chi phí phúc thẩm. Điều này nhằm ngăn ngừa tình trạng kháng án chỉ để kéo dài thời gian hay kháng án vì những lý do không đáng kể khác.

APPOINTED ACTUARY Chuyên gia tính toán bảo hiểm được chỉ định

Người yêu cầu bảo hiểm sử dụng hình thức văn bản là giấy yêu cầu bảo hiểm để thông báo những thông tin về bản thân họ, bao gồm các thông tin về tài sản và các thông tin về cá nhân họ. Công ty bảo hiểm sử dụng thông báo này và các thông tin bổ sung, như giấy khám sức khoẻ, để quyết định xem có nên bảo hiểm cho rủi ro này hay không. Sự giấu giếm hoặc cung cấp thông tin không đúng có thể tạo lý do cho công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm đã cấp. Các thông báo trong giấy yêu cầu bảo hiểm cũng được sử dụng để phân loại người yêu cầu bảo hiểm và quyết định tỷ lệ phí bảo hiểm.

APPOINTMENT Chỉ định

Chuyên gia tính toán bảo hiểm do một công ty bảo hiểm nhân thọ chỉ định theo yêu cầu của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia ( National Association of Insurance Commissioners, NAIC) để đánh giá các báo cáo luật định của công ty bảo hiểm có phù hợp với Luật đánh giá tiêu chuẩn ( Standard Valuation Law) không và tài sản cần thiết của công ty có đủ để bảo đảm thực hiện các trách nhiệm của công ty bảo hiểm hay không. Về bản chất, chuyên gia tính toán bảo hiểm chịu trách nhiệm xác nhận bằng văn bản quỹ dự phòng trách nhiệm của công ty bảo hiểm có đáp ứng đầy đủ yêu cầu đã qui định của NAIC về các trách nhiệm dự phòng hay không.

APPOINTMENT PAPERS Văn bản xác nhận việc chỉ định

Kế hoạch do cơ quan Hiệp hội bảo đảm quyền lợi hưu trí ( Pension Benefit Guaranty Corporation, PBGC) đề xướng sau khi bắt buộc phải huỷ bỏ chương trình hưu trí. Với sự nhất trí của Toà án cấp quận của Mỹ, Cơ quan bảo đảm quyền lợi hưu trí chỉ định một người nhận uỷ thác để quản lý chương trình hưu trí bị huỷ bỏ. Người nhận uỷ thác giám sát các tài sản còn lại của chương trình hưu trí, bảo vệ các tài sản khỏi bị tiếp tục thất thoát, hạn chế việc gia tăng trách nhiệm, tóm lại hoạt động với tư cách là người bảo vệ các lợi ích cho người tham gia chương trình hưu trí.

APPORTIONMENT Phân bổ

Những tài liệu do bên đại lý chuẩn bị nhằm hợp thức hoá việc được uỷ quyền hành động nhân danh công ty.

Phân chia tổn thất cho các đơn bảo hiểm theo tỷ lệ của số tiền bảo hiểm trong mỗi đơn bảo hiểm chia cho tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm tổn thất đó. Ví dụ, các đơn bảo hiểm A,B,C và D có các số tiền bảo hiểm hay mức trách nhiệm tương ứng là 50.000USD, 60.000USD, 70.000USD và 80.000USD; như vậy, tổng mức trách nhiệm là 260.000USD. Theo điều khoản phân bổ có trong nhiều đơn bảo hiểm tài sản thì phần đơn bảo hiểm A chịu đối với mọi tổn thất là 19,23%, đơn bảo hiểm B là

APPORTIONMENT CLAUSE Điều khoản phân bổ

21,43%, đơn bảo hiểm C là 26,92%, và đơn bảo hiểm D là 30,77%.

APPRAISAL Đánh giá (Định giá)

Khi đối tượng được bảo hiểm có nhiều phần riêng rẽ được bảo hiểm theo một giá trị, giá trị này có thể được phân bổ theo từng phần tương ứng nhằm xác định tổn thất toàn bộ của từng phần và để áp dụng miễn thường không khấu trừ, nếu có. Đối với hàng hoá, tuỳ từng trường hợp, giá trị đó có thể được phân bổ từng kiện hàng hoặc từng nhóm kiện hàng hoặc từng đơn vị bốc xếp hoặc theo cách phân bổ tương tự. Cách thức phân bổ giá trị đó phải được thoả thuận khi thu xếp bảo hiểm và phải được ghi rõ trong đơn bảo hiểm.

APPRAISAL CLAUSE Điều khoản đánh giá (định giá)

Đánh giá tài sản để xác định mức thiệt hại do một rủi ro được bảo hiểm gây ra hoặc để xác định số tiền bảo hiểm cơ bản của đơn bảo hiểm sẽ mua. Đơn bảo hiểm có thể qui định rằng, nếu Người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm không thể thoả thuận được với nhau về số tiền mà công ty bảo hiểm phải bồi thường cho một vụ tổn thất tài sản thì theo đề nghị bằng văn bản của một trong hai bên, vấn đề tranh chấp sẽ được chuyển cho trọng tài. Thông thường, mỗi bên lựa chọn một trọng tài và hai trọng tài này sẽ lựa chọn một trọng tài chung. Quyết định của trọng tài chung này sẽ có giá trị cuối cùng ràng buộc cả hai bên.

APPROVAL Chấp nhận

Điều khoản trong đơn bảo hiểm tài sản quy định rằng, hoặc người bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm có quyền yêu cầu đánh giá để xác định mức độ thiệt hại của tài sản được bảo hiểm.

APPROVAL CONDITIONAL PREMIUM RECEIPT Biên lai thu phí chấp nhận bảo hiểm tạm thời có điều kiện

Việc công ty bảo hiểm chấp nhận giấy yêu cầu bảo hiểm có chữ ký của một viên chức của công ty bảo hiểm trên đơn. Viên chức này phải là người có quyền ký. Người đó thường là chủ tịch hay là giám đốc công ty. Đại lý bán bảo hiểm thông thường không có quyền ký chấp nhận đơn bảo hiểm.

Approved Actuary or Auditor

Đơn bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau khi công ty bảo hiểm chấp thuận giấy yêu cầu bảo hiểm. Trong khi chờ đơn bảo hiểm, công ty bảo hiểm sử dụng biên lai thu phí làm văn bản xác nhận bảo hiểm có điều kiện. Ngày nay, đa số các công ty bảo hiểm sử dụng biên lai thu phí chấp nhận bảo hiểm với điều kiện đáp ứng được tiêu chuẩn bảo hiểm.

Approved or approved or Held Covered Approved or approved or Held Covered Được chấp nhận bảo hiểm hoặc được chấp nhận hay tiếp tục bảo hiểm.

Một định phí viên hoặc kiểm toán viên được chuẩn y theo các quy định pháp luật hoặc theo quy định của Nhà quản lý chuyên ngành.

APPROVED ROOF Mái nhà được chấp thuận

Trong trường hợp Người bảo hiểm được yêu cầu nhận bảo hiểm rủi ro hàng hoá, nhưng lúc đó chưa biết tên của tàu chuyên chở, thông thường phải có cam kết rằng tàu đó sẽ được chấp nhận. Sau đó Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm ngay khi biết được tên của tàu chuyên chở. Khi đó, nếu Người bảo hiểm không chấp nhận tàu này, Người bảo hiểm được bảo lưu quyền không bảo hiểm cho hàng hoá trên tàu đó hoặc chấp nhận bảo hiểm rủi ro nói trên với điều kiện phải đóng thêm phí bảo hiểm, nếu có yêu cầu. Trên thực tế, thông thường Người bảo hiểm sẽ chấp nhận bất kỳ con tàu nào thuộc các loại tàu đã được ghi trong điều khoản phân hạng cấp tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London, không phải đóng thêm phí bảo hiểm. Nếu điều khoản cam kết có ghi chấp nhận tiếp tục bảo hiểm cho tàu chuyên chở, Người được bảo hiểm không cần phải có sự chấp thuận như đã đề cập ở trên, Người bảo hiểm không thể từ chối bảo hiểm cho hàng hoá được chuyển chở; nhưng Người được bảo hiểm có thể phải đóng thêm một khoản phí bảo hiểm hợp lý khi rủi ro chấm dứt.

APPURTENANT STRUCTURES Công trình phụ trợ

Loại mái nhà sử dụng trong xây dựng, làm bằng các loại vật liệu chống cháy đã được Phòng thí nghiệm của công ty bảo hiểm ( Underwriters Laboratories Inc. – UL) chấp nhận.

Những ngôi nhà phụ được bảo hiểm trong cùng một đơn bảo hiểm với ngôi nhà chính. Đa số các hợp đồng bảo hiểm tài sản như đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà, đều bảo hiểm các

Arbitration

công trình phụ trợ. Ví dụ, trong đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà, một garage riêng rẽ trong khuôn viên ngôi nhà của Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm tối đa bằng 10% tổng giá trị ngôi nhà.

Arbitration Award Khoản tiền chi trả theo phán quyết của trọng tài.

Hệ thống quyết định tranh chấp pháp lý giữa người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm bằng cách sử dụng toà án riêng ngoài hệ thống toà án.

ARIA

Điều khoản cung cấp phương thức diễn đàn giải quyết tranh chấp thay thế giữa người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm không thông qua kiện tụng. Thông thường, mỗi bên chỉ định 1 trọng tài, là người sẽ chỉ định một trọng tài thứ ba.

ARM

Xem AMERICAN RISK AND INSURANCE ASSOCIATION

ARMORED CAR AND MESSENGER INSURANCE Bảo hiểm xe bọc thép và người đưa thư

Xem ASSOCIATE IN RISK MANAGEMENT (ARM)

ARP

Bảo hiểm vận chuyển chứng khoán, tiền, các kim loại quý và những vật có giá trị khác có nêu tên, bằng các xe chuyên dụng bọc thép có người áp tải. Các đơn bảo hiểm được thiết kế riêng phù hợp với các yêu cầu của người được bảo hiểm. Có thể áp dụng đơn bảo hiểm tiêu chuẩn trên cơ sở mọi rủi ro, loại trừ các rủi ro chiến tranh, hạt nhân, và các hành động không trung thực của người vận chuyển và/hoặc người gửi hàng.

ARREARS

Xem ASSOCIATE IN RESEARCH AND PLANNING (ARP).

Arrests Bắt giữ.

Đơn bảo hiểm đã quá hạn nộp phí bảo hiểm nhưng thời kỳ gia hạn ( Grace Period) vẫn chưa kết thúc.

Arrests, Restraints and Detainments Bắt giữ, quản chế và lưu giữ

việc chuyên chở hàng hoá, trừ khi có một người thường trú tại úc đứng ra bảo lãnh. Cũng có thể bị bắt giữ như vậy trong trường hợp có tranh chấp về đâm va. Đơn bảo hiểm không bảo hiểm cho các trường hợp bắt giữ này. Xem Arrests, Restraints and Detainments.

ARSON

Thuật ngữ này đề cập đến hàng hoá là đối tượng của một vụ khiếu nại. Bằng cách so sánh giá trị ước tính của hàng hoá tốt khi đến và giá trị thực tế của hàng hoá bị tổn thất khi đến, người ta tính được kết quả chênh lệch và biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm so với giá trị ước tính của hàng hoá tốt khi đến để tính toán tỷ lệ giảm giá trị. Tỷ lệ này được nhân với giá trị bảo hiểm để tính số tiền bồi thường. Khi đến ở đây có nghĩa là tới địa điểm đến ghi trong đơn bảo hiểm, nhưng cũng có thể bao gồm cả địa điểm trung gian nếu hành trình của hàng hoá kết thúc tại đó.

As orig (As original)

Hành động cố tình đốt cháy tài sản của một người khác thực tế đã xảy ra hay đang cố gắng thực hiện. Đơn bảo hiểm tài sản có thể bảo hiểm rủi ro này, nhưng chỉ khi đó không phải là hành động của Người được bảo hiểm. Ngành bảo hiểm tài sản đã có nhiều cố gắng ngăn chặn các hành vi cố tình đốt cháy và đưa ra truy tố những kẻ có hành vi đó.

As &/or as

Thoả thuận về tái bảo hiểm theo đó Người nhận tái bảo hiểm đồng ý chấp nhận các điều kiện như Người bảo hiểm gốc đã chấp nhận.

As agreed by L/U (the leading underwriter) Theo thoả thuận với Người bảo hiểm đứng đầu.

Thuật ngữ này thường được sử dụng trong tái bảo hiểm. Mục đích là để bảo vệ Người nhượng tái bảo hiểm trong trường hợp có sự khai báo sai trong khi tái bảo hiểm. Tác dụng là để thông báo cho Người nhận tái bảo hiểm biết rằng thông tin đã cung cấp như những điều đã được ghi trên đơn bảo hiểm gốc, nhưng trong trường hợp có sự thay đổi thì tái bảo hiểm vẫn bảo hiểm cho mọi sự bổ sung hay khác biệt trong đơn bảo hiểm gốc.

As If

Khi tiến hành tái tục bảo hiểm theo cùng điều khoản và điều kiện như đơn bảo hiểm vừa hết hạn, thông thường người ta dùng thuật ngữ này để không phải soạn thảo các điều khoản chi tiết cho đơn bảo hiểm tái tục.

As is – Where is

Thuật ngữ được sử dụng để mô tả việc tính toán lại tổn thất năm trước để đưa ra kết quả bảo hiểm đối với 1 hợp đồng bảo hiểm nếu như hợp đồng có hiệu lực trong khoảng thời gian được đề ra.

As may be paid thereon

Thuật ngữ này dùng trong việc định giá tàu. Giá trị tàu được tính dựa vào tình trạng hiện tại của tàu và tại địa điểm tàu neo đậu lúc định gía.

As per List (a.p.l) Theo như Lịch hành trình.

Một phần của điều khoản tái bảo hiểm. Cụm từ này được giải thích trong luật là Người nhận tái bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm đối với các tổn thất mà Người bảo hiểm gốc phải chịu trách nhiệm pháp lý theo đơn bảo hiểm gốc, không bao gồm các khoản chiếu cố bồi thường, bồi thường theo thoả hiệp hoặc bồi thường không theo tiền lệ.

ASO

Thuật ngữ này thường thấy trong Bản chào bảo hiểm của Người môi giới khi cần phải thông báo cho Người bảo hiểm là tàu đã hoặc sẽ nhổ neo và Người môi giới không thể xác định chính xác ngày khởi hành vào lúc thu xếp bảo hiểm. Thuật ngữ này có nghĩa là Người bảo hiểm sẽ phải tìm ngày khởi hành trong tờ Lịch hành trình hàng hải của Lloyd’s (Lloyd’s List) và ngày ghi trên đó được chấp nhận là ngày khởi hành trong đơn bảo hiểm.

Ass (Assisted into) Được trợ giúp đưa vào (cảng lánh nạn).

Xem ADMINISTRATIVE SERVICES ONLY

ASSAULT Đe doạ

Những cá nhân ngoài đoàn thuỷ thủ của một con tàu dùng vũ lực cướp tàu hoặc hàng hoá trên tàu. Rủi ro này là rủi ro được bảo hiểm ( Insured Peril) trong bảo hiểm hàng hải ( Ocean Marine Insurance).

Bảo hiểm có thể tính lại phí

Hành động đe doạ, bằng sức mạnh và/hoặc bằng lời nói, khiến cho người ta cảm thấy lo sợ cho mạng sống hoặc sự an toàn. Ví dụ, nếu một nhà vô địch quyền Anh nói rằng anh ta sẽ đánh một ai đó, điều này sẽ có thể làm cho một người thận trọng cảm thấy lo lắng cho sự toàn vẹn thân thể của mình. Trong mọi đơn bảo hiểm trách nhiệm tiêu chuẩn như Bảo hiểm đa rủi ro đặc biệt (Special Multiperil Insurance, SMP) và trong đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà (Homeowners Insurance Policy) đều loại trừ trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với hành động này.

ASSESSED VALUE Giá trị được đánh giá

Công ty bảo hiểm tương hỗ hoạt động theo cách thu của mỗi thành viên với một số tiền tạm ứng (phí bảo hiểm) để được sự bảo vệ của công ty. Nếu tổn thất và chi phí của công ty vượt quá số tiền tạm ứng, công ty có thể yêu cầu các thành viên đóng thêm tiền để bù đắp cho các tổn thất này. Hình thức công ty này thường được các chủ nông hoặc thương gia trong một khu vực địa lý nhỏ sử dụng. Ví dụ, những công ty này có thể chỉ được phép tiến hành một số loại hình kinh doanh nhất định hoặc có một giới hạn về số tiền tối đa cho mỗi rủi ro.

ASSESSMENT INSURANCE Bảo hiểm phí không cố định

Loại công ty bảo hiểm có quyền tính thêm phí bảo hiểm cho những Người được bảo hiểm, để bù đắp những tổn thất công ty đang phải đảm nhận. Công ty này đôi khi được gọi là Công ty có số thu phí bảo hiểm ấn định hoặc Tổ chức liên hợp phân bổ ( Stipulated Premium Company or Assessment Association). Những công ty kiểu này tương đối thông dụng trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhưng sau đó đã trở nên rất hiếm. Hầu hết các công ty bảo hiểm không thể phân bổ phí bảo hiểm cho người được bảo hiểm để bù đắp tổn thất. ASSESSMENT INSURANCE ; ASSESSMENT PERIOD.

ASSESSMENT PERIOD Thời kỳ phân bổ

Theo quy định của hợp đồng, một công ty bảo hiểm phí không cố định có thể thu thêm phí bảo hiểm của Người được bảo hiểm nếu tình hình tổn thất của công ty tồi hơn mức dự tính về phí bảo hiểm. Bảo hiểm này đôi khi được gọi là bảo hiểm có số thu phí bảo hiểm ấn định và phí bảo hiểm tự nhiên ( Stipulated Premium and Natural Premium Insurance). ASSESSMENT COMPANY; ASSESSMENT PERIOD.

ASSESSMENT PLAN

Trong thời kỳ này, một công ty bảo hiểm nhân thọ phân bổ có quyền thu thêm phí bảo hiểm từ những người được bảo hiểm, nếu tình hình tổn thất tồi hơn mức dự kiến về số phí bảo hiểm đã thu. Xem thêm ASSESSMENT COMPANY ; ASSESSMENT INSURANCE.

Assessor

Xem ASsessment company; assessment insurance; assessment period.

ASSET Tài sản

Xem Chuyên viên đánh giá tổn thất. Giám định viên và Chuyên viên đánh giá tổn thất là hai danh từ để chỉ sự việc cùng bản chất.

ASSET ALLOCATION Phân bố tài sản

Những vật có giá trị trao đổi hoặc có giá trị thương mại, như giá trị theo sổ sách của những tài sản mà công ty bảo hiểm sở hữu được liệt kê trong bảng cân đối tài chính của công ty.

ASSET SHARE VALUE Giá trị phần tài sản của chủ sở hữu hợp đồng

Xem ASSET DEPRECIATION RISK

Phần vốn cổ phần của chủ sở hữu hợp đồng trong tài sản của một công ty bảo hiểm nhân thọ. Phần này xác định trên cơ sở đóng góp của chủ sở hữu hợp đồng vào tài sản của công ty (tổng phí bảo hiểm của công ty trừ đi chi phí của bảo hiểm ( Cost of insurance), chi phí và lãi chia của từng loại hợp đồng bảo hiểm). Kết quả tính toán này thu được từ kinh nghiệm thực tế của công ty bảo hiểm thay vì nhiều những giả thuyết ban đầu đã sử

ASSET SUFFICIENCY OR INSUFFICIENCY Tình trạng đủ hoặc thiếu tài sản

dụng để tính toán phí bảo hiểm và các khoản dự phòng. Kinh nghiệm thực tế có thể đúng với hoặc khác xa kinh nghiệm dự kiến.

ASSET VALUATION

Tính toán giá trị phần tài sản của chủ sở hữu hợp đồng, giá trị giải ước và quỹ dự phòng và so sánh ba kết quả tính toán này để đánh giá xem liệu biểu phí bảo hiểm đầy đủ tạm tính sẽ áp dụng có đầy đủ và hợp lý không.

ASSET VALUATION RESERVE (AVR)

Xác định xem phí bảo hiểm toàn phần ( Gross premium) thừa hay thiếu so với phí bảo hiểm thuần tuý và các chi phí. Kết quả này dùng để đánh giá phần tài sản của chủ sở hữu hợp đồng vào cuối năm. Giá trị phần tài sản của chủ sở hữu hợp đồng phản ánh phần của chủ sở hữu hợp đồng trong tài sản của công ty bảo hiểm.

ASSETS AND VALUATION Tài sản và định giá

Quỹ dự trữ trách nhiệm tính toán chính xác cần phải có theo yêu cầu của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia ( National Association of Insurance Commissioners, NAIC). Quỹ này được thiết lập đối với tất cả các loại hình tài sản đầu tư. Các quỹ dự phòng đặc thù được thiết lập đối với bất động sản và tài sản thế chấp. Về bản chất, mục đích của việc lập quỹ dự trữ này là để cung cấp một khoản tiền hỗ trợ cho các tổn thất về tài sản thế chấp và tín dụng. Để thực hiện mục tiêu này, các quỹ dự phòng được duy trì cho các cổ phần, trái phiếu, bất động sản, tài sản thế chấp và các hình thức tương tự của tài sản đầu tư. Lãi hoặc lỗ đã thực hiện hay chưa thực hiện của vốn cổ phần và vốn tín dụng sẽ được ghi tăng hoặc ghi giảm các quỹ dự phòng này. Số tiền của các quỹ dự phòng cần duy trì cho mỗi tài sản đầu tư, được xác định theo công thức tính toán bảo hiểm.

ASSIGNED CLAIMS

Việc đánh giá các tài sản của một chương trình hưu trí do các chuyên gia tính toán bảo hiểm thực hiện căn cứ vào giá thị trường đúng của các tài sản đó.

ASSIGNED RISK

Xem AUTOMOBILE ASSIGNED RISK INSURANCE PLAN.

ASSIGNED RISK PLAN

Xem AUTOMOBILE ASSIGNED RISK INSURANCE PLAN

Assignee

Xem AUTOMOBILE ASSIGNED RISK INSURANCE PLAN

Assignment

Người chấp nhận chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm.

Assignment Clause Điều khoản chuyển nhượng

Chuyển đổi quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm.

ASSIGNMENT CLAUSE, LIFE INSURANCE Điều khoản chuyển nhượng, bảo hiểm nhân thọ

Điều khoản này có trong Điều khoản Bảo hiểm thời hạn- thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn và trong hầu hết các bộ điều khoản bảo hiểm thân tàu khác. Điều khoản này quy định rằng, trong trường hợp có yêu cầu chuyển nhượng đơn bảo hiểm, việc chuyển nhượng này được thực hiện bằng bản sửa đổi bổ sung cụ thể có ghi rõ ngày tháng. Cần lưu ý rằng, khi có sự thay đổi quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc người điều hành, Người bảo hiểm thân tàu không được tự do cho phép Người được bảo hiểm chuyển nhượng đơn bảo hiểm. Sự thay đổi đó phải được Người bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản, nếu không đơn bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt khi có sự thay đổi này.

Assignment of Policy Chuyển nhượng đơn bảo hiểm

Một đặc điểm của đơn bảo hiểm nhân thọ là cho phép chủ sở hữu đơn bảo hiểm được tự do chuyển nhượng (cho, bán) cho một người hoặc một tổ chức khác. Ví dụ, để đảm bảo một khoản tiền cho vay, một ngân hàng yêu cầu được chuyển nhượng đơn bảo hiểm. Nếu chủ sở hữu đơn bảo hiểm chết trước khi trả hết nợ, ngân hàng sẽ được nhận một phần số tiền trợ cấp tử vong, tương đương với khoản nợ chưa trả, phần còn lại trả cho những người thụ hưởng quyền lợi của người được bảo hiểm. Đơn bảo hiểm nhân thọ có thể được tự do chuyển nhượng, khiến nó trở thành một công cụ tài chính hữu hiệu đảm bảo an toàn cho khoản tiền vay. Công ty bảo hiểm không đảm bảo hiệu lực của việc chuyển nhượng.

Trừ khi các điều kiện của đơn bảo hiểm có quy định khác, đơn bảo hiểm hàng hải có thể tự do chuyển nhượng cho bất cứ người nào có quyền lợi có thể bảo hiểm trong tài sản được bảo hiểm. Đơn bảo hiểm có thể được chuyển nhượng khi hoặc trước khi quyền lợi được chuyển giao. Đơn bảo hiểm không thể được chuyển nhượng sau khi đã chuyển giao quyền lợi vì một người không còn quyền lợi bảo hiểm, sẽ không thể có đơn bảo hiểm hiệu lực để chuyển nhượng. Trên thực tế, người ta thoả thuận hoặc ngầm thoả thuận việc chuyển nhượng đơn bảo hiểm trước khi chuyển giao quyền lợi .

ASSIGNOR

Đơn bảo hiểm hàng hóa được chuyển nhượng bằng bản sửa đổi bổ sung và chuyển cho Người được nhượng. Mặt khác, Người bảo hiểm thân tàu không muốn cho phép chuyển nhượng tự do và bằng Điều khoản chuyển nhượng và Điều khoản chấm dứt bảo hiểm trong bộ Điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu, Người bảo hiểm tàu chỉ cho phép chuyển nhượng đơn bảo hiểm khi có sự đồng ý của họ.

ASSOCIATE IN AUTOMATION MANAGEMENT (AAM) Danh hiệu chuyên gia quản lý tự động (AAM)

Người chuyển các quyền họ được hưởng theo một hợp đồng bảo hiểm hoặc hợp đồng cầm cố.

ASSOCIATE IN CLAIMS (AIC) Danh hiệu chuyên gia giải quyết khiếu nại (AIC)

Học vị chuyên môn đạt được sau khi thi đỗ ba kỳ thi quốc gia của học viện bảo hiểm Mỹ ( Insurance Institute of America, IIA). Các môn học tập trung giới thiệu những kiến thức thiết yếu của tự động hoá (hoạt động của máy tính, thuật ngữ trong tự động hoá); tự động hoá trong bảo hiểm ; quản lý các hoạt động tự động hoá. Chương trình học tập được giới thiệu cho những người tham gia các hoạt động tự động hoá trong phạm vi một công ty bảo hiểm.

ASSOCIATE IN INSURANCE ACCOUNTING AND FINANCE (AIAF) Danh hiệu chuyên gia kế toán và tài chính bảo hiểm (AIAF)

Học vị chuyên môn đạt được sau khi thi đỗ bốn kỳ thi quốc gia của học viện bảo hiểm Mỹ ( Insurance Institute of America, IIA). Các môn học tập trung giới thiệu những kiến thức cần thiết về khiếu nại, nguyên tắc giải quyết các khiếu nại về tài sản, trách nhiệm, các vấn đề giải quyết bồi thường bảo hiểm tài sản, và bảo hiểm trách nhiệm. Chương trình học tập được giới thiệu cho các chuyên gia tính toán và phân bổ tổn thất, những người giám sát và kiểm tra tổn thất đã có kinh nghiệm thực tế, những người có kiến thức sâu về lĩnh vực khiếu nại nhưng chưa tham gia một khoá học chính thức nào về các nguyên tắc khiếu nại.

Học vị chuyên môn đạt được sau khi thi đỗ bốn kỳ thi quốc gia của học viện bảo hiểm Mỹ ( Insurance Institute of America, IIA). Các môn học tập trung giới thiệu về các hoạt động của công ty bảo hiểm (tiếp thị, khai thác bảo hiểm, tính toán tỷ lệ phí, giải quyết khiếu nại, tái bảo hiểm và kiểm tra tổn thất); chế độ kế toán đối với các nhà bảo hiểm tài sản và trách nhiệm; các hệ thống thông tin bảo hiểm; tài chính doanh nghiệp bảo hiểm.

ASSOCIATE IN LOSS CONTROL MANAGEMENT (ALCM) Danh hiệu chuyên gia quản lý kiểm soát tổn thất (ALCM)

Chương trình học tập được giới thiệu cho những người làm trong các lĩnh vực kế toán, thống kê và tài chính của một doanh nghiệp bảo hiểm.

ASSOCIATE IN MANAGEMENT (AIM) Danh hiệu chuyên gia quản lý (AIM)

Học vị chuyên môn đạt được sau khi thi đỗ năm kỳ thi quốc gia của học viện bảo hiểm Mỹ ( Insurance Institute of America, IIA). Các môn học tập trung giới thiệu về ngăn ngừa tai nạn, bảo vệ tài sản,vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp, các nguyên tắc quản lý rủi ro và bảo hiểm, các hoạt động của công ty bảo hiểm và quản lý. Chương trình học tập được giới thiệu cho những người làm trong lĩnh vực kiểm soát tổn thất.

ASSOCIATE IN MARINE INSURANCE MANAGEMENT (AMIM) Danh hiệu chuyên gia quản lý bảo hiểm hàng hải (AMIM)

Học vị chuyên môn đạt được sau khi thi đỗ bốn kỳ thi quốc gia của học viện bảo hiểm Mỹ ( Insurance Institute of America, IIA). Các môn học tập trung giới thiệu về quy trình quản lý, quản lý và nguồn nhân lực, việc ra các quyết định trong quản lý. Chương trình học tập được giới thiệu cho những người thực hiện chức năng quản lý trong một tổ chức bảo hiểm.

ASSOCIATE IN PREMIUM AUDITING (APA) Danh hiệu chuyên gia kiểm toán phí bảo hiểm (APA)

Học vị chuyên môn đạt được sau khi thi đỗ sáu kỳ thi quốc gia của học viện bảo hiểm Mỹ ( Insurance Institute of America, IIA). Các môn học tập trung giới thiệu về bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng hải nội địa, các nguyên tắc của quản lý rủi ro và bảo hiểm, các hoạt động của công ty bảo hiểm, môi trường pháp lý của bảo hiểm và quản lý. Chương trình học tập được giới thiệu cho những người làm trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm đường thuỷ nội địa.

ASSOCIATE IN RESEARCH AND PLANNING (ARP) Danh hiệu chuyên gia nghiên cứu và lập kế hoạch (ARP)

Học vị chuyên môn đạt được sau khi thi đỗ sáu kỳ thi quốc gia của học viện bảo hiểm Mỹ ( Insurance Institute of America, IIA). Các môn học tập trung giới thiệu về các ứng dụng kiểm toán phí bảo hiểm, các nguyên tắc kiểm toán phí bảo hiểm, các nguyên tắc quản lý rủi ro và bảo hiểm, quản lý rủi ro và bảo hiểm tài sản doanh nghiệp, quản lý rủi ro và bảo hiểm trách nhiệm doanh nghiệp, kế toán và tài chính. Chương trình học tập được giới thiệu cho những người làm trong lĩnh vực kiểm toán phí bảo hiểm của một công ty bảo hiểm.

ASSOCIATE IN RISK MANAGEMENT (ARM) Danh hiệu chuyên gia quản lý rủi ro (ARM)

Học vị chuyên môn đạt được sau khi thi đỗ sáu kỳ thi quốc gia của học viện bảo hiểm Mỹ ( Insurance Institute of America, IIA). Các môn học tập trung giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu kinh doanh, kế hoạch hoá chiến lược của các nhà bảo hiểm, các nguyên tắc quản lý rủi ro và bảo hiểm, các hoạt động của công ty bảo hiểm, kinh tế học và đạo đức học. Chương trình học tập được giới thiệu cho những người tham gia lập các kế hoạch cho công ty, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dự báo của một công ty bảo hiểm.

ASSOCIATE IN UNDERWRITING (AU) Danh hiệu chuyên gia khai thác bảo hiểm (AU)

Học vị chuyên môn đạt được sau khi thi đỗ ba kỳ thi quốc gia của học viện bảo hiểm Mỹ ( Insurance Institute of America, IIA). Các môn học tập trung giới thiệu những kiến thức thiết yếu của quản lý rủi ro (xác định và tính toán các khả năng tổn thất, phân tích các phương pháp kỹ thuật xử lý rủi ro); các kiến thức thiết yếu về kiểm soát tổn thất; các kiến thức thiết yếu về cấp phát tài chính cho việc xử lý rủi ro (giữ lại rủi ro và bảo hiểm thương mại). Chương trình học tập được giới thiệu cho những người làm công tác quản lý rủi ro ở các công ty không phải là công ty bảo hiểm, cũng như những đại lý bảo hiểm muốn tư vấn cho các khách hàng của mình về quản lý rủi ro.

ASSOCIATION CAPTIVE Công ty bảo hiểm trực thuộc Hiệp hội

Xem POOL ; SYNDICATE

Công ty bảo hiểm do một Hiệp hội nghề nghiệp thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ

chọn lọc trong bảo hiểm lớp thứ nhất ( Primary insurance) và/hoặc bảo hiểm trách

ASSOCIATION GROUP INSURANCE

Thực chất là một tổ chức đứng ra mua bảo hiểm tập thể cho các thành viên của mình. Tuy nhiên, các cá nhân không thể tập trung lại thành nhóm nhằm mục đích mua bảo hiểm, bởi vì như vậy sẽ xảy ra tình trạng lựa chọn bất lợi cho người bảo hiểm. Bán bảo hiểm theo nhóm cho phép tiết kiệm chi phí hoạt động của công ty bảo hiểm, vì thế chi phí bảo hiểm ( Cost of insurance) đối với từng thành viên sẽ giảm đi đáng kể so với việc mua bảo hiểm riêng rẽ. Công ty bảo hiểm, đại lý của công ty bảo hiểm có thể được lợi qua việc bán bảo hiểm riêng rẽ cho các thành viên của nhóm. ADVERSE SELECTION

ASSUME

Xem ASSOCIATION GROUP

ASSUMED LIABILITY

Nhận một phần hay toàn bộ rủi ro từ một công ty bảo hiểm. Xem thêm CEDE; REINSURANCE.

ASSUMED LOSS RATIO Tỷ lệ tổn thất đã nhận bảo hiểm

Xem CONTRACTUAL LIABILITY

ASSUMPTION

Tỷ lệ phần trăm dự kiến của phí bảo hiểm được hưởng mà công ty bảo hiểm sẽ phải thanh toán thanh toán các tổn thất đã xảy ra ( Incured losses) và chi phí tính toán tổn thất (Loss adjustment expense).

ASSUMPTION CERTIFICATE

Xem Assume

Assumption of Risk Chấp nhận rủi ro

Xem CUT-THROUGH ENDORSEMENT (ASSUMPTION OF RISK).

Assumption Reinsurance Tái bảo hiểm chấp nhận

Một phương pháp quản lý rủi ro (hay còn gọi một cách phổ biến hơn là giữ lại rủi ro hoặc tự bảo hiểm) Theo phương pháp này, cá nhân hay doanh nghiệp giữ lại những tổn thất nhỏ có thể xảy ra, chỉ mua bảo hiểm những tổn thất có tính thảm hoạ. Ví dụ: Một doanh nghiệp chấp nhận (tức là tự gánh chịu) rủi ro có người lao động nghỉ việc vì ốm vặt, nhưng sẽ mua bảo hiểm mất khả năng lao động để bảo hiểm rủi ro nghỉ việc do ốm nặng kéo dài. Cụm từ này cũng còn có nghĩa (1) Người được bảo hiểm tự đặt mình vào trong tình trạng nguy hiểm, và (2) sự chấp nhận rủi ro của công ty bảo hiểm.

AsSumptions

Một hình thức bảo hiểm, theo đó Người mua (Người nhận tái bảo hiểm) đảm nhận toàn bộ nghĩa vụ của công ty nhượng tái bảo hiểm, thông qua việc chuyển các đơn bảo hiểm từ người nhượng tái bảo hiểm sang cho Người nhận tái bảo hiểm. Hàng nghìn đơn bảo hiểm được chuyển nhượng hàng năm giữa các công ty bảo hiểm. Nói chung, các loại đơn bảo hiểm nhân thọ, sức khoẻ y tế và các loại đơn bảo hiểm đầu tư như niên kim hầu hết là những đơn cần phải tái bảo hiểm vì đó là những đơn bảo hiểm dài hạn và trong nhiều trường hợp là những loại đơn bảo hiểm mà công ty bảo hiểm không thể huỷ bỏ được.

Assurance Bảo hiểm

Những dữ kiện được chấp nhận. Ví dụ: Khi tính toán các giá trị bảo hiểm niên kim, người ta giả định một lãi suất nào đấy. Giả định này là cực kỳ quan trọng đối với các đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời giả định hiện tại vì những dự đoán về giá trị giải ước cuối cùng sẽ được thực hiện trong tương lai, được xác định trên cơ sở những giả định chính (cơ bản).

Assured

Đồng nghĩa với Insurance. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường chỉ sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và các loại đơn bảo hiểm hàng hải truyền thống.

Asumption of risk Rule

Xem Insurer

At and from Tại và từ

Xem Assumption of Risk

Atlantic, Gulf, West Indies Warranty Cam kết về phạm vi hoạt động trong vùng biển Đại Tây Dương, Vịnh Mexico, Tây ấn

Thuật ngữ này đề cập đến hiệu lực bảo hiểm và khi đơn bảo hiểm chuyến đối với tàu có thuật ngữ này, có nghĩa là bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực khi tàu đến địa điểm đã quy định trong đơn bảo hiểm trong tình trạng an toàn. Bảo hiểm vẫn có hiệu lực ngay cả trong trường hợp tàu này cũng được bảo hiểm theo một đơn bảo hiểm khác vào thời điểm đó. Nếu tàu đã an toàn tại địa điểm đến khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, đơn bảo hiểm có hiệu lực ngay.

Atomic Energy Commission

Theo quy định về giới hạn phạm vi hoạt động, tàu sẽ chỉ được hoạt động giữa các cảng và/hoặc các địa điểm trong vùng bờ biển nước Mỹ trên Đại tây dương (gồm cả các cảng và/hoặc các địa điểm trong vịnh Mexico) và/hoặc các cảng và/hoặc các địa điểm trong vùng biển của Mexico và/hoặc Trung Mỹ và/hoặc Tây ấn Độ và biển Caribbean cho tới phía nam của Demerara. Thông thường giới hạn về phạm vi hoạt động được mở rộng về phía nam tới tận Paramaribo.

Atomic Energy Reinsurance

Xem Nuclear Regulatory Commission

Attachment Phụ bản

Xem Mutual atomic Energy Reinsurance Pool.

Attachment of Interest

Phần bổ sung cho đơn bảo hiểm chính để giải thích rõ hơn về phạm vi bảo hiểm, bổ sung hoặc loại bỏ những rủi ro và khu vực được bảo hiểm và bổ sung hoặc loại bớt những vị trí được bảo hiểm. Ví dụ: một phụ bản của đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn có thể bảo hiểm thêm rủi ro phá hoại hoặc gây rối. Ngày nay, hình thức này đã được thay thế rộng rãi bằng Điều khoản sửa đổi bổ sung ( Endorsement) hay Điều khoản riêng ( Rider).

Người được bảo hiểm không nhất thiết phải có quyền lợi có thể bảo hiểm khi ký kết đơn bảo hiểm, nhưng để khiếu nại theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi có thể bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất và phải có chủ định bảo hiểm quyền lợi đó khi ký kết bảo hiểm. Người được chuyển nhượng tiếp nhận đơn bảo hiểm hoặc có quyền lợi sau khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực, có thể được hưởng quyền lợi của Người chuyển nhượng đối với tổn thất bằng cách đưa vào trong đơn bảo hiểm thuật ngữ tổn thất hay không tổn thất. (Thuật ngữ này không có trong điều khoản bảo hiểm thân tàu

dịch tài liệu Anh Việt bảo hiểm Attachment of Risk

1983). Quyền lợi có thể bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay khi Người được bảo hiểm ở vào tình thế có thể bị mất, vì xảy ra tai nạn đối với tài sản được bảo hiểm.

Thuật ngữ này đề cập đến thời điểm hiểm hoạ được bảo hiểm đe doạ tài sản có quyền lợi có thể bảo hiểm. Nếu Người bảo hiểm ký nhận bảo hiểm trước khi bảo hiểm có hiệu lực, Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào xảy ra trước khi hiệu lực bảo hiểm bắt đầu. Nếu Người bảo hiểm ký nhận bảo hiểm sau khi hiệu lực bảo hiểm bắt đầu, cần xác định rõ Người bảo hiểm đó có ý định bảo hiểm các tổn thất xảy ra trước khi nhận bảo hiểm hay không. Những người bảo hiểm hàng hoá thực hiện điều này bằng cách chấp nhận điều khoản tổn thất hay không tổn thất trong Điều khoản bảo hiểm hàng hoá tiêu chuẩn 1982. Trong điều khoản bảo hiểm thân tàu 1983 không có điều khoản như vậy.

Nếu bảo hiểm không có hiệu lực, thuật ngữ trên có nghĩa là không xem xét theo Đạo luật bảo hiểm Hàng hải 1906. Nếu trước đó đã đóng phí bảo hiểm, Người được bảo hiểm có quyền nhận lại phí bảo hiểm đó trong trường hợp không xem xét .

Trên thực tế bảo hiểm hàng hoá bắt đầu có hiệu lực và kết thúc theo các điều kiện trong điều khoản vận chuyển. Điều khoản bảo hiểm thân tàu tiêu chuẩn (dù là đơn bảo hiểm chuyến hay bảo hiểm thời hạn) không có điều khoản chỉ rõ khi nào bảo hiểm bắt đầu và kết thúc; loại trừ điều khoản thời hạn quy định việc tự động chấm dứt bảo hiểm trong những trường hợp nhất định. Đối với bảo hiểm thân tàu, thời điểm bảo hiểm sẽ bắt đầu và

kết thúc phải được ghi rõ trong bản chào của Người môi giới và phải được đàm phán với

Attachment Point Điểm rằng buộc

Người bảo hiểm khi thu xếp bảo hiểm.

Attachment Slip

Một điểm mốc quan trọng trong tổng số tiền bồi thường đã trả. Nếu số tiền bồi thường đã trả vượt qua điểm mốc đó thì đơn bảo hiểm vượt mức ( Excess insurance policy) sẽ trả một phần (thường từ 80 đến 100%) tổng số tiền bồi thường đã trả trong năm của bất kỳ đơn bảo hiểm nào.

Attained Age Tuổi đạt được

Khi cần có sự thỏa thuận của Người bảo hiểm về việc thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung giấy chứng nhận bảo hiểm gốc, thoả thuận này phải được cung cấp cho Người bảo hiểm dưới hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm đính kèm, kèm theo giấy chứng nhận bảo hiểm gốc.

Attained Age Conversion

Tuổi của người được bảo hiểm tại một thời điểm nào đó. Nhiều đơn bảo hiểm nhân thọ thời hạn ( Term life insurance policy) cho phép người được bảo hiểm chuyển đổi sang loại hình bảo hiểm dài hạn, không cần giám định y khoa tại độ tuổi mà người được bảo hiểm đã đạt tới lúc đó. Khi chuyển đổi, phí bảo hiểm thường sẽ tăng đáng kể để tương ứng với độ tuổi và phần tuổi thọ còn lại của người được bảo hiểm. Vì trong những năm sau của đời người, tỉ lệ phí thường rất cao, nên nhiều người được bảo hiểm không chuyển đổi ở Tuổi đạt được này. Original Age.

Attending Physician Statement Báo cáo của bác sĩ theo dõi sức khoẻ

Xem Attained Age.

Attest

Một tài liệu cung cấp những thông tin y tế bổ sung về người yêu cầu bảo hiểm. Công ty bảo hiểm yêu cầu phải có báo cáo này khi việc giám định y khoa và/hoặc những điểm kê khai về điều kiện sức khoẻ trong giấy yêu cầu bảo hiểm đòi hỏi phải giải thích thêm.

Attestation Clause Điều khoản xác nhận chữ ký

Xác nhận chính thức bằng văn bản – thông thường bằng cách ký vào văn bản. Ví dụ, một người đề xuất có thể chứng thực vào đơn đề nghị bảo hiểm, công ty bảo hiểm có thể chứng thực vào phụ lục hợp đồng và/hoặc tài liệu.

Attorney – in – fact

Điều khoản được xếp sau phần những quy định chung của đơn bảo hiểm. Điều khoản này yêu cầu quan chức của công ty bảo hiểm phải ký tên của mình để chứng thực hợp đồng đã được hoàn tất. Hầu hết các đơn bảo hiểm đều liệt kê mẫu chữ ký của các quan chức và chỉ có quan chức được uỷ quyền của công ty mới có quyền ký hợp đồng trước khi giao cho người được bảo hiểm.

Attorneys Professional Liability Insurance

Xem Reciprocal Exchange

Attractive Nuisance Vật hấp dẫn nguy hiểm

Xem Lawyers Liability Insurance

AU

Loại tài sản có tính nguy hiểm tiềm ẩn đặc biệt cuốn hút trẻ em. Ví dụ: bể bơi rất hấp dẫn trẻ em và có nguy cơ dẫn tới vụ án trách nhiệm dân sự của chủ bể bơi. Chủ bể bơi cần phải có những biện pháp cần thiết để ngăn chặn tai nạn như là xây hàng rào bao quanh bể bơi.

Audit Kiểm toán

Xem Associate in Underwriting.

Authority to Terminate Plan Quyền chấm dứt chương trình hưu trí

Việc kiểm tra sổ lương của một doanh nghiệp để xác định mức phí bảo hiểm trong các đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động và một vài loại đơn bảo hiểm trách nhiệm và tài sản doanh nghiệp. Phí bảo hiểm trong bảo hiểm bồi thường cho người lao động dựa trên số đơn vị lương trong sổ lương.

Authorization Phân cấp

Quyền chấm dứt chương trình hưu trí chỉ vì lí do kinh doanh ,theo đúng quy định của Sở thuế quốc nội ( Internal Revenue Service – IRS). Nếu sở thuế IRS phát hiện quỹ này được thanh lý vì lí do khác, tiền góp quỹ của người lao động và người sử dụng lao động sẽ bị đánh thuế. Những lí do được sở thuế chấp thuận bao gồm: phá sản, mất khả năng thanh toán và doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục góp quỹ vì những điều kiện tài chính bất lợi.

Authorized Insurer

Số tiền bảo hiểm tối đa mà một cán bộ khai thác được phép cấp đơn bảo hiểm đối với một loại tài sản hoặc một rủi ro nhất định.

Automatic Builders Risk Form

Một công ty bảo hiểm được chính phủ cấp giấy phép cho bán và cung cấp dịch vụ thuộc một loại hình bảo hiểm nào đó.

Automatic Cost of Living Adjustment

Xem Builders Risks Forms.

Automatic Coverage Bảo hiểm tự động

Xem Cost-of-Living Adjustment.

Automatic Increase in Benefit Provision Điều khoản tự động tăng quyền lợi được hưởng

Tự động bảo hiểm, hoặc tự động điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong đơn bảo hiểm để bảo hiểm thêm số bất động sản hoặc động sản mà người được bảo hiểm mới mua hoặc giá trị tăng thêm của những tài sản đó.

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật ( Disability income insurance policy). Điều khoản này điều chỉnh mức thu nhập được trả hàng tháng cho phù hợp với tỉ lệ chi trả hàng năm quy định cho một số năm công tác liên tục. Phí bảo hiểm

Automatic Increase in Benefits Tự động tăng quyền lợi

hàng năm cũng sẽ tăng trên cơ sở độ tuổi đạt được và phản ánh giá trị của quyền lợi tăng lên thêm.

Automatic Nonproportional Reinsurance Tái bảo hiểm không tỷ lệ tự động

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật ( Disability income insurance). Điều khoản này cho phép chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm tăng mức thu nhập chi trả hàng tháng với tỉ lệ phí bảo hiểm khoảng 6%.

Hình thức bảo vệ tự động cho người bảo hiểm, để đối phó với những tổn thất vượt quá giới hạn tổn thất đã được xác định từ trước. Hình thức tái bảo hiểm này có thể phân thành

3 loại cơ bản: Vượt mức bồi thường ( Excess of Loss), Tổn thất thảm hoạ ( Catastrophe

Điều khoản vay phí tự động

Loss), và Tái bảo hiểm tổn thất có giới hạn ( Stop Loss). Reinsurance. Automatic Premium Loan Provision

Automatic Proportional Reinsurance Tái bảo hiểm tỷ lệ tự động

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm nhân thọ. Nếu hết thời hạn ưu đãi ( Grace period) mà phí bảo hiểm vẫn chưa trả, số phí còn nợ của đơn bảo hiểm được tự động khấu trừ vào giá trị giải ước của đơn bảo hiểm với điều kiện giá trị giải ước ít nhất phải bằng số phí còn nợ cộng với lãi suất. Mục đích cơ bản của điều khoản này là để ngăn ngừa việc huỷ bỏ hợp đồng một cách vô tình. Nhiều chuyên gia khuyến nghị nên áp dụng điều khoản này, vì trong nhiều trường hợp người ta không đóng phí vì lý do ốm đau, mất việc hoặc quên.

Automatic Reinstatement Clause Điều khoản khôi phục tự động

Một hình thức tái bảo hiểm mà theo đó các rủi ro bảo hiểm được tự động chuyển cho người nhận tái bảo hiểm. Người bảo hiểm bắt buộc phải chuyển và người nhận tái bảo hiểm bắt buộc phải nhận những rủi ro đó. Tổn thất và phí bảo hiểm được chia sẻ giữa người chuyển và người nhận tái bảo hiểm theo tỉ lệ như họ chia sẻ tổng mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm. Người nhượng tái bảo hiểm nhận được hoa hồng nhượng tái bảo hiểm từ người nhận tái bảo hiểm. Hoa hồng tái bảo hiểm phản ánh công sức của người bảo hiểm. Số tiền này dùng để trang trải phí khai thác, nộp thuế và chi phí của người bảo hiểm phục vụ công việc này. Tái bảo hiểm tỉ lệ tự động có thể phân thành ra 2 loại chính: Tái bảo hiểm số thành ( Quota Share) và tái bảo hiểm mức dôi ( Surplus). Reinsurance.

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm tài sản hoặc bảo hiểm trách nhiệm. Điều khoản này quy định sau mỗi tổn thất đã được bồi thường, tổng mức trách nhiệm ban đầu của đơn bảo hiểm vẫn giữ nguyên hiệu lực (không bị giảm bớt). Giả sử có một tổn thất tài sản trị giá 40.000 USD, đã được bồi thường theo một đơn bảo hiểm chủ nhà có mức giới hạn trách nhiệm tối đa 100.000 USD. Sau khi bồi thường tổn thất này, giới hạn trách nhiệm

Automatic Reinsurance Tái bảo hiểm tự động

100.000 USD ban đầu vẫn giữ nguyên, tức là được khôi phục trở lại.

Automatic Sprinkler System

Xem Sprinkler Leakage Insurance; Sprinkler Leakage Legal Liability Insurance.

Automatic Termination of Cover Clause Điều khoản tự động chấm dứt bảo hiểm

Xem Sprinkler Leakage Insurance; Sprinkler Leakage Legal Liability Insurance.

chấm dứt nếu tàu bị trưng dụng, trên danh nghĩa hoặc để sử dụng cho mục đích chiến tranh.

Automobile Assigned Risk Insurance Plan Chương trình bảo hiểm rủi ro được chỉ định của ô tô

Nếu bất kỳ tình huống nào nói trên phát sinh trước khi đơn bảo hiểm có hiệu lực, đơn bảo hiểm sẽ không có hiệu lực dù đã được ký kết.

Automobile Boat and Aircraft Insurance Bảo hiểm máy bay, ôtô và tàu thuyền

Loại bảo hiểm dành riêng cho những người không được bảo hiểm trách nhiệm chủ xe theo chế độ thông thường, chủ yếu là do quá trình hoạt động trước đây của lái xe quá xấu. Chương trình bảo hiểm thường được thu xếp tại một thị trường bảo hiểm riêng. Các công ty bảo hiểm được chỉ định bán bảo hiểm cho những chủ xe này, với mức phí cao hơn so với phí bảo hiểm áp dụng thông thường. Chương trình này nhằm bảo vệ cho nạn nhân là những người lái xe bị thương hoặc chịu thiệt hại về tài sản do sự cẩu thả của những lái xe khác, những người lẽ ra đã không được bảo hiểm.

Automobile Collision

Loại bảo hiểm dành cho phương tiện cơ giới, mỗi loại đòi hỏi một loại đơn bảo hiểm riêng, để bảo hiểm tài sản và/hoặc trách nhiệm. Các phương tiện cơ giới không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà ( Homeowners insurance policy) đối với thiệt hại về tài sản và/hoặc trách nhiệm gây tổn thương về người, trong trường hợp những phương tiện này rời khỏi khuôn viên khu nhà của người được bảo hiểm.

Automobile Comprehensive

Xem Collision Insurance

Automobile Fleet

Xem Comprehensive Insurance

Automobile Insurance

Xem Fleet Policy.

Automobile Insurance Plan

Xem Business Automobile Policy (BAP); Personal Automobile Policy (PAP).

Automobile Liability Insurance Bảo hiểm trách nhiệm chủ xe cơ giới

Xem Automobile Assigned Risk Insurance Plan.

Automobile Physical Damage Insurance Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lí của chủ xe đối với những thiệt hại về người hoặc tài sản do xe cơ giới gây ra. Đơn bảo hiểm trách nhiệm ôtô cá nhân ( Personal automobile policy- PAP) và đơn bảo hiểm trách nhiệm cho doanh nghiệp ( Business automobile policy- BAP) trả tiền bôì thường theo xét xử của Toà án (trả tới mức giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm), trả án phí và chi phí bào chữa. Các chuyên gia khuyên không nên lái xe khi không có bảo hiểm trách nhiệm chủ xe và coi việc tham gia loại bảo hiểm này là điều bình thường. Luật pháp cũng đòi hỏi phải có đơn bảo hiểm này hoặc có giấy chứng nhận về khả năng thực hiện trách nhiệm tài chính. Hành khách chỉ nên đi xe có bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe.

Automobile Shared Market

Xem Automobile Assigned Risk Insurance Plan.

Automobile Theft

Xem Automobile Assigned Risk Insurance Plan.

Average 1/ Số trung bình

Xem Comprehensive Insurance

Trung bình số học. Tổng của nhiều con số chia cho số con số tạo nên tổng đó. Ví dụ một dãy các con số sau đây: 1, 4, 5, 6, 8, 9 và 10, trung bình số học hay số trung bình là:

1+4+5+6+8+9+10 = 6,143.

Số trung bình còn có nghĩa là mức tổn thất trung bình ước tính mà công ty bảo hiểm phải sẵn sàng bồi thường như đã được phản ánh trong phí bảo hiểm cơ bản.

– Như tổn thất chung ( General average) và tổn thất riêng ( Particular average), thường được dùng trong bảo hiểm hàng hải.

Average (Marine Insurance)

3/ Nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ – Trong bảo hiểm tài sản phi hàng hải, khi bảo hiểm dưới giá trị ( Under-insurance), nghĩa là khi số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị của tài sản được bảo hiểm, người ta thường áp dụng nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ ( Subject to average), tức là người được bảo hiểm sẽ được xem như tự bảo hiểm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và giá trị của tài sản được bảo hiểm và công ty bảo hiểm chỉ bồi thường tổn thất theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm.

Average (non-marine)

Xem – “Tổn thất riêng” và “Tổn thất chung”

Average Adjuster Chuyên gia tính toán tổn thất

Xem Đồng bảo hiểm. Nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ là một công cụ bằng hợp đồng mà công ty bảo hiểm có thể phát hiện người được bảo hiểm bảo hiểm dưới giá trị tài sản. Người được bảo hiểm sẽ được xem như là tự bảo hiểm cho phần bảo hiểm dưới giá trị, và chịu trách nhiệm chia sẻ theo tỷ lệ đối với tổn thất bộ phận (theo tỷ lệ so với phần bảo hiểm dưới giá trị).

Average Bond

Người tham gia vào việc xác định tổn thất hàng hóa, giám định và xử lý hàng hóa bị thiệt hại.

Đôi khi còn gọi là “General Average Agreement” (Thỏa thuận về tổn thất chung). Khi xảy ra hành động tổn thất chung, Người chuyên chở có quyền lưu giữ hàng hóa để không giao hàng cho Người nhận hàng cho đến khi Người nhận hàng nộp một số tiền ký quỹ vào một tài khoản uỷ thác do chủ tàu và Người phân bổ tổn thất chung mở, để chờ phân bổ chính thức tổn thất chung và chờ phân bổ cho các bên thụ hưởng.

Chủ tàu cũng có thể đồng ý miễn quyền lưu giữ của mình khi Người được bảo hiểm hàng hoá xuất trình giấy cam kết của Người bảo hiểm về sự đóng góp sau này. Khi đóng tiền ký quỹ hoặc xuất trình giấy cam kết, Người nhận hàng phải ký Giấy cam kết về tổn thất hoặc thỏa thuận về tổn thất chung. Bằng giấy cam kết hoặc thoả thuận này, Người nhận hàng đồng ý (1) tuân theo quyết định của Người phân bổ tổn thất (2) cho Người chuyên chở được rút ngay các chi phí tổn thất chung từ tài khoản tổn thất chung, với điều kiện phải có sự đồng ý của Người phân bổ tổn thất, thay vì phải chờ cho đến khi có sự điều chỉnh chính thức, và (3) chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của mình trong tổn thất chung.

Average General

Thông thường Giấy cam kết hay thỏa thuận về tổn thất phải được Người bảo lãnh hoặc ngân hàng của người nhận hàng hay của chủ hàng ký áp. Từ giấy cam kết – bond trong trường hợp này đôi khi gây nhầm lẫn, vì thị trường Mỹ lại sử dụng từ này với nghĩa là Bảo lãnh tổn thất – Average Guarantee.

Average Indexed Monthly Earnings (AIME) Thu nhập trung bình hàng tháng chỉ số hoá (AIME)

Xem General Average

Average Loss Clause

Một phương pháp tính toán số tiền bảo hiểm cơ sở ( Primary insurance amount- PIA) để trả trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Thu nhập hàng tháng được bảo hiểm của người lao động được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi thu nhập bình quân hàng năm trong cả nước. Tiền trợ cấp sẽ tăng tương ứng với mức tăng của thu nhập bình quân hàng năm trong cả nước.

Average Monthly Earnings (AME)

Xem Pro-rata Distribution Clause.

Average Monthly Wage (AMW) Tiền công bình quân hàng tháng (AMW)

Xem Average Monthly Wage (AMW).

Con số được dùng khi tính toán số tiền bảo hiểm cơ sở ( Primary Insurance Amount – PIA) của một công nhân để xác định số tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội theo các bước sau:

1/ Tính số năm kể từ ngày sinh thứ 21 của người công nhân cho đến năm trước khi người

đó đạt tuổi 62 (tối đa là 40 năm).

2/ Loại bỏ 5 năm thu nhập thấp nhất, tức là chọn lấy 35 năm (420 tháng) có thu nhập cao nhất.

3/ Chia tổng số thu nhập của 35 năm thu nhập cao nhất cho 420 tháng để tính tiền công lao động bình quân 1 tháng.

Average Net Cost

Trong bảng quản lý bảo hiểm xã hội, số tiền bảo hiểm cơ sở ( PIA) để tính tiền công lao động bình quân hàng tháng là số tiền tính được ở bước 3. Sau đó số tiền bảo hiểm cơ sở này sẽ được tăng lên để phản ánh sự điều chỉnh giá sinh hoạt ( Cost-of-living Adjustment – COLA) nhằm xác định số tiền trợ cấp thực tế.

Average semiprivate Rate Tỉ lệ phí trung bình theo buồng bệnh nhỏ

Xem Interest Adjusted Cost.

Average Unless General Tổn thất trừ khi là tổn thất chung.

Trong bảo hiểm sức khoẻ, tỷ lệ phí trung bình thu theo buồng bệnh nhỏ (buồng vài ba người nằm) ở khu vực địa lý có áp dụng khoản thu đó.

dịch văn bản Anh Việt bảo hiểm Average Weekly Wage Tiền công tuần bình quân

Tổn thất riêng. Có nghĩa là tổn thất bộ phận, không phải là tổn thất chung.

Average, Particular

Tỉ lệ tiền công dùng làm cơ sở để tính mức trợ cấp trong bảo hiểm bồi thường cho người lao động ( Workers compensation insurance). Workers Compensation Benefits.

Aviation Hazard Nguy cơ rủi ro hàng không

Một điều khoản loại trừ thông thường trong các đơn bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm chết do tai nạn (bảo hiểm bồi thường gấp đôi Số tiền bảo hiểm). Theo điều khoản này, bảo hiểm sẽ không bồi thường tai nạn máy bay, trừ khi người được bảo hiểm là hành khách của những chuyến bay dân dụng thường kì. Ví dụ: nếu người được bảo hiểm là hành khách bị chết trong một vụ tai nạn máy bay của cá nhân, sẽ áp dụng điều khoản loại trừ tai nạn hàng không này và người hưởng quyền lợi bảo hiểm sẽ không được nhận tiền bồi thường.

Loại hình bảo hiểm kết hợp bảo hiểm thiệt hại vật chất đối với máy bay và bảo hiểm trách nhiệm:

1/ Bảo hiểm thiệt hại vật chất (bảo hiểm tài sản)- Bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro hoặc trên cơ sở những rủi ro nêu đích danh đối với bản thân máy bay, thiết bị lái tự động, thiết bị đo đạc, đài vô tuyến điện và bất kỳ thiết bị nào khác có trên máy bay đã ghi trên đơn bảo hiểm.

Aviation Trip Life Insurance Bảo hiểm sinh mạng trong thời gian bay

2/ Bảo hiểm trách nhiệm – Bảo hiểm trường hợp do bất cẩn và/hoặc sai sót, Người được bảo hiểm gây thiệt hại về người và/hoặc về tài sản của hành khách và các cá nhân không phải là hành khách đi trên máy bay đó.

Avoidance Tránh rủi ro

Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn thường do hành khách đi máy bay mua tại sân bay. Loại bảo hiểm này trả tiền bồi thường cho Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm, trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn trong một hoặc nhiều chuyến bay nhất định. Thời hạn bảo hiểm bắt đầu từ khi hành khách bước lên máy bay cho đến khi rời khỏi máy bay. Cũng có thể bảo hiểm thời gian trên đường đến và rời sân bay. Nỗi lo sợ những vụ không tặc và khủng bố khiến cho loại hình bảo hiểm này ngày càng phát triển rộng rãi.

B.B. Clause (Both to blame collision claBao gồm cả hai ngày. Back Freight Cước chở hàng trả lại Điều khoản đâm va cả hai tàu cùng có lỗi. B.D.I. (Both days inclusive)

[/restab] [restab title=”B”]

Back Letter Thư chấp nhận bồi thường

Khi tàu chở hàng, vì một sự cố đặc biệt không vào được cảng đến quy định, hoặc khi tàu

BACK LOADBACK LOAD Phụ phí quyền lợi chi trả BACKDATING Tính giảm tuổi

tới cảng đến mà hàng không có người nhận (như trường hợp người gửi hàng ghi nhầm tên cảng đến, hay Người nhận hàng từ chối tiếp nhận…..), sau một thơì gian hợp lý không có chỉ thị của chủ hàng, thuyền trưởng có quyền và nghĩa vụ xử lý số hàng đó theo cách tốt nhất vì lợi ích của các bên hữu quan, như dỡ hàng lên bờ lưu kho. Nếu không thể dỡ hàng lên bờ và lưu kho, thuyền trưởng có thể tự mình, hoặc thuê tàu khác, chở hàng trả lại cho Người gửi hàng tại cảng đi hoặc tại một cảng thuận tiện nhất hoặc tại cảng phải gửi hàng đến. Tiền cước và chi phí để chuyên chở trả lại hàng như vậy gọi là cước chở hàng trả lại.

BAGGAGE INSURANCE

Các chi phí bị khấu trừ khi trả quyền lợi bảo hiểm. Ví dụ, khấu trừ một số tiền nhất định vào số thu nhập chi trả hàng tháng để trang trải chi phí của công ty.

BAIL BOND Tiền bảo lãnh tạm tha

Việc tính toán phí bảo hiểm căn cứ trên một độ tuổi thấp hơn độ tuổi hiện tại của người

BAIL-OUT PROVISION Điều khoản tuỳ ý rút tiền

được bảo hiểm.

BAILEE

Xem TOURIST BAGGAGE INSURANCE

Bảo lãnh bằng tiền để được miễn tạm giam và sẽ trình diện trước toà đúng thời gian quy định. Nếu không trình diện trước toà vào thời điểm đã qui định, số tiền trên sẽ được trả cho toà án. Đơn bảo hiểm ôtô cá nhân thường bảo hiểm cả khoản tiền bảo lãnh của người được bảo hiểm.

Điều khoản trong một hợp đồng niên kim nhân thọ ( Annuity) qui định rằng chủ hợp đồng có quyền rút tiền của mình về, không phải trả các khoản phạt huỷ hợp đồng, nếu lãi suất hàng năm hạ xuống thấp hơn mức tối thiểu quy định trước.

Bailee Clause Điều khoản về Người nhận giữ hàng hoá

Người được quyền hợp pháp tạm giữ tài sản của một người khác. Thông thường, người nhận giữ trao cho người ký gửi một biên lai biên nhận giữ tài sản. Ví dụ, một hiệu giặt khô tạm giữ một bộ quần áo để giặt và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo

BAILEE’S CUSTOMERS INSURANCE Bảo hiểm trách nhiệm của người nhận giữ tài sản cho khách hàng

quần áo không bị hư hỏng. Nếu tài sản bị hư hỏng thì đơn bảo hiểm của người nhận giữ

BAILMENT Sự gửi giữ

sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên và phải bồi thường tổn thất.

BAILOR

Trước khi đưa ra Điều khoản bảo hiểm hàng hoá(1982) của Hiệp Hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, hầu hết các bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa đều có điều khoản về Người nhận giữ hàng hoá. Điều khoản này nhằm để lưu ý Người được bảo hiểm về nghĩa vụ của mình là phải bảo vệ các quyền lợi của Người bảo hiểm bằng cách bảo lưu mọi quyền khiếu nại Người chuyên chở hoặc Người nhận giữ khác. Mặc dù điều khoản trên không có trong Điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn (1982), nhưng nội dung của điều khoản đó lại có trong điều khoản Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm.

Balance Sheet

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý trong trường hợp tài sản của khách hàng bị hư hỏng hoặc bị tổn thất trong thời gian người nhận giữ bảo quản, trông nom, coi sóc và quản lý, bao gồm cả các tài sản đang trên đường vận chuyển đến hoặc rời nơi nhận ký gửi. Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm hoả hoạn, sét, trộm cắp, cướp, bão, nổ, đâm va, lũ lụt, rò rỉ vòi nước cứu hoả, động đất, đình công và các hư hỏng và tổn thất trong quá trình vận chuyển do một tổ chức vận chuyển thông thường thực hiện. Loại hình bảo hiểm này có hiệu lực kể từ khi người nhận giữ giao biên lai cho khách hàng. Loại hình bảo hiểm này không bảo hiểm tài sản của người nhận giữ và các thiệt hại do sâu bọ và côn trùng gây ra. Ví dụ, một bộ quần áo được đưa đi giặt ở một hiệu giặt. Người nhận giữ (hiệu giặt) có trách nhiệm tạm thời quản lý bộ quần áo đó. Người giữ (chủ sở hữu) mong muốn bộ quần áo được được trao trả lành lặn. Nếu bộ quần áo bị mất trộm, đơn bảo hiểm này phải bồi thường thiệt hại.

Ballast Passage Chuyến tàu chạy trống, chạy không tải (không chở hàng hoá).

Số liệu kế toán về tài sản, nợ, và giá trị thực của 1 tổ chức. Bảng cân đối kế toán cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh tại 1 thời điểm cụ thể.

Baltic Ice Clause Điều khoản băng đá trong vùng Baltic

Số tiền thể hiện các trách nhiệm trong bảng tổng kết tài sản của công ty bảo hiểm đối với những quyền lợi còn nợ của chủ hợp đồng bảo hiểm. Các khoản dự trữ này phải được trích lập theo những công thức tính toán chặt chẽ, để đảm bảo đủ thanh toán các quyền lợi bảo hiểm do công ty đã cam kết và nhận phí bảo hiểm.

Baltic Ice Warranty Cam kết vùng hành thuỷ tại Baltic trong mùa băng đá

Đây là một hình thức bảo hiểm để bồi hoàn cho chủ tàu về thuế tính trên số tiền bảo hiểm do chủ tàu phải trả nếu tàu bị tổn thất toàn bộ hay bị tai hoạ lớn. Thuế được tính trên phần chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ sách của tàu và giá trị được bảo hiểm. Kết quả chênh lệch này được coi là lợi nhuận vì giá trị được bảo hiểm thường cao hơn nhiều so với giá trị ghi trên sổ sách. Chủ tàu không phải nộp thuế này, nếu họ dùng số tiền bồi thường bảo hiểm để mua tàu mới.

BAND SYSTEM

Chuyến tàu chạy trống là khi tàu chạy từ cảng này đến một cảng khác không chở hàng hoá.

BANK BURGLARY AND ROBBERY INSURANCE Bảo hiểm trộm cướp ngân hàng

Điều khoản này quy định rằng chỉ một phần tổn thất, bao gồm cả đóng góp tổn thất chung và cứu hộ, sẽ được bồi thường theo đơn bảo hiểm, nếu tổn thất xảy ra vì rủi ro băng đá trong vùng biển bắc Baltic ở 560 vĩ bắc. Người được bảo hiểm phải cam kết rằng, phần chênh lệch còn lại sẽ không được bảo hiểm. Tỷ lệ này dao động từ 70% đến 80% tuỳ theo tuổi của tàu.

BANK LOAN PLAN

Là một trong các cam kết tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, quy định rằng đối với các đơn bảo hiểm thân tàu, tàu không được lai vãng tới các vùng thuộc biển Baltic trong mùa băng đá. Điều khoản này quy định các vùng và thời gian cấm hành thuỷ. Những vi phạm đối với cam kết này vẫn được bảo hiểm, với điều kiện phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và phải chấp nhận các điều kiện sửa đổi cũng như phải đóng thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu.

BANK TRUST CUSTODIAL ACCOUNT Tài khoản tín thác cho ngân hàng quản lý

Hệ thống phân loại số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm căn cứ vào độ lớn của số tiền bảo hiểm trong phạm vi một biên độ nhất định. Tỷ lệ phí bảo hiểm cho mỗi đơn vị số tiền bảo hiểm 1.000USD thay đổi theo hướng giảm dần. Khi số tiền bảo hiểm tăng lên, tỷ lệ phí bảo hiểm cho một đơn vị số tiền bảo hiểm 1.000USD giảm đi.

BANKERS BLANKET BOND

Loại hình bảo hiểm áp dụng cho các trụ sở ngân hàng trong trường hợp trộm cướp đột nhập vào ngân hàng lấy trộm tiền, chứng khoán và các tài sản khác để trong các két sắt của ngân hàng; trong trường hợp ngân hàng bị cướp tiền và chứng khoán; trong trường hợp tiền và chứng khoán bị mất vì các hành động phá hoại hoặc gian lận; tài sản bị hư hại vì các hành động phá hoại hoặc gian lận trong trường hợp xảy ra các vụ trộm và/hoặc cướp.

BANKING ACT OF 1993

Xem FINANCED INSURANCE (MINIMUM DEPOSIT INSURANCE); FINANCED PREMIUM.

Bareboat Charter

Một loại tài khoản hưu trí cá nhân ( Individual retirement account – IRA) được mở theo Luật bảo đảm thu nhập hưu trí của người lao động năm 1974 ( Employee retirement income security act of 1974 – erisa) theo đó các khoản đóng góp được đầu tư vào các công cụ tài chính có sinh lãi của ngân hàng hoặc đưa vào tài khoản tự quản ( Self- directed account).

Barge Sà – lan

Loại hình bảo hiểm ngân hàng trong trường hợp xảy ra tổn thất vì các hành động gian trá của các nhân viên ngân hàng hoặc các cá nhân ngoài ngân hàng. Ví dụ, nếu một người thu tiền bỏ trốn sang Mêhicô mang theo tiền của ngân hàng, ngân hàng được bồi thường thiệt hại này.

Barge Retentions Khoản phí bảo hiểm giữ lại đối với sà lan.

Xem GLASS-STEAGALL ACT.

BARRATRY Hành vi phạm pháp của thuyền viên

Theo hình thức hợp đồng thuê tàu thời hạn này, Người thuê tàu phải trả mọi chi phí phát sinh trong thời hạn của hợp đồng thuê tàu. Theo điều khoản bảo hiểm thời hạn- thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luânđôn, hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt, nếu Người được bảo hiểm cho thuê tàu của mình theo hợp đồng thuê tàu trống chưa được Người bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản về việc tiếp tục duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cho thuê.

BASE PREMIUM Phí bảo hiểm cơ sở

Dù có hay không gắn động cơ, sà lan chủ yếu được dùng để chuyên chở hàng rời, nhưng cũng dùng để chuyên chở hàng hóa từ tàu vào bờ hoặc ngược lại và để tiếp tục chuyên chở khi tàu biển không đi lại được, vì cần phải có mớn nước nông. Sà lan không động cơ là sà-lan không có động cơ đẩy và thông thường các sà-lan này được kéo từng chiếc hay thành hàng bằng tàu kéo hay sà lan động cơ.

BASIC BENEFITS, BASIC HOSPITAL PLAN Các quyền lợi tối thiểu trong chương trình nằm viện cơ bản

Hành động vi phạm nghĩa vụ trong bảo hiểm hàng hải, chẳng hạn của thuyền trưởng hay đoàn thuỷ thủ của một con tàu gây ra hư hỏng tàu bằng cách cố tình để cho tàu mắc cạn, đi trệch hành trình, ăn trộm hàng hoá và bỏ tàu. Thông thường, những hành vi phạm pháp của thuyền viên gây ra được các công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm.

Phí bảo hiểm của công ty nhượng tái bảo hiểm ( ceding company). Khoản phí này nhân với thừa số phí tái bảo hiểm sẽ được phí tái bảo hiểm

BASIC LIMIT

Các số liệu thống kê (chẳng hạn số liệu thống kê y tế thu được từ các cuộc kiểm tra sức khoẻ của các nhân viên hoặc những người được bảo hiểm) được sử dụng làm chuẩn để từ đó tính các mức độ chênh lệch cũng như so sánh các tổn thất dự kiến và tổn thất thực tế xảy ra trong tương lai.

BASIC MORTALITY TABLE Bảng tỷ lệ chết gốc

health insurance.

BASIC PREMIUM Phí bảo hiểm cơ bản

Số tiền bảo hiểm tối thiểu cần có để một công ty bảo hiểm cấp một đơn bảo hiểm trách nhiệm ( liability insurance policy).

BASIC RATE

Những số tiền bảo hiểm tối thiểu cần có để một công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm. Ví dụ, với bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà nhiều công ty chấp nhận là 25.000USD. Hầu hết các khiếu kiện về trách nhiệm đều không thấp hơn mức trên.

BASIC TIME FRAME Khung thời gian gốc

Bảng tỷ lệ chết nêu lên bức tranh về tỷ lệ sống và chết thực tế của dân số trên thế giới dùng làm cơ sở để xây dựng bảng tỷ lệ chết của từng lứa tuổi. Không được tăng hoặc giảm các số liệu thống kê đó, để tạo ra xác suất sống hoặc chết lớn hơn hay nhỏ hơn so với thực tế dự kiến xảy ra.

Basis of Valuation Cơ sở định giá

Phí bảo hiểm áp dụng trong bảo hiểm bồi thường cho người lao động (worker compensation insurance) và trong bảo hiểm nhân thọ. Trong bảo hiểm nhân thọ, đó là phần phí bảo hiểm được cộng thêm để đảm bảo bồi thường các tổn thất dự kiến xảy ra của người được bảo hiểm, để bù đắp chi phí quản lý và trả hoa hồng cho đại lý.

BATTERY Hành hung

Xem Manual Rate.

BEAR MARKET Thị trường đầu cơ giá hạ

Đối với một đơn bảo hiểm nhân thọ, đó là khoảng thời gian có xảy ra tổn thất. Khoảng thời gian này phải được xác định trước, để dự tính trước tần suất và mức độ nghiêm trọng ( Frequency and severity) của các tổn thất xảy ra trong tương lai.

Beaufort scale

Những khai báo theo hợp đồng bao không vượt quá giới hạn mỗi tàu đã quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ vào quy định này, có thể khai báo các lô hàng ngay cả sau khi xảy ra tổn thất, với điều kiện là các lô hàng thuộc phạm vi của hợp đồng bảo hiểm. Để bảo vệ Người bảo hiểm đối với giá trị của các lô hàng được khai báo sau này, người ta đưa vào hợp đồng bao một điều khoản xác định cơ sở dùng để tính giá trị bảo hiểm có thể chấp nhận được. Cơ sở này thường bao gồm giá gốc của hàng hóa cộng với phí bảo hiểm, cước phí chuyên chở và một tỷ lệ cố định thể hiện số lãi của người bán.

BENCH ERROR Lỗi sản xuất

Sử dụng vũ lực một cách phi pháp với người khác; hành động tấn công người khác trái phép.

dịch thuật bảo hiểm BENEFICIARY

Trong thị trường này, người bán tranh nhau bán hàng làm hạ giá các tài sản tài chính

Bảng cấp gió và sóng biển theo hệ Beaufort. Đây là một hệ đã được mọi người chấp nhận, dùng để chỉ sức gió. Phạm vi cấp độ biến đổi từ ” Calm” (Êm), hay “cấp 0″, là sức gió dưới một hải lý, cho tới ” Hurricane” (Bão tố) hay “Cấp 12”, là sức gió từ 64 đến 71 hải lý. Theo hệ này “Bão” (” Gale “) là “cấp 8” với sức gió từ 34 đến 40 hải lý với các đợt sóng cao trung bình 18 fút (5,50m), tối đa 25 fút (7,62m).

Lỗi phạm phải trong quá trình sản xuất sản phẩm, gây ra một khuyết tật ngầm trong sản phẩm. Thiếu sót này được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm sản phẩm và công trình đã hoàn thành (Product and completed operations insurance).

BENEFICIARY CLAUSE Điều khoản người hưởng quyền lợi bảo hiểm

Người được chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ định được hưởng số tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm chết hoặc khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp hết hạn. Bất kỳ người nào (họ hàng, người không có quan hệ họ hàng, quỹ từ thiện, công ty, người nhận uỷ thác, bạn hàng) cũng đều có thể được chỉ định là người hưởng quyền lợi bảo hiểm. Người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ nhất là người thừa kế được nêu tên đầu tiên. Để được nhận tiền bảo hiểm, người đó phải còn sống khi người được bảo hiểm chết. Người hưởng quyền lợi bảo hiểm tiếp theo hay người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ hai sẽ được nhận tiền bảo hiểm nếu người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ nhất không còn sống khi người được bảo hiểm chết. Người hưởng quyền lợi bảo hiểm có thể huỷ ngang (Người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ nhất hoặc người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ hai) là người hưởng quyền lợi bảo hiểm có thể bị chủ sở hữu hợp đồng thay đổi bất cứ lúc nào. Người hưởng quyền lợi bảo hiểm không thể huỷ ngang là người chỉ có thể bị chủ sở hữu hợp đồng thay đổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người hưởng

BENEFICIARY OF TRUST

quyền lợi bảo hiểm đó. Việc chỉ định người hưởng quyền lợi bảo hiểm không thể thay đổi có tác dụng tách đơn bảo hiểm đó ra khỏi tài sản của người được bảo hiểm bằng cách người được bảo hiểm từ bỏ quyền sở hữu của mình nhằm mục đích tránh đánh thuế vào tài sản.

BENEFIT Quyền lợi bảo hiểm

Nếu người hưởng quyền lợi bảo hiểm bị buộc tội ám sát người được bảo hiểm, người hưởng quyền lợi bảo hiểm không được nhận tiền bảo hiểm tử vong. Tiền bảo hiểm sẽ được tính vào tài sản của người được bảo hiểm.

Người thực hiện việc uỷ thác vì quyền lợi của người đó và là người được nhận quyền lợi từ sự uỷ thác đó. Trong nhiều trường hợp, thực hiện uỷ thác để tránh sử dụng lãng phí tài sản. Ví dụ, thực hiện uỷ thác nhằm bảo vệ quyền lợi của đứa trẻ, để đảm bảo chắc chắn rằng tài sản của bố mẹ đứa trẻ không bị sử dụng hoang phí.

Số tiền mà công ty bảo hiểm có nghĩa vụ trả hoặc sẽ trả cho người được hưởng và đã thu phí bảo hiểm.

BENEFIT FORMULA Công thức tính quyền lợi

Phương pháp tạo nguồn vốn cho một chương trình hưu trí ( Pension plan). Theo phương pháp này, phí bảo hiểm để mua một quyền lợi cho một năm làm việc được người sử dụng lao động thừa nhận, phải trả gọn một lần. Ví dụ, để người lao động bắt đầu từ tuổi 60 được hưởng quyền lợi 85USD cho mỗi năm làm việc được thừa nhận, thì phải mua bảo hiểm niên kim trả sau phí nộp một lần ( Single premium deffered annuity) cho người lao động đó. Qui trình này được lặp lại hàng năm, vì cứ mỗi năm làm việc được thừa nhận phải mua thêm một lần bảo hiểm. Khi người lao động về hưu, những số tiền bảo

hiểm đã mua theo cách trên sẽ được kết hợp lại để trả thu nhập hàng tháng cho người lao

BENEFITS OF BUSINESS LIFE AND HEALTH… BENEFITS OF BUSINESS LIFE AND HEALTH INSURANCE (KEY PERSON INSURANCE) Quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ cho doanh nghiệp (bảo hiểm nhân vật chủ chốt)

động.

BETTERMENT INSURANCE

Trong các chương trình bảo đảm các quyền lợi cho người lao động, công thức áp dụng để

Beyond Control of the Assured Ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm.

tính toán quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và hưu trí mà người lao động được hưởng.

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật dài hạn cho những người lao động chủ chốt, quyền lợi bảo hiểm được trả cho doanh nghiệp. Bảo hiểm cho các nhân vật chủ chốt có những ưu điểm sau: (1) tăng thêm khả năng cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động; (2) động viên những nhân vật chủ chốt yên tâm công tác; (3) thu hút cán bộ chủ chốt mới; (4) tạo nguồn vốn để bù đắp chi phí thuê và đào tạo người thay thế cán bộ chủ chốt; (5) tăng thêm khả năng vay tiền (Một đơn bảo hiểm nhân thọ dài hạn có giá trị giải ước có thể tạo điều kiện để được vay tiền với lãi suất ưu đãi); (6) số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm là thu nhập được miễn thuế, được trả thậm chí cả khi nhân vật chủ chốt không còn làm việc cho doanh nghiệp khi tử vong; tuy nhiên, doanh nghiệp phải duy trì việc đóng phí bảo hiểm đầy đủ sau khi nhân vật chủ chốt đó nghỉ việc; (7) một đơn bảo hiểm nhân thọ có thể được huỷ bỏ để thu lại giá trị giải ước hoặc được bán cho nhân vật chủ chốt được bảo hiểm; như vậy, doanh nghiệp thường ít nhất cũng được hoàn lại số phí bảo hiểm đã đóng; (8) bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật dài hạn của một nhân vật chủ chốt cũng tạo ra nguồn vốn để tiếp tục trả lương cho nhân vật chủ chốt bị thương tật. (Với các trường hợp mất khả năng lao động tạm thời, doanh nghiệp có thể chọn phương thức tự bảo hiểm vì phí bảo hiểm cho loại hình bảo hiểm này rất đắt so với số thu nhập có thể được trả).

Xem IMPROVEMENTS AND BETTERMENT INSURANCE.

BI

Người được bảo hiểm hàng hóa phải kiểm soát tài sản được bảo hiểm ở mức độ như họ

BID Giá đấu thầu

kiểm soát người chịu trách nhiệm đối với tài sản ấy (thí dụ, người làm thuê của họ). Mục

BILATERAL CONTRACT

48 của Đạo luật bảo hiểm hàng hải 1906 miễn giảm trách nhiệm của Người bảo hiểm trong đơn bảo hiểm chuyến khi có sự chậm trễ bất hợp lý trong việc thực hiện chuyến hành trình. Điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London (1982) vẫn bảo hiểm trong thời gian chậm trễ với điều kiện là sự chậm trễ này nằm ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm. Các điều khoản bảo hiểm chuyến – thân tàu không bảo hiểm sự chậm trễ đó.

Xem BODILY INJURY; BUSINESS INTERRUPTION.

BILL OF LADING Vận đơn

Giá tiền mà một nhà đầu tư sẵn sàng trả cho một tài sản tài chính.

Bill of Lading Freight Cước phí vận đơn

Hợp đồng trong đó hai bên trao đổi cam kết với nhau. Hợp đồng (đơn) bảo hiểm

Bill of Sale Hóa đơn bán tàu

( Insurance policy) được coi là một Hợp đồng đơn phương ( Unilateral contract).

Một văn bản được sử dụng trong vận chuyển hàng hoá. Văn bản này phải được xuất trình khi khiếu nại đòi bồi thường tổn thất xảy ra. Văn bản này xác nhận một sự thật là hàng hoá đó thuộc quyền quản lý, trông nom, chăm sóc và kiểm soát của người vận chuyển tại thời điểm xảy ra tổn thất.

Bill of sight

Cước phí mà Người gửi hàng phải trả cho Người chuyên chở, để chuyên chở hàng hóa. Người gửi hàng có thể phải trả cước phí vận đơn cho Người thuê tàu, nhưng chính người thuê tàu lại phải trả cước thuê tàu cho chủ tàu. Cước phí vận đơn thường phải trả trước và được thỏa thuận không hoàn trả trong trường hợp không giao hay giao thiếu hàng. Do đó, người chủ hàng có quyền lợi được bảo hiểm về cước phí vận đơn và họ tính cước phí này vào trong giá trị của hàng hóa.

Bill of Store Phiếu lưu kho

Trong ngành hàng hải, hoá đơn này là chứng từ xác nhận việc mua tàu hợp pháp của

Binder

Anh. Việc mua bán này được đăng ký bằng hóa đơn bán tàu.

BINDING AUTHORITY

Trong trường hợp Người nhập khẩu chưa có tin tức chi tiết để khai báo hải quan về lô hàng gửi cho mình, Người này có thể trao cho hải quan giấy tạm khai trong đó chỉ cung cấp những thông tin nào mình biết về hàng hoá và khai rõ chưa nhận được chứng từ để có thể xác định những chi tiết đầy đủ về lô hàng. Sau khi hải quan ký vào giấy tạm khai, giấy này trở thành giấy phép cho dỡ hàng lên bờ để hải quan xem xét với sự có mặt của Người nhập khẩu hoặc đại lý của người này. Trong phạm vi một số ngày quy định (ở Anh là ba ngày) kể từ khi dỡ hàng lên bờ, Người nhập khẩu phải hoàn chỉnh việc khai báo bằng cách bổ sung những chi tiết cụ thể vào mặt sau của giấy tạm khai. Trong trường hợp cần lấy hàng ngay, hải quan có thể cho phép lấy hàng với điều kiện xuất trình giấy phép nhập khẩu, đồng thời ký quỹ một khoản tiền đủ để sau này nộp thuế.

BINDING RECEIPT Biên lai bảo hiểm tạm thời

Khi hàng hóa của Anh đã được xuất khẩu và đang được tái nhập khẩu, hàng hoá đó bị ràng buộc về các điều kiện và các quy định hạn chế như đối với hàng hóa nước ngoài, trừ khi phải hoàn tất phiếu lưu kho cho cơ quan Hải quan trong một thời hạn quy định.

Quyền ký hợp đồng bảo hiểm thay mặt công ty bảo hiểm mà công ty bảo hiểm dành cho cơ quan trung gian, có vai trò là đại lý của công ty bảo hiểm. Một số giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời cho cơ quan trung gian quyền giải quyết khiếu nại, với vai trò là đại lý bảo hiểm.

BIRTH RATE Tỷ lệ sinh

Xem BINDER.

Bằng chứng về một hợp đồng bảo hiểm tạm thời có tác dụng ràng buộc trách nhiệm của một công ty bảo hiểm tài sản khi phí bảo hiểm đã nộp cùng với giấy yêu cầu bảo hiểm. Một đại lý bảo hiểm tài sản có thể ràng buộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm đối với

BLANKET BOND

Số người được sinh ra tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng dân số trong một thời kỳ nhất

BLANKET CONTRACT

định.

BLANKET COVERAGE

Quãng thời gian giữa ngày chấm dứt các quyền lợi được hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội và ngày khôi phục trở lại các quyền lợi đó. Ví dụ, trợ cấp cho người còn sống được trả chừng nào cha mẹ dưới 60 tuổi còn nuôi con dưới 16 tuổi. Khi đứa trẻ đó đến tuổi 16, cha mẹ của đứa trẻ sẽ phải đợi đến lúc họ 60 tuổi mới được tiếp tục trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng.

BLANKET CRIME POLICY

Đơn bảo hiểm cho tài sản của một người được bảo hiểm để tại nhiều địa điểm khác nhau. Loại bảo hiểm này đáp ứng nhu cầu của các hãng tiến hành kinh doanh tại nhiều địa điểm và có thể chuyển tài sản từ địa điểm này sang địa điểm khác.

BLANKET FIDELITY BOND BLANKET FORM

Xem BLANKET BOND; BLANKET CONTRACT; BLANKET CRIME POLICY; BLANKET INSURANCE; BLANKET MEDICAL EXPENSE INSURANCE; BLANKET POSITION BOND.

BLANKET HONESTY BOND

Xem BLANKET CRIME POLICY.

BLANKET INSURANCE Bảo hiểm chung

Loại hình bảo hiểm thường được cung cấp như một bộ phận của đơn Bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt ( Special multiperil insurance – SMP) thông qua việc đưa thêm vào đơn bảo hiểm Điều khoản bổ sung bảo hiểm chung về tội phạm. Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm hành động không trung thực của những người làm công trong doanh nghiệp; mất tiền trong cũng như ngoài trụ sở doanh nghiệp; mất lệnh trả tiền; giả mạo do những người gửi tiền gây ra; tiền giả. Do đơn bảo hiểm tội phạm này có tính chất nhiều mặt như vậy, nên nó được gọi là một loại hình bảo hiểm chung cho người được bảo hiểm.

BLANKET LIMIT

Xem BLANKET INSURANCE.

BLANKET MEDICAL EXPENSE INSURANCE Bảo hiểm chung về chi phí y tế

Xem COMMERCIAL BLANKET BOND.

BLANKET POSITION BOND Bảo hiểm chung mọi vị trí

Một đơn bảo hiểm duy nhất dùng để bảo hiểm: (1) hai hoặc nhiều loại tài sản khác nhau tại cùng một địa điểm; (2) cùng một loại tài sản tại hai hoặc nhiều địa điểm; (3) hai hoặc nhiều loại tài sản tại hai hoặc nhiều địa điểm khác nhau. Bảo hiểm chung rất thích hợp với các doanh nghiệp có mạng lưới các cửa hàng, toàn bộ tài sản được bảo hiểm không phụ thuộc vào một giới hạn nào đối với từng loại tài sản cụ thể, bất kể tài sản đó để ở địa điểm nào (do đó cho phép doanh nghiệp lưu chuyển hàng hoá từ cửa hàng này sang cửa hàng khác). Đơn bảo hiểm này có thể (nhưng không nhất thiết) được cấp trên cơ sở mọi rủi ro với các điều khoản loại trừ chiến tranh, thảm hoạ hạt nhân và hao mòn tự nhiên.

BLANKET RATE Tỷ lệ phí của bảo hiểm chung

Số tiền bảo hiểm lớn nhất do một công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm trong một vùng địa lý nào đó.

BLOCK LIMITS

Đơn bảo hiểm toàn diện chi phí y tế của người được bảo hiểm, trừ các chi phí bị loại trừ đặc biệt khỏi phạm vi bảo hiểm. Đơn bảo hiểm này có thể là hữu ích nhất cho người được bảo hiểm, bởi vì nó tự động bảo hiểm mọi chi phí y tế phát sinh, trừ những chi phí cụ thể đã bị loại trừ.

BLOCK POLICY

Phí bảo hiểm thu và áp dụng trên cơ sở thống nhất để bảo hiểm tài sản tại nhiều địa điểm khác nhau. Tỷ lệ phí bảo hiểm này được áp dụng trong đơn bảo hiểm chung ( Blanket insurance) thay thế cho việc áp dụng tỷ lệ phí bảo hiểm riêng biệt cho từng địa điểm hoặc từng loại tài sản.

Blocking (Caking) Vón cục

Tổng số tiền bảo hiểm tối đa mà một công ty bảo hiểm sẽ nhận bảo hiểm cho một khu phố. Giới hạn này giảm bớt khả năng công ty bảo hiểm phải bồi thường một tổn thất lớn có tính thảm hoạ, chẳng hạn bão, lốc hoặc hoả hoạn có thể phá huỷ toàn bộ khu phố.

Blow Out

Tổng số các đơn bảo hiểm do một công ty bảo hiểm cấp theo cùng một mẫu đơn bảo hiểm và cùng một tỷ lệ phí bảo hiểm.

BLUE SHIELD Chương trình bảo hiểm Lã Chắn Xanh

Hiện tượng này thường xảy ra đối với các loại hàng hoá như đường, chất Sen-lắc. Thông thường Người bảo hiểm loại trừ rủi ro này.

BOARD INSURER

Hiểm họa trong bảo hiểm dàn khoan dầu ngoài khơi. Hiểm hoạ này xẩy ra khi áp suất dưới đáy biển lớn hơn áp suất trong ống khoan và dẫn đến có dòng chảy các chất dầu khí hoặc dung dịch khoan từ giếng phun lên.

BOBTAIL LIABILITY INSURANCE Bảo hiểm trách nhiệm trên đường trở về

Chương trình bảo hiểm độc lập và phi lợi nhuận dành cho các bệnh viện thành viên. Các quyền lợi bảo hiểm bao gồm bảo hiểm các chi phí nằm viện, tuân theo một số hạn chế nhất định: ví dụ, chỉ được nằm phòng 2 người. Mỗi bệnh viện thành viên chấp thuận tuân theo một chương trình có trước về các dịch vụ y tế nhất định. Bệnh viện sẽ gửi hoá đơn trực tiếp cho chương trình Chữ Thập Xanh để được bồi hoàn chi phí. Các dịch vụ cho bệnh nhân ngoại trú, chăm sóc bổ trợ hoặc mở rộng như y tá chăm sóc tại nhà cũng có thể được nhận bảo hiểm tuỳ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng.

BODILY INJURY LIABILITY INSURANCE

Xem BUREAU INSURER

Bona Fide Trung thực

Thương tổn về thân thể đối với một người nào đó. Mục đích của bảo hiểm trách nhiệm là bảo hiểm tổn thương thân thể xảy ra với bên thứ ba do hậu quả của các hành động bất cẩn hoặc cố ý và sự chểnh mảng của người được bảo hiểm gây ra.

BOND

Xem LIABILITY INSURANCE.

BOND (FINANCIAL) Trái phiếu (tài chính)

Thực hiện một cách trung thực

BOND DEDICATION Phân loại chứng khoán

Một dạng bảo lãnh. Người cấp giấy bảo đảm sự trung thực chẳng hạn, phải bồi thường cho người sử dụng lao động về những tổn thất tài chính vì hành động không trung thực của

BOND, BANKERS BLANKET

Loại chứng khoán công ty hay chứng khoán chính phủ có trả lãi. Công ty hay cơ quan chính phủ có nghĩa vụ trả lãi vào cuối kỳ qui định và trả số tiền gốc khi chứng khoán đến hạn thanh toán.

dịch tài liệu bảo hiểm BOND, BID

Phân loại chứng khoán để trên cơ sở đó quyết định việc mua bán chứng khoán: chứng khoán nào có tỷ lệ lợi tức có hiệu lực cho đến khi đáo hạn thấp thì bán đi, chứng khoán nào có tỷ lệ lợi tức có hiệu lực cho tới khi đáo hạn cao thì mua vào, nhằm đáp ứng yêu cầu dự trữ để công ty bảo hiểm chi trả các quyền lợi trong tương lai.

BOND, COMPLETION BOND, FIDELITY

Xem Bail Bond

BOND, FORGERY

Xem Bankers Blanket Bond

BOND, LICENSE

Xem Bid Bond

BOND, MAINTENANCE

Xem Fidelity Bond

BOND, PENALTY

Xem Depositors Forgery Insurance

BOND, PERFORMANCE

Xem License Bond

BOND, PERMIT BOND, PUBLIC OFFICIAL

Xem Maintenance Bond

BOND, SURETY

Xem Penalty

Bonded goods Hàng lưu kho nợ thuế

Xem Contract Bond

Xem Public Official Bond

Xem Surety Bond

BONUS RATE Tỷ lệ lãi thưởng thêm

Những hàng hoá nhập khẩu phải nộp thuế và chủ hàng chưa muốn lấy đi ngay, đang được tạm thời lưu trong kho ngoại quan để chờ nộp thuế hoặc tái xuất.

BOOK OF BUSINESS Tổng số tiền bảo hiểm theo sổ sách

Người chủ kho nộp một giấy bảo đảm (bond) cho hải quan cam kết chỉ khi nào chủ hàng đã nộp thuế mới cho xuất kho. Nếu không thực hiện như vậy, sẽ bị phạt như ghi trong giấy bảo đảm. Hàng nợ thuế có thể được chuyển từ kho ngoại quan (bonded house) này

BOOK VALUE PER COMMON SHARE Giá trị trên sổ sách của cổ phiếu thường

sang kho ngoại quan khác. Chứng từ cho phép di chuyển như vậy là phiếu lưu kho (warehouse warrant). Nếu hàng hoá đựơc tái xuất, cơ quan hải quan ký nhận và cấp cho một chứng từ gọi là giấy phép xuất kho hải quan (bond note).

BOOT Phụ thu chịu thuế

Tỷ lệ lãi tính thêm trong năm hiệu lực đầu tiên cho một bảo hiểm niên kim ( Annuity). Khoản lãi này nằm ngoài lãi suất được hưởng từ năm thứ hai và những năm hiệu lực còn lại của đơn bảo hiểm. Tỉ lệ lãi tính thêm này được trả trong năm đầu tiên nhằm thu hút khách hàng mua bảo hiểm niên kim.

BORDEREAU Bản thông báo tình hình tái bảo hiểm

Giá trị của cổ phiếu thường được tính bằng cách lấy tổng giá trị của số cổ phiếu thường của các cổ đông vào cuối một thời hạn chia cho tổng số cổ phiếu phát hành vào cuối thời hạn đó

Bordereau (Bordereaux)

Số tài sản hay số tiền thu thêm được như một khoản thu nhập bổ sung do được miễn thuế khi trao đổi tài sản. Nếu chủ hợp đồng bảo hiểm thu được một khoản tiền từ việc trao đổi một đơn bảo hiểm nhân thọ, vì lí do nào đó không bị đánh thuế, khoản tiền thu được đó

BOTH-TO-BLAME CLAUSE Điều khoản cả hai bên đều có lỗi

Bản tóm tắt các thông tin về bảo hiểm hoặc khiếu nại đối với các rủi ro được thoả thuận giữa công ty bảo hiểm và công ty tái bảo hiểm theo thoả thuận tái bảo hiểm. Trường hợp bản thông báo tinh hình bảo hiểm do công ty bảo hiểm lập và gửi công ty nhận tái bảo hiểm, bản tóm tắt liệt kê các rủi ro tự động được tái bảo hiểm theo hợp đồng tái bảo hiểm tự động.. “Bordereau” còn có nghĩa là bản tóm tắt các giao dịch giữa cơ quan trung gian và công ty bảo hiểm theo thoả thuận giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời.

BOTTOMRY Tham gia bảo hiểm trả phí bảo hiểm sau

Một khách hàng triển vọng có những vấn đề đáng nghi ngại khi khai thác bảo hiểm.

Thoả thuận mang tên của thành phố Boston theo đó các công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm bất động sản ở những thành phố láng giềng có trình độ kinh tế xã hội thấp hơn nếu chủ sở hữu bất động sản giảm bớt những nguy cơ đã phát hiện ra khi điều tra rủi ro.

BPPCF

Một điều khoản trong bảo hiểm hàng hải qui định rằng khi hai hay nhiều con tàu đâm va nhau và tất cả các tàu đều có lỗi, tất cả các chủ tàu và tất cả những người gửi hàng có quyền lợi tài chính trong hành trình của những con tàu đó phải chia sẻ tất cả các khoản thiệt hại theo tỉ lệ quyền lợi tài chính mà họ có trước khi xảy ra đâm va. Điều khoản này vô hiệu hoá tất cả các điều khoản khác qui định việc phân chia thiệt hại giữa các chủ tàu và những người gửi hàng trong các đơn bảo hiểm hàng hải.

BRANCH MANAGER

Một phương pháp chuyển giao rủi ro thuần tuý, có lẽ là một hình thức đầu tiên của đơn bảo hiểm thời hiện đại. Theo quan điểm của người Hy Lạp, nếu con tàu không về đến cảng, khoản tiền vay về con tàu đó sẽ bị xoá nợ. Khái niệm này được tổ chức Lloyd ở

Brand Clause Điều khoản về nhãn hiệu

London chấp nhận vào những năm 1600 khi bảo hiểm cho những thương nhân Anh vận chuyển hàng tới những nước thuộc địa.

Breach

Xem Business and Personal Property Coverage Form ( BPPCF)

Breach of condition Vi phạm điều kiện bảo hiểm

Xem Agency Manager

Điều khoản này quy định rằng, khi nhãn hiệu hay nhãn hiệu thương mại đảm bảo bằng tên của nhà sản xuất, mọi giá trị thu hồi được của hàng hoá trong trường hợp xảy ra tổn thất sẽ được xác định sau khi đã tháo bỏ nhãn hiệu hay nhãn hiệu thương mại của hàng hoá đó.

BREACH OF CONTRACT Vi phạm hợp đồng

Sự vi phạm các nghĩa vụ pháp lý chẳng hạn như vi phạm điều kiện hợp đồng, hoặc vi phạm trách nhiệm v.v…

BREAK IN SERVICE Thời gian công tác gián đoạn

Khi Người được bảo hiểm vi phạm điều kiện bảo hiểm, Người bảo hiểm có thể huỷ bỏ

Break up Voyage Hành trình đi phá huỷ tàu

hợp đồng từ lúc bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

Không thực hiện đúng hợp đồng như đã cam kết (về mặt pháp lý là không thể bào chữa được). Đơn bảo hiểm là một văn bản chỉ bao gồm những cam kết có hiệu lực pháp lý đối với chính công ty bảo hiểm đó. Người được bảo hiểm không đưa ra bất kỳ cam kết nào. Đó là lý do tại sao đơn bảo hiểm được gọi là hợp đồng đơn phương (Unilateral contract).

Một đặc điểm của các chương trình hưu trí, theo đó một người lao động có thời gian làm việc bị gián đoạn, có thể đưa khoảng thời gian đó vào để tính lương hưu.

Khi bán tàu để phá huỷ, thông thường người ta cũng bảo hiểm cho tàu đó trong chuyến hành trình tới công xưởng phá huỷ, nhưng chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ và chi phí sửa chữa để hoàn tất chuyến hành trình đó. Trong một vài trường hợp, hàng hóa rẻ tiền có thể cũng được chuyên chở trong chuyến đi phá huỷ và, vì tàu đi tới nơi phá huỷ, nên thông thường hàng hóa này là kim loại phế thải. Không có vấn đề về khả năng không thể đi

Breakage of Shafts

biển của tàu trong chuyến hành trình, vì đây là yêu cầu bắt buộc phải có. Tuy nhiên, Người bảo hiểm nên thận trọng đối với các chuyến hành trình đi phá huỷ, vì có nguy cơ đạo đức khi chủ tàu có thể không quan tâm đến tình trạng tàu có bị tổn thất hay không, vì tàu được bán để phá huỷ. Người bảo hiểm phải xem xét thận trọng không để giá trị bảo hiểm lớn hơn giá trị phá huỷ của tàu.

Breakdown Clause Điều khoản về hư hỏng máy móc

Điều khoản bảo hiểm thời hạn – thân tàu 1983 của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London

Breakdown of Nuclear Installation

1983 quy định giá trị bảo hiểm sẽ giảm xuống bằng giá trị phá huỷ của tàu trong trường hợp tàu thực hiện chuyến hành trình để phá huỷ trong thời hiệu của đơn bảo hiểm. Điều kiện này không áp dụng nếu Người được bảo hiểm đã tiếp xúc với Người bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình để phá huỷ và đã đạt được thoả thuận với Người bảo hiểm về một giá trị nào khác.

BREEDERS’ INSURANCE POLICY

Theo đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm không có quyền đòi bồi thường gẫy trục cơ đơn thuần của tàu trong trường hợp không bị tác động của một hiểm hoạ được bảo hiểm. Gẫy trục cơ không bị tác động bên ngoài được coi là do khuyết tật bên trong (ẩn tì). Tuy nhiên, điều khoản bảo hiểm thân tàu tiêu chuẩn quy định rằng, thiệt hại đối với bất kỳ bộ phận nào khác của tàu trực tiếp xảy ra trong trường hợp trục cơ bị gãy, được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm, nhưng phải chịu mức khấu trừ theo đơn bảo hiểm.

áp dụng cho máy ướp lạnh theo quy định cụ thể của điều khoản. Điều khoản này được đính kèm các đơn bảo hiểm để bảo hiểm hàng hóa có thể bị hư hỏng do không được ướp lạnh và/hoặc chậm trễ. Điều khoản quy định rằng, Người bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường về mọi hư hỏng của hàng hóa trực tiếp xảy ra trong trường hợp hư hỏng máy móc, nhưng chỉ khi thời gian hư hỏng máy móc vượt quá 24 giờ hoặc trong một thời hạn nào khác đã được ấn định.

BRIDGE INSURANCE Bảo hiểm cầu

Đây là một trong những hiểm hoạ được nêu rõ trong điều khoản “Hiểm hoạ” của Điều khoản bảo hiểm thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London(1983). Điều khoản này bảo hiểm thiệt hại đối với tàu do tai nạn gây ra hoặc hư hỏng của thiết bị hạt nhân hoặc lò phản ứng hạt nhân. Khi thiết bị trong con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân bị hư hỏng, đơn bảo hiểm không bảo hiểm việc thay thế hoặc sửa chữa lò phản ứng hạt nhân.

Xem Live Animal Insurance; Livestock Floater; Livestock Insurance; Livestock

BRIDGE INSURANCE FOR BRIDGES UNDER CONST Bảo hiểm cầu đang xây dựng

Mortality (Life) Insurance; Livestock Transit Insurance.

British Corporation Công ty phân hạng cấp tàu của Anh.

Bảo hiểm cầu đề phòng trường hợp cầu bị hư hại hay bị phá huỷ. Bảo hiểm này được

British Insurance Association

thực hiện trên cơ sở mọi rủi ro và tuân theo những điểm loại trừ như chiến tranh, hao mòn tự nhiên, khuyết tật ngầm và thiệt hại do tác động của hạt nhân. Các cơ quan chính quyền địa phương và nhà nước mua loại hình bảo hiểm này nhằm hạn chế rủi ro phải tăng thuế tức thời, để xây dựng lại các cầu bị thiệt hại hay bị phá huỷ.

Bảo hiểm các rủi ro cháy, sét, bị vật thể khác đâm vào, lũ lụt, bão, nước đóng băng, nổ và động đất trong quá trình xây cầu. Loại bảo hiểm này rất quan trọng, vì những thiệt hại về nhân công và nguyên vật liệu có thể làm cho nhà thầu bị phá sản.

BROAD EVIDENCE RULE Qui tắc chứng cứ rộng rãi

Đây là tổ chức phân hạng cấp tàu của Anh. Các tàu đăng ký tại công ty phân hạng cấp tàu của Anh cũng được ghi trong sổ đăng ký của Lloyd’s này dùng để chỉ phânΠ(Lloyd’s Register) với ký hiệu BS. Ký hiệu BS hạng cấp tàu đầy đủ tại Công ty phân hạng cấp tàu của Anh.

BROAD FORM INSURANCE Mẫu đơn bảo hiểm mở rộng

Đây là một Hiệp hội được thành lập để tăng cường quyền lợi của các Công ty bảo hiểm

BROAD FORM PROPERTY DAMAGE ENDORSEMENT Điều khoản bổ sung về bảo hiểm thiệt hại tài sản theo mẫu mở rộng.

Qui tắc này qui định cách tính giá trị tiền mặt thực tế của tài sản bị thiệt hại, bị phá huỷ hay bị mất trộm. Theo qui tắc này, bất kỳ chứng cứ nào chứng minh được giá trị thực tế của tài sản đều được chấp nhận. Giá trị thực tế của tài sản có thể được xác định bằng bất cứ cách nào, miễn là tính được giá trị chính xác nhất của tài sản đó. Như vậy, đây là một phương pháp xác định giá trị thực tế có thể được bảo hiểm của một tài sản theo bất cứ cách nào, miễn là tính được giá trị chính xác nhất của tài sản đó. Phương pháp này ngày càng được chấp nhận rộng rãi như là một cách tính giá trị thực tế.

BROAD FORM STOREKEEPERS INSURANCE Bảo hiểm chủ kho hàng theo mẫu mở rộng.

Bảo hiểm nhiều rủi ro như trong loại hình bảo hiểm trộm cắp tài sản cá nhân trong phạm vi rộng.

Broadform

Bảo hiểm mọi rủi ro đối với trường hợp tài sản cá nhân bị trộm cắp hay bị mất một cách bí hiểm; nhà cửa và tài sản bị thiệt hại vì trộm cắp, nội thất cũng như những tài sản khác của người được bảo hiểm bị phá hoại hay quậy phá khi những tài sản đó không ở nơi được bảo hiểm. Những tài sản đặc biệt dễ bị mất trộm như tiền, chứng khoán, tranh, bộ sưu tập tiền xu và đồ trang sức có các giới hạn trách nhiệm riêng. Loại bảo hiểm có giới hạn trách nhiệm bổ sung này thường gặp trong phần I phạm vi bảo hiểm C của đơn bảo hiểm chủ hộ (Homeowner insurance policy) và được thể hiện bằng một tỷ lệ phần trăm nào đó của giá trị ngôi nhà.

Điều khoản này được bổ sung vào đơn bảo hiểm trách nhiệm chung (General liability policy) để không loại trừ những tài sản do người được bảo hiểm trông nom, chăm sóc và/hoặc kiểm soát. Nếu không có điều khoản bổ sung này, đơn bảo hiểm trách nhiệm chung sẽ không bảo hiểm những tài sản do người được bảo hiểm trông nom, chăm sóc và kiểm soát.

Brocker

Phần bảo hiểm mở rộng này thường được bán coi như một bộ phận của đơn bảo hiểm trộm cắp kho hàng, để đối phó với các trường hợp mất trộm hàng hoá, máy móc, thiết bị và tài sản lắp cố định và tài sản không lắp cố định của kho.

BROKER Môi giới bảo hiểm

Mẫu đơn quy định trách nhiệm bảo hiểm mở rộng đối với tổn thương cá nhân trên tổn thất vật chất, bệnh tật hoặc tử vong bao gồm các nguyên nhân khác: tổn hại tinh thần hoặc đau đớn về tinh thần, hoảng sợ, bắt giữ sai trái, khởi tố ác ý, bôi nhọ danh dự, vu

khống, đuổi khỏi nhà ở, hành hung, bạo hành hoặc xâm phạm tài sản cá nhân xảy ra trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm.

BROKER OF RECORD

Là trung gian bảo hiểm có năng lực, thường đóng vai trò là một đại diện của người được bảo hiểm để thu xếp các hợp đồng bảo hiểm.

Broker’s Cancellation Clause Điều khoản huỷ bỏ bảo hiểm của Người môi giới.

Một tổ chức hay cá nhân độc lập làm cầu nối người mua với người bán bảo hiểm, để

Xem Agent of Record

Brokerage

Điều khoản này được sử dụng trong bảo hiểm thân tàu để bảo vệ Người môi giới bảo hiểm trong trường hợp không thanh toán phí bảo hiểm cho đơn bảo hiểm thời hạn. Điều khoản này trao quyền cho Người bảo hiểm được huỷ bỏ đơn bảo hiểm theo yêu cầu của người môi giới, song chỉ trong trường hợp Người được bảo hiểm không trả phí bảo hiểm.

BROKERAGE BUSINESS Nghiệp vụ môi giới

Khi Người môi giới đã thu xếp xong bảo hiểm, họ có trách nhiệm đối với Người bảo hiểm về phí bảo hiểm dù họ đã nhận được hay chưa nhận được phí bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Để bảo vệ Người môi giới trong trường hợp không thanh toán phí bảo

hiểm, Người môi giới có quyền cầm giữ trên đơn bảo hiểm theo đó Người môi giới có thể giữ lại đơn bảo hiểm cho đến khi họ nhận được phí bảo hiểm hoặc bất kỳ khoản phí bảo hiểm còn nợ nào của Người được bảo hiểm. Quyền cầm giữ này rất hữu ích, vì Người được bảo hiểm không thể khiếu nại đòi bồi thường từ Người bảo hiểm nếu không xuất trình đơn bảo hiểm, hoặc Người được bảo hiểm có thể cần có đơn bảo hiểm để vay tiền ngân hàng. Quyền cầm giữ này không có hiệu lực khi phí bảo hiểm được một đại lý hay một môi giới khác trả cho Người môi giới.

BROKERAGE DEPARTMENT Phòng môi giới bảo hiểm

Tiền hoa hồng công ty bảo hiểm trả cho môi giới về việc bán sản phẩm của công ty bảo hiểm. Phí môi giới thông thường được trả theo phần trăm chiết khấu từ phí bảo hiểm trả cho công ty bảo hiểm.

BROKERAGE GENERAL AGENT Tổng môi giới

Department

BROKERAGE SUPERVISOR Giám sát viên môi giới

Hoa hồng trả cho môi giới về việc bán sản phẩm của công ty bảo hiểm. Môi giới phí có thể bao gồm hoặc không bao gồm khoản tiền trả để trang trải chi phí, khoản tiền này phụ thuộc vào khối lượng dịch vụ môi giới mang lại cho công ty

Brokers placing slip

Một bên ký hợp đồng độc lập được công ty bảo hiểm uỷ quyền thay mặt công ty bảo hiểm chỉ định môi giới. Tổng đại lý môi giới có mục tiêu và trách nhiệm bán các sản

BUDGET DEFICIT Thâm hụt ngân sách

phẩm bảo hiểm của công ty bảo hiểm cho các môi giới được chỉ định, để các môi giới này thu xếp bảo hiểm cho công chúng.

dịch văn bản bảo hiểm Buffer Layer

Nhân viên của công ty bảo hiểm, người được uỷ quyền thay mặt công ty bảo hiểm chỉ định môi giới. Kiểm soát viên này có mục đích và trách nhiệm bán các sản phẩm của công ty bảo hiểm cho các môi giới được chỉ định, để các môi giới này thu xếp bảo hiểm cho công chúng.

BUILDERS RISK HULL INSURANCE Bảo hiểm thân tàu cho người đóng tàu

Văn bản là bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm và chứng thực bởi công ty bảo hiểm về phạm vi bảo hiểm. Đơn bảo hiểm do môi giới cấp có thể được coi là văn bản hợp đồng bảo hiểm.

BUILDERS RISK INSURANCE

Tình trạng này xảy ra khi chi tiêu của chính phủ vượt quá thu nhập của Chính phủ. Để bù đắp thâm hụt, Chính phủ (hoặc Kho bạc) sẽ đấu giá các hối phiếu, tín phiếu và trái phiếu. Để hấp dẫn các nhà đầu tư như các công ty bảo hiểm, kho bạc sẽ trả lãi suất cao hơn cho những đợt phát hành mới dẫn đến giảm giá của những trái phiếu (đã phát hành từ trước) và tăng lãi suất của trái phiếu này.

BUILDING AND PERSONAL PROPERTY COVERAGE

Tầng tái bảo hiểm vượt mức bồi thường được mua để bảo vệ mức khấu trừ ở tầng đầu tiên của chương trình chính, thường phụ thuộc vào tổng mức khấu trừ hàng năm.

Bảo hiểm tài sản (con tàu đang đóng) của người đóng tàu cho tới khi quyền sở hữu con tàu được chuyển giao cho chủ sở hữu. Loại hình bảo hiểm này bảo hiểm những rủi ro trước và sau khi hạ thuỷ tàu, có thể được thực hiện trên cơ sở mọi rủi ro, nhưng loại trừ chiến tranh, rủi ro hạt nhân và những khuyết tật ngầm. Người đóng tàu có thể mua bảo hiểm theo giá trị của con tàu lúc bắt đầu đóng và sau đó điều chỉnh tăng dần khi giá trị con tàu đang đóng tăng lên (Mẫu đơn bảo hiểm theo giá trị thông báo), hoặc bảo hiểm cho giá trị hoàn thành của con tàu (Mẫu đơn bảo hiểm theo giá trị hoàn thành)

Bulk Cargo Carrier Tàu chở hàng rời.

Các loại hợp đồng bảo hiểm thiệt hại tài sản xảy ra trong quá trình xây dựng của các nhà thầu xây dựng. Với mẫu đơn bảo hiểm theo giá trị hoàn thành, người bảo hiểm phải bồi thường 100% tổn thất được bảo hiểm, vì số tiền bảo hiểm bằng giá trị công trình. Mẫu đơn bảo hiểm theo giá trị thông báo cho phép bảo hiểm theo từng giai đoạn thực hiện công trình, như vậy có nghĩa là có thể áp dụng nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ. Các rủi ro được bảo hiểm là cháy, sét, phá hoại, hành động có dụng ý xấu, bạo động và nổi loạn, khói, rò rỉ nước từ vòi chữa cháy tự động (Sprinkler), thiệt hại do nước, bão và mưa đá.

Bulk oil Clause Điều khoản về tàu chở rời

BUILDING AND PERSONAL PROPERTY COVERAGE FORM Xem Business and

Personal Property Coverage Form (BPPCF)

BULL MARKET Thị trường đầu cơ giá lên

Tàu chuyên dụng để vận chuyển hàng rời. Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ tàu chở than cốc hay than đá.

BULLET GUARANTEED INVESTMENT CONTRACT (B

Bộ điều khoản bảo hiểm hàng thương mại của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London ban hành tháng 2/1983. Nói chung, phạm vi bảo hiểm quy định trong bộ điều khoản này cũng tương tự như điều khoản bảo hiểm hàng hoá (B) của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London

BUREAU INSURER

Thị trường chứng khoán người mua quá nhiều, tạo ra áp lực làm tăng giá các tài sản tài chính.

BUREAU OF LABOR STATISTICS

Một loại hợp đồng bảo đảm đầu tư (Guaranteed investment contract- GIC) trong đó qui định nộp một lần toàn bộ số tiền đã thoả thuận vào tài khoản công ty baỏ hiểm và giữ lại khoản tiền này ở đó một số năm qui định. Công ty bảo hiểm sẽ đảm bảo cả vốn lẫn lãi. Đến thời điểm đã thoả thuận, sẽ chuyển trả cả vốn lẫn lãi cho người nộp tiền ( thường là qua một chương trình phúc lợi nào đó).

BUREAU RATE

Thuật ngữ dùng để chỉ nhiên liệu chạy tàu. Nó có nguồn gốc từ kho chứa nhiên liệu, gọi là kho nhiên liệu – “bunker”.

Bureau Veritas Công ty phân hạng cấp tàu Veritas

Công ty bảo hiểm là thành viên của tổ chức định phí (Rating Bureau). Công ty bảo hiểm tham gia tổ chức này vì không có đủ kinh nghiệm về một loại hình bảo hiểm nào đó, để có thể dự đoán chính xác tỉ lệ tổn thất của loại hình bảo hiểm đó.

Burglary

Xem Labor Statistics, Bureau of

BURGLARY INSURANCE Bảo hiểm trộm cắp

Xem Rating Bureau

Burglary/theft insurance

Đây là tổ chức phân hạng cấp tàu của Pháp. Các tàu biển được đăng ký tại Công ty phân hạng cấp tàu Veritas sẽ được ghi trong sổ đăng ký của 3/3L1.1. dùng để chỉΠCông ty đăng kiểm Lloyd’s với ký hiệu BV. Ký hiệu phân hạng cấp tàu đầy đủ tại Công ty Đăng kiểm Veritas.

Burial insurance Bảo hiểm mai táng

Hành động trộm cắp dùng vũ lực để vào nhà.

Burning cost

Bảo hiểm những tổn thất do trộm cắp gây ra. Có thể tìm thấy bảo hiểm trộm cắp như là một bộ phận trong Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (Homeowners và Special Multiperil Insurance- SMP) và đơn bảo hiểm trộm cắp hàng hoá để ở ngoài trời (Mercantile open stock burglary policy). Loại bảo hiểm hàng hoá, đồ đạc, thiết bị, vật dụng bị tổn thất do có sự đột nhập bằng vũ lực vào nhà của doanh nghiệp để ăn trộm và làm thiệt hại tài sản của doanh nghiệp.

Burning cost ratio (pure loss cost) Tỷ lệ tổn thất vượt mức (tỷ lệ bồi thường thuần tuý)

Xem Burglary insurance

Burning ratio

Một phương pháp định phí xem xét tình hình khiếu nại và bồi thường của người được bảo hiểm.

Tỷ lệ tổn thất vượt mức so với doanh thu phí bảo hiểm. Tổn thất vượt mức là những tổn thất mà nhà tái bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường nếu hợp đồng tái bảo hiểm tổn thất vượt mức bị tác động của những tổn thất xảy ra trong thời hạn xác định nào đó. Doanh thu phí bảo hiểm sử dụng để tính phí trả cho hợp đồng tái bảo hiểm tổn thất vượt mức và tổn thất có tính chất thảm hoạ (Excess of loss and catastrophe loss reinsurance) là tổng phí tính đủ trừ đi chi phí tái bảo hiểm khác. Doanh thu phí bảo hiểm sử dụng để tính phí trả cho hợp đồng tái bảo hiểm khống chế tổn thất (Stop loss reinsurance) là số phí bảo

1, Tỷ lệ bồi thường (nói chung): Số tiền bồi thường tính bằng tỷ lệ phần trăm so với phí bảo hiểm.

2, Tỷ lệ bồi thường thực tế về hoả hoạn. Có hai cách tính tỷ lệ này:

Business

2.1, Tổn thất thực tế về hoả hoạn chia cho tổng giá trị tài sản có khả năng bị rủi ro cháy.

2.2, Tổn thất thực tế bắt nguồn từ hoả hoạn chia cho số tiền bảo hiểm cháy của các dịch vụ đang có hiệu lực (In-force business).

Tổng số phí bảo hiểm phát sinh- (Trong bảo hiểm tài sản, trách nhiệm và sức khoẻ).

Số tiền bảo hiểm – (Trong bảo hiểm nhân thọ).

Các hoạt động thương mại có động cơ và mục tiêu kinh doanh là lợi nhuận. Các công ty bảo hiểm thương mại mục đích kinh doanh kiếm lời là việc thông thường.

Mẫu đơn bảo hiểm động sản và tài sản của doanh nghiệp (BPPCF)

Điều khoản bảo hiểm nhà cửa và động sản trong phạm vi mẫu đơn giản của đơn bảo hiểm hỗn hợp doanh nghiệp (Simplified commercial lines porfolio policy- SCLP). Tài sản

riêng và nhà cửa có thể phân làm 3 loại:

Nhà cửa của chính mình -(Owned buildings):

Những ngôi nhà này được liệt kê và mô tả trong phần khai báo của đơn bảo hiểm bao gồm cả những vật đã trở thành một phần cố định của ngôi nhà, kể cả những phần làm thêm, phần cơi nới, đồ đạc lắp đặt cố định và các máy móc thiết bị.

Tài sản sở hữu riêng phục vụ kinh doanh (Owned Business personal property): Tài sản được bảo hiểm là những tài sản riêng phục vụ kinh doanh do Người bảo hiểm sở

hữu và thường được sử dụng ở nơi cư trú của người được bảo hiểm.

Tài sản riêng phục vụ kinh doanh không thuộc quyền sở hữu -(Nonowned business personal property):.

Tài sản được bảo hiểm là những phần cải tạo và nâng cấp (những thay đổi do Người được bảo hiểm làm đối với ngôi nhà đang thuê và không thể mang đi khi kết thúc hợp đồng

thuê mướn) và tài sản riêng của một Người nào đó không phải là Người được bảo hiểm, nhưng Người được bảo hiểm phải chăm sóc, bảo quản và quản lý.

Đơn bảo hiểm BPPCF có thể mở rộng để bảo hiểm:

Tài sản ngoài trời -(Outdoor property):

Cây các loại, bảng hiệu, ăng ten ti vi và radio, hàng rào ngăn cách. Có thể có một giới hạn chung là 1.000 USD và giới hạn riêng là 250 USD mỗi cây, mỗi bụi cây.

Các giấy tờ và hồ sơ có giá trị-( Valuable papers and record):

Phí tổn thay thế hoặc phục hồi các thông tin bị tổn thất, do những tài liệu có giá trị bị hư

hỏng hoặc phá huỷ. Giới hạn bảo hiểm có thể là 1.000 USD.

Tài sản cá nhân và tài sản của những người khác -(Personal effects and property of others):

Là tài sản cá nhân của người được bảo hiểm, người làm thuê và những người khác có ghi rõ tên, do người được bảo hiểm chăm sóc, bảo quản và quản lý.

Tài sản riêng phục vụ kinh doanh, để tại cơ sở mới mua- (Business Personal Property on Location at Premises Newly Acquired): – chỉ bảo hiểm bằng 10% của tài sản riêng phục vụ kinh doanh thuộc quyền sở hữu và theo giới hạn

100.000USD mỗi ngôi nhà, chấm dứt bảo hiểm 30 ngày sau khi mua.

Nhà cửa mới tậu hoặc cơi nới thêm -(Newly Acquired Buildings or Additions):

Chỉ bảo hiểm bằng đúng giá trị của nhà cửa thuộc quyền sở hữu được bảo hiểm và thực hiện theo giới hạn 2000.000USD mỗi ngôi nhà. Người được bảo hiểm phải thông báo trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua nhà hoặc cơi nới thêm.

Tài sản (ngoài phạm vi khuôn viên) -(Off- Premises Property):

Là tài sản để ở một địa điểm tạm thời (không phải là xe cộ) không do Người được bảo hiểm sở hữu, thuê hoặc điều hành.

Những rủi ro được bảo hiểm thể hiện trong ba hình thức: 1. Hình thức cơ bản -(Basic Form): bao gồm các rủi ro cháy, sét, bão, mưa đá, nổ, phá hoại, khói, rò rỉ hệ thống phun nước tự động, đình công hoặc bạo động dân sự, vỡ bể nước, núi lửa phun.

Hình thức mở rộng -(Broad Form): Bao gồm các rủi ro như đã có trong hình thức cơ bản cộng thêm rủi ro vật thể khác rơi vào gây thiệt hại bên ngoài dẫn tới hư hỏng bên trong, băng tuyết, mưa đá gây thiệt hại, nước hoặc hơi nước thoát ra ngẫu nhiên từ một hệ thống hoặc thiết bị có hơi nước hoặc nước (nhưng không

bao gồm hệ thống phun nước tự động ) ; vỡ kính; thực hiện theo giới hạn tối đa là

500USD.

Hình thức bảo hiểm tổn thất do những nguyên nhân đặc biệt -(Special Cause- of – loss form): Bảo hiểm tất cả những tổn thất ngẫu nhiên trực tiếp trừ những tổn thất đã bị loại trừ rõ ràng trong đơn bảo hiểm (như lũ lụt, chiến tranh, hao mòn tự nhiên và biến động của mặt đất).

Các điều khoản bổ sung có thể đưa vào đơn BPPCF bao gồm:

Business Automobile Policy (BAP)

Các rủi ro mở rộng -(Perils extension): Cộng thêm động đất, núi lửa phun, nhiễm phóng xạ.

Mở rộng giới hạn bồi thường -(Limits of recovery extension): Tăng số tiền bảo hiểm tối đa cho cây các loại, ăng ten ti-vi và radio, các bảng hiệu

ngoài trời.

Điều khoản bổ sung về chi phí thay thế -(Replacement Cost Endorsement): Chuyển cơ sở bồi thường của đơn BPPCF thành chi phí thay thế trừ đi hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình từ giá trị bằng tiền thực tế..

Bảo hiểm ô tô do doanh nghiệp sử dụng phải có trách nhiệm pháp lý trong việc sử dụng ô tô, hoặc khi ô tô bị thiệt hại hoặc bị phá huỷ. Doanh nghiệp có thể bảo hiểm cho bất kỳ ô tô nào đang sử dụng, dù là phục vụ kinh doanh , phục vụ cá nhân hay đi thuê. Đơn bảo hiểm được thiết lập như sau:

Phần I, II và III là phần định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong đơn bảo hiểm như ô tô, tai nạn, thương tật thân thể được bảo hiểm, thiệt hại tài sản, giới hạn lãnh thổ được bảo hiểm.

Phần IV: Bảo hiểm trách nhiệm- (Liability Insurance):

Trong một phán quyết về trách nhiệm pháp lý chống lại doanh nghiệp hoặc cá nhân được bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường cho tới giới hạn của hợp đồng bảo hiểm. Hành động bất cẩn và/ hoặc sơ suất của doanh nghiệp hoặc cá nhân, phải là những hành động về sở hữu hoặc sử dụng ô tô được bảo hiểm, thực hiện theo những điểm loại trừ đặc biệt.

Phần V: Bảo hiểm thiệt hại vật chất -(Physical Damage Insurance):

Business Continuation insurance

Trong trường hợp xảy ra thiệt hại ô tô, công ty bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường hoặc là theo đơn bảo hiểm toàn diện (đối với những thiệt hại về cháy, nổ, trộm cắp, hành động phá hoại, gây rối, bão, mưa đá, động đất hoặc lụt), hoặc theo đơn bảo hiểm đâm va (đối với những thiệt hại vì ô tô được bảo hiểm đâm va với một vật khác hoặc bị đổ).

Business Crime Insurance Bảo hiểm tội phạm trong kinh doanh

Phần VI: Điều kiện- (Conditions):

Quy định những việc mà người được bảo hiểm phải làm trong trường hợp có tổn thất như gửi thông báo cho công ty bảo hiểm, cung cấp các bằng chứng tổn thất, để cho công ty bảo hiểm kiểm tra tài sản bị tổn thất, hợp tác với công ty để kiện về trách nhiệm.

Business Day Ngày kinh doanh

Xem Business Life and Health Insurance.

Business Health insurance

Bảo hiểm các tài sản của doanh nghiệp (bao gồm hàng hoá để bán, bất động sản, tiền và chứng khoán) trong trường hợp bị cướp, trộm, bị làm giả và thụt két. Việc bảo hiểm được thực hiện bằng các đơn bảo hiểm trọn gói như Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt

Business insurance Bảo hiểm doanh nghiệp

(Special Multiperil insurance), phần III và Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp- Business Owners Policy (BOP). Phần III cũng có thể được bảo hiểm bằng các hợp đồng riêng như: Bảo hiểm trộm cắp ngân hàng; Bảo hiểm hỗn hợp kho an toàn; Bảo hiểm trộm cắp kho hàng thương mại; Bảo hiểm trộm cắp thương mại; Bảo hiểm trộm cắp két của doanh nghiệp; Mẫu đơn bảo hiểm mở rộng về tiền và chứng khoán; Bảo hiểm trộm cắp văn phòng; Bảo hiểm trộm cắp đối với người phát lương; Bảo hiểm trộm cắp đối với chủ cửa hàng.

Ngày thị trường chứng khoán New York mở cửa để giao dịch. Được sử dụng trong việc tính toán giá trị một đơn vị tích lũy đối với các sản phẩm bảo hiểm biến đổi (Variable Insurance Products)

Xem Business Life and Health Insurance

Business Interruption insurance Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

life and health insurance; businessowners policy; buy-and-sell agreement; close

corporation plan; partnership life and health insurance; sole proprietorship health insurance.

Business Liability insurance Bảo hiểm trách nhiệm doanh nghiệp

Xem “bảo hiểm tổn thất hệ quả”.

Bồi thường tổn thất về lợi nhuận và bồi thường những chi phí cố định vẫn tiếp tục phát sinh. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể được thực hiện dưới các hình thức:

Đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bất ngờ, Đơn bảo hiểm chi phí phụ trội, Đơn bảo hiểm tổng thu nhập, Đơn bảo hiểm hoa hồng và lợi nhuận và Đơn bảo hiểm học phí.

Bảo hiểm trách nhiệm do các hoạt động của một doanh nghiệp bao gồm: (1) Trách nhiệm trực tiếp: các hoạt động của doanh nghiệp gây tổn thất về người và tài sản của một bên khác; (2) Trách nhiệm gián tiếp- mặc dù doanh nghiệp có thể không có trách nhiệm trực tiếp, song có thể phải chịu trách nhiệm liên đới hoặc trách nhiệm gián tiếp, thí dụ thông qua sự thuê mướn một nhà thầu độc lập; (3) bảo hiểm trả chi phí y tế cho người khác- khi hoạt động của tổ chức làm bị thương một bên khác, công ty bảo hiểm trả chi phí y tế cho bên đó (đến mức giới hạn của hợp đồng) không cần xét xem tổ chức được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý hay không. Đơn bảo hiểm này có 3 phần cơ bản:

Phần khai báo -(Declarations Section):

Liệt kê những người được bảo hiểm, giới hạn theo đơn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, loại đơn bảo hiểm và các điều khoản bổ sung, nếu có.

Thoả thuận bảo hiểm -(Insuring agreements):

Nêu rõ bất kỳ một rủi ro được bảo hiểm nào gây thiệt hại về người hoặc tài sản của một bên khác, công ty sẽ trả (trong phạm vi giới hạn của hợp đồng bảo hiểm) số tiền mà tổ chức được bảo hiểm có trách nhiệm phải trả.

Khung thời gian của tổn thất- (Time period of the loss):

Đơn bảo hiểm có thể được cấp hoặc trên cơ sở thời gian phát sinh tổn thất (Claims occurrence basis) hoặc trên cơ sở thời gian phát sinh khiếu nại (Claims made basis).

Tổn thương thân thể- (Bodily injury):

Làm bị thương hoặc chết người, bao gồm ốm, bệnh tật và/hoặc tử vong (hầu hết các đơn bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm rủi ro này).

Tổn thương nhân cách- (Personal injury):

Phỉ báng, bôi nhọ và vu khống, bắt giữ không đúng, truy tố có dụng ý xấu và xâm phạm đời tư (nhiều đơn bảo hiểm trách nhiệm có thể được bổ sung để cung cấp các loại bảo hiểm này).

Thiệt hại tài sản -(Property damages):

Làm hỏng hoặc phá huỷ động sản hoặc bất động sản và làm mất khả năng sử dụng tài sản.

Chi phí biện hộ -(Defence cost):

Chi phí bào chữa cho tổ chức được bảo hiểm, bao gồm chi phí điều tra biện hộ và hoà giải. Những chi phí này được trả phụ thêm vào giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm.

Giới hạn của đơn bảo hiểm -(Policy Limits):

Là mức tối đa mà công ty bảo hiểm có trách nhiệm phải trả thay mặt cho tổ chức được bảo hiểm.

Business Life and health insurance Business Life and health insurance

Các điểm loại trừ -(Exclusions):

Business Overhead expense insurance

Quy định rằng (a) Người được bảo hiểm: sau khi xảy ra tai nạn, phải hành động sao cho không làm nghiêm trọng thêm các tổn thất về người và/hoặc tài sản đã xảy ra; (b) Công ty bảo hiểm có quyền kiểm tra tổ chức được bảo hiểm cũng như hoạt động của tổ chức này và (c) nếu có nhiều đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một khiếu nại thì mỗi đơn bảo hiểm sẽ chỉ trả một phần tổn thất tương ứng với đơn bảo hiểm đó.

Business pack

Bảo hiểm sức khoẻ và nhân thọ trong doanh nghiệp

dịch sách bảo hiểm Business Risk Rủi ro của doanh nghiệp

Xem Business Interruption insurance.

Business Risk exclusion Loại trừ rủi ro của doanh nghiệp

Loại hợp đồng bảo hiểm đặc thù do nhu cầu kết hợp các loại bảo hiểm vào một hợp đồng hoặc một gói dịch vụ, ví dụ: thiệt hại hoả hoạn tới tài sản, trộm cắp, trách nhiệm v.v…. Gói bảo hiểm đôi khi nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm rủi ro trong ngành/lĩnh vực riêng: ví dụ: bán buôn môtô, xây dựng. Xem Bảo hiểm kết hợp.

Để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp bị tổn thất hoặc phá huỷ vì một rủi ro được bảo hiểm như: hoả hoạn, khói và hành vi phá hoại, và/hoặc khi Người đại diện doanh nghiệp hành động (hoặc không hành động) gây thương tật thân thể hoặc thiệt hại tài sản cho những người khác. Rất nhiều đơn bảo hiểm nhận bảo hiểm những trách nhiệm này, nhưng có hai loại thông dụng nhất là Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (Special Multiperil insurance- SMP) và Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp (BOP).

Businessowners Policy (BOP)

nghiệp được bảo hiểm.

Tài liệu thống kê công bố số doanh nghiệp (ghi tên công ty và không ghi tên công ty) bắt

Businessowners policy – Section I: Prope Businessowners policy – Section I: Property Coverage

Kết hợp cả bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Đơn bảo hiểm này được cấp để bảo hiểm những chi phí mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đảm nhận; (1) do tài sản doanh nghiệp bị tổn thất hoặc phá huỷ hoặc (2) khi những người đại diện cuả doanh nghiệp hành động hoặc không hành động làm bị thương hoặc hư hỏng tài sản của các cá nhân khác. Các doanh nghiệp đủ điều kiện để xếp vào loại doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các trụ sở văn phòng 3 tầng hoặc thấp hơn nhưng

không vượt quá 100.000 fít vuông; các căn nhà căn hộ 6 tầng hoặc thấp hơn nhưng không vượt quá 60 căn hộ, bất kỳ toà nhà nào khác không vượt quá 7500 fít vuông mặt bằng

Hợp đồng chi tiết bảo hiểm tổn thất về tài sản của doanh nghiệp theo 3 loại hình riêng:

Loại hình A (nhà cửa)- Coverage A (Building): Tất cả các toà nhà trong khu vực đều được bảo hiểm, không yêu cầu phải đồng bảo hiểm và trên cơ sở chi phí thay thế, bao gồm: bản thân các ngôi nhà, tài sản riêng của chủ sở hữu được sử dụng để duy trì, bảo dưỡng các ngôi nhà và cho thuê, tài sản lắp đặt cố định, máy móc

Businessowners Policy- Section II Liabil Businessowners Policy- Section II Liability Coverage

và thiết bị, phần nâng cấp do người thuê thực hiện; di chuyển xác tài sản; đồ đạc và tài sản lắp đặt cố định ngoài trời.

Loại hình B (Tài sản của doanh nghiệp)- Coverage B (Personal Property of the Business): Tất cả các động sản dùng để kinh doanh trong khuôn viên các ngôi nhà đó, cũng như các tài sản của người khác do chủ ngôi nhà chăm sóc, bảo quản và quản lý sử dụng để phục vụ kinh doanh; và bảo hiểm có giới hạn cho các hạng mục tạm thời ở cách xa cơ sở kinh doanh, cũng như các tài sản đã mua và để tại một vị trí kinh doanh mới.

các rủi ro trộm, cướp, sự không trung thực của người lao động, nổ nồi hơi, và máy móc. Động đất có thể được bảo hiểm thông qua một điều khoản bổ sung).

Buy-and-Sell agreement Thoả thuận mua và bán

Bảo hiểm chủ doanh nghiệp (với các giới hạn ghi trong đơn bảo hiểm), nếu Người được bảo hiểm hành động hoặc không hành động dẫn đến khiếu nại theo luật đòi bồi thường tổn thất về người, tài sản hoặc tinh thần của người khác. Bảo hiểm này bao gồm:

Ô tô không thuộc quyền sở hữu: do doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động thông thường của họ (loại trừ ô tô thuộc quyền sở hữu).

Trách nhiệm đối với đồ uống đãi khách khi chủ nhà tiếp khách: Thí dụ trách nhiệm tại một bữa tiệc ở cơ quan cũng cần được bảo hiểm, bởi vì nghi thức xã hội này là cần thiết đối với hoạt động thông thường của doanh nghiệp (sẽ không bảo hiểm rủi ro này ở kho rượu tại cơ sở của doanh nghiệp).

Trách nhiệm pháp lý đối với cháy và nổ, khi Người được bảo hiểm thuê mặt bằng để kinh doanh trong một toà nhà. Nếu cháy và nổ phát sinh từ hoạt động kinh doanh được chứng minh là do bất cẩn, Người bảo hiểm của chủ toà nhà được thế quyền đòi doanh nghiệp bồi thường.

Buy-Back Deductible Bảo hiểm trở lại mức khấu trừ

Trách nhiệm sản phẩm: Bảo hiểm các công trình đã hoàn thành. Phần II này không bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm phát sinh từ ô tô của chủ doanh nghiệp, từ hoạt động của máy bay và các loại máy bay khác, trách nhiệm bồi thường cho người lao động, trách nhiệm về rượu (trừ trách nhiệm ở điểm 2 kể trên) và trách nhiệm về sử dụng thuyền buồm ở bên ngoài khu vực của doanh nghiệp.

Buyer’s Interest Quyền lợi của Người mua.

Một giải pháp được sử dụng với các doanh nghiệp một chủ sở hữu, doanh nghiệp hợp danh và công ty không bán cổ phần ra ngoài, theo đó quyền lợi kinh doanh của một chủ sở hữu cá nhân, một đối tác hợp danh hoặc một cổ đông bị chết hoặc bị thương được bán cho các thành viên còn lại của doanh nghiệp theo một công thức quy định trước. Thí dụ: Một công ty có ba thành viên hùn vốn kinh doanh chính. Khi một thành viên chết, hai thành viên còn sống đã thoả thuận mua, người thừa kế tài sản của bên bị chết đồng ý bán quyền lợi của người đó theo công thức đã được thoả thuận trước cho những người còn sống. Quỹ để mua phần quyền lợi của đối tác bị chết thường được lấy từ các đơn bảo hiểm nhân thọ bằng cách mỗi đối tác mua một đơn bảo hiểm cho các đối tác còn lại. Mỗi người vừa là một chủ sở hữu vừa là người thụ hưởng quyền lợi của đơn bảo hiểm đã mua cho các đối tác còn lại.

Khi một chủ sở hữu duy nhất chết, thông thường nhân viên chủ chốt là người mua/người kế tục. Doanh nghiệp một chủ sở hữu duy nhất, doanh nghiệp hợp danh hoặc công ty không bán cổ phần ra ngoài, theo kế hoạch mua bảo hiểm chung, có thể mua và làm chủ sở hữu các đơn bảo hiểm nhân thọ đứng tên chủ sở hữu duy nhất, đứng tên đối tác và đứng tên cổ đông và cũng đạt kết quả tương tự như khi một cá nhân mua và làm chủ sở hữu các đơn bảo hiểm đó.

Bypass Trust Tín thác hợp thức

Xoá bỏ mức khấu trừ bằng cách trả thêm phí bảo hiểm bổ sung và như vậy sẽ được bảo hiểm từ đồng đầu tiên theo đơn bảo hiểm này (Không phải chịu một mức khấu trừ nào).

Đây là quyền lợi bảo hiểm của Người mua tài sản có thể được bảo hiểm. Nói chung, thuật ngữ này chỉ dùng cho hàng hoá’. Quyền lợi này bắt đầu khi Người mua có quyền sở hữu đối với tài sản đó. Khi người mua đã biết có tổn thất trước khi bắt đầu có quyền lợi thì không thể bảo hiểm cho tổn thất đó. Nếu Người mua không biết có tổn thất, có thể bảo hiểm trên cơ sở “tổn thất hay không tổn thất” và được bồi thường tổn thất đó. Nếu không có điều kiện này, không thể đòi bồi thường tổn thất đó, dù Người mua không biết có tổn thất khi mua bảo hiểm. Người mua có thể chuyển nhượng đơn bảo hiểm và trong trường hợp này Người mua có quyền lợi bảo hiểm đối với tổn thất xẩy ra trước khi có được

C & F (Cost and freight) Giá hàng và cước phí

quyền lợi ấy, với điều kiện là tổn thất có thể được bồi thường theo đơn bảo hiểm, nếu đơn bảo hiểm không được chuyển nhượng.

Một kiểu tín thác được sử dụng để chuyển dịch một phần tài sản từ bất động sản của người vợ hoặc chồng còn sống, bằng cách ấy sẽ tránh được thuế tài sản sau khi người còn sống đó chết. Loại tín thác này bảo đảm quyền lợi suốt đời trong trường hợp cả hai vợ chồng còn sống cũng như một người còn sống.

[/restab] [restab title=”C”]

Một điều kiện giao hàng nói lên giá cả của hàng hoá bao gồm giá cả của bản thân hàng hoá cộng cước phí chở hàng đến Người mua. Theo điều kiện này, trách nhiệm chính của Người bán và Người mua đựơc quy định như sau:

C.I.F. or c.i.f Cost, Insurance and Freight Giá hàng, bảo hiểm và cước phí.

Người bán phải chịu mọi phí tổn và rủi ro để giao hàng qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải ký kết hợp đồng vận tải biển để chở hàng đến cảng quy định, đồng thời phải cung cấp cho Người mua vận đơn đường biển hoàn hảo và những chứng từ do hợp đồng quy định.

Cá cược

Người mua phải nhận hàng và chịu moi rủi ro về hàng hoá kể từ khi hàng đã qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải chịu phí tổn dỡ hàng và trả tiền hàng trên cơ sở chứng từ do Người bán xuất trình .

Cable Ship Tàu thả cáp

Về cơ bản, điều kiện này giống điều kiện CIF, chỉ khác một điểm là: việc mua bảo hiểm cho hàng hoá không thuộc trách nhiệm của Người bán, mà thuộc về trách nhiệm của Người mua.

Calculable Change of Loss

Thói quenHành vi hoặc tính cách của một cá nhân trong cộng đồng. Khi xét nhận giấy yêu cầu bảo hiểm công ty bảo hiểm cũng cần phải xem xét đến một số thói quen cá nhân của người yêu cầu bảo hiểm.

Calendar Year Accounting Incurred Losses Calendar Year Accounting Incurred Losses Tổn thất tính theo năm dương lịch Calendar Year experience Thống kê tổn thất theo năm dương lịch

Tàu chuyên dụng để thả cáp, được trang bị những trục cuốn cáp ở phía trước và phía sau tàu, hầu hết các khoang của tàu đều là chở cáp. Tàu được trang bị động cơ đặc biệt linh hoạt cho việc quấn dây cáp.

Call option Quyền lựa chọn mua

Xem Probability.

Camera and Musical instruments Dealers i Camera and Musical instruments Dealers insurance Bảo hiểm người bán máy ảnh và nhạc cụ

Tổng số các khoản tổn thất đã trả cộng với khoản tăng giảm quỹ dự phòng tổn thất cuối năm phát sinh trong năm. Tổng số tiền đó bao gồm các khoản thanh toán cho bất kỳ khiếu nại cũ và mới nào, cộng với phần điều chỉnh các khoản khiếu nại đã vào sổ từ đầu năm, cũng như các khoản cần dự phòng đối với các khiếu nại mới.

Camera Floater

Thống kê những tổn thất đã bồi thường trong thời hạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của một năm (không nhất thiết là năm hiện tại).

Canadian Institute of Actuaries

Xem Calendar Year experience.

Cancel

Một hợp đồng theo đó công ty bảo hiểm có quyền (không phải là có nghĩa vụ) mua một số cổ phiếu hoặc trái phiếu đã định theo một giá xác định (giá trợ cấp) vào ngày hoặc trước ngày hết hạn hợp đồng.

Bảo hiểm mọi rủi ro về tài sản của chính Người được bảo hiểm, cũng như tài sản của người khác do Người được bảo hiểm chăm sóc, quản lý và bảo quản. Những rủi ro loại trừ là hao mòn tự nhiên, biến mất một cách bí ẩn, động đất, lụt, trộm cắp do xe không khoá hoặc không có người trông giữ xe, thiệt hại do mất thị trường và chậm chễ. Thí dụ, nếu một cây sáo của người bán hàng bị tổn thất do cháy, hoặc nếu một máy ảnh của khách hàng bị mất cắp, người bán hàng sẽ được bảo hiểm trong cả hai sự cố kể trên cho tới mức giới hạn của hợp đồng.

Cancellation

Một tổ chức có tính chất hiệp hội đại diện cho các chuyên gia tính toán bảo hiểm làm việc trong tất cả các lĩnh vực bảo hiểm ở Canada, bao gồm bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ, bảo hiểm trách nhiệm, tư vấn và quan hệ đồng nghiệp. Hội viên phải là người sinh sống ở Canada và là thành viên của một tổ chức bảo hiểm đã được chấp nhận, kể cả Hội các chuyên gia tính toán bảo hiểm (Society of Actuaries- SA).

Cancellation, Flat

Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm có thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định trong đơn bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, toàn bộ số phí bảo hiểm không được hưởng phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, một khoản tiền ít hơn số phí bảo hiểm không được hưởng sẽ được hoàn trả. Phần chênh lệch giữ lại phản ánh chi phí quản lý của công ty bảo hiểm

Cancellation, Short rate

Xem cancellation Provision Clause.

Cancelling Returns Only (C.R.O) Chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi huỷ bỏ bảo hiểm.

Điều khoản cho phép Người được bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm tài sản, đơn bảo hiểm trách nhiệm khác, hoặc bảo hiểm sức khoẻ (trong các trường hợp cụ thể khác nhau, xem Commercial Health insurance) vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày kết thúc đơn bảo hiểm. Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả phần phí bảo hiểm vượt quá số phí bảo hiểm phải trả theo tỷ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn đối với thời hạn đã hết. Nếu công ty bảo hiểm huỷ bỏ bảo hiểm, phải gửi văn bản thông báo huỷ bỏ cho Người được bảo hiểm và hoàn trả lại cho Người được bảo hiểm khoản phí bảo hiểm không được hưởng trong thời gian không bảo hiểm.

Huỷ bỏ một đơn bảo hiểm vào đúng ngày đơn bảo hiểm có hiệu lực. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm không thu bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào.

Cap

Xem Pro- Rata Cancellation.

Capacity

Xem Short rate Cancellation.

Capital Vốn

thể chỉ muốn tái bảo hiểm trên cơ sở Chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi huỷ bỏ bảo hiểm. Trong bảo hiểm gốc về thân tàu, Người bảo hiểm có thể chấp thuận điều khoản Chỉ hoàn trả phí khi huỷ bỏ bảo hiểm nếu đơn bảo hiểm dựa trên cơ sở các điều khoản giới hạn’ thì Người bảo hiểm thường sẽ đồng ý hạ phí bảo hiểm. Tuy nhiên, trong bảo hiểm gốc dựa trên cơ sở các điều kiện đầy đủ’, Người bảo hiểm thường không chấp nhận giảm phí bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm yêu cầu điều khoản Chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi huỷ bỏ bảo hiểm. Thông thường đối với bảo hiểm gốc về thân tàu dựa trên cơ sở các điều kiện đầy đủ, phải có quy định hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm.

Capital (Accounting)

Xem Coinsurance.

Capital (Economics)

Số tiền bảo hiểm lớn nhất mà công ty bảo hiểm có thể chấp nhận, tại một địa điểm hoặc khu vực địa lý cụ thể, có tính đến tổng giá trị trách nhiệm của công ty bảo hiểm theo các hợp đồng bảo hiểm và các thoả thuận tái bảo hiểm. Cũng có nghĩa là khả năng của công ty bảo hiểm thu nhận rủi ro.

Capital aquedacy

Năng lực pháp lý của các bên tham gia vào một thoả thuận chung về việc ký kết hợp đồng, kể cả hợp đồng bảo hiểm. Những người được coi là không đủ tư cách ký một hợp đồng có hiệu lực bao gồm những người say rươụ và mất trí, những người của nước thù địch. Những người ở tuổi vị thành niên có thể tham gia hợp đồng, nhưng cũng có thể tự làm mất hiệu lực hợp đồng. Thí dụ: một đại lý bán một đơn bảo hiểm cho một người ở tuổi vị thành niên và công ty bảo hiểm đồng ý bảo hiểm cho người đó, đơn bảo hiểm này có thể bị huỷ bỏ vào bất kỳ thời điểm nào trước hoặc sau khi người vị thành niên đạt tuổi trưởng thành. Công ty bảo hiểm không thể đơn phương làm mất hiệu lực hợp đồng.

Capital Gains Lãi vốn

Vốn của các cổ đông đóng góp vào một công ty cổ phần bảo hiểm. Vốn thực có và số thặng dư của một công ty tính bằng hiệu số giữa tài sản và các khoản nợ của công ty. Giá trị này bảo vệ quyền lợi của các chủ hợp đồng bảo hiểm của công ty trong trường hợp công ty có những vấn đề tài chính. Như vậy, quyền lợi của các chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm được bảo vệ bằng vốn cổ phần của công ty bảo hiểm. Quyền lợi của cổ đông được xếp sau quyền lợi của những người sở hữu đơn bảo hiểm.

Capital Stock Insurance Company Công ty cổ phần bảo hiểm

Phần vốn đóng góp của một công ty hoặc giá trị tài sản ban đầu để kinh doanh.

Capital Surplus Vốn dư thừa

Bất kể nguồn gì dùng để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ, ví dụ: các loại tài sản như nhà cửa, trang thiết bị, tiền mặt hoặc các khoản đầu tư.

Capitation Payments Các khoản chi phí thu theo đầu người

Điều khoản pháp lý yêu cầu công ty bảo hiểm phải có đủ vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Có nghĩa nói tới biên độ khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm.

Captain’s Protest Kháng nghị hàng hải

Phần giá bán tài sản vượt quá giá ghi trong sổ sách kế toán. Lãi bán tài sản được công bố trong Báo cáo hàng năm, phần tổng kết tài khoản thặng dư và/hoặc phần tổng kết hoạt động của công ty.

Công ty có vốn hình thành từ vốn đóng góp của các cổ đông để bổ sung vốn thực có và quỹ dự phòng.

Captive agent

Bao gồm thặng dư vốn đã góp (Paid-in surplus), thặng dư do đánh giá lại và thặng dư được biếu tặng. Vốn dư thừa bao gồm tất cả các nguồn thặng dư, trừ lãi giữ lại (Earned surplus hay Retained surplus).

Captive insurance Companies association Captive insurance Companies association (CILA)

Các khoản chi phí do người sử dụng các dịch vụ y tế của các tổ chức chăm sóc sức khoẻ (HMOS) thanh toán hàng tháng. Khoản chi phí này là một số tiền cố định phải trả hàng tháng và những người đăng ký dịch vụ này không bị hạn chế số lần cũng như chi phí y tế thực tế.

CARE, CUSTODY, AND CONTROL

Kháng nghị hàng hải.

Cargo All Risks Clauses Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro về hàng hoá.

Là đại lý chỉ bán bảo hiểm cho một công ty duy nhất, khác với đại lý đại diện cho nhiều công ty.

Một tổ chức thương mại đặt trụ sở tại thành phố New York, bao gồm khoảng 200 công ty bảo hiểm nội bộ. Mục tiêu của Hiệp hội là phát triển hơn nữa quyền lợi chung của các hội viên.

Công ty bảo hiểm hoàn toàn thuộc sở hữu của một thực thể hoặc nhiều hơn, mục đích là bảo hiểm rủi ro của các công ty mẹ.

dịch tiếng Anh bảo hiểm CARGO INSURANCE Bảo hiểm hàng hoá.

Một cụm từ thường xuất hiện trong hầu hết các đơn bảo hiểm trách nhiệm, để loại trừ bảo hiểm những tổn thất xảy ra với những tài sản do người được bảo hiểm quản lý, giám sát và kiểm soát. Những tài sản này bị loại trừ khỏi các đơn bảo hiểm trách nhiệm, bởi vì người được bảo hiểm có quyền lợi trong việc sở hữu tài sản đó (nên bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tài sản, không phải theo đơn bảo hiểm trách nhiệm) hoặc người được bảo hiểm là người ký gửi tài sản đó (nên bảo hiểm rủi ro ký gửi này theo đơn bảo hiểm người nhận ký gửi hàng hoá).

Thuật ngữ này được dùng để chỉ Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro về hàng hoá tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn, được sử dụng cùng với mẫu đơn bảo hiểm S.G.

Điều khoản này đã được thu hồi cùng với việc bãi bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G vào năm

Cargo Interest Quyền lợi về hàng hoá

Những điều khoản thay thế (để dùng với mẫu đơn bảo hiểm MAR) vẫn bảo hiểm mọi rủi ro và được gọi là Điều khoản bảo hiểm (A); nhưng phạm vi bảo hiểm bị ràng buộc về nhiều điều khoản loại trừ không có trong những điều khoản trước đây.

CARGO LIABILITY INSURANCE

Đơn bảo hiểm áp dụng cho người gửi hàng, có thể bảo hiểm một chuyến hàng hoặc tất cả

CARGO MARINE INSURANCE

mọi chuyến hàng chuyên chở bằng đường biển trên cơ sở mọi rủi ro. Các điểm loại trừ

CARPENTER PLAN (SPREAD LOSS COVER, SPREA CARPENTER PLAN (SPREAD LOSS COVER, SPREAD LOSS REINSURANCE) Kế hoạch Carpenter (bảo hiểm phân tán tổn thất, tái bảo hiểm phân tán tổn thất)

bao gồm chiến tranh, rủi ro hạt nhân, hao mòn tự nhiên, ẩm ướt, mốc, các tổn thất do giao hàng chậm và tổn thất do mất thị trường đối với hàng hoá. Đơn bảo hiểm một chuyến hàng chỉ bảo hiểm một chuyến hàng và/hoặc một hành trình trở hàng. Đơn bảo hiểm mọi chuyến hàng (đơn bảo hiểm mở sẵn) bảo hiểm cho tất cả các chuyến hàng hoá và/hoặc tất cả các hành trình mà người gửi hàng thường thực hiện và cần được tự động bảo hiểm, nhưng phải tuân theo điều khoản huỷ bỏ bảo hiểm báo trước 30 ngày.

CARRIER

Xem CARGO INSURANCE.

Xem CARGO INSURANCE.

Carrier’s Liability Clause Điều khoản về trách nhiệm của Người chuyên chở

Một hình thức tái bảo hiểm vượt mức bồi thường. Theo hình thức tái bảo hiểm này phí tái bảo hiểm của mỗi năm phụ thuộc vào số tiền bồi thường các tổn thất vượt mức của công ty nhượng tái bảo hiểm trong một thời gian nhất định, thường là 3 hoặc 5 năm. Khi tái tục bảo hiểm, tỷ lệ phí ban đầu của năm thứ nhất được chỉnh lại trên cơ sở tổng số các khoản tổn thất của 3 hoặc 5 năm trước đó, gọi là phương pháp tính phí hiệu quả lùi

(Retrospective rating). Kế hoạch Carpenter thường thích hợp trong điều kiện kinh tế bằng cách tính đến yếu tố lạm phát.

Carrier’s Liability to Cargo Trách nhiệm của Người chuyên chở đối với hàng hoá

Công ty bảo hiểm thực sự nhận bảo hiểm và cấp đơn bảo hiểm. Người ta sử dụng thuật ngữ ” Người gánh chịu ” bởi vì công ty bảo hiểm chấp nhận hoặc gánh chịu rủi ro thay cho các chủ sở hữu đơn bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm thường có một người gánh chịu chính (Primary carrier), đó là công ty bảo hiểm được đại lý bảo hiểm cung cấp phần lớn các dịch vụ bảo hiểm và những người gánh chịu phụ (Secondary carriers), đó là những công ty bảo hiểm được đại lý cung cấp ít các dịch vụ bảo hiểm hơn. Người gánh chịu chính trả cho đại lý bảo hiểm hoa hồng bảo hiểm, hỗ trợ chi phí và cung cấp thị trường khai thác cho đại lý bảo hiểm).

Chủ tàu hay người nào khác nhận chuyên chở hàng hoá bằng tàu.

Là một điều khoản đính kèm đơn bảo hiểm hàng hoá, thông báo cho Người được bảo hiểm về nghĩa vụ của họ trong trường hợp Người nhận hàng thực hiện việc nhận hàng

hoá bị thiệt hại từ Người chuyên chở. Nếu thiệt hại biểu hiện ra bên ngoài, phải tiến hành giám định ngay và phải khiếu nại Người chuyên chở. Nếu tổn thất không biểu hiển ra bên ngoài, phải khiếu nại ngay trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng và phải nhanh chóng tiến hành giám định. Đôi khi, điều khoản còn quy định không được cấp giấy biên nhận sạch cho hàng hoá bị tổn thất trừ khi có kháng nghị bằng văn bản.

Theo luật chuyên chở hàng hoá bằng đường biển 1971, Người chuyên chở phải thực hiện mẫn cán hợp lý để tàu có đủ khả năng đi biển, tuyển chọn thuỷ thủ, trang bị và tiếp nhiên liệu cho tàu và nói chung bảo đảm cho tàu thích hợp với việc chuyên chở hàng hoá. Người chuyên chở phải cấp cho Người gửi hàng một vận đơn ghi rõ ký hiệu nhận dạng

và các chi tiết về số lượng và tình trạng bên ngoài của hàng hoá. Vận đơn này là chứng

Carrier’s Lien Quyền cầm giữ của Người chuyên chở

cứ ban đầu của việc tiếp nhận hàng hoá. Vận đơn lên tàu được cấp khi hàng hoá được bốc xếp lên tàu. Người chuyên chở không được lẩn tránh trách nhiệm đối với thiệt hại hàng hoá vì sự bất cẩn. Tuy nhiên, Người chuyên chở không chịu trách nhiệm đối với khả năng không thể đi biển của tàu, trừ khi đó là do sự thiếu mẫn cán hợp lý từ phía Người chuyên chở. Trong điều 4, Luật này quy định quyền hạn và quyền miễn trừ đối với Người chuyên

chở, cho họ được miễn giải các trách nhiệm trong những tình huống cụ thể, tất cả những tình huống đó đều được coi là nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Nếu Người chuyên chở phải chịu trách nhiệm pháp lý về tổn thất/hoặc hư hại của hàng hoá, giới hạn trách nhiệm của họ là trị giá được ghi trên vận đơn hay bất kỳ giới hạn nào khác theo thoả thuận giữa các bên. Nếu không có giá trị được ghi trên vận đơn, Luật này cho phép Người chuyên chở giới hạn trách nhiệm của mình là 10.000 Francs vàng cho mỗi đơn vị hàng hoá hoặc mỗi kiện hàng, hoặc 30 Francs vàng cho mỗi kilôgram hàng hoá, tuỳ theo trường hợp nào có giới hạn trách nhiệm lớn hơn. Mặc dù Luật chuyên chở hàng hoá bằng đường biển

CARVE-OUT COB

1971 ghi rõ giới hạn số tiền bồi thường theo đồng Francs vàng nhưng ngày nay lại được tính toán dựa vào SDR (Quyền rút vốn đặc biệt). Theo quy định chung, người ta tính 30

CAS

Francs vàng gần tương đương với 2 SDR.

Case

Khi cước phí phải trả tại địa điểm đến vào lúc giao hàng, Người chuyên chở có quyền cầm giữ đối với cước phí chưa trả, do đó họ có quyền cầm giữ hàng hoá, hoặc tạm giữ hàng hoá trong kho để đòi trả cước phí.

Tiền thuê kho được tính vào cước phí. Quyền cầm giữ được xác định trên cơ sở giá trị hàng hoá, trường hợp cước phí không được trả trong một khoảng thời gian đến mức cước phí phải trả cộng với tiền thuê kho gần bằng giá trị hàng hoá, người thủ kho có thể bán hàng hoá để thu hồi tiền thuê kho. Sau khi đã thanh toán số nợ phải trả và chi phí bán hàng, số tiền bán hàng còn lại sẽ được trả cho chủ hàng.

Case Law Case reserve CASH ACCUMULATION METHOD Phương pháp cộng dồn giá trị tích luỹ

Xem NON-DUPLICATION COORDINATION-OF BENEFITS (CARVE-OUT COB).

CASH BALANCE PLAN Chương trình cân đối ngân khoản

Xem CASUALTY ACTUARIAL SOCIETY (CAS).

Một vụ kiện hình sự hoặc dân sự tại toà án theo luật. Đây là trách nhiệm của các toà án

CASH FLOW PLANS Kế hoạch lưu lượng tiền

để nghe và phán quyết về các vụ kiện.

CASH FLOW SURPLUS Thặng dư lưu lượng tiền

Một phương pháp được sử dụng để so sánh chi phí của các đơn bảo hiểm nhân thọ bằng cách áp dụng cùng một mức trợ cấp tử vong như nhau đối với tất cả các đơn bảo hiểm và cộng dồn các khoản chênh lệch về phí bảo hiểm mà các đơn bảo hiểm đã trả trong một khoảng thời gian quy định và được tính lại theo lãi suất ấn định. Cuối khoảng thời gian đó, đơn bảo hiểm nào có giá trị chênh lệch phí bảo hiểm cộng dồn lớn nhất thì đơn bảo hiểm đó hiệu quả nhất.

Một dạng của chương trình hưu trí, Chương trình này kết hợp chương trình hưu trí quyền lợi xác định trước (Defined benefit plan) và chương trình hưu trí tiền đóng góp xác định trước (Defined contribution plan), hay chương trình mua tiền (Money purchase plan).

Cash in Transit Bảo hiểm vận chuyển tiền.

Mỗi một người tham gia chương trình được mở một tài khoản riêng mang tên người đó. Các khoản đóng góp (của cả người sử dụng lao động và người lao động nếu là chương trình đóng góp) được trả vào tài khoản này theo một công thức ấn định trước (thí dụ, 7% thu nhập hàng năm). Khi thôi việc vì bất kỳ lý do gì, người tham gia chương trình được hưởng một phần số dư trong tài khoản này dưới hình thức số tiền trả gọn một lần hoặc tiền trợ cấp hàng năm.

Cash Loss

Một phương pháp nộp phí bảo hiểm cho phép Người được bảo hiểm có thể điều chỉnh được số phí bảo hiểm phải nộp và tần số nộp cho phù hợp với lượng tiền thu được trong thời gian quy định. Phương pháp này giúp Người được bảo hiểm kiểm soát được ngân quỹ của mình trong một thời gian dài hơn và bởi vậy thu được nhiều lợi ích từ nguồn ngân quỹ đó.

Số thặng dư phát sinh từ số tiền đầu tư thêm vào vốn cổ phần để bổ sung quỹ dự phòng trong trường hợp có những biến cố bất ngờ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng của công

ty bảo hiểm trong việc thanh toán các khoản chi trả quyền lợi trong tương lai mà công ty bảo hiểm phải chiu trách nhiệm vì đã thu phí bảo hiểm.

CASH SURRENDER VALUE Giá trị giải ước

Là bảo hiểm vận chuyển tiền và/hoặc ngân phiếu. Thông thường người ta loại trừ các khiếu nại có thể đòi bồi thường được theo những đơn bảo hiểm tiền mặt hiện có khác. Các rủi ro chiến tranh cũng bị loại trừ. Trong một số trường hợp, đơn bảo hiểm có quy định mức khấu trừ.

CASH VALUE

Số tiền trả trước theo quy trình kế toán thông thường đối với tái bảo hiểm tỷ lệ tự động, nhằm giảm bớt khó khăn về lưu chuyển tiền mặt đối với những công ty nhượng tái bảo hiểm khi phải thanh toán số lượng lớn cho người được bảo hiểm.

CASH REFUND ANNUITY (LUMP SUM REFUND ANN CASH REFUND ANNUITY (LUMP SUM REFUND ANNUITY) Niên kim bảo đảm hoàn phí

Số tiền mà chủ sở hữu đơn bảo hiểm có quyền nhận lại từ công ty bảo hiểm sau khi huỷ bỏ đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước. Số tiền này bằng giá trị hoàn trả quy định trong đơn bảo hiểm trừ đi chi phí huỷ bỏ bảo hiểm và bất kỳ khoản tiền vay nào chưa trả và lãi suất của số tiền vay đó.

Xem CASH SURRENDER VALUE.

bao gồm hệ thống phun nước tự động ) ; vỡ kính; thực hiện theo giới hạn tối đa là

500USD.

Hình thức bảo hiểm tổn thất do những nguyên nhân đặc biệt -(Special Cause- of – loss form): Bảo hiểm tất cả những tổn thất ngẫu nhiên trực tiếp trừ những tổn thất đã bị loại trừ rõ ràng trong đơn bảo hiểm (như lũ lụt, chiến tranh, hao mòn tự nhiên và biến động của mặt đất).

Business Automobile Policy (BAP)

Các điều khoản bổ sung có thể đưa vào đơn BPPCF bao gồm:

Các rủi ro mở rộng -(Perils extension): Cộng thêm động đất, núi lửa phun, nhiễm phóng xạ.

Mở rộng giới hạn bồi thường -(Limits of recovery extension): Tăng số tiền bảo hiểm tối đa cho cây các loại, ăng ten ti-vi và radio, các bảng hiệu

ngoài trời.

Điều khoản bổ sung về chi phí thay thế -(Replacement Cost Endorsement): Chuyển cơ sở bồi thường của đơn BPPCF thành chi phí thay thế trừ đi hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình từ giá trị bằng tiền thực tế..

Bảo hiểm ô tô do doanh nghiệp sử dụng phải có trách nhiệm pháp lý trong việc sử dụng ô tô, hoặc khi ô tô bị thiệt hại hoặc bị phá huỷ. Doanh nghiệp có thể bảo hiểm cho bất kỳ ô tô nào đang sử dụng, dù là phục vụ kinh doanh , phục vụ cá nhân hay đi thuê. Đơn bảo hiểm được thiết lập như sau:

Phần I, II và III là phần định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong đơn bảo hiểm như ô tô, tai nạn, thương tật thân thể được bảo hiểm, thiệt hại tài sản, giới hạn lãnh thổ được bảo hiểm.

Phần IV: Bảo hiểm trách nhiệm- (Liability Insurance):

Trong một phán quyết về trách nhiệm pháp lý chống lại doanh nghiệp hoặc cá nhân được bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường cho tới giới hạn của hợp đồng bảo hiểm. Hành động bất cẩn và/ hoặc sơ suất của doanh nghiệp hoặc cá nhân, phải là những hành động về sở hữu hoặc sử dụng ô tô được bảo hiểm, thực hiện theo những điểm loại trừ đặc biệt.

Business Continuation insurance

Phần V: Bảo hiểm thiệt hại vật chất -(Physical Damage Insurance):

Business Crime Insurance Bảo hiểm tội phạm trong kinh doanh

Trong trường hợp xảy ra thiệt hại ô tô, công ty bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường hoặc là theo đơn bảo hiểm toàn diện (đối với những thiệt hại về cháy, nổ, trộm cắp, hành động phá hoại, gây rối, bão, mưa đá, động đất hoặc lụt), hoặc theo đơn bảo hiểm đâm va (đối với những thiệt hại vì ô tô được bảo hiểm đâm va với một vật khác hoặc bị đổ).

Phần VI: Điều kiện- (Conditions):

Business Day Ngày kinh doanh

Quy định những việc mà người được bảo hiểm phải làm trong trường hợp có tổn thất như gửi thông báo cho công ty bảo hiểm, cung cấp các bằng chứng tổn thất, để cho công ty bảo hiểm kiểm tra tài sản bị tổn thất, hợp tác với công ty để kiện về trách nhiệm.

Business Health insurance

Xem Business Life and Health Insurance.

Business insurance Bảo hiểm doanh nghiệp

Bảo hiểm các tài sản của doanh nghiệp (bao gồm hàng hoá để bán, bất động sản, tiền và chứng khoán) trong trường hợp bị cướp, trộm, bị làm giả và thụt két. Việc bảo hiểm được thực hiện bằng các đơn bảo hiểm trọn gói như Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt

(Special Multiperil insurance), phần III và Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp- Business Owners Policy (BOP). Phần III cũng có thể được bảo hiểm bằng các hợp đồng riêng như: Bảo hiểm trộm cắp ngân hàng; Bảo hiểm hỗn hợp kho an toàn; Bảo hiểm trộm cắp kho hàng thương mại; Bảo hiểm trộm cắp thương mại; Bảo hiểm trộm cắp két của doanh nghiệp; Mẫu đơn bảo hiểm mở rộng về tiền và chứng khoán; Bảo hiểm trộm cắp văn phòng; Bảo hiểm trộm cắp đối với người phát lương; Bảo hiểm trộm cắp đối với chủ cửa hàng.

Ngày thị trường chứng khoán New York mở cửa để giao dịch. Được sử dụng trong việc tính toán giá trị một đơn vị tích lũy đối với các sản phẩm bảo hiểm biến đổi (Variable Insurance Products)

Business interruption

Xem Business Life and Health Insurance

life and health insurance; businessowners policy; buy-and-sell agreement; close

Business Liability insurance Bảo hiểm trách nhiệm doanh nghiệp

corporation plan; partnership life and health insurance; sole proprietorship health insurance.

Xem “bảo hiểm tổn thất hệ quả”.

Bồi thường tổn thất về lợi nhuận và bồi thường những chi phí cố định vẫn tiếp tục phát sinh. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể được thực hiện dưới các hình thức:

Đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bất ngờ, Đơn bảo hiểm chi phí phụ trội, Đơn bảo hiểm tổng thu nhập, Đơn bảo hiểm hoa hồng và lợi nhuận và Đơn bảo hiểm học phí.

Bảo hiểm trách nhiệm do các hoạt động của một doanh nghiệp bao gồm: (1) Trách nhiệm trực tiếp: các hoạt động của doanh nghiệp gây tổn thất về người và tài sản của một bên khác; (2) Trách nhiệm gián tiếp- mặc dù doanh nghiệp có thể không có trách nhiệm trực tiếp, song có thể phải chịu trách nhiệm liên đới hoặc trách nhiệm gián tiếp, thí dụ thông qua sự thuê mướn một nhà thầu độc lập; (3) bảo hiểm trả chi phí y tế cho người khác- khi hoạt động của tổ chức làm bị thương một bên khác, công ty bảo hiểm trả chi phí y tế cho bên đó (đến mức giới hạn của hợp đồng) không cần xét xem tổ chức được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý hay không. Đơn bảo hiểm này có 3 phần cơ bản:

Phần khai báo -(Declarations Section):

Liệt kê những người được bảo hiểm, giới hạn theo đơn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, loại đơn bảo hiểm và các điều khoản bổ sung, nếu có.

Thoả thuận bảo hiểm -(Insuring agreements):

Nêu rõ bất kỳ một rủi ro được bảo hiểm nào gây thiệt hại về người hoặc tài sản của một bên khác, công ty sẽ trả (trong phạm vi giới hạn của hợp đồng bảo hiểm) số tiền mà tổ chức được bảo hiểm có trách nhiệm phải trả.

Khung thời gian của tổn thất- (Time period of the loss):

Đơn bảo hiểm có thể được cấp hoặc trên cơ sở thời gian phát sinh tổn thất (Claims occurrence basis) hoặc trên cơ sở thời gian phát sinh khiếu nại (Claims made basis).

Tổn thương thân thể- (Bodily injury):

Làm bị thương hoặc chết người, bao gồm ốm, bệnh tật và/hoặc tử vong (hầu hết các đơn bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm rủi ro này).

Tổn thương nhân cách- (Personal injury):

Phỉ báng, bôi nhọ và vu khống, bắt giữ không đúng, truy tố có dụng ý xấu và xâm phạm đời tư (nhiều đơn bảo hiểm trách nhiệm có thể được bổ sung để cung cấp các loại bảo hiểm này).

Thiệt hại tài sản -(Property damages):

Làm hỏng hoặc phá huỷ động sản hoặc bất động sản và làm mất khả năng sử dụng tài sản.

Chi phí biện hộ -(Defence cost):

Chi phí bào chữa cho tổ chức được bảo hiểm, bao gồm chi phí điều tra biện hộ và hoà giải. Những chi phí này được trả phụ thêm vào giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm.

Giới hạn của đơn bảo hiểm -(Policy Limits):

Business Life and health insurance Business Life and health insurance

Là mức tối đa mà công ty bảo hiểm có trách nhiệm phải trả thay mặt cho tổ chức được bảo hiểm.

Các điểm loại trừ -(Exclusions):

Business pack

Quy định rằng (a) Người được bảo hiểm: sau khi xảy ra tai nạn, phải hành động sao cho không làm nghiêm trọng thêm các tổn thất về người và/hoặc tài sản đã xảy ra; (b) Công ty bảo hiểm có quyền kiểm tra tổ chức được bảo hiểm cũng như hoạt động của tổ chức này và (c) nếu có nhiều đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một khiếu nại thì mỗi đơn bảo hiểm sẽ chỉ trả một phần tổn thất tương ứng với đơn bảo hiểm đó.

Business Property and Liabilty insurance Business Property and Liabilty insurance Package

Bảo hiểm sức khoẻ và nhân thọ trong doanh nghiệp

Business Risk exclusion Loại trừ rủi ro của doanh nghiệp

Xem Business Interruption insurance.

Loại hợp đồng bảo hiểm đặc thù do nhu cầu kết hợp các loại bảo hiểm vào một hợp đồng hoặc một gói dịch vụ, ví dụ: thiệt hại hoả hoạn tới tài sản, trộm cắp, trách nhiệm v.v…. Gói bảo hiểm đôi khi nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm rủi ro trong ngành/lĩnh vực riêng: ví dụ: bán buôn môtô, xây dựng. Xem Bảo hiểm kết hợp.

dịch thuật tiếng Anh bảo hiểm Business Starts Index Chỉ số khai trương doanh nghiệp

Để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp bị tổn thất hoặc phá huỷ vì một rủi ro được bảo hiểm như: hoả hoạn, khói và hành vi phá hoại, và/hoặc khi Người đại diện doanh nghiệp hành động (hoặc không hành động) gây thương tật thân thể hoặc thiệt hại tài sản cho những người khác. Rất nhiều đơn bảo hiểm nhận bảo hiểm những trách nhiệm này, nhưng có hai loại thông dụng nhất là Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (Special Multiperil insurance- SMP) và Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp (BOP).

nghiệp được bảo hiểm.

Tài liệu thống kê công bố số doanh nghiệp (ghi tên công ty và không ghi tên công ty) bắt

Kết hợp cả bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Đơn bảo hiểm này được cấp để bảo hiểm những chi phí mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đảm nhận; (1) do tài sản doanh nghiệp bị tổn thất hoặc phá huỷ hoặc (2) khi những người đại diện cuả doanh nghiệp hành động hoặc không hành động làm bị thương hoặc hư hỏng tài sản của các cá nhân khác. Các doanh nghiệp đủ điều kiện để xếp vào loại doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các trụ sở văn phòng 3 tầng hoặc thấp hơn nhưng

không vượt quá 100.000 fít vuông; các căn nhà căn hộ 6 tầng hoặc thấp hơn nhưng không vượt quá 60 căn hộ, bất kỳ toà nhà nào khác không vượt quá 7500 fít vuông mặt bằng

Hợp đồng chi tiết bảo hiểm tổn thất về tài sản của doanh nghiệp theo 3 loại hình riêng:

Businessowners Policy- Section II Liabil Businessowners Policy- Section II Liability Coverage

Loại hình A (nhà cửa)- Coverage A (Building): Tất cả các toà nhà trong khu vực đều được bảo hiểm, không yêu cầu phải đồng bảo hiểm và trên cơ sở chi phí thay thế, bao gồm: bản thân các ngôi nhà, tài sản riêng của chủ sở hữu được sử dụng để duy trì, bảo dưỡng các ngôi nhà và cho thuê, tài sản lắp đặt cố định, máy móc

và thiết bị, phần nâng cấp do người thuê thực hiện; di chuyển xác tài sản; đồ đạc và tài sản lắp đặt cố định ngoài trời.

Loại hình B (Tài sản của doanh nghiệp)- Coverage B (Personal Property of the Business): Tất cả các động sản dùng để kinh doanh trong khuôn viên các ngôi nhà đó, cũng như các tài sản của người khác do chủ ngôi nhà chăm sóc, bảo quản và quản lý sử dụng để phục vụ kinh doanh; và bảo hiểm có giới hạn cho các hạng mục tạm thời ở cách xa cơ sở kinh doanh, cũng như các tài sản đã mua và để tại một vị trí kinh doanh mới.

Buy-and-Sell agreement Thoả thuận mua và bán

các rủi ro trộm, cướp, sự không trung thực của người lao động, nổ nồi hơi, và máy móc. Động đất có thể được bảo hiểm thông qua một điều khoản bổ sung).

Bảo hiểm chủ doanh nghiệp (với các giới hạn ghi trong đơn bảo hiểm), nếu Người được bảo hiểm hành động hoặc không hành động dẫn đến khiếu nại theo luật đòi bồi thường tổn thất về người, tài sản hoặc tinh thần của người khác. Bảo hiểm này bao gồm:

Buy-Back Deductible Bảo hiểm trở lại mức khấu trừ

Ô tô không thuộc quyền sở hữu: do doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động thông thường của họ (loại trừ ô tô thuộc quyền sở hữu).

Trách nhiệm đối với đồ uống đãi khách khi chủ nhà tiếp khách: Thí dụ trách nhiệm tại một bữa tiệc ở cơ quan cũng cần được bảo hiểm, bởi vì nghi thức xã hội này là cần thiết đối với hoạt động thông thường của doanh nghiệp (sẽ không bảo hiểm rủi ro này ở kho rượu tại cơ sở của doanh nghiệp).

Trách nhiệm pháp lý đối với cháy và nổ, khi Người được bảo hiểm thuê mặt bằng để kinh doanh trong một toà nhà. Nếu cháy và nổ phát sinh từ hoạt động kinh doanh được chứng minh là do bất cẩn, Người bảo hiểm của chủ toà nhà được thế quyền đòi doanh nghiệp bồi thường.

Buyer’s Interest Quyền lợi của Người mua.

Trách nhiệm sản phẩm: Bảo hiểm các công trình đã hoàn thành. Phần II này không bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm phát sinh từ ô tô của chủ doanh nghiệp, từ hoạt động của máy bay và các loại máy bay khác, trách nhiệm bồi thường cho người lao động, trách nhiệm về rượu (trừ trách nhiệm ở điểm 2 kể trên) và trách nhiệm về sử dụng thuyền buồm ở bên ngoài khu vực của doanh nghiệp.

Một giải pháp được sử dụng với các doanh nghiệp một chủ sở hữu, doanh nghiệp hợp danh và công ty không bán cổ phần ra ngoài, theo đó quyền lợi kinh doanh của một chủ sở hữu cá nhân, một đối tác hợp danh hoặc một cổ đông bị chết hoặc bị thương được bán cho các thành viên còn lại của doanh nghiệp theo một công thức quy định trước. Thí dụ: Một công ty có ba thành viên hùn vốn kinh doanh chính. Khi một thành viên chết, hai thành viên còn sống đã thoả thuận mua, người thừa kế tài sản của bên bị chết đồng ý bán quyền lợi của người đó theo công thức đã được thoả thuận trước cho những người còn sống. Quỹ để mua phần quyền lợi của đối tác bị chết thường được lấy từ các đơn bảo hiểm nhân thọ bằng cách mỗi đối tác mua một đơn bảo hiểm cho các đối tác còn lại. Mỗi người vừa là một chủ sở hữu vừa là người thụ hưởng quyền lợi của đơn bảo hiểm đã mua cho các đối tác còn lại.

Bypass Trust Tín thác hợp thức

Khi một chủ sở hữu duy nhất chết, thông thường nhân viên chủ chốt là người mua/người kế tục. Doanh nghiệp một chủ sở hữu duy nhất, doanh nghiệp hợp danh hoặc công ty không bán cổ phần ra ngoài, theo kế hoạch mua bảo hiểm chung, có thể mua và làm chủ sở hữu các đơn bảo hiểm nhân thọ đứng tên chủ sở hữu duy nhất, đứng tên đối tác và đứng tên cổ đông và cũng đạt kết quả tương tự như khi một cá nhân mua và làm chủ sở hữu các đơn bảo hiểm đó.

C & F (Cost and freight) Giá hàng và cước phí

Xoá bỏ mức khấu trừ bằng cách trả thêm phí bảo hiểm bổ sung và như vậy sẽ được bảo hiểm từ đồng đầu tiên theo đơn bảo hiểm này (Không phải chịu một mức khấu trừ nào).

Đây là quyền lợi bảo hiểm của Người mua tài sản có thể được bảo hiểm. Nói chung, thuật ngữ này chỉ dùng cho hàng hoá’. Quyền lợi này bắt đầu khi Người mua có quyền sở hữu đối với tài sản đó. Khi người mua đã biết có tổn thất trước khi bắt đầu có quyền lợi thì không thể bảo hiểm cho tổn thất đó. Nếu Người mua không biết có tổn thất, có thể bảo hiểm trên cơ sở “tổn thất hay không tổn thất” và được bồi thường tổn thất đó. Nếu không có điều kiện này, không thể đòi bồi thường tổn thất đó, dù Người mua không biết có tổn thất khi mua bảo hiểm. Người mua có thể chuyển nhượng đơn bảo hiểm và trong trường hợp này Người mua có quyền lợi bảo hiểm đối với tổn thất xẩy ra trước khi có được

quyền lợi ấy, với điều kiện là tổn thất có thể được bồi thường theo đơn bảo hiểm, nếu đơn bảo hiểm không được chuyển nhượng.

Một kiểu tín thác được sử dụng để chuyển dịch một phần tài sản từ bất động sản của người vợ hoặc chồng còn sống, bằng cách ấy sẽ tránh được thuế tài sản sau khi người còn sống đó chết. Loại tín thác này bảo đảm quyền lợi suốt đời trong trường hợp cả hai vợ chồng còn sống cũng như một người còn sống.

C.I.F. or c.i.f Cost, Insurance and Freight Giá hàng, bảo hiểm và cước phí.

Một điều kiện giao hàng nói lên giá cả của hàng hoá bao gồm giá cả của bản thân hàng hoá cộng cước phí chở hàng đến Người mua. Theo điều kiện này, trách nhiệm chính của Người bán và Người mua đựơc quy định như sau:

Cá cược

Người bán phải chịu mọi phí tổn và rủi ro để giao hàng qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải ký kết hợp đồng vận tải biển để chở hàng đến cảng quy định, đồng thời phải cung cấp cho Người mua vận đơn đường biển hoàn hảo và những chứng từ do hợp đồng quy định.

Cable Ship Tàu thả cáp

Người mua phải nhận hàng và chịu moi rủi ro về hàng hoá kể từ khi hàng đã qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc xếp hàng, phải chịu phí tổn dỡ hàng và trả tiền hàng trên cơ sở chứng từ do Người bán xuất trình .

Cafeteria Benefit Plan Chương trình phúc lợi tự chọn

Về cơ bản, điều kiện này giống điều kiện CIF, chỉ khác một điểm là: việc mua bảo hiểm cho hàng hoá không thuộc trách nhiệm của Người bán, mà thuộc về trách nhiệm của Người mua.

Calendar Year Accounting Incurred Losses Calendar Year Accounting Incurred Losses Tổn thất tính theo năm dương lịch Calendar Year experience Thống kê tổn thất theo năm dương lịch

Thói quenHành vi hoặc tính cách của một cá nhân trong cộng đồng. Khi xét nhận giấy yêu cầu bảo hiểm công ty bảo hiểm cũng cần phải xem xét đến một số thói quen cá nhân của người yêu cầu bảo hiểm.

Calendar Year Statistics

Tàu chuyên dụng để thả cáp, được trang bị những trục cuốn cáp ở phía trước và phía sau tàu, hầu hết các khoang của tàu đều là chở cáp. Tàu được trang bị động cơ đặc biệt linh hoạt cho việc quấn dây cáp.

Camera and Musical instruments Dealers i Camera and Musical instruments Dealers insurance Bảo hiểm người bán máy ảnh và nhạc cụ

Xem Probability.

Camera Floater

Tổng số các khoản tổn thất đã trả cộng với khoản tăng giảm quỹ dự phòng tổn thất cuối năm phát sinh trong năm. Tổng số tiền đó bao gồm các khoản thanh toán cho bất kỳ khiếu nại cũ và mới nào, cộng với phần điều chỉnh các khoản khiếu nại đã vào sổ từ đầu năm, cũng như các khoản cần dự phòng đối với các khiếu nại mới.

Canadian Institute of Actuaries

Thống kê những tổn thất đã bồi thường trong thời hạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của một năm (không nhất thiết là năm hiện tại).

Cancel

Xem Calendar Year experience.

Một hợp đồng theo đó công ty bảo hiểm có quyền (không phải là có nghĩa vụ) mua một số cổ phiếu hoặc trái phiếu đã định theo một giá xác định (giá trợ cấp) vào ngày hoặc trước ngày hết hạn hợp đồng.

Cancellable

Bảo hiểm mọi rủi ro về tài sản của chính Người được bảo hiểm, cũng như tài sản của người khác do Người được bảo hiểm chăm sóc, quản lý và bảo quản. Những rủi ro loại trừ là hao mòn tự nhiên, biến mất một cách bí ẩn, động đất, lụt, trộm cắp do xe không khoá hoặc không có người trông giữ xe, thiệt hại do mất thị trường và chậm chễ. Thí dụ, nếu một cây sáo của người bán hàng bị tổn thất do cháy, hoặc nếu một máy ảnh của khách hàng bị mất cắp, người bán hàng sẽ được bảo hiểm trong cả hai sự cố kể trên cho tới mức giới hạn của hợp đồng.

Cancellation, Flat

Một tổ chức có tính chất hiệp hội đại diện cho các chuyên gia tính toán bảo hiểm làm việc trong tất cả các lĩnh vực bảo hiểm ở Canada, bao gồm bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ, bảo hiểm trách nhiệm, tư vấn và quan hệ đồng nghiệp. Hội viên phải là người sinh sống ở Canada và là thành viên của một tổ chức bảo hiểm đã được chấp nhận, kể cả Hội các chuyên gia tính toán bảo hiểm (Society of Actuaries- SA).

Cancellation, Pro Rata

Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm có thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định trong đơn bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, toàn bộ số phí bảo hiểm không được hưởng phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, một khoản tiền ít hơn số phí bảo hiểm không được hưởng sẽ được hoàn trả. Phần chênh lệch giữ lại phản ánh chi phí quản lý của công ty bảo hiểm

Cancelling Returns Only (C.R.O) Chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi huỷ bỏ bảo hiểm.

Xem cancellation Provision Clause.

Điều khoản cho phép Người được bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm tài sản, đơn bảo hiểm trách nhiệm khác, hoặc bảo hiểm sức khoẻ (trong các trường hợp cụ thể khác nhau, xem Commercial Health insurance) vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày kết thúc đơn bảo hiểm. Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả phần phí bảo hiểm vượt quá số phí bảo hiểm phải trả theo tỷ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn đối với thời hạn đã hết. Nếu công ty bảo hiểm huỷ bỏ bảo hiểm, phải gửi văn bản thông báo huỷ bỏ cho Người được bảo hiểm và hoàn trả lại cho Người được bảo hiểm khoản phí bảo hiểm không được hưởng trong thời gian không bảo hiểm.

Cap

Huỷ bỏ một đơn bảo hiểm vào đúng ngày đơn bảo hiểm có hiệu lực. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm không thu bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào.

Capacity

Xem Pro- Rata Cancellation.

Capacity of parties

Xem Short rate Cancellation.

Capital (Accounting)

thể chỉ muốn tái bảo hiểm trên cơ sở Chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi huỷ bỏ bảo hiểm. Trong bảo hiểm gốc về thân tàu, Người bảo hiểm có thể chấp thuận điều khoản Chỉ hoàn trả phí khi huỷ bỏ bảo hiểm nếu đơn bảo hiểm dựa trên cơ sở các điều khoản giới hạn’ thì Người bảo hiểm thường sẽ đồng ý hạ phí bảo hiểm. Tuy nhiên, trong bảo hiểm gốc dựa trên cơ sở các điều kiện đầy đủ’, Người bảo hiểm thường không chấp nhận giảm phí bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm yêu cầu điều khoản Chỉ hoàn trả phí bảo hiểm khi huỷ bỏ bảo hiểm. Thông thường đối với bảo hiểm gốc về thân tàu dựa trên cơ sở các điều kiện đầy đủ, phải có quy định hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm.

Capital (Economics)

Xem Coinsurance.

Capital aquedacy

Số tiền bảo hiểm lớn nhất mà công ty bảo hiểm có thể chấp nhận, tại một địa điểm hoặc khu vực địa lý cụ thể, có tính đến tổng giá trị trách nhiệm của công ty bảo hiểm theo các hợp đồng bảo hiểm và các thoả thuận tái bảo hiểm. Cũng có nghĩa là khả năng của công ty bảo hiểm thu nhận rủi ro.

Capital Gains Lãi vốn

Năng lực pháp lý của các bên tham gia vào một thoả thuận chung về việc ký kết hợp đồng, kể cả hợp đồng bảo hiểm. Những người được coi là không đủ tư cách ký một hợp đồng có hiệu lực bao gồm những người say rươụ và mất trí, những người của nước thù địch. Những người ở tuổi vị thành niên có thể tham gia hợp đồng, nhưng cũng có thể tự làm mất hiệu lực hợp đồng. Thí dụ: một đại lý bán một đơn bảo hiểm cho một người ở tuổi vị thành niên và công ty bảo hiểm đồng ý bảo hiểm cho người đó, đơn bảo hiểm này có thể bị huỷ bỏ vào bất kỳ thời điểm nào trước hoặc sau khi người vị thành niên đạt tuổi trưởng thành. Công ty bảo hiểm không thể đơn phương làm mất hiệu lực hợp đồng.

Capital Stock Insurance Company Công ty cổ phần bảo hiểm

Vốn của các cổ đông đóng góp vào một công ty cổ phần bảo hiểm. Vốn thực có và số thặng dư của một công ty tính bằng hiệu số giữa tài sản và các khoản nợ của công ty. Giá trị này bảo vệ quyền lợi của các chủ hợp đồng bảo hiểm của công ty trong trường hợp công ty có những vấn đề tài chính. Như vậy, quyền lợi của các chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm được bảo vệ bằng vốn cổ phần của công ty bảo hiểm. Quyền lợi của cổ đông được xếp sau quyền lợi của những người sở hữu đơn bảo hiểm.

Capital Surplus Vốn dư thừa

Phần vốn đóng góp của một công ty hoặc giá trị tài sản ban đầu để kinh doanh.

Capitation Payments Các khoản chi phí thu theo đầu người

Bất kể nguồn gì dùng để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ, ví dụ: các loại tài sản như nhà cửa, trang thiết bị, tiền mặt hoặc các khoản đầu tư.

Captain’s Protest Kháng nghị hàng hải

Điều khoản pháp lý yêu cầu công ty bảo hiểm phải có đủ vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Có nghĩa nói tới biên độ khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm.

Phần giá bán tài sản vượt quá giá ghi trong sổ sách kế toán. Lãi bán tài sản được công bố trong Báo cáo hàng năm, phần tổng kết tài khoản thặng dư và/hoặc phần tổng kết hoạt động của công ty.

Captive agent

Công ty có vốn hình thành từ vốn đóng góp của các cổ đông để bổ sung vốn thực có và quỹ dự phòng.

Captive insurance Companies association Captive insurance Companies association (CILA)

Bao gồm thặng dư vốn đã góp (Paid-in surplus), thặng dư do đánh giá lại và thặng dư được biếu tặng. Vốn dư thừa bao gồm tất cả các nguồn thặng dư, trừ lãi giữ lại (Earned surplus hay Retained surplus).

captive insurance company

Các khoản chi phí do người sử dụng các dịch vụ y tế của các tổ chức chăm sóc sức khoẻ (HMOS) thanh toán hàng tháng. Khoản chi phí này là một số tiền cố định phải trả hàng tháng và những người đăng ký dịch vụ này không bị hạn chế số lần cũng như chi phí y tế thực tế.

Cargo All Risks Clauses Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro về hàng hoá.

Kháng nghị hàng hải.

Là đại lý chỉ bán bảo hiểm cho một công ty duy nhất, khác với đại lý đại diện cho nhiều công ty.

Một tổ chức thương mại đặt trụ sở tại thành phố New York, bao gồm khoảng 200 công ty bảo hiểm nội bộ. Mục tiêu của Hiệp hội là phát triển hơn nữa quyền lợi chung của các hội viên.

dịch tài liệu tiếng Anh bảo hiểm CARGO INSURANCE Bảo hiểm hàng hoá.

Công ty bảo hiểm hoàn toàn thuộc sở hữu của một thực thể hoặc nhiều hơn, mục đích là bảo hiểm rủi ro của các công ty mẹ.

Một cụm từ thường xuất hiện trong hầu hết các đơn bảo hiểm trách nhiệm, để loại trừ bảo hiểm những tổn thất xảy ra với những tài sản do người được bảo hiểm quản lý, giám sát và kiểm soát. Những tài sản này bị loại trừ khỏi các đơn bảo hiểm trách nhiệm, bởi vì người được bảo hiểm có quyền lợi trong việc sở hữu tài sản đó (nên bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tài sản, không phải theo đơn bảo hiểm trách nhiệm) hoặc người được bảo hiểm là người ký gửi tài sản đó (nên bảo hiểm rủi ro ký gửi này theo đơn bảo hiểm người nhận ký gửi hàng hoá).

Thuật ngữ này được dùng để chỉ Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro về hàng hoá tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn, được sử dụng cùng với mẫu đơn bảo hiểm S.G.

Cargo Interest Quyền lợi về hàng hoá

Điều khoản này đã được thu hồi cùng với việc bãi bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G vào năm

CARGO LIABILITY INSURANCE

Những điều khoản thay thế (để dùng với mẫu đơn bảo hiểm MAR) vẫn bảo hiểm mọi rủi ro và được gọi là Điều khoản bảo hiểm (A); nhưng phạm vi bảo hiểm bị ràng buộc về nhiều điều khoản loại trừ không có trong những điều khoản trước đây.

CARGO MARINE INSURANCE

Đơn bảo hiểm áp dụng cho người gửi hàng, có thể bảo hiểm một chuyến hàng hoặc tất cả

CARPENTER PLAN (SPREAD LOSS COVER, SPREA CARPENTER PLAN (SPREAD LOSS COVER, SPREAD LOSS REINSURANCE) Kế hoạch Carpenter (bảo hiểm phân tán tổn thất, tái bảo hiểm phân tán tổn thất)

mọi chuyến hàng chuyên chở bằng đường biển trên cơ sở mọi rủi ro. Các điểm loại trừ

bao gồm chiến tranh, rủi ro hạt nhân, hao mòn tự nhiên, ẩm ướt, mốc, các tổn thất do giao hàng chậm và tổn thất do mất thị trường đối với hàng hoá. Đơn bảo hiểm một chuyến hàng chỉ bảo hiểm một chuyến hàng và/hoặc một hành trình trở hàng. Đơn bảo hiểm mọi chuyến hàng (đơn bảo hiểm mở sẵn) bảo hiểm cho tất cả các chuyến hàng hoá và/hoặc tất cả các hành trình mà người gửi hàng thường thực hiện và cần được tự động bảo hiểm, nhưng phải tuân theo điều khoản huỷ bỏ bảo hiểm báo trước 30 ngày.

Xem CARGO INSURANCE.

Carrier’s Liability Clause Điều khoản về trách nhiệm của Người chuyên chở

Xem CARGO INSURANCE.

Một hình thức tái bảo hiểm vượt mức bồi thường. Theo hình thức tái bảo hiểm này phí tái bảo hiểm của mỗi năm phụ thuộc vào số tiền bồi thường các tổn thất vượt mức của công ty nhượng tái bảo hiểm trong một thời gian nhất định, thường là 3 hoặc 5 năm. Khi tái tục bảo hiểm, tỷ lệ phí ban đầu của năm thứ nhất được chỉnh lại trên cơ sở tổng số các khoản tổn thất của 3 hoặc 5 năm trước đó, gọi là phương pháp tính phí hiệu quả lùi

Carrier’s Liability to Cargo Trách nhiệm của Người chuyên chở đối với hàng hoá

(Retrospective rating). Kế hoạch Carpenter thường thích hợp trong điều kiện kinh tế bằng cách tính đến yếu tố lạm phát.

Công ty bảo hiểm thực sự nhận bảo hiểm và cấp đơn bảo hiểm. Người ta sử dụng thuật ngữ ” Người gánh chịu ” bởi vì công ty bảo hiểm chấp nhận hoặc gánh chịu rủi ro thay cho các chủ sở hữu đơn bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm thường có một người gánh chịu chính (Primary carrier), đó là công ty bảo hiểm được đại lý bảo hiểm cung cấp phần lớn các dịch vụ bảo hiểm và những người gánh chịu phụ (Secondary carriers), đó là những công ty bảo hiểm được đại lý cung cấp ít các dịch vụ bảo hiểm hơn. Người gánh chịu chính trả cho đại lý bảo hiểm hoa hồng bảo hiểm, hỗ trợ chi phí và cung cấp thị trường khai thác cho đại lý bảo hiểm).

Chủ tàu hay người nào khác nhận chuyên chở hàng hoá bằng tàu.

Là một điều khoản đính kèm đơn bảo hiểm hàng hoá, thông báo cho Người được bảo hiểm về nghĩa vụ của họ trong trường hợp Người nhận hàng thực hiện việc nhận hàng

hoá bị thiệt hại từ Người chuyên chở. Nếu thiệt hại biểu hiện ra bên ngoài, phải tiến hành giám định ngay và phải khiếu nại Người chuyên chở. Nếu tổn thất không biểu hiển ra bên ngoài, phải khiếu nại ngay trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng và phải nhanh chóng tiến hành giám định. Đôi khi, điều khoản còn quy định không được cấp giấy biên nhận sạch cho hàng hoá bị tổn thất trừ khi có kháng nghị bằng văn bản.

Theo luật chuyên chở hàng hoá bằng đường biển 1971, Người chuyên chở phải thực hiện mẫn cán hợp lý để tàu có đủ khả năng đi biển, tuyển chọn thuỷ thủ, trang bị và tiếp nhiên liệu cho tàu và nói chung bảo đảm cho tàu thích hợp với việc chuyên chở hàng hoá. Người chuyên chở phải cấp cho Người gửi hàng một vận đơn ghi rõ ký hiệu nhận dạng

Carrier’s Lien Quyền cầm giữ của Người chuyên chở

và các chi tiết về số lượng và tình trạng bên ngoài của hàng hoá. Vận đơn này là chứng

cứ ban đầu của việc tiếp nhận hàng hoá. Vận đơn lên tàu được cấp khi hàng hoá được bốc xếp lên tàu. Người chuyên chở không được lẩn tránh trách nhiệm đối với thiệt hại hàng hoá vì sự bất cẩn. Tuy nhiên, Người chuyên chở không chịu trách nhiệm đối với khả năng không thể đi biển của tàu, trừ khi đó là do sự thiếu mẫn cán hợp lý từ phía Người chuyên chở. Trong điều 4, Luật này quy định quyền hạn và quyền miễn trừ đối với Người chuyên

CARVE-OUT COB

chở, cho họ được miễn giải các trách nhiệm trong những tình huống cụ thể, tất cả những tình huống đó đều được coi là nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Nếu Người chuyên chở phải chịu trách nhiệm pháp lý về tổn thất/hoặc hư hại của hàng hoá, giới hạn trách nhiệm của họ là trị giá được ghi trên vận đơn hay bất kỳ giới hạn nào khác theo thoả thuận giữa các bên. Nếu không có giá trị được ghi trên vận đơn, Luật này cho phép Người chuyên chở giới hạn trách nhiệm của mình là 10.000 Francs vàng cho mỗi đơn vị hàng hoá hoặc mỗi kiện hàng, hoặc 30 Francs vàng cho mỗi kilôgram hàng hoá, tuỳ theo trường hợp nào có giới hạn trách nhiệm lớn hơn. Mặc dù Luật chuyên chở hàng hoá bằng đường biển

CAS

1971 ghi rõ giới hạn số tiền bồi thường theo đồng Francs vàng nhưng ngày nay lại được tính toán dựa vào SDR (Quyền rút vốn đặc biệt). Theo quy định chung, người ta tính 30

Case

Francs vàng gần tương đương với 2 SDR.

Khi cước phí phải trả tại địa điểm đến vào lúc giao hàng, Người chuyên chở có quyền cầm giữ đối với cước phí chưa trả, do đó họ có quyền cầm giữ hàng hoá, hoặc tạm giữ hàng hoá trong kho để đòi trả cước phí.

Case Law Case reserve CASH ACCUMULATION METHOD Phương pháp cộng dồn giá trị tích luỹ

Tiền thuê kho được tính vào cước phí. Quyền cầm giữ được xác định trên cơ sở giá trị hàng hoá, trường hợp cước phí không được trả trong một khoảng thời gian đến mức cước phí phải trả cộng với tiền thuê kho gần bằng giá trị hàng hoá, người thủ kho có thể bán hàng hoá để thu hồi tiền thuê kho. Sau khi đã thanh toán số nợ phải trả và chi phí bán hàng, số tiền bán hàng còn lại sẽ được trả cho chủ hàng.

CASH BALANCE PLAN Chương trình cân đối ngân khoản

Xem NON-DUPLICATION COORDINATION-OF BENEFITS (CARVE-OUT COB).

Xem CASUALTY ACTUARIAL SOCIETY (CAS).

CASH FLOW PLANS Kế hoạch lưu lượng tiền

Một vụ kiện hình sự hoặc dân sự tại toà án theo luật. Đây là trách nhiệm của các toà án

CASH FLOW SURPLUS Thặng dư lưu lượng tiền

để nghe và phán quyết về các vụ kiện.

Một phương pháp được sử dụng để so sánh chi phí của các đơn bảo hiểm nhân thọ bằng cách áp dụng cùng một mức trợ cấp tử vong như nhau đối với tất cả các đơn bảo hiểm và cộng dồn các khoản chênh lệch về phí bảo hiểm mà các đơn bảo hiểm đã trả trong một khoảng thời gian quy định và được tính lại theo lãi suất ấn định. Cuối khoảng thời gian đó, đơn bảo hiểm nào có giá trị chênh lệch phí bảo hiểm cộng dồn lớn nhất thì đơn bảo hiểm đó hiệu quả nhất.

Cash in Transit Bảo hiểm vận chuyển tiền.

Một dạng của chương trình hưu trí, Chương trình này kết hợp chương trình hưu trí quyền lợi xác định trước (Defined benefit plan) và chương trình hưu trí tiền đóng góp xác định trước (Defined contribution plan), hay chương trình mua tiền (Money purchase plan).

Cash Loss

Mỗi một người tham gia chương trình được mở một tài khoản riêng mang tên người đó. Các khoản đóng góp (của cả người sử dụng lao động và người lao động nếu là chương trình đóng góp) được trả vào tài khoản này theo một công thức ấn định trước (thí dụ, 7% thu nhập hàng năm). Khi thôi việc vì bất kỳ lý do gì, người tham gia chương trình được hưởng một phần số dư trong tài khoản này dưới hình thức số tiền trả gọn một lần hoặc tiền trợ cấp hàng năm.

Một phương pháp nộp phí bảo hiểm cho phép Người được bảo hiểm có thể điều chỉnh được số phí bảo hiểm phải nộp và tần số nộp cho phù hợp với lượng tiền thu được trong thời gian quy định. Phương pháp này giúp Người được bảo hiểm kiểm soát được ngân quỹ của mình trong một thời gian dài hơn và bởi vậy thu được nhiều lợi ích từ nguồn ngân quỹ đó.

Số thặng dư phát sinh từ số tiền đầu tư thêm vào vốn cổ phần để bổ sung quỹ dự phòng trong trường hợp có những biến cố bất ngờ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng của công

CASH SURRENDER VALUE Giá trị giải ước

ty bảo hiểm trong việc thanh toán các khoản chi trả quyền lợi trong tương lai mà công ty bảo hiểm phải chiu trách nhiệm vì đã thu phí bảo hiểm.

CASH VALUE

Là bảo hiểm vận chuyển tiền và/hoặc ngân phiếu. Thông thường người ta loại trừ các khiếu nại có thể đòi bồi thường được theo những đơn bảo hiểm tiền mặt hiện có khác. Các rủi ro chiến tranh cũng bị loại trừ. Trong một số trường hợp, đơn bảo hiểm có quy định mức khấu trừ.

Số tiền trả trước theo quy trình kế toán thông thường đối với tái bảo hiểm tỷ lệ tự động, nhằm giảm bớt khó khăn về lưu chuyển tiền mặt đối với những công ty nhượng tái bảo hiểm khi phải thanh toán số lượng lớn cho người được bảo hiểm.

CASH REFUND ANNUITY (LUMP SUM REFUND ANN CASH REFUND ANNUITY (LUMP SUM REFUND ANNUITY) Niên kim bảo đảm hoàn phí

CASH WITHDRAWALS Rút tiền

Số tiền mà chủ sở hữu đơn bảo hiểm có quyền nhận lại từ công ty bảo hiểm sau khi huỷ bỏ đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước. Số tiền này bằng giá trị hoàn trả quy định trong đơn bảo hiểm trừ đi chi phí huỷ bỏ bảo hiểm và bất kỳ khoản tiền vay nào chưa trả và lãi suất của số tiền vay đó.

Trách nhiệm

Xem CASH SURRENDER VALUE.

CASH VALUE LIFE INSURANCE POLICY CASH VALUE LIFE INSURANCE POLICY Đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước

Đơn bảo hiểm nhân thọ có yếu tố tiết kiệm. Giá trị giải ước rất quan trọng đối với đơn bảo hiểm nhân thọ dài hạn. Giá trị giải ước tích dần lại có thể khác nhau rất lớn giữa các công ty bảo hiểm. Trong nhiều trường hợp, không có quan hệ phụ thuộc giữa độ lớn của giá trị giải ước và số phí bảo hiểm đã đóng; trong một số trường hợp lại có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Giá trị giải ước chi phối những quyết định của Người có đơn bảo hiểm này. Thí dụ, vào một lúc nào đó trong tương lai, người sở hữu đơn bảo hiểm có thể muốn chuyển giá trị giải ước thành lương hưu hàng tháng. Lương hưu hàng tháng lớn hay nhỏ

Rút tiền từ một đơn bảo hiểm nhân thọ của cá nhân hoặc từ chương trình phúc lợi của người lao động. Việc rút tiền từ một đơn bảo hiểm nhân thọ sẽ làm số tiền chi trả trong trường hợp chết giảm đi một khoản tương ứng với số tiền đã rút cộng với tiền lãi của số tiền đã rút đó. Khi rút tiền từ một chương trình phúc lợi của người lao động như là chương trình lương hưu, người lao động thường sẽ mất tất cả các quyền lợi mà người sử dụng lao động đã mua cho họ.

Trách nhiệm hoặc tổn thất phát sinh từ một tai nạn. Trách nhiệm hoặc tổn thất đó được bảo hiểm trong các đơn bảo hiểm sau : Đơn bảo hiểm xe cơ giới doanh nghiệp (BAP), Đơn bảo hiểm trọn gói tài sản và trách nhiệm của doanh nghiệp, Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp (BOP), Đơn bảo hiểm trách nhiệm và tổn thất, Đơn bảo hiểm trách nhiệm chung

CASUALTY CATASTROPHE Tổn thất phát sinh trách nhiệm mang tính chất thảm hoạ

về thương mại (CGL), Đơn bảo hiểm chung cư, Đơn bảo hiểm trách nhiệm chủ nhà, Đơn bảo hiểm xe cơ giới tư nhân (PAP) Đơn bảo hiểm hỗn hợp doanh nghiệp đơn giản

CASUALTY INSURANCE Bảo hiểm trách nhiệm

(SCLP), Đơn bảo hiểm nhà đi thuê và đơn bảo hiểm bồi thường người lao động.

Một tổ chức xét phong tặng danh hiệu hội viên Hội chuyên gia tính toán bảo hiểm tai

Catastrophe Bonds (or CAT Bonds)

trúng tuyển các kỳ thi chứng minh rằng các hội viên có kiến thức chuyên môn tốt về toán học cũng như các kiến thức về kinh doanh như là tài chính và kinh tế. Hội này có trụ sở đóng tại New York.

CATASTROPHE HAZARD Nguy cơ tổn thất có tính thảm hoạ.

Bảo hiểm chủ yếu về trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức phát sinh từ hành động bất

cẩn hoặc sai sót, gây thiệt hại về người và/hoặc tài sản cho người thứ ba. Tuy nhiên, thuật ngữ này là một thuật ngữ linh hoạt, theo nghĩa truyền thống nó còn bao gồm nhiều loại hình bảo hiểm tài sản như là Bảo hiểm hàng không, Bảo hiểm nồi hơi và máy móc và

CATASTROPHE LOSS Tổn thất có tính thảm hoạ.

Trái phiếu CAT là công cụ bảo đảm được phát hành bởi các công ty bảo hiểm lớn, các công ty nhận tái bảo hiểm cùng với các ngân hàng đầu tư nhằm chia sẻ trực tiếp rủi ro mang tính chất thảm hoạ, như động đất ở California, tại những nơi không đủ năng lực tái bảo hiểm toàn cầu với các nhà đầu tư.

Catastrophe reinsurance

Xem các Mô Hình Rủi Ro Xác Suất. CATASTROPHE EXCESS REINSURANCE Xem EXCESS OF LOSS REINSURANCE

CATASTROPHIC COVERAGE ACT

Tình huống các tổn thất thực tế cộng lại vượt xa tổng số các khoản tổn thất dự kiến. Thí dụ, bão là một nguy cơ tổn thất có tính thảm hoạ, vì toàn bộ nhà cửa, máy móc của các doanh nghiệp có thể bị đe doạ. Nguy cơ tổn thất có tính thảm hoạ thường không thể hoặc không được bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm thương mại, bởi vì nguy cơ đó là quá lớn hoặc phí bảo hiểm tính toán theo số liệu thống kê lại quá cao. Khi thị trường không triển

CATASTROPHIC HEALTH INSURANCE

khai bảo hiểm này thì chính phủ có thể trợ cấp cho việc bảo hiểm này bằng các chương trình bảo hiểm như Bảo hiểm lũ lụt của liên bang và Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm cho quân nhân.

CATASTROPHIC ILLNESS INSURANCE

Xem COMPREHENSIVE HEALTH INSURANCE; GROUP HEALTH INSURANCE; MAJOR MEDICAL INSURANCE.

Một dạng bảo hiểm mà người nhượng tái bảo hiểm được bảo vệ trước các tổn thất tích luỹ từ cùng một sự kiện, ví dụ: lốc, gió xoáy.

Xem MEDICARE CATASTROPHIC COVERAGE ACT.

Xem MEDICARE CATASTROPHIC COVERAGE ACT

Causa proxima non remote spectator

Xem DREAD DISEASE INSURANCE

CCC

hoặc công cụ tài chính theo giá cả định trước vào một ngày định trước nào đó trong tương lai. Quyền lựa chọn cho phép chủ sở hữu hợp đồng có quyền quyết định thực hiện hay

CD ANNUITY

không thực hiện quyền mua hoặc bán hàng hoá hoặc công cụ tài chính đó vào một ngày quy định trước nào đó. Việc mua bán quyền lựa chọn bảo hiểm được quyết định trên cơ sở tỷ lệ tổn thất (Số tiền bồi thường phát sinh trong một thời gian quy định chia cho số phí bảo hiểm được hưởng trong cùng thời gian đó). Giả dụ, một công ty bảo hiểm mua quyền lựa chọn trong tương lai trên cơ sở tỷ lệ tổn thất nằm trong khoảng từ 50% đến

Cedant/ceding insurer

70%. Nếu tổn thất xảy ra trong phạm vi này thì công ty bảo hiểm thực hiện quyền lựa chọn và bán hợp đồng bảo hiểm này, bằng cách đó công ty bảo hiểm có thể được lãi về quyền lựa chọn đó. Khoản lãi này sau đó được công ty bảo hiểm sử dụng để khấu trừ tổn thất. Nếu tỷ lệ tổn thất không nằm trong phạm vi từ 50% đến 70%, quyền lựa chọn sẽ hết hiệu lực với giá trị bằng không.

Cede

Nguyên tắc Nguyên nhân Gần. Có nghĩa “nguyên nhân trực tiếp và không phải nguyên nhân gián tiếp phải được xem xét”. Các chuyên viên giải quyết khiếu nại phải luôn quyết định một sự kiện được bảo hiểm phải là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thất, hoặc nếu có các sự kiện loại trừ hoặc không bảo hiểm khác là nguyên nhân trực tiếp gây ra tổn thất.

CEDENT

Hãy để Người mua thận trọng. Hợp đồng bảo hiểm KHÔNG là hợp đồng Người mua thận trọng, mà là hợp đồng Trung Thực Tuyệt Đối.

CEDING COMPANY Công ty chuyển nhượng.

Xem CARE, CUSTODY, AND CONTROL.

Cencellation

Xem ANNUITY, CD.

CENTRAL GUARANTEE FUND

Công ty bảo hiểm chuyển nhượng tất cả hoặc một phần rủi ro cho công ty tái bảo hiểm.

Chuyển nhượng rủi ro từ công ty bảo hiểm cho công ty nhận tái bảo hiểm. “Nhượng” là một giao dịch tái bảo hiểm cụ thể. Thông thường, nói đến tái bảo hiểm tỷ lệ của một rủi ro.

Xem CEDING COMPANY

CENTRAL LIMIT THEOREM

Công ty bảo hiểm chuyển nhượng rủi ro cho công ty nhận tái bảo hiểm.

Huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm bởi người được bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm trong thời hạn hợp đồng. Tuỳ theo lý do huỷ bỏ và các điều khoản hợp đồng, người được bảo hiểm có thể được hưởng bồi hoàn tỷ lệ phí bảo hiểm.

CENTRAL LOSS FUND

Quỹ dùng để bồi thường tổn thất thay cho trường hợp các thành viên mất khả năng thanh toán của LLOYD’S OF LONDON. Mỗi năm, các thành viên của Lloyd’s of London đóng góp một tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm của họ vào quỹ này để làm quỹ dự phòng bồi

CERTIFICATE

thường những tổn thất do những thành viên không có khả năng thanh toán nên không thể

dịch văn bản tiếng Anh bảo hiểm Certificate of Currency

Một phương pháp tiếp cận thống kê. Phương pháp này phát biểu rằng nếu lấy một loạt mẫu từ một nhóm dân số ổn định thì sự phân bố các số trung bình của các mẫu đó sẽ hình thành sự phân bố thông thường mà số trung bình của sự phân bố đó đại diện gần đúng

cho toàn bộ dân số thực tế khi các mẫu lớn hơn.

Certificate of Damage

Xem GUARANTY FUND (INSOLVENCY FUND).

Certificate of Entry

Xem CERTIFICATE OF INSURANCE.

Certificate of Insurance

Một văn bản của công ty bảo hiểm chứng nhận những quyền hạn mà công ty bảo hiểm đã trao cho đại lý bảo hiểm.

Văn bản xác nhận hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, nêu các thông tin ngắn gọn về bảo hiểm, các bên tham gia hợp đồng. Thông thường các công ty tài chính yêu cầu giấy

CERTIFICATE OF NEED (CON) LAWS Luật giấy chứng nhận nhu cầu.

chứng nhận bảo hiểm để xác nhận lợi ích của họ được bảo vệ và bảo hiểm đang lưu hành.

Là chứng từ do cơ quan cảng lập để xác nhận tình trạng thiệt hại của hàng hoá dỡ từ tàu biển xuống. Giấy này được trao cho Người nhận hàng để làm chứng cứ cho việc khiếu nại.

Mẫu đơn bảo hiểm do Hội Bảo vệ và Bồi thường cấp cho thành viên của Hội để bảo hiểm cho tàu biển là đối tượng tham gia bảo hiểm tương hỗ tại Hội.

Văn bản xác nhận hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, nêu các thông tin ngắn gọn về bảo hiểm, các bên tham gia hợp đồng. Thông thường các công ty tài chính yêu cầu giấy

Certificate of origin

chứng nhận bảo hiểm để xác nhận lợi ích của họ được bảo vệ và bảo hiểm đang lưu hành.

Một điều luật liên bang đã được thông qua vào năm 1974 quy định rằng các thành viên cơ

Certificate of Registry

quan lập pháp ở tất cả những bang đã nhận được quỹ chăm sóc sức khỏe của liên bang

đều phải xét duyệt mọi khoản chi phí đầu tư nào của các tổ chức y tế. Chi phí đầu tư được

định nghĩa là chi phí mua thiết bị y tế thiết yếu và/hoặc chi phí mở rộng các cơ sở.

Certificate of Seaworthiness

Chứng từ xác nhận nơi sản xuất, khai thác hay chế tạo hàng hoá, giấy này thường do phòng thương mại hoặc hải quan nước xuất khẩu cấp, cũng có thể do lãnh sự nước nhập khẩu tại nước xuất khẩu cấp. Người xuất khẩu cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho

CERTIFIED EMPLOYEE BENEFIT SPECIALIST (C Chuyên gia có đẳng cấp về chương trình trợ cấp cho người lao động (CEBS).

Người nhập khẩu khi Người nhập khẩu yêu cầu và chịu phí tổn, nhằm mục đích để Người nhập khẩu đựơc hưởng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng tại nước họ đối với hàng hoá có xuất xứ từ nước xuất khẩu đó. Thông thường việc chứng nhận nơi sản xuất đựơc làm bằng một mẫu riêng của giấy chứng nhận nơi sản xuất, nhưng cũng có khi được thực hiện bằng một lời khai trên hoá đơn thương mại, khi đó hoá đơn này trở thành chứng từ kết hợp: hoá đơn thương mại kiêm giấy chứng nhận nơi sản xuất.

Chứng từ do cơ quan đăng ký tàu biển của một nước cấp cho chủ tàu, xác nhận quốc tịch, quyền sở hữu tàu và do đó có quyền được treo cờ nước đó để hoạt động kinh doanh vận tải biển.

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dùng trong việc chạy tàu. Khi có sự thay đổi quyền sở hữu tàu, phải ghi vào mặt sau của giấy chứng nhận đăng ký.

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) Chuyên gia có đẳng cấp về hoạch định tài chính (CFB).

Trong chuyến đi biển, nếu tàu bị hư hại có thể sửa chữa triệt để tại một cảng ghé, sau khi sửa chữa xong và đã thử nghiệm lại, giám định viên của hội xếp hạng tàu cấp một chứng từ xác nhận tàu có khả năng tiếp tục hành trình. Chứng từ đó được gọi là Giấy chứng nhận khả năng đi biển.

Cession

Chức danh chuyên môn do Tổ chức quốc tế về chương trình trợ cấp cho người lao động và trường Wharton thuộc trường Đại học Pennsylvania (Wharton School of the University of Pennsilvania) phong tặng. Ngoài kinh nghiệm kinh doanh chuyên môn về

Cession Limit

trợ cấp cho người lao động, những người được phong chức danh này phải trúng tuyển các kỳ thi quốc gia về các chương trình lương hưu, bảo hiểm xã hội, các chương trình khác

CHANGE OF LOSS

Chức danh chuyên môn do Trường đại học kế hoạch tài chính phong tặng. Ngoài kinh nghiệm kinh doanh chuyên môn trong việc lập kế hoạch tài chính, người được phong chức danh này phải trúng tuyển các kỳ thi quốc gia về bảo hiểm, đầu tư, thuế, chương trình trợ cấp cho người lao động và kế hoạch kinh doanh bất động sản. Chương trình này đáp ứng nhu cầu giúp đỡ lập kế hoạch tài chính cá nhân ngày càng tăng.

Change of Voyage Thay đổi hành trình

Một phần của tổng số tiền được bảo hiểm của rủi ro chuyển nhượng cho công ty tái bảo hiểm. Mỗi chuyển nhượng là một giao dịch tái bảo hiểm riêng.

Các hợp đồng bảo hiểm tỷ lệ tự động cho tài sản thường bảo hiểm cho toàn bộ rủi ro lớn đối với các thảm hoạ tự nhiên. Điều khoản Giới hạn chuyển nhượng nhằm kiểm soát tổng số bảo hiểm được chuyển nhượng cho các công ty nhận tái bảo hiểm theo một số khu vực chính. Xu hướng này dường như được công ty nhượng tái bảo hiểm chấp nhận nhiều hơn so với hạn mức sự kiện vì chúng không áp đặt giới hạn đôla trên số tiền tổn thất có thể được bồi thường theo hợp đồng tái bảo hiểm cố định, nhưng phải tuân theo nguyên tắc kiểm soát tích luỹ.

CHARGEABLE Có thể bị buộc tội.

Điều khoản quy định rằng nếu mục đích khai thác hoặc sử dụng ngôi nhà như đã quy định trong đơn bảo hiểm thay đổi đến mức làm cho rủi ro gia tăng, thì đơn bảo hiểm sẽ mất hiệu lực trừ khi người được bảo hiểm thông báo trước cho công ty bảo hiểm. Khi công ty bảo hiểm nhận được thông báo đó, công ty có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm hoặc tính thêm phụ phí bảo hiểm để phản ánh sự gia tăng rủi ro này.

Charges of Insurance (The Premium) Phí bảo hiểm

Một điều khoản của đơn bảo hiểm nhân thọ cho phép Người sở hữu đơn bảo hiểm có quyền thay đổi người hưởng quyền lợi bảo hiểm bao nhiêu lần cũng được nếu họ muốn, trừ khi đã chỉ định người thụ hưởng không huỷ ngang. Trong trường hợp này, muốn thay đổi phải có sự chấp nhận bằng văn bản của người hưởng quyền lợi bảo hiểm đó.

Trường hợp tàu tự nguyện thay đổi cảng đến sau khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực, hành vi đó được gọi là sự thay đổi hành trình. Trừ khi đơn bảo hiểm có quy định khác, nếu có thay đổi hành trình, trách nhiệm của Người bảo hiểm sẽ chấm dứt từ thời gian thay đổi hành trình, nghĩa là từ khi việc quyết định thay đổi hành trình được thể hiện rõ rệt; Trường hợp tàu thực tế đã không thay đổi tuyến đường quy định trong đơn bảo hiểm, khi xảy ra tổn thất, cũng không quan trọng.

Có khi trong hợp đồng bảo hiểm điều khoản thay đổi hành trình (change of voyage clause) quy định rằng, ngay khi Người được bảo hiểm biết việc thay đổi hành trình, phải báo cho Người bảo hiểm biết và trả thêm phí bảo hiểm, khi đó Người bảo hiểm sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm.

CHARITABLE GIFT LIFE INSURANCE

Những tai nạn ô tô bị kết luận là do hành động bất cẩn của người lái xe được bảo hiểm và phải ghi vào hồ sơ lái xe của người được bảo hiểm đó.

Số tiền trả cho Người bảo hiểm để được bảo đảm bồi thường. Người phải trả chi phí này có quyền lợi bảo hiểm trong chính chi phí đó.

CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT (ChFC) Cố vấn tài chính có đẳng cấp (ChFC).

nào đó của tiền hiến tặng được miễn thuế trong năm phát sinh khoản tiền hiến tặng này. Tỷ lệ phần trăm miễn thuế này dựa vào Biểu thuế của Cục thuế quốc nội và phụ thuộc vào độ tuổi của người hiến tặng tại thời điểm phát sinh khoản tiền hiến tặng. Khoản tiền hiến tặng này không thể thu hồi được. Vì người hiến tặng phụ thuộc vào việc tổ chức từ thiện trả niên kim nên người hiến tặng cần biết chắc khả năng tài chính của tổ chức từ

Chartered Freight Cước phí thuê tàu.

thiện có thể thanh toán khoản trợ cấp đó. Bởi vậy, niên kim này cho phép người hiến tặng chuyển một lượng tài sản cho tổ chức từ tiện để tổ chức hứa trả trợ cấp cho người hiến tặng.

CHARTERED LIFE UNDERWRITER (CLU) Khai thác viên bảo hiểm có đẳng cấp (CLU).

Đơn bảo hiểm nhân thọ do người hảo tâm biếu tặng cho một tổ chức từ thiện. Người biếu tặng chỉ nhường lại giá trị giải ước và toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng. Giá trị mà tổ

CHARTERED PROPERTY AND CASUALTY UNDERWRI Khai thác viên bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm có đẳng cấp (CPCU).

chức từ thiện nhận được sau này từ đơn bảo hiểm nhân thọ là tiền trợ cấp tử vong. Bởi vì tổ chức từ thiện là người sở hữu đơn bảo hiểm này, nên tổ chức đó có thể (1) vay tiền trên cơ sở thế chấp giá trị hoàn trả của đơn bảo hiểm nhân thọ; (2) huỷ bỏ đơn bảo hiểm để nhận giá trị hoàn trả của đơn bảo hiểm; hoặc (3) sử dụng các đặc quyền chuyển đổi đơn bảo hiểm. Người biếu tặng có thể được miễn thuế thu nhập đối với giá trị của đơn bảo hiểm đã đóng góp cho tổ chức từ thiện với điều kiện Người hiến tặng phải từ bỏ mọi quyền lợi đối với đơn bảo hiểm. Nếu người biếu tặng chuyển nhượng vĩnh viễn đơn bảo hiểm cho tổ chức từ thiện và quyền sở hữu đã được chuyển cho tổ chức từ thiện, số tiền trợ cấp tử vong không được tính trong tài sản của người biếu tặng với điều kiện là người biếu tặng còn sống tối thiểu 3 năm kể từ ngày chuyển nhượng.

Charterer

Việc cho thuê tàu theo hợp đồng hoặc theo chuyến hành trình hoặc theo thời hạn.

Charterer’s Freight Cước phí của Người thuê tàu

Chức danh chuyên môn do trường đại học Mỹ phong tặng. Ngoài kinh nghiệm kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực hoạch định tài chính, những người được phong chức danh này phải thi đỗ các kỳ thi quốc gia về bảo hiểm, đầu tư, thuế, các chương trình phúc lợi của người lao động, kế hoạch kinh doanh bất động sản, kế toán và quản lý. Chương trình đào tạo này đáp ứng nhu cầu cần được hỗ trợ ngày càng tăng trong lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân.

Charterparty

Số tiền do Người thuê tàu trả cho chủ tàu để thuê tàu.

CHRONOLOGICAL STABILIZATION PLAN

Người thuê tàu của chủ tàu trong một thời gian hoặc theo chuyến hành trình.

CICA

Tiền thuê do Người thuê tàu trả người chủ tàu. Người thuê tàu có quyền lợi bảo hiểm trong cước phí ấy nếu cước phí được trả trước, ngược lại chủ tàu có quyền lợi bảo hiểm trong cước phí đó.

CIVIL ACTION Án dân sự.

Các điều kiện mà Người thuê tàu phải tuân thủ.

Civil Commotion

Điều khoản của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London đính kèm đơn bảo hiểm hàng hoá để bảo hiểm thịt bò ướp lạnh vận chuyển từ úc và New Zealand. Các điều khoản này đã bị bãi bỏ khi ban hành Điều khoản về thịt ướp lạnh 1971.

CIVIL DAMAGES Tiền bồi thường dân sự.

Hiểm hoạ thường xẩy ra đối với các đồ men, sứ, sành. Thông thường người ta chỉ bảo hiểm rủi ro này với điều kiện đóng thêm phí bảo hiểm.

CIVIL LIABILITY Trách nhiệm dân sự.

Xem RETROSPECTIVE RATING

CIVIL RIGHTS ACT OF 1964 Sắc luật về quyền công dân 1964.

Xem CAPTIVE INSURANCE COMPANIES ASSOCIATION (CICA).

CIVIL WRONG Sai phạm dân sự.

Việc bồi thường do toà án quyết định, thông thường dưới hình thức một số tiền trả cho bên được bảo hiểm do phát sinh một hành vi sai trái về dân sự. án dân sự này do bên bị thiệt hại (người khiếu nại/Nguyên đơn) khởi tố chống lại bên gây ra thiệt hại (người bị khiếu nại/bị đơn). Quy chế giới hạn trách nhiệm được áp dụng cho các án dân sự. Xem CIVIL DAMAGES.

Sự gây rối của nhân dân trong nước. Tổn thất hay hư hại gây ra cho quyền lợi được bảo hiểm vì rủi ro này sẽ không được bảo hiểm, trừ khi đơn bảo hiểm có Điều khoản đình công. Điều khoản đình công tiêu chuẩn bao giờ cũng bao gồm rủi ro đấu tranh của quần chúng.

Các khoản tiển do bên bị đơn thua kiện phải trả cho bên nguyên đơn thắng kiện trong vụ kiện tại toà án, dưới một hoặc tất cả các hình thức sau đây: tiền bồi thường mang tính chất chung, tiền bồi thường mang tính chất cảnh cáo và tiền bồi thường đặc biệt.

Sắc luật này nghiêm cấm người sử dụng lao động có các hành động phân biệt đối xử đối với người lao động trong chương trình phúc lợi của người lao động, như đặt ra các nghĩa vụ hoặc lợi ích dựa vào chủng tộc hoặc giới tính.

CLAIM EXPENSE Chi phí xem xét khiếu nại

Những hành vi hoặc những vi phạm chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng có thể bị truy cứu trách nhiệm dân sự. Những sai phạm như vậy có hai loại:

Claim Adjuster

Vi phạm dân sự – hành động bất cẩn hoặc sai sót của một hoặc nhiều bên đối với một người hoặc tài sản hoặc đối với một bên hoặc các bên khác. Bảo hiểm trách nhiệm được sử dụng để bảo hiểm cho Người được bảo hiểm những vi phạm dân sự không cố ý.

CLAIM AGENT

Vi phạm các điều khoản của hợp đồng. Xem CIVIL LIABILITY.

CLAIM AND LOSS CONTROL

Thông báo bởi hoặc thay mặt người khiếu nại về sự kiện đã hoặc có thể xảy ra có thể

Claim Co-operation Clause

được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm và có thông báo chính thức gửi đến cho công ty bảo hiểm. Thông thường khiếu nại đi kèm với yêu cầu bồi thường theo hợp đồng.

Claim Control Clause Điều khoản này yêu cầu

Chi phí phát sinh trong quá trình xem xét, đánh giá khiếu nại. Chi phí đánh giá khiếu nại bao gồm các khoản chi phí như chi phí trả cho luật sư, chi phí điều tra (ví dụ như chi phí cho việc phỏng vấn các nhân chứng). Số tiền bồi thường cho người bị thiệt hại không được coi là một khoản chi phí khiếu nại.

CLAIM DEPARTMENT Phòng giải quyết khiếu nại

Xem Adjuster

Claim Development Triangle

Là người được công ty bảo hiểm ủy quyền giải quyết bồi thường cho người được bảo hiểm.

Claim estimate

Xem ENGINEERING APPROACH; HUMAN APPROACH

Claim history

Xem giải thích trên ở Điều khoản kiểm soát tổn thất. Có nhiều điều khoản quy định khác nhau, nhưng mục đích chung là bắt buộc công ty nhượng tái bảo hiểm tham vấn và hợp tác với công ty nhận tái bảo hiểm trong việc giải quyết khiếu nại phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm vượt mức bồi thường.

Claim Made Basis of Reinsurance

Người nhượng tái bảo hiểm cho phép người nhận tái bảo hiểm tiếp quản giải quyết tất cả các khiếu nại. Mặc dù đôi khi được gọi là “Điều khoản Hợp tác giải quyết bồi thường”, nguyên tắc bảo hiểm cụ thể trong hợp đồng sẽ làm rõ ý nghĩa của điều khoản này. Điều khoản này được áp dụng ưu tiên so với điều khoản “Tuân theo nguyên tắc Giải quyết bồi thường”.

Một bộ phận của công ty bảo hiểm chuyên xem xét đánh giá các khiếu nại làm cơ sở cho việc trả tiền bồi thường.

Claim made reinsurance

Bảng mô tả ước tính của công ty bảo hiểm đối với các khiếu nại phát sinh và thể hiện tỷ lệ tổn thất vào cuối mỗi kỳ một năm bảo hiểm hoặc tai nạn. Năm bảo hiểm càng lâu, thì diễn tiến càng dài, do đó tạo bảng thành hình tam giác.

Claim made wording

Xem dự phòng trường hợp

CLAIM PROVISION Điều khoản khiếu nại

Báo cáo tổn thất do người được bảo hiểm gánh chịu được bảo hiểm bồi thường. Một số Báo cáo tổn thất trình bày các dữ liệu thông báo cho công ty bảo hiểm về việc không được thanh toán bồi thường thực sự, ví dụ các sự kiện ngoài phạm vi hợp đồng.

dịch tiếng Anh Việt bảo hiểm CLAIM REPORT Báo cáo tổn thất

Hợp đồng tái bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm tất cả các khiếu nại được thông báo lần đầu trong suốt thời hạn hợp đồng tái bảo hiểm, bất kể bản thân tổn thất phát sinh khi nào.

Điều khoản này nhằm tránh những khó khăn chắc chắn xảy ra khi tổn thất phát sinh. Điều khoản đặc thù là LGT 400 (1994). Xem Tái bảo hiểm trên cơ sở phát sinh tổn thất.

Hợp đồng tái bảo hiểm bảo hiểm tất cả khiếu nại do người được bảo hiểm thông báo lần đầu trong thời hạn hợp đồng tái bảo hiểm, bất kể thời điểm phát sinh tổn thất của người được bảo hiểm.

Xem Nguyên tắc tái bảo hiểm trên cơ sở phát sinh sự cố.

Một điều khoản của hợp đồng bảo hiểm quy định những việc do người được bảo hiểm phải làm trong trường hợp khiếu nại đòi bồi thường.

Có quyền lợi đối với đối tượng bảo hiểm hay không- có đúng là người khiếu nại đã phải gánh chịu một tổn thất tài chính hay không?

Nguyên nhân gây ra tổn thất có thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không – có phải tổn thất bắt nguồn từ một rủi ro được bảo hiểm hay không?

Tài sản có được bảo hiểm hay không – tài sản bị tổn thất hay phá hủy có được bảo hiểm hay không?

Tổn thất xảy ra ở đâu – tổn thất có phát sinh trong phạm vi địa lý được quy định trong

đơn bảo hiểm hay không?

Tổn thất xảy ra ngày nào – tổn thất có xảy ra trong thời gian hiệu lực của đơn bảo hiểm hay không?

Những điểm loại trừ nào được áp dụng – rủi ro gây tổn thất có bị loại trừ trong đơn bảo hiểm hay không?

Có những điều kiện và cam kết nào được áp dụng – người được bảo hiểm có tuân thủ

các điều kiện và cam kết đó không?

CLAIM, OBLIGATION TO PAY Điều khoản nghĩa vụ bồi thường

Giá trị tài sản cứu vớt được là bao nhiêu – tỉ lệ tài sản có thể cứu vớt được trong số tài sản bị thiệt hại là bao nhiêu và gía trị của tài sản có thể cứu được đó ảnh hưởng như thế nào tới tổng số tiền bồi thường tổn thất?

Claimant

Có đơn bảo hiểm nào khác đang còn hiệu lực cùng bảo hiểm cho tài sản đó không – người khiếu nại có đơn bảo hiểm nào khác đang có hiệu lực cùng bảo hiểm cho tổn thất đó không?

Claims Co-operation Clause Điều khoản hợp tác giải quyết bồi thường.

Vấn đề thế quyền như thế nào – có bất kỳ bên thứ ba nào chịu trách nhiệm về tổn thất mà người bảo hiểm có thể tiến hành kiện tụng chống lại họ không?

Claims control Clause Điều khoản kiểm soát tổn thất

Có việc cung cấp sai thông tin hay không hoặc gian lận hay không? Người được bảo hiểm có làm sai lệch hoặc giấu giếm người bảo hiểm về những thông tin quan trọng không?

Claims Documents Tài liệu khiếu nại

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm trách nhiệm quy định rằng, công ty bảo hiểm có nghĩa vụ do luật định bắt buộc phải thay mặt người được bảo hiểm thanh toán mọi khiếu nại đòi bồi thường và bào chữa mọi vụ kiện tụng (kể cả các vụ không có căn cứ) mà người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường. Tuy nhiên, tổng số tiền mà công ty bảo hiểm phải bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm quy định trong đơn bảo hiểm.

Bên đòi quyền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm.

Đôi khi Người nhận tái bảo hiểm bắt buộc phải có điều khoản này để họ không phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất mà họ cho là không phải bồi thường theo đơn bảo hiểm gốc. Điều khoản này quy định mọi tổn thất thuộc đơn bảo hiểm gốc phải thông báo và được Người nhận tái bảo hiểm chấp thuận trước khi bồi thường.

Một bộ phận của Công ty bảo hiểm quản lý về bồi thường tổn thất cho người được bảo hiểm.

Các tài liệu cần thiết phải xuất trình cho Người bảo hiểm khi Người được bảo hiểm muốn

đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm. Các tài liệu chính cần thiết là:

Thân tàu: Đơn bảo hiểm, Biên bản Giám định, Bản kê khai sửa chữa, tài liệu chi tiết của các cuộc đấu thầu, Hoá đơn về các khoản chi phí và việc sửa chữa đã thực hiện, Nhật ký máy tàu và boong tàu, Bản tính toán phân bổ tổn thất.

Hàng hoá: Thông thường các đơn bảo hiểm và các giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hoá được đính kèm một điều khoản trong đó quy định rõ các tài liệu cần phải cung cấp khi có khiếu nại, đó là :

CLAIMS MADE

(1) Đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm gốc.

CLAIMS MADE BASIS LIABILITY COVERAGE Bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở phát sinh đơn khiếu nại

(2) Bản gốc hoặc bản sao hoá đơn vận chuyển, cùng với bản kê khai chuyên chở và/hoặc phiếu trọng lượng.

(3) Vận đơn gốc và/hoặc hợp đồng chuyên chở khác.

CLAIMS MADE FORM

(4) Biên bản giám định hoặc tài liệu khác để chứng minh mức độ tổn thất hay hư hại. (5) Biên bản kiểm hàng hay phiếu trọng lượng tại địa điểm đến cuối cùng.

CLAIMS OCCURRENCE FORM

(6) Thư từ trao đổi với Người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất hay thiệt hại.

CLAIMS REPRESENTATIVE

Xem CLAIMS MADE BASIS LIABILITY COVERAGE

CLAIMS RESERVE

Phương pháp xác định về khiếu nại có được bồi thường hay không. Nếu vụ khiếu nại xảy ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm, công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồì thường khiếu nại đó theo mức trách nhiệm ghi trong hợp đồng, dù

Clash cover

sự cố xảy ra khi nào. Các chuyên gia thường cho rằng, khi mua bảo hiểm tài sản và trách nhiệm thì vấn đề đặc biệt quan trọng là phải xác định xem đơn khiếu nại được thanh toán trên cơ sở đơn khiếu nại phát sinh hay trên cơ sở phát sinh sự cố.

Nhóm đối tượng bảo hiểm

Phương pháp xác định xem khiếu nại có được bồi thường hay không. Nếu khiếu nại phát sinh từ một sự kiện xảy ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường khiếu nại đó theo mức trách nhiệm ghi trong hợp đồng, bất luận khách hàng phát đơn khiếu nại khi nào. Các chuyên gia cho rằng khi mua bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, vấn đề đặc biệt quan trọng là phải xác định xem khiếu nại được thanh toán trên cơ sở khiếu nại phát sinh hay trên cơ sở phát sinh sự cố.

Class of insurance

Xem CLAIMS OCCURRENCE BASIS LIABILITY COVERAGE.

CLASS PREMIUM RATE

Xem ADJUSTER.

Class rate

Quỹ bằng tiền được lập ra để sẵn sàng bổi thường vụ những khiếu nại mà công ty bảo hiểm đã biết (đã phát sinh hoặc khiếu nại sẽ phát sinh) nhưng chưa giải quyết. Quỹ chuẩn bị bồi thường rất quan trọng, vì quỹ này chứng tỏ công ty bảo hiểm sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình. Quỹ này không tính đến các tổn thất đã phát sinh nhưng chưa thông báo (IBNR).

Xem CLASS RATE.

Mức phí bảo hiểm trung bình đối với các tổn thất phát sinh theo từng nhóm bảo hiểm.

Xem CLASS.

Điều khoản phân hạng cấp tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London đã được sửa đổi nhiều lần trong những năm gần đây. Điều khoản hiện thời đã được công bố vào 1/

7/1978. Điều khoản này được dùng trong Hợp đồng bao và Đơn bảo hiểm mở sẵn. Vì các hợp đồng bảo hiểm đó được ký kết với điều kiện sau đó phải thông báo các chuyến hàng và tên tàu chuyên chở, nên cần phải có điều khoản này để ấn định tiêu chuẩn tối thiểu của tàu chuyên chở, nếu muốn giữ nguyên mức phí bảo hiểm như quy định trong Phụ lục

đính kèm đơn bảo hiểm. Điều khoản này nêu chi tiết tiêu chuẩn tối thiểu của tàu chuyên

chở, song nếu tàu chuyên chở không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu này, chuyến hàng cũng không bị loại trừ khỏi đơn bảo hiểm, vẫn được bảo hiểm với điều kiện đóng thêm phí bảo hiểm theo thoả thuận. Thông thường người ta sử dụng thuật ngữ Phí tàu già để chỉ số phí bảo hiểm đóng thêm này.

(1) Lloyd’s Register of Shipping. (2) American Bureau of Shipping. (3) Bureau Veritas.

(4) Germanischer Lloyd’s.

(5) Nippon Kaiji Kyodai (Japanese Marine Corporation). (6) Norske Veritas.

(7) Registro Italino.

CLASSIFIED INSURANCE

(8) Register of Shipping of the USSR. (9) Polish Register of Shipping.

CLAUSE Điều khoản

Nói chung tàu không được quá 15 tuổi, nếu không sẽ phải đóng thêm phí bảo hiểm hàng hoá. Tuy nhiên, khi hàng hoá được chuyên chở trên Tàu chợ (là loại tàu biển chuyên chở hàng hoá và hành khách hoạt động đều đặn trên một tuyến đường nhất định, theo một lịch trình- ngày tàu đến, tàu đi, cảng ghé – cố định với một biểu cước phí đã quy định sẵn) không phải đóng thêm phí bảo hiểm, trừ khi tàu chuyên chở này vượt quá 25 tuổi. Điểm loại trừ này không áp dụng với hàng hoá được chuyên chở trên:

CLAUSES ADDED TO A LIFE INSURANCE POLICY Điều khoản bổ sung thêm vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

(a) Các tàu thuê theo hợp đồng thuê tàu.

Clean Hoàn hảo (sạch)

(b) Các tàu dưới 1000 tấn trọng tải đăng ký toàn phần.

Clean Cut

Bởi vậy, hàng hóa được chuyên chở trên tàu chợ thuộc loại a) và b) nói trên phải đóng thêm phí bảo hiểm nếu tàu vượt quá 15 tuổi. Không phải đóng thêm phí bảo hiểm khi hàng hoá được bảo hiểm, chuyên chở trong phạm vi những điều kiện hạn chế của điều khoản này, dù hàng hoá đó có thể được chuyên chở từ tàu đến bờ bằng thuyền, bè hoặc sà lan không đáp ứng tiêu chuẩn quy định, với điều kiện là việc chuyên chở đó được thực hiện trong phạm vi địa lý của cảng.

Cleaning of Tanks Rửa bồn chứa

Xem SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE; SUBSTANDARD LIFE INSURANCE.

CLEANUP FUND

Các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm quy định phạm vi bảo hiểm, các điểm loại trừ, nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, địa điểm được bảo hiểm và các điều kiện tạm ngừng hoặc chấm dứt bảo hiểm.

Các điều khoản được bổ sung thêm vào hợp đồng bảo hiểm và thông thường là phải đóng thêm phí bảo hiểm, đó là các điều khoản ” Miễn đóng phí bảo hiểm (WP); trợ cấp thu nhập do thương tật (DI); điều khoản chết do tai nạn; điều kiện về quyền được mua thêm bảo hiểm (PPO). Một gia đình trẻ có con nhỏ có thể xem xét các điều khoản này vì khả năng chủ gia đình bị tàn tật nhiều gấp từ 7 đến 9 lần khả năng chết trẻ.

CLEAR-SPACE CLAUSE Điều khoản về diện tích lưu không

Từ này được dùng để chỉ rõ rằng tình trạng của chứng từ giao hàng tốt. Một tài liệu có ghi chú bất lợi được gọi là không sạch, không hoàn hảo hoặc bẩn. Từ hoàn hảo (sạch) cũng còn được sử dụng trong bảo hiểm khi đề cập đến một hợp đồng bao, hay một hợp đồng tái bảo hiểm cố định hay các loại hợp đồng bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm khác, trong một thời hạn nhất định. Trong trường hợp này, có nghĩa là đơn bảo hiểm không có khiếu nại đòi bồi thường tổn thất

Climatic Conditions Clause Điều khoản về Điều kiện khí hậu.

Trường hợp tàu chở dầu phải sửa chữa sau khi chuyên chở nhiên liệu dễ cháy, cần phải rửa các bồn chứa và phải có giấy chứng nhận rửa bồn chứa. Chi phí rửa bồn chứa là một phần của chi phí sửa chữa hợp lý.

Close Kết thúc ( bán hàng )

Một nhân tố cấu thành của phạm vi bảo hiểm, được xác định bằng “phương pháp tiếp cận nhu cầu” đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gia đình. Mục đích của quỹ là bảo hiểm

Close corporation plan Chương trình mua lại cổ phần trong nội bộ công ty

các chi phí cuối đời của người được bảo hiểm, cũng như các chi phí cần thiết sau khi người được bảo hiểm chết, như chi phí chôn cất, chứng thực di chúc và chi phí thanh toán các hóa đơn mua thuốc.

Trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản, có một điều khoản quy định rằng tài sản được bảo hiểm phải cách tài sản không được bảo hiểm hoặc tài sản được bảo hiểm tương tự một khoảng cách nhất định. Ví dụ : kho chứa thuốc nổ cần phải cách tòa nhà được bảo hiểm ít nhất 100 yard (1 yard = 0,9144 m).

Người mua các sản phẩm bảo hiểm hoặc thuê đại lý hoặc môi giới làm tư vấn mua bảo hiểm.

Closing

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá đối với các nhạc cụ quy định rằng Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về các tổn thất xẩy ra do điều kiện khí hậu, trừ khi tổn thất này có thể được bồi thường theo đơn bảo hiểm hoả hoạn thông thường. Mặt trống rách, lưỡi gà gẫy, giây đàn đứt không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Closing costs Chi phí kết toán

Kết thúc giới thiệu bán hàng nhằm để thúc đẩy khách hàng tiềm năng mua bảo hiểm.

Sự dàn xếp để các cổ đông còn sống mua cổ phần của một cổ đông bị chết theo một công thức đã định trước về việc xác định giá trị của công ty. Thông thường, nguồn tốt nhất để cung cấp tài chính cho việc mua bán này là đơn bảo hiểm nhân thọ. Việc mua bảo hiểm nhân thọ vì mục đích này được thực hiện dưới một trong các hình thức sau: (1) Chương trình mua cổ phần cá nhân (chương trình mua chéo): rất giống chương trình mua chéo

Clu

qua các đối tác hợp danh. Mỗi cổ đông mua, sở hữu và trả phí bảo hiểm cho phần bảo hiểm tương đương với phần của mình trong giá mua đã thoả thuận về cổ phiếu của các cổ đông khác; (2) chương trình công ty mua (chương trình trao đổi cổ phiếu): giống như chương trình đơn vị đối tác. Đây là cách lựa chọn tốt hơn nếu như có nhiều cổ đông.

Club (Protection and Indennity Club)

Công ty đứng ra mua và trả phí bảo hiểm dựa trên cơ sở số tiền bảo hiểm cần thiết để mua quyền lợi của cổ đông bị chết với giá tính theo công thức đã định. Những khoản phí bảo hiểm này không được khấu trừ thuế như chi phí kinh doanh, nhưng tiền trợ cấp tử vong không bị đánh thuế thu nhập. Đơn bảo hiểm nhân thọ do công ty sở hữu được liệt kê như là một tài sản cố định trên bảng cân đối của công ty. Như vậy, việc mua bảo hiểm nhân thọ cho các cổ đông sẽ làm tăng giá trị thực tế của công ty và nếu bảo hiểm được mua đều đặn thì giá trị bằng tiền của nó có thể dùng làm vật thế chấp để vay tiền trong trường hợp kinh doanh đòi hỏi phải vay tiền gấp.

Club Call

Văn bản do người môi giới gửi tới công ty bảo hiểm xác nhận hoàn thành hợp đồng bảo hiểm do nhà môi giới thực hiện.

Co-insurance (non-average)

hữu, các khoản được chiết khấu và bảo hiểm quyền sở hữu.

Xem chartered life underwriter (clu)

Co-reinsurance

Hội bảo vệ và bồi thường (hay còn gọi là Hội bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu).

Code of Codification

Khoản tiền do hội viên của Hội bảo vệ và bồi thường đóng cho Hội. Khi đưa tàu tham gia hội, hội viên phải đóng một khoản phí tham gia nhỏ. Theo định kỳ Hội tổng hợp các tổn thất của Hội cùng với chi phí hoạt động và yêu cầu từng hội viên đóng phí tham gia theo tỷ lệ của họ trong tổng các khoản chi của hội.

Code of practice

Người được bảo hiểm có một tổng số tiền được bảo hiểm không thể hiện đầy đủ giá trị tài sản được bảo hiểm có thể tự mình là người đồng bảo hiểm và chia sẻ rủi ro với công ty bảo hiểm. Việc này có thể dẫn đến khiếu nại giảm trừ. Xem \”Nguyên tắc ồi thường theo tỷ lệ (phi hàng hải)\”.

Codicil Điều khoản sửa đổi di chúc

Một hoặc nhiều công ty bảo hiểm cùng chịu trách nhiệm bảo hiểm một rủi ro trở thành các nhà đồng bảo hiểm. Trường hợp ngẫu nhiên xảy ra tổn thất, công ty bảo hiểm tham gia sẽ chia sẻ trách nhiệm bồi thường khiếu nại. Nếu trường hợp đồng bảo hiểm bởi đã có thoả thuận, các công ty bảo hiểm chia sẻ trách nhiệm bồi thường khiếu nại theo thoả

Coding Mã hoá

thuận hoặc nguyên tắc hợp đồng.

Coinsurance

Một cam kết đồng tái bảo hiểm áp dụng đối với một số hợp đồng bảo hiểm thảm hoạ, vượt mức bồi thường và tổn thất có giới hạn. Ảnh hưởng là yêu cầu người được tái bảo hiểm giữ lại, không bảo vệ tỷ lệ phần trăm nhất định của mức bảo hiểm để đảm bảo duy trì khoản lợi ích khi giải quyết tổn thất một cách hiệu quả một khi đã vượt quá mức khấu trừ. Do đó, người được tái bảo hiểm trở thành người tự bảo hiểm với tỷ lệ phần trăm của mức đó.

Đây là bộ luật dựa trên tiền lệ pháp, tức là tiền lệ pháp điều chỉnh một số phạm vi của luật pháp (ví dụ: nghĩa vụ khai báo của người được bảo hiểm) và chuyển chúng sang dạng văn bản luật.

Các tiêu chuẩn hành nghề tốt nhất đối với dịch vụ khách hàng thường được quy định bởi cơ quan quản lý ngành để các thành viên áp dụng một cách tự nguyện hoặc bắt buộc. Mục đích tổng thể của Quy tắc hành nghề là nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và cơ cấu tổ chức ngành chuyên nghiệp. Hệ thống lập pháp đòi hỏi phải có các Bộ Quy tắc hành nghề nhất định.

Điều khoản sửa đổi hoặc bổ sung bản di chúc, như là bổ sung thêm người thừa kế hoặc hạng mục tài sản.

Chuyển các thông tin mô tả bằng chữ thành con số để phân tích.

Trong bảo hiểm tài sản, khi đơn bảo hiểm có điều khoản này thì đồng bảo hiểm xác định số tiền mà công ty trả trong mỗi tổn thất theo quan hệ tỷ lệ sau đây:

Số tiền công ty bảo hiểm phải trả = (Số tiền tổn thất)x(số tiền bảo hiểm thực tế)/(Số tiền yêu cầu phải bảo hiểm)

Trong đó:

Số tiền yêu cầu phải bảo hiểm = (Giá trị của tài sản được bảo hiểm) x (tỷ lệ đồng bảo hiểm theo điều khoản đồng bảo hiểm)

Thí dụ: Giá trị của một toà nhà là 100.000USD

Tỷ lệ số tiền yêu cầu phải bảo hiểm theo điều khoản đồng bảo hiểm là 80%. Tổn thất do cháy nhà là 60.000USD.

Số tiền bảo hiểm thực tế là: 75.000USD

dịch thuật Anh Việt bảo hiểm Coinsurance clause

Công ty bảo hiểm sẽ phải trả: 56.250USD trong số 60.000USD

Coinsurance limit

Lưu ý rằng việc bồi thường cho người được bảo hiểm về một tổn thất tài sản sẽ không

Coinsurance penalty Tiền phạt đồng bảo hiểm

bao giờ vượt (1) số tiền tổn thất thực tế; (2) số tiền giới hạn trên đơn bảo hiểm; (3) số tiền xác định bởi tỷ lệ đồng bảo hiểm. Thông thường áp dụng số tiền nhỏ hơn trong 3 số tiền trên.

Coinsurance plan of reinsurance Chương trình tái bảo hiểm theo phương pháp đồng bảo hiểm

Trong bảo hiểm sức khoẻ thương mại, khi Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm chia sẻ chi phí y tế theo tỷ lệ thoả thuận thì đồng bảo hiểm là phần tổn thất Người được bảo hiểm phải chịu. Thí dụ trong một số đơn bảo hiểm, Người bảo hiểm trả 75-80% chi phí thuốc men được bảo hiểm và Người được bảo hiểm trả phần chi phí còn lại. Trong những đơn bảo hiểm khác, sau khi Người được bảo hiểm trả số tiền theo mức khấu trừ, Người bảo hiểm trả 75-80% số chi phí y tế được bảo hiểm vượt quá mức khấu trừ và Người

được bảo hiểm trả phần còn lại cho đến khi đạt mức tối đa (thí dụ: 5.000USD). Người bảo hiểm trả 100% số chi phí y tế được bảo hiểm vượt quá con số 5.000USD này cho tới các giới hạn ghi trong đơn bảo hiểm.

Coinsurance requirement

Xem coinsurance Coinsurance formula Xem coinsurance

Trong đơn bảo hiểm trộm cắp kho hàng, đó là số tiền được bảo hiểm theo yêu cầu của điều khoản đồng bảo hiểm. Số tiền này theo ước tính của Người bảo hiểm là tổn thất tối đa có thể xảy ra từ một vụ trộm cắp. Số tiền bồi thường cho hàng hoá được bảo hiểm không vượt quá giới hạn đồng bảo hiểm này hoặc là tỷ lệ đồng bảo hiểm của toàn bộ giá trị hàng hoá được bảo hiểm.

Cold call (cold canvassing) Chào bán hàng tại nhà không hẹn trước

Loại hợp đồng tái bảo hiểm theo tỷ lệ, theo đó công ty nhượng tái bảo hiểm (Người bảo hiểm gốc) nhượng cho Người nhận tái bảo hiểm một phần số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm nhân thọ. Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết, Người nhận tái bảo hiểm có trách nhiệm trả cho công ty nhượng tái bảo hiểm một phần số tiền trợ cấp tử vong tương ứng với phần nhận theo tỷ lệ của mình. Công ty nhượng tái bảo hiểm trả đầy đủ tiền trợ cấp tử vong cho người thụ hưởng của người được bảo hiểm. Theo chương trình này, Người nhận tái bảo hiểm cũng có trách nhiệm trả phần tỷ lệ của mình trong tất cả các quyền lựa chọn giải quyết giảm giá trị giải ước trong đơn bảo hiểm nhân thọ. Người nhận tái bảo hiểm nhận từ công ty nhượng tái bảo hiểm một tỷ lệ tương ứng trong tổng số phí bảo hiểm đã trả theo đơn bảo hiểm của công ty nhượng tái bảo hiểm. Về phần mình, công ty nhượng tái bảo hiểm nhận được từ các nhà nhận tái bảo hiểm một khoản hoa hồng nhượng tái bảo hiểm (để bù đắp các chi phí mà họ đã phải gánh chịu trong việc nghiên

Cold canvassing

cứu thị trường, khai thác và phân phối đơn bảo hiểm nhân thọ).

Collateral assignment Chuyển nhượng làm tài sản thế chấp

Số tiền bảo hiểm mà Người được bảo hiểm gánh chịu để được bồi thường toàn bộ số tiền của trường hợp thiệt hại thực tế. Nếu Người được bảo hiểm đáp ứng yêu cầu này, sẽ

không áp dụng khoản tiền phạt đồng bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm được yêu cầu thường thể hiện bằng một tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất. Tuy nhiên, số tiền này cũng có thể được thể hiện bằng một số tiền cố định. Xem

Collateral bond

thêm coinsurance; coinsurance percentage.

Collateral borrower

Chào bán hàng tại nhà khách hàng bảo hiểm tiềm năng mà không hẹn trước. Rất nhiều người bán hàng nhận thấy cách bán hàng này là thách thức lớn nhất đối với việc phát triển sự nghiệp của họ. Một số nhà nghiên cứu cho rằng phần lớn sự thất bại của các đại lý mới vào nghề là do không thích thực hiện cách bán hàng này.

Xem Cold Call

Chuyển cho chủ nợ quyền hưởng trợ cấp tử vong của đơn bảo hiểm hoặc quyền hưởng số

Collateral creditor (assignee) Chủ nợ (người được chuyển nhượng) thế chấp

tiền hoàn phí của hợp đồng để làm vật bảo đảm khoản tiền vay. Nếu khoản tiền vay không được hoàn lại, chủ nợ được hưởng số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm với mức đủ để trừ hết số nợ còn thiếu và người thụ hưởng nhận được phần còn lại. Vì đơn bảo hiểm nhân thọ có thể chuyển nhượng tự do, nên được các tổ chức cho vay sẵn sàng chấp nhận như là một vật đảm bảo. Thêm vào đó, người cho vay tiền chắc chắn nhận được tiền nếu người vay bị chết trước khi khoản vay được hoàn lại.

Collateral source rule Quy tắc nguồn thế chấp

Giấy bảo đảm cung cấp sự đảm bảo bổ sung cho khoản tiền vay.

Người chuyển nhượng quyền hưởng một quyền lợi. Thí dụ: một đơn bảo hiểm nhân thọ có thể được chuyển nhượng như là một vật đảm bảo cho tiền vay. Đơn bảo hiểm này bảo vệ người cho vay có thế chấp (người được chuyển nhượng) nếu người vay tiền không trả tiền vay đúng hạn. Nếu khoản tiền vay vẫn không được trả trước lúc người được bảo

Collection book Sổ thu

hiểm chết, khoản vay còn tồn đọng được trừ vào tiền trợ cấp tử vong và được trả cho người cho vay, phần còn lại sẽ chuyển cho người thụ hưởng của người được bảo hiểm. Mặt khác, nếu người được bảo hiểm (người vay tiền) không trả được tiền vay khi đến

Collection comission Hoa hồng thu phí bảo hiểm

hạn, người cho vay có thể rút số tiền đó từ giá trị giải ước của đơn bảo hiểm. Khi tiền vay được trả hết, việc chuyển nhượng kết thúc và người có đơn bảo hiểm được lại có toàn quyền đối với đơn bảo hiểm đó.

Collection fee Thù lao thu phí bảo hiểm

Một quy định pháp lý, theo đó không có một khoản tiền nào được khấu trừ vào số tiền mà toà án đã phán quyết để bồi thường thương tật thân thể, ốm đau hoặc tai nạn chỉ vì bên nguyên đơn đã có các nguồn tài chính khác trả trợ cấp như bảo hiểm sức khoẻ và bảo

Collective merchandising of insurance

hiểm mất thu nhập do thương tật.

Khoản hoa hồng trả cho đại lý tính theo tỷ lệ phần trăm của số phí bảo hiểm thu phí theo kỳ (bảo hiểm phục vụ tại nhà, bảo hiểm với số tiền bảo hiểm nhỏ).

Collision Đâm va

Xem accounts receivable insurance

Collision Clause- I.T.C. (1983) Điều khoản đâm va – ITC (1983)

Khoản tiền cố định trả cho đại lý như tiền thù lao về việc thu phí bảo hiểm trong bảo hiểm thu phí theo kỳ (bảo hiểm phục vụ tại nhà, bảo hiểm với số tiền bảo hiểm nhỏ).

Xem mass merchandising

Collision damage waiver Từ bỏ quyền lợi đòi bồi thường thiệt hại đâm va

Một tổ chức thuộc Hiệp hội bảo hiểm hưu trí của giáo viên. Quỹ này chủ yếu phục vụ các giảng viên và nhân viên của các trường đại học. Họ đóng phí bảo hiểm bằng cách khấu

Collision insurance Bảo hiểm đâm va

trừ vào lương để được hưởng trợ cấp hàng năm miễn thuế khi nghỉ hưu.

Sự va chạm của hai vật thể. Trong bảo hiểm vật chất xe ô tô, đó là sự va chạm của xe ô tô với một vật thể khác làm cho xe được bảo hiểm bị thiệt hại. Sự cố này có thể được bảo hiểm. Xem Personal Automobile Policy (PAP).

Collision Liability Trách nhiệm đâm va

Theo những điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu (Institute time clauses- Hulls) của Hội các nhà bảo hiểm London, trong trường hợp hai tàu va nhau, bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, Người bảo hiểm sẽ phải bồi hoàn cho bên có lỗi đã được bảo hiểm tới mức tối đa là 3/4 giá trị của tàu được bảo hiểm. Trong việc tính toán bồi hoàn, Người bảo hiểm loại trừ những thiệt hại hàng hoá xếp trên chiếc tàu có lỗi, vì theo các điều khoản của vận đơn, chủ tàu không chịu trách nhiệm về những hậu quả của sự bất cẩn trong khi chạy tàu. Điều khoản mà theo đó Người bảo hiểm thoả thuận bồi hoàn mức tối đa 3/4 thiệt hại nói trên được gọi chung là điều khoản đâm va. Theo thông lệ, 1/4 còn lại sẽ do Hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (Protecting and Indemnity Club) của chủ tàu bồi hoàn.

Collusion Sự thông đồng

Nếu điều khoản đâm va quy định Người bảo hiểm phải bồi hoàn toàn bộ thiệt hại, thì điều khoản đó được gọi là Điều khoản đâm va 4/4 (4/4 the running clause).

Combination agency Tổ chức đại lý kết hợp

Một dạng đặc biệt về bảo hiểm tài sản mà người thuê xe ô tô có thể mua, theo đó công ty cho thuê từ bỏ mọi quyền đòi người thuê xe bồi thường thiệt hại đối với ô tô, dù ai là người có lỗi. Người thuê xe ô tô trả một khoản phí cho công ty cho thuê để được miễn bồi thường, vì thiệt hại của xe đã được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm xe ô tô riêng (PAP).

Combination agent Cán bộ khai thác

Trong bảo hiểm ô tô, bảo hiểm này cung cấp sự bảo vệ trong trường hợp thiệt hại vật chất của chính chiếc xe được bảo hiểm (khác với trường hợp được bảo hiểm theo đơn bảo

Combination company Công ty kết hợp

hiểm toàn diện) phát sinh từ vụ đâm va với vật khác. Xem Personal automobile policy.

Combination policy (plan)

Trách nhiệm pháp lý một bên chịu toàn bộ hoặc một phần tổn thất gây ra cho bên thứ ba trong trường hợp hai tàu đâm va. Không phát sinh trách nhiệm này trong trường hợp tàu đâm va vật thể khác.

Thoả thuận giữa hai hoặc nhiều người để lừa đảo. Thí dụ, một Người được bảo hiểm thuê một người nào đó đốt cháy một ngôi nhà để đòi tiền bảo hiểm.

Tổ chức đại lý của công ty bảo hiểm nhân thọ, làm nhiệm vụ bán kết hợp cả bảo hiểm nhân thọ thông thường và bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ.

Đại diện của công ty bảo hiểm có nhiệm vụ bán kết hợp các đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường và đơn bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ. Trong nỗ lực chuyển các lực lượng bán hàng của họ sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thông thường, rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ chuyên bán bảo hiểm với số tiền bảo hiểm nhỏ đã đào tạo một cách hệ thống các cán bộ khai thác của mình để bán các đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường.

Công ty bảo hiểm nhân thọ có đại lý bán kết hợp cả đơn bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ và đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường.

Combination safe depository insurance Bảo hiểm kết hợp an toàn tiền gửi

Trong bảo hiểm nhân thọ, đó là hợp đồng có các yếu tố của bảo hiểm nhân thọ

trọn đời và các yếu tố của bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn.

Trong bảo hiểm hưu trí, một đơn bảo hiểm nhân thọ kết hợp với một quỹ phụ (bổ

Combine ratio

trợ) làm tăng số tiền trợ cấp hưu trí trong tương lai.

Combined insurances

Trong bảo hiểm ô tô, các phạm vi bảo hiểm khác nhau sử dụng các đơn bảo hiểm của hai hoặc nhiều công ty bảo hiểm (không phổ biến).

Combined Operating Ratio (COR)

Loại hình bảo hiểm kết hợp thiệt hại về tài sản và trộm cắp trong hai phạm vi mà không phải tuân theo yêu cầu đồng bảo hiểm hoặc mức khấu trừ.

Combined ratio Tỷ lệ kết hợp

Phạm vi A: Ngân hàng phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất tài sản của một khách hàng khi tài sản đó: (1) đang để trong két an toàn tại phòng cất giữ đồ đạc quý giá của ngân hàng hoặc 2/ đang được đưa vào hoặc lấy ra khỏi két tiền gửi an toàn.

Phạm vi B: Thiệt hại tài sản của khách hàng của ngân hàng do trộm cắp, dù đã thực hiện hoặc do có âm mưu thực hiện, kể cả khi ngân hàng không có trách nhiệm.

Tỷ lệ kết hợp được tính toán bằng sự kết hợp tỷ lệ tổn thất phát sinh và tỷ lệ chi phí của công ty bảo hiểm đối với một nhóm hoặc một loại bảo hiểm.

Một số hiểm hoạ được bảo hiểm hoặc các đơn bảo hiểm được kết hợp trong cùng một hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ điển hình là cách diễn đạt Gói dịch vụ. Xem Gói dịch vụ.

Tỷ lệ kết hợp được tính toán bằng sự kết hợp tỷ lệ tổn thất phát sinh và tỷ lệ chi phí của công ty bảo hiểm đối với một nhóm hoặc một loại bảo hiểm.

Sự kết hợp giữa tỷ lệ tổn thất với tỷ lệ chi phí. Tỷ lệ tổn thất

Tổn thất đã phát sinh + Chi phí giải quyết tổn thất

Combined single limit

Phí BH thu được

Commencement of coverage

Tỷ lệ chi phí

Commercial blanket bond

Chi phí đã phát sinh

Phí BH phát sinh

Tỷ lệ kết hợp rất quan trọng đối với một công ty bảo hiểm, vì nó cho thấy công ty có thu được lợi nhuận hay không trong dịch vụ mà công ty khai thác, không xét đến khoản lãi đầu tư từ phí bảo hiểm thu được. Đôi khi dịch vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm diễn ra theo chu kỳ. Thí dụ: Trong những năm 80, tỷ lệ kết hợp trên 120% là thông thường. Rõ ràng phần chênh lệch phải được bù đắp bằng quỹ thặng dư của công ty và trong một số trường hợp đã đặt các công ty lớn vào tình trạng tài chính gay go.

Trách nhiệm đối với thương tổn thân thể và thiệt hại tài sản được biểu hiện chung bằng một số tiền bảo hiểm.

Commercial credit insurance Bảo hiểm tín dụng thương mại

Bắt đầu bảo hiểm Ngày bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực

Commercial forgery policy

Việc người sử dụng lao động bảo hiểm tất cả nhân viên của mình trên một cơ sở chung với giới hạn bảo hiểm tối đa áp dụng cho một vụ tổn thất, không tính đến số người can

Commercial forms Các mẫu đơn bảo hiểm thương mại

dự. Cả hai loại bảo lãnh chung: bảo lãnh chung cho doanh nghiệp và bảo lãnh chung theo từng người đều phát huy tác dụng như nhau, nếu chỉ có một người lao động gây ra thiệt hại, hoặc nếu không xác định được những người lao động phạm tội. Thí dụ: 5 người làm

Commercial general liability form (CGL) Mẫu đơn bảo hiểm trách nhiệm chung cho doanh nghiệp (CGL)

thuê bị nghi ngờ cùng ăn cắp 50.000USD. Một bảo lãnh chung theo từng người với số

tiền 10.000USD sẽ đủ để bồi thường toàn bộ tổn thất đó.

Bảo hiểm cho một doanh nghiệp nếu khách hàng của họ không thực hiện nghĩa vụ. Doanh nghiệp được bảo hiểm có thể là một nhà máy hoặc một tổ chức dịch vụ, nhưng họ không thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này nếu họ không bán được sản phẩm hoặc dịch vụ của họ qua mạng lưới bán lẻ. Theo hình thức bảo hiểm này, doanh nghiệp được bảo hiểm tự đảm nhận tổn thất trong phạm vi mức giữ lại và công ty bảo hiểm trả phần vượt quá số tiền đó, cho tới giới hạn của hợp đồng bảo hiểm tín dụng.

Commercial health insurance Bảo hiểm sức khoẻ thương mại

Bảo hiểm rủi ro của Người được bảo hiểm nhận phải séc giả do không biết. Bảo hiểm này có thể được thực hiện theo Đơn bảo hiểm đa rủi ro đặc biệt (SMP).

Các đơn bảo hiểm nhận bảo hiểm các rủi ro kinh doanh khác nhau.

coi là đã hết và không một khiếu nại nào trong năm đó sẽ được trả theo đơn bảo hiểm này nữa. Cũng có một giới hạn trách nhiệm chung quy định cho các khiếu nại về trách nhiệm đối với công trình đã hoàn thành và trách nhiệm đối với sản phẩm. Mẫu đơn này đã và đang thay thế cho mẫu đơn bảo hiểm toàn diện chung cho doanh nghiệp (CGL).

Commercial insurance Bảo hiểm thương mại

Loại hình bảo hiểm đảm bảo hai quyền lợi: thu nhập bị mất do thương tật và chi phí y tế. Vì người bán loại hình bảo hiểm này là các công ty bảo hiểm thương mại có mục tiêu kinh doanh là lợi nhuận (để phân biệt với Chữ thập xanh và Lá chắn xanh – Blue Cross/Blue Shield), cho nên có thể phân loại theo hai cách: theo điều khoản tái tục và

Commercial lines Các loại hình bảo hiểm dành cho tổ chức doanh nghiệp

theo các quyền lợi được hưởng.1/ Điều khoản tái tục (Renewal provisions) a/ Tái tục theo ý muốn. Công ty bảo hiểm có quyền lựa chọn tái tục hợp đồng bảo hiểm vào thời điểm

hết hạn (1 năm, 6 tháng, 3 tháng hoặc 1 tháng). Nếu công ty tái tuc hợp đồng thì họ có quyền điều chỉnh phí bảo hiểm (tăng hoặc giảm), hạn chế các loại rủi ro được bảo hiểm và hạn chế một vài hoặc tất cả các quyền lợi được hưởng.b/ Không tái tục vì những nguyên nhân đã xác định. Khi người được bảo hiểm đạt tới một độ tuổi nào đó hoặc khi tất cả các đơn bảo hiểm tương tự đều không được tái tục, thì các đơn bảo hiểm được coi là không thể tái tục vì những nguyên nhân đã xác định.c/ Không được huỷ bỏ: công ty bảo hiểm phải tái tục bảo hiểm và không thể thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, không được tăng mức phí bảo hiểm chừng nào hợp đồng còn hiệu lực.d/ Tái tục có điều kiện: công ty phải tái tục hợp đồng bảo hiểm, nhưng công ty có quyền lựa chọn áp dụng một cơ cấu mới cho các khoản phí bảo hiểm tái tục trong tương lai.2/ Quyền lợi

Commercial multiple peril policy

được hưởng (Benefits provided)a/ Trợ cấp thương tật do thương tật bộ phận hoặc toàn bộ, nhưng tuân theo số tiền tối đa và thời hạn tối đa. Các hạn chế khác bao gồm: thương tật hoặc bệnh tật có từ trước, thời hạn không được hưởng quyền lợi tính từ ngày đầu tiên bị thương tật, thời gian thử thách, trong thời gian đó không được hưởng trợ cấp ốm đau đối với những bệnh đã có sẵn hoặc mới bị nhiễm trong 15, 20, 25 hoặc 30 ngày đầu sau khi hợp đồng có hiệu lực, thương tật tái phát từ thương tật có từ trước sẽ được coi như là thương tật mới, nếu người được bảo hiểm đã trở lại làm việc bình thường ít nhất 6

Commercial package policy (SPP)

tháng.b/ Chi phí y tế bao gồm viện phí, tiền ăn, tiền chăm sóc, chi phí phòng mổ, chi phí phẫu thuật và bác sỹ, chi phí xét nghiệm, chi phí thuốc men, X quang, gây mê, làm chân tay giả, vật lý trị liệu và dịch vụ xe cấp cứu từ nhà đến bệnh viện và trở về.

Commercial policy

Bảo hiểm do các công ty bảo hiểm kinh doanh với mục đích thu lợi nhuận (thường là các công ty bảo hiểm tư nhân).

Commercial property form Mẫu đơn bảo hiểm tài sản thương mại

sell agreement; Close corporation plan; Commercial general liabilty form (CGL); Partnership life and health insurance; Simplified commercial lines portfolio policy (SCLP); Sole proprietor life and health insurance.

Commercial property policy

Xem special multiperil insurance (SMP).

Commingled trust fund

Đơn bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp và các tổ chức, bao gồm hai hoặc nhiều loại bảo hiểm như sau: tài sản doanh nghiệp, tội phạm doanh nghiệp, ô tô doanh nghiệp, nồi hơi và máy móc và trách nhiệm thương mại chung (CGL).

Commision of authority

Xem commercial health insurance.

Commision, contingent Hoa hồng phụ thuộc

Đơn bảo hiểm bảo vệ cho các tài sản của một doanh nghiệp không cố định một nơi.

Commisioner of insurance (insurance comm

Điều khoản bổ sung cho đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn, làm tăng sự bảo vệ của bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro.

Commission

Đơn bảo hiểm các rủi ro thương mại, kể cả hàng hoá trên đường vận chuyển, cháy, trộm cắp. Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (SMP) là một ví dụ của loại đơn bảo hiểm này.

Commissioner’s standard industrial mor

Kết hợp tài sản của hai hoặc nhiều quỹ hưu trí để đặt dưới sự quản lý nghiệp vụ chung.

Quyền hạn của một đại lý được một công ty bảo hiểm uỷ quyền thể hiện dưới hình thức một văn bản.

Hoa hồng trả trên cơ sở lợi nhuận của dịch vụ mà đại lý khai thác được.

dịch tài liệu Anh Việt bảo hiểm Commissioner’s standard ordinary morta

Tổ chức giám sát bảo hiểm (cơ quan quản lý bảo hiểm)Cơ quan quản lý bảo hiểm cấp cao nhất của bang. Cơ quan này được bầu ra hoặc được bang chỉ định để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm.

Hoa hồng các công ty bảo hiểm trả cho các nhà môi giới và đại lý trên cơ sở khai thác dịch vụ, được gọi là chi phí giành dịch vụ. Xem Hoa hồng Tái Bảo hiểm .

Bảng tỷ lệ tử vong tiêu chuẩn trong bảo hiểm với số tiền bảo hiểm nhỏ của tổ chức giám sát bảo hiểm (CSI) Bảng tỷ lệ được sử dụng để tính các giá trị không thể bị cắt giảm trong các đơn bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ. Những bảng tỷ lệ này tính ra giá trị tối thiểu phải tạo ra cho người được bảo hiểm. Tuổi thọ của người được bảo hiểm

Commitment

tính theo bảng tỷ lệ tử vong tiêu chuẩn với số tiền bảo hiểm nhỏ của cơ quan giám sát bảo hiểm thường thấp hơn tuổi thọ ghi trong các bảng tuổi thọ thông thường. Chẳng hạn bảng tỷ lệ tử vong thông thường tiêu chuẩn của cơ quan giám sát bảo hiểm sẽ cao hơn mức phí bảo hiểm tương ứng tính trên cơ sở bảng tỷ lệ tử vong thông thường tiêu chuản của cơ quan giám sát bảo hiểm (Commissioners standard ordinary mortality table- CSO). Điều này là do tính trung bình tuổi thọ của những người mua đơn bảo hiểm nhân thọ với số

Commixture

tiền bảo hiểm nhỏ có xu hướng thấp hơn tuổi thọ của những người mua bảo hiểm nhân thọ thông thường.

Bảng tỷ lệ tử vong thông thường tiêu chuẩn của cơ quan giám sát bảo hiểm (CSO)Bảng tỷ lệ tử vong được sử dụng để tính các giá trị tối thiểu không thể cắt giảm và các khoản dự phòng của đơn bảo hiểm áp dụng với các đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường. Những bảng tỷ lệ này đưa ra những giá trị tối thiểu phải đảm bảo cho những người được bảo hiểm như đã được Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia (NAIC) chấp nhận.

Những bảng tỷ lệ này mô tả số người chết hàng năm trong dân số gốc, không phải như

những cá nhân mà là trong các nhóm tuổi.

Common account

Cam kết Cam kết của một công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm một rủi ro nào đó.

Common carrier

Lẫn lộn.

Common disaster clause (survivorship cla

Sự lẫn lộn hai loại hàng hóa có tính chất tương tự đến mức không thể phân biệt để có thể phân loại được. Các chủ hàng này được coi là chủ chung của lô hàng và nếu không xảy ra thiệt hại khác ngoài sự lẫn lộn này, sẽ không có khiếu nại theo đơn bảo hiểm. Nếu có

thiệt hại, toàn bộ thiệt hại này sẽ được phân chia cho những Người được bảo hiểm theo tỷ

Common Law

lệ giá trị riêng của họ trong tổng giá trị hàng hoá.

Common law defenses

Một hợp đồng tái bảo hiểm phi tỷ lệ bảo vệ công ty nhượng tái bảo hiểm và một số hoặc tất cả các công ty nhận tái bảo hiểm được xây dựng vì “Trách nhiệm chung”.

Common stock investments

Điều khoản cùng gặp tai nạn (điều khoản người sống sót)Một điều khoản trong đơn bảo hiểm nhân thọ xác định thứ tự người chết, khi cả người được bảo hiểm và người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm đều bị chết trong cùng một tai nạn. Thí dụ: nếu người được

Tài sản chung

bảo hiểm được coi là chết trước thì tiền bảo hiểm có thể trả cho người thụ hưởng phụ nêu đích danh. Ngược lại, số tiền bảo hiểm sẽ nhập vào tài sản của người được bảo hiểm và được xử lý theo di chúc và tuân theo các chi phí pháp lý khác.

Commutation

Hệ thống pháp luật ở Anh và các nước thuộc địa của Anh. Luật được xây dựng trên cơ sở những phán quyết của quan toà, và từ luật do Nghị viện thông qua. Ngược lại, hệ thống pháp luật ở châu Âu là hệ thống dân luật, được thể hiện dưới dạng thành văn.

Commutation right

Bào chữa theo tiền lệ pháp Những lập luận bao gồm công nhận rủi ro, công nhận lỗi bất cẩn góp phần gây tai nạn và quy tắc đồng nghiệp.

Company organization

ầu tư chứng khoán thông thường Dành tiền đầu tư vào cổ phiếu thường. Community property

Comparative interest rate method

Toàn bộ tài sản có được sau khi cưới, được xem là thành quả của những nỗ lực chung của cả hai vợ chồng (dù cả hai hay chỉ một người có thu nhập). Mỗi người có quyền đối với một nửa tài sản. Các tiểu bang có quy định tài sản chung là Arizona, California, Hawaii, Idaho, Lousiana, Oklahoma, Texas, New Mexico và Washington.

comparative negligence Lỗi sơ suất tương quan

Quy trình xử lý dư nợ đã có và các nghĩa vụ tương lai dự tính theo các hợp đồng tái bảo hiểm, đặc biệt là những nghĩa vụ sau hoà giải để đổi lại thanh toán hiện thời.

Compensating balances plan Phương pháp bồi thường chênh lệch

Quyền thay đổi phương thức trả tiền Quyền của người thừa kế đơn bảo hiểm nhân thọ được chuyển từ phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm nhiều kỳ trong tương lai sang phương thức trả gọn một lần.

Compensatory damages

Xem commutation right.

Competence

Xem Insurance company organization.

Xem Linton yield method.

competitive state fund

Trong một số bang, nguyên tắc cơ bản của luật xét sử dân sự là trong trường hợp xảy ra tai nạn, lỗi sơ suất của mỗi bên được xác định trên cơ sở đóng góp của mỗi bên vào tai nạn đó. Thí dụ, trọng một vụ tai nạn ô tô, cả hai bên đều không tuân theo biển tín hiệu giao thông thì lỗi sơ suất của họ sẽ bằng nhau và không bên nào được đòi bên kia bồi thường.

Completed operations coverage Bảo hiểm các công trình đã hoàn thành

Số phí bảo hiểm để lại cho doanh nghiệp sau khi công ty bảo hiểm đã trừ đi chi phí thao tác nghiệp vụ bảo hiểm, thuế phí bảo hiểm và lợi nhuận. Số phí bảo hiểm còn lại này được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng. Doanh nghiệp được bảo hiểm có thể rút dần tiền ra để bồi thường.

Xem Liabilty, Civil damages awarded.

completed operations insurance Bảo hiểm các công trình đã hoàn thành

Các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm phải có năng lực hiểu được ý nghĩa của các hành

động của mình thì hợp đồng mới có hiệu lực.

Completion bond Bảo lãnh hoàn thành

Xem Monopolistic state fund

Compliance with a Warranty

Bảo hiểm những tổn thất về người hoặc tài sản do công trình đã hoàn thành của người

được bảo hiểm có khiếm khuyết gây ra.

Composite company

Bảo hiểm trách nhiệm của nhà thầu đối với những thiệt hại về người hoặc tài sản gây ra cho bên thứ ba do hậu quả từ những công trình do nhà thầu đã hoàn thành. Nhà thầu phải

Một văn bản bảo vệ người cho vay trong hợp đồng cầm cố, bảo đảm với người cho vay- bên nhận cầm cố rằng người đi vay- bên cầm cố sẽ hoàn thành công trình. Người nhận cầm cố (như một tổ chức tiết kiệm, một hội cho vay tiền) cho người cầm cố (chủ dự án) vay tiền để trả cho nhà thầu, người thực sự đang xây dựng công trình. Khi hoàn thành, công trình được sử dụng làm tài sản thế chấp tiền vay. Nếu dự án không hoàn thành, người nhận cầm cố được bảo vệ thông qua thư bảo lãnh hoàn thành.

Comprehensive automobile liability insur

Tuân thủ cam kết.

Comprehensive crime endorsement Điều khoản bổ sung bảo hiểm tội phạm toàn diện

Cam kết phải được thực hiện nghiêm chỉnh, dù cam kết đó có quan trọng đối với rủi ro hay không, nếu không Người bảo hiểm sẽ được miễn giảm trách nhiệm kể từ ngày vi phạm.

Comprehensive environmental response, co

Công ty bảo hiểm bán cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Comprehensive general liability insuranc

Sự tích tụ lãi hàng năm hoặc trong một khoảng thời gian ngắn hơn, bao gồm cả lãi đơn

Lý thuyết cho rằng xác suất hai sự kiện cùng xảy ra bằng xác suất một sự kiện độc lập xảy ra, nhân với xác suất sự kiện thứ hai xảy ra. Thí dụ, tung một lần 2 đồng xu (mỗi đồng xu có mặt trước và mặt sau) thì xác suất cả hai đồng xu rơi sấp bằng 1/4 (1/2×1/2)

Xem Automobile liability insurance; comprehensive insu

Comprehensive liability insurance

Bảo hiểm trách nhiệm chung toàn diện (CGL) Bảo hiểm mọi trách nhiệm có thể phát sinh của doanh nghiệp, trừ trường hợp được loại trừ đặc biệt. Bảo hiểm này bao gồm trách nhiệm đối với sản phẩm, đối với công trình đã hoàn thành, trụ sở và các hoạt động đối

Comprehensive major medical insurance

Bảo hiểm mọi rủi ro làm vỡ kính, nhưng tuân thủ điều khoản loại trừ chiến tranh và cháy. Như vậy, nếu một kẻ thù chủ tâm ném gạch vào cửa sổ nhà của người được bảo hiểm,

Comprehensive medicare medical supplemen Bảo hiểm bổ sung y tế toàn diện

bảo hiểm này sẽ bồi thường.

Loại hình bảo hiểm trong bảo hiểm ô tô, bồi thường trong trường hợp xe ô tô được bảo hiểm bị thiệt hại vật chất (trừ đâm va) hoặc trộm cắp. Thí dụ: rủi ro cháy xe nên bảo hiểm trong phần bảo hiểm toàn diện của đơn bảo hiểm ô tô cá nhân (PAP).

Comprehensive policy

Comprehensive liability insurance

Compulsory automobile liabilty insurance

Xem Group health insurance; Health insurance; Health maintenan

Compulsory retirement age

Dạng bảo hiểm giống như đơn bảo hiểm chủ nhà phần 2, cũng bảo hiểm mọi rủi ro phát sinh từ các hành động và sơ suất của cá nhân người được bảo hiểm và những người cư trú trong cơ sở của người được bảo hiểm. Bao gồm cả hoạt động thể thao, các hành vi của

Compulsory Third Party Insurance

vật nuôi và các trường hợp khác như một người nào đó vấp ngã trong bãi đổ rác phế thải của người được bảo hiểm.

Đơn bảo hiểm kết hợp nhiều dạng bảo hiểm để bảo hiểm người được bảo hiểm. Thí dụ: đơn bảo hiểm sức khoẻ toàn diện kết hợp chương trình viện phí cơ bản với bảo hiểm y tế chủ yếu để bảo hiểm các chi phí y tế (tiền phòng, tiền ăn, phẫu thuật và chi phí bác sỹ) và các chi phí khác (băng bó vết mổ, gây mê, dịch vụ cấp cứu, truyền máu, phòng mổ). Rất nhiều đơn bảo hiểm có giới hạn chi trả tối đa suốt đời là 1.000.000USD cho người được bảo hiểm và mỗi thành viên trong gia đình người được bảo hiểm (những người sống phụ thuộc của gia đình người được bảo hiểm). Đơn bảo hiểm trách nhiệm cá nhân toàn diện bảo hiểm cho người được bảo hiểm gần như tất cả mọi hành động bất cẩn hoặc sơ suất nào dẫn tới thiệt hại về người và về tài sản gây ra cho một bên khác, nhưng tuân theo các điểm loại trừ về trách nhiệm ô tô và trách nhiệm nghề nghiệp. Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt cung cấp cho người chủ doanh nghiệp sự che chắn toàn diện các thiệt hại tài sản trên cơ sở mọi rủi ro.

Concealment Che giấu thông tin

Xem Compulsory insurance.

Concurrency Bảo hiểm trùng

Bảo hiểm quy định theo luật pháp. Ví dụ: bảo hiểm cho người lao động hoặc bảo hiểm bên thứ ba bắt buộc. Xem Bảo hiểm luật pháp quy định.

Concurrent causation Cùng gây tổn thất Một tổn thất do hai hoặc nhiều rủi ro gây ra.

Tuổi về hưu bắt buộc Tuổi về hưu theo luật định.

Concurrent insurance .

Một hình thức của bảo hiểm.

Condition Điều kiện bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm đối với thương tật thân thể tới bên thứ ba phát sinh do sử dụng xe cơ giới.

Conditional Có điều kiện

Có khá nhiều trường hợp tranh chấp khi rủi ro này được bảo hiểm, rủi ro kia không được bảo hiểm. Một số toà án bắt đầu xử lý theo hướng: dù nếu có nhiều rủi ro cùng gây tổn thất nhưng chỉ có một rủi ro được bảo hiểm, đơn bảo hiểm nào cung cấp bảo hiểm cho rủi ro đó đơn bảo hiểm ấy phải trả tiền bồi thường.

Conditional binding receipt

Xem Concurrency

Conditional insurance

Những hành động mà người được bảo hiểm phải làm hoặc tiếp tục làm để đơn bảo hiểm giữ nguyên hiệu lực và công ty bảo hiểm giải quyết khiếu nại. Thí dụ: người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm khi đến hạn, thông báo cho công ty bảo hiểm càng sớm càng tốt trong trường hợp có tai nạn và hợp tác với công ty bảo hiểm trong việc bào chữa cho người được bảo hiểm nếu xảy ra vụ kiện về trách nhiệm pháp lý.

Conditional receipt

Điều khoản nghĩa vụ hợp đồng yêu cầu một bên ký hợp đồng phải thực hiện các nghiã vụ của họ trước khi bên kia thực hiện nghĩa vụ của họ theo hợp đồng đó. Thí dụ: theo đơn bảo hiểm chủ gia đình, nếu người được bảo hiểm bị tổn thất tài sản, người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm về tổn thất cũng như phải cung cấp bản kiểm kê các tài sản bị tổn thất trong vòng 60 ngày, kể từ ngày xảy ra tổn thất.

Việc phải làm ngay sau khi chấm dứt một nghĩa vụ theo hợp đồng. Thí dụ: theo đơn bảo hiểm chủ gia đình, trường hợp Người bảo hiểm từ chối bồi thường thì Người được bảo hiểm (nếu không thoả mãn với lý do từ chối đó) phải khiếu kiện Người bảo hiểm trong vòng một năm, kể từ ngày xảy ra tổn thất, nếu không sẽ không bao giờ kiện được Người bảo hiểm nữa.

Conditional renewal health insurance Bảo hiểm sức khoẻ tái tục có điều kiện

Thuật ngữ chỉ rõ đơn bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi Người được bảo hiểm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Thí dụ: người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm đến hạn; trong bảo hiểm nhân thọ, nếu xảy ra tử vong, người thừa kế hoặc người hưởng di sản của người được bảo hiểm phải đưa ra bằng chứng xác nhận việc tử vong đó; nếu có thiệt hại về tài sản, người được bảo hiểm phải đưa ra bằng chứng về sự thiệt hại đó.

Conditional sales floater Bảo hiểm bán hàng không cố định

Xem Binding receipt, Conditional receipt.

Conditional vesting

Xem Conditional sales floater.

Conditions for qualification

Khi công ty bảo hiểm sức khoẻ hay bảo hiểm nhân thọ nhận được một giấy yêu cầu bảo hiểm hợp lệ cùng với phí bảo hiểm kèm theo, công ty cấp giấy biên nhận bảo hiểm có điều kiện để xác nhận rằng có một hợp đồng bảo hiểm tạm thời ràng buộc trách nhiệm của công ty (đơn bảo hiểm chính thức sẽ cung cấp sau nếu đủ điều kiện). Điều này cho phép công ty bảo hiểm trước khi cấp đơn bảo hiểm chính thức có thời gian xem xét giâý yêu cầu bảo hiểm, để quyết định cấp đơn hoặc từ chối bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người yêu cầu bảo hiểm chết trước khi cấp đơn bảo hiểm chính thức, công ty sẽ trả trợ cấp tử vong coi như đã cấp đơn bảo hiểm. Thí dụ: ông A yêu cầu bảo hiểm nhân thọ trị giá

Conditions precedent to liability

Quyền của người được bảo hiểm được tự động tái tục đơn bảo hiểm cho đến ngày hoặc tuổi quy định, nhưng phải theo những điều kiện đã quy định. Điều quan trọng đối với người mua bảo hiểm là xem lại các điều kiện tái tục để đảm bảo chấp nhận các điều kiện đó.

Conditions precedent to policy

Bảo hiểm cho một người bán hàng theo hợp đồng trả góp hoặc hợp đồng bán hàng có điều kiện, khi tài sản bị tổn thất hoặc phá huỷ. Thí dụ: Một máy thu hình được bán theo phương thức trả góp, nhưng đã bị người Thêm vào giỏ hàng làm hỏng. Người Thêm vào giỏ hàng sẽ được bồi thường tổn thất đó.

Conditions subsequent to policy

Xem Vesting, Conditional.

Condominium insurance

Điều kiện được chấp nhận đủ tiêu chuẩnQuyền và nghĩa vụ mà người được bảo hiểm phải thực hiện như là một điều kiện tiên quyết để được hưởng các quyền lợi. Thí dụ: Trong

trường hợp thiệt hại tài sản, người được bảo hiểm có thể phải cung cấp bằng chứng về tổn thất cho công ty bảo hiểm.

Confidence level

Điều kiện phải được thực hiện trước khi khiếu nại của người được bảo hiểm được chấp nhận. Ví dụ: điều kiện hợp tác giải quyết khiếu nại có thể yêu cầu người được bảo hiểm cung cấp sổ sách chứng từ phục vụ công tác giám định nếu phát sinh tổn thất.

Điều kiện phải được hoàn thành để hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Ví dụ: Nghĩa vụ khai báo.

Confining condition Điều kiện về hạn chế đi lại

Điều kiện phải được hoàn tất để hợp đồng bảo hiểm được tiếp tục thực hiện. Có thể yêu cầu người được bảo hiểm đáp ứng một số điều kiện trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Ví dụ: thanh toán phí bảo hiểm, thực hiện các điều kiện tiên quyết, có báo động trộm thường xuyên v.v…

dịch văn bản Anh Việt bảo hiểm Confiscation Tịch thu Căn cứ vào luật pháp

Bảo hiểm căn hộ tập thể Bảo hiểm tài sản cá nhân của người được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm chủ gia đình mẫu 4 (HO-4). Rủi ro được bảo hiểm là tài sản được bảo hiểm bị tổn thất hay mất khả năng sử dụng do cháy hoặc/và sét đánh, do phá hoại và/hoặc quậy phá, do bão và/hoặc mưa đá, do nổ, đình công và/hoặc bạo động dân sự, do xe cộ, máy bay đâm va hoặc rơi vào, do khói, do sức nặng của băng tuyết, do núi lửa phun, do cố tình tạo ra dòng điện, do hệ thống ống nước bị đóng băng, do hỏng hệ thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ hoặc hệ thống cứu hoả, hoặc thiết bị trong nhà bị gẫy, nứt, cháy, dãn nở quá

Conflagration confusion of goods Lẫn lộn hàng hóa

mức, hệ thống hơi nước hoặc nước nóng, hệ thống điều hoà nhiệt độ hoặc hệ thống chữa cháy tự động bị trục trặc.

Consequence

Mức độ tin cậyTỷ lệ tin cậy trong một kết luận. Thí dụ: tổng quỹ dự phòng bồi thường của một công ty bảo hiểm phải là 10.000.000USD mới đạt độ tin cậy 80%, như vậy sẽ đủ tiền để bồi thường các tổn thất dự kiến, và như vậy 8 phần 10 khả năng là sau khi bồi thường tất cả các khiếu nại, tổng số tiền phải trả sẽ thấp hơn 10 triệu USD. Trái lại, hai phần 10 khả năng là tổng số tiền bồi thường sẽ lớn hơn 10 triệu USD. Một ví dụ khác,

Consequences of Hostilities

khả năng cháy nhà của một người nào đó có độ tin cậy 70%, điều đó có nghĩa rằng ngôi nhà đó có khả năng cứ 3,33 năm cháy một lần [1/(1-0,70)=3,33].

consequential loss Thiệt hại có tính chất hậu quả

Thuật ngữ chỉ những trường hợp bênh tật, ốm đau hoặc thương tật đến mức buộc người được bảo hiểm phải nằm ở nhà, ở bệnh viện hoặc ở nhà có hộ lý chăm sóc. Rất nhiều đơn bảo hiểm sức khoẻ chỉ trả quyền lợi khi người được bảo hiểm bị ốm tới mức như vậy.

Nhà nước, sung công tài sản một cách cưỡng bức và không đền bù. Thí dụ: tịch thu hàng lậu, tàu.

Rủi ro xảy ra khi động sản của hai hay nhiều người bị lẫn vào nhau đến mức không ai nhận ra tài sản của mình.

Conservation Sự ngăn chặn huỷ hợp đồng

Tổn thất do chiến tranh có thể được bồi thường theo điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh tiêu chuẩn quy định trong đơn bảo hiểm. Thuật ngữ này không bao gồm tai nạn đâm va giữa hai tàu chạy không đèn trong thời chiến hoặc những tổn thất tương tự, chỉ bao gồm các hành động gây chiến thật sự hoặc tổn thất hay hư hại của tàu tham gia các hoạt động có tính chất chiến tranh.

Conservator

Thiệt hại phát sinh từ tổn thất do mất khả năng sử dụng tài sản. Thí dụ: Một cơ sở sản

Consideration

xuất kinh doanh bị cháy và doanh nghiệp bị thiệt hại thu nhập do mất khách hàng cho đến khi doanh nghiệp mở cửa lại. Thiệt hại về thu nhập- thiệt hại có tính chất hậu quả có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Các đơn bảo hiểm tài sản cơ

bản, như đơn bảo hiểm cháy, không bảo hiểm thiệt hại gián tiếp và/hoặc thiệt hại có tính chất hậu quả.

Consign

Tổn thất tài sản có thể gây ra “tổn thất lợi nhuận” và/hoặc các chi phí bổ sung. Đây là tổn thất- hệ quả của tổn thất tài sản. Bảo hiểm tổn thất hệ quả thường được coi là bảo hiểm “gián đoạn kinh doanh”. Bảo hiểm này được đưa vào cùng hợp đồng bảo hiểm tài sản, hoặc một hợp đồng riêng biệt. Xem phần “Gián đoạn kinh doanh”.

Consignee

Sự cố gắng giữ các đơn bảo hiểm nhân thọ không bị huỷ. Rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ có các nhân viên làm nhiệm vụ ngăn chặn này, họ thường liên hệ với những người có đơn bảo hiểm sắp bị mất hiệu lực để giải thích lợi ích của việc duy trì đơn bảo hiểm. Thông thường, cán bộ khai thác hợp đồng đó được thông báo về những đơn bảo hiểm đang có nguy cơ hoặc đang có khả năng bị huỷ bỏ để họ tiếp xúc trực tiếp với người có đơn bảo hiểm.

Consignment

Người quản lý được chỉ định Người được toà án hoặc cơ quan giám sát bảo hiểm chỉ định quản lý công việc của một công ty baỏ hiểm khi ban lãnh đạo công ty này bị coi là không có khả năng quản lý một cách đúng đắn. Thông thường các công ty như thế đối mặt với việc mất khả năng thanh toán trước khi có sự chỉ định người quản lý.

consignment insurance Bảo hiểm chuyến hàng

Một hợp đồng bảo hiểm thông thường đòi hỏi các bên có đối thường đối với hợp đồng.

Consignment note

Đối thường phải có giá trị, có thể ở dạng tiền, hàng hoá hoặc dịch vụ.

Gửi hàng Gửi, chuyển hàng hoá.

Consignor

Người nhận hàng:Người đựơc chỉ định trong giấy gửi hàng hay trong vận đơn để nhận hàng tại ga hay cảng đến.

consolidated captive Công ty bảo hiểm nội bộ hạch toán ghép

Gửi hàng Việc Người bán giao hàng cho Người chuyên chở để chở đến Người mua.

Bảo hiểm các hạng mục tài sản trong một chuyến hàng, bao gồm vật triển lãm, hàng hoá bán đấu giá và hàng hoá đang chờ sự giao nhận của một người nào đó. Điều kiện để bảo hiểm là những hạng mục này không phải đang thuộc quyền chăm sóc, quản lý hoặc bảo quản của chủ hàng.

consortium underwriting Bảo hiểm theo hình thức tổ hợp

Phiếu gửi hàng.

construction bond

Chứng từ do công ty vận tải biển cấp để xác nhận việc nhận hàng và chuyên chở không cấp vận đơn. Được dùng trong việc chuyên chở trên bộ hay vùng ven biển nhưng được thay bằng vận đơn (Bill of Lading) trong chuyên chở đường biển.

construction insurance

Người giao hàng cho người chuyên chở, để chở đến cho Người nhận hàng. Trong chuyên chở đường biển còn dùng thuật ngữ “shipper” để chỉ Người gửi hàng.

Constructive total loss

Công ty bảo hiểm nội bộ hạch toán ghép với một công ty mẹ không phải là bảo hiểm, bằng cách đó tạo ra một bảng cân đối tài sản hợp nhất (Luật thuế cho phép như vậy).

Consultant Cố vấn

Việc hợp nhất bảng cân đối tài sản cho phép lấy thu nhập chịu thuế của công ty mẹ không phải bảo hiểm bù lỗ bảo hiểm của công ty con.

Một phương pháp bảo hiểm, theo đó một hoặc một nhóm các nhà bảo hiểm của Lloyd’s nhận bảo hiểm thay cho một số Lloyd’s syndicate và các công ty bảo hiểm khác. Một trong những ưu điểm của phương pháp bảo hiểm này là tiết kiệm chi phí của syndicate và ổn định kế hoạch nhân sự cũng như các yêu cầu chi quản lý chung khác.

consumer confidence index

Xem bid bond; completion bond, labor and material bond; maintenance bond; surety b

consumer credit protection act 1968

Bảo hiểm xây dựng Bảo hiểm tài sản áp dụng với các công trình đang xây dựng. Ví dụ, khung chịu lực của một ngôi nhà bị phá huỷ do cháy sẽ được bảo hiểm.

consumer price index

Tổn thất toàn bộ ước tính phát sinh khi người được bảo hiểm bỏ lại con tàu do tổn thất toàn bộ thực tế dường như không thể tránh khỏi và khi con tàu không thể tránh khỏi tổn thất thực tế với chi phí không vượt quá trị giá con tàu. Xem phần “Tổn thất toàn bộ thực tế”.

consumer products safety act of 1972 Điều luật an toàn sản phẩm tiêu dùng 1972

Trong bảo hiểm, một cố vấn độc lập chuyên tư vấn về các chương trình hưu trí và chia sẻ

consumer protection act

lợi nhuận. Thông thường, đây là một đại lý bảo hiểm được cấp giấy phép.

Contact

Chỉ số tin cậy của người tiêu dùng Thước đo thái độ của người dân đối với các điều kiện kinh tế phổ biến nhất, đối với triển vọng việc làm và tài chính cá nhân. Chỉ số này tính trên cơ sở số liệu thống kê thu nhập được từ các bản câu hỏi gửi cho khoảng 5.000 gia đình trong toàn quốc với tỷ lệ trả lời trung bình là 70%.

Container

Điều luật bảo vệ tín dụng tiêu dùng 1968Điều luật của liên bang bắt buộc người cho vay tiền phải thông báo cho người vay tiền tỷ lệ lãi hàng năm (APR) và bất kỳ chi phí tài chính nào khác.

Điều luật quy định người sản xuất sản phẩm và những người phân phối sản phẩm phải thông báo cho Tổ chức An toàn sản phẩm tiêu dùng nếu họ phát hiện sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm có những sai sót có thể dẫn tới thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản.

Xem Consumer credit protection act.

Container Ship

Va chạm.Sự va chạm giữa tàu, thuyền hay phương tiện chuyên chở với vật thể bên ngoài. Khi tàu này va chạm với tàu khác, không phải là va chạm mà là đâm va. Xem Collision.

Công ten nơ Thùng chứa lớn bằng kim khí nhẹ, có thể đựng nhiều kiện hàng, được bốc dỡ và chuyên chở như một đơn vị đầy đủ. Kích thước của công ten nơ có thể dài tới 40 phút Anh (feet) và rộng 8 phút Anh. Thông thường công ten nơ có cửa mở ở một đầu.

Containerisation

Một số công ten nơ có chiều dài 20 phút Anh, có cả cửa mở ở mặt bên. Kích thước và cấu tạo thống nhất của các công ten nơ cho phép đơn giản hoá việc bốc dỡ, tận dụng khả năng chuyên chở của tàu và thuận tiện cho việc vận tải liên hợp. Ngoài ra, công ten nơ với cấu trúc khác nhau tuỳ theo loại hàng (như công ten nơ kín, công ten nơ thông gió, công ten

nơ lạnh,v.v…) cho phép tiết kiệm bao bì và bảo vệ được hàng hoá. (1 phút Anh = 30,48

Contamination

cm)

Contents Tài sản trong nhà

Tàu công ten nơ.

Loại tàu chuyên dụng có cấu trúc và trang thiết bị đặc biệt để chở hàng hoá đựng trong công ten nơ.

contents rate Tỷ lệ phí bảo hiểm tài sản trong nhà

Xếp hàng vào công ten nơ.

contestable clause

Việc sử dụng công ten nơ trong chuyên chở hàng hoá

contingencies

Nhiễm bẩn.Tổn thất do nhiễm bẩn trực tiếp gây ra sẽ không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm. Tổn thất do nhiễm bẩn trực tiếp gây ra bởi hiểm hoạ được bảo hiểm (thí dụ, thiệt hại do nước biển) sẽ được bồi thường. Đơn bảo hiểm có thể mở rộng để bảo hiểm rủi ro nhiễm bẩn, nếu Người bảo hiểm đồng ý chấp nhận bảo hiểm hiểm hoạ này.

Contingency

contingency annuitant

contingency reserve

Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng với các tài sản trong nhà, không phải là kết cấu của toà nhà.

contingency surplus

Xem incontestable clause

contingent annnuity Niên kim phụ thuộc

Những khiếu nại bất ngờ Những khiếu nại không dự kiến xảy ra vượt quá những khiếu nại đã dự kiến có quỹ dự trữ tương ứng để đề phòng.

contingent beneficiary

Sự kiện không chắc chắn Trường hợp có thể hoặc không thể xảy ra trong một khoảng thời gian xác định. Thí dụ, một người nào đó có bị chết hoặc một ngôi nhà nào đó có bị cháy trong năm nay không, đó là một sự kiện không chắc chắn.

contingent business interuption form Mẫu đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bất ngờ

Xem Beneficiary.

Contingent Interest

Xem Contingency Reserve.

Hợp đồng quy định bắt đầu trả niên kim khi có thể xảy ra trường hợp không chắc chắn. Ví dụ: vợ hoặc chồng chết, người còn sống sẽ bắt đầu nhận thu nhập trả hàng tháng.

Xem Beneficiary.

Mẫu đơn bảo hiểm cho thiệt hại mất thu nhập ròng của một doanh nghiệp nếu người cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, khách hàng chủ chốt, hoặc người sản xuất đang thực hiện kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm không thể tiếp tục hoạt động do bị tổn thất hoặc phá huỷ. Thí dụ: một quầy hàng bánh mì xúc xích nổi tiếng sẽ không thể bán sản phẩm nếu lò bánh mì của người cung cấp bánh mì bị cháy. Trong trường hợp doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào người cung cấp hoặc nhà thầu phụ, việc gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu thường dẫn tới thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

contingent liability (vicarious liabilit Trách nhiệm không ngờ (trách nhiệm chịu thay)

Xem Contingent business interuption form.

contingent liability insurance

Lợi ích tuỳ thuộc.

contingent transit insurance Bảo hiểm tổn thất trong vận chuyển

Một nguyên tắc cơ bản trong bảo hiểm là Người được bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm khi xảy ra tổn thất. Trong bảo hiểm hàng hoá, điều đó có nghĩa là Người được bảo hiểm phải có lợi ích nào đó đối với quyền sở hữu hàng hoá hoặc ít nhất là phải chịu trách nhiệm về rủi ro đối với hàng hoá. Như vậy, Người xuất khẩu chỉ có thể mua bảo hiểm nếu sở hữu và rủi ro đối với hàng hoá chưa chuyển sang Người

continuance table Bảng theo dõi tiếp diễn

mua. Khi bán FOB, lợi ích bảo hiểm chuyển sang Người mua và ngưòi này mua bảo

hiểm. Nhưng trường hợp bán FOB chưa thu tiền hàng, Người bán vẫn còn một lợi ích tuỳ thuộc đối với hàng hoá đã giao. Sở dĩ gọi là lợi ích tuỳ thuộc vì lợi ích này chỉ phát sinh khi Người mua từ chối hàng, từ chối chứng từ. Để bảo vệ quyền lợi của mình khi xảy ra tổn thất đối với lợi ích đó, Người bán mua bảo hiểm cho lợi ích đó. Loại bảo hiểm này được gọi là bảo hiểm thuỳ thuộc.

Continuation Clause

Trách nhiệm mà một doanh nghiệp phải gánh chịu do hành động của những người không phải là nhân viên thuộc doanh nghiệp đó. Trường hợp đặc biệt này có thể phát sinh khi doanh nghiệp thuê một nhà thầu độc lập. Doanh nghiệp này có thể bị quy là có trách nhiệm về hành động bất cẩn của nhà thầu trong chừng mực đại diện của doanh nghiệp chỉ đạo hoặc kiểm soát hoạt động của các nhân viên của nhà thầu.

Xem Contingent liability

Bảo hiểm trường hợp Người được bảo hiểm không thể thu lại tài sản bị thiệt hại do bị phá huỷ từ người Người vận chuyển được thuê chở. Thí dụ, một xe tải vận chuyển tài sản của người được bảo hiểm bị tai nạn, làm cho tài sản bị thiệt hại. Nguồn trông cậy của người được bảo hiểm là đòi công ty bảo hiểm bồi thường.

continuing care retirement community Trung tâm tiếp tục chăm sóc người về hưu

Bảng được sử dụng trong việc tính toán tỷ lệ phí bảo hiểm sức khoẻ, bảng này diễn tả khả

năng khiếu nại còn tiếp diễn theo thời gian và số tiền bảo hiểm.

Điều khoản bảo hiểm tiếp tục.

continuity of coverage Tiếp tục bảo hiểm

Điều khoản của đơn bảo hiểm thời hạn- thân tàu quy định rằng, nếu khi hết thời hạn bảo hiểm (theo thông lệ trong vòng một năm) tàu vẫn còn đang đi trên biển, gặp nguy hiểm, đang ở cảng lánh nạn hay một cảng trên đường thì sẽ được tự động bảo hiểm tiếp tục đến khi tàu tới cảng đích, với điều kiện thông báo cho Người bảo hiểm biết việc này và trả

continuous premium whole life

phí bảo hiểm tính theo tháng.

Contra Preferentum Chống ưu đãi theo hợp đồng

Trung tâm hỗ trợ những người hưu trí có mục tiêu thu xếp cuộc sống cho những người cao tuổi. Trung tâm có những căn hộ riêng biệt cho từng người, cũng như các phương tiện chăm sóc hợp lý. Nhìn chung, những trung tâm này tương đối đắt. Họ yêu cầu thanh toán phí hàng tháng hoặc trả hết toàn bộ một lần (phí đăng ký vào trung tâm). Chi phí

sinh hoạt hàng tháng cho phép người cư trú có một căn hộ để ở, 1 dến 3 bữa ăn một ngày,

Contra Proferentum Rule

dịch vụ phục vụ (trong một số cơ sở), dịch vụ y tế (nếu có yêu cầu) và dịch vụ chăm sóc tại nhà (chỉ khi có yêu cầu).

dịch thuật tài liệu bảo hiểm Contraband

Một điều khoản có trong thư bảo lãnh hoặc đính kèm thư bảo lãnh tính trung thực. Điều khoản này được thiết kế để trả các tổn thất mà lẽ ra phải được trả theo một thư bảo lãnh đặc biệt khác, nếu thời hạn phát hiện của thư bảo lãnh đặc biệt đó chưa đến hạn.

Contract

Xem Ordinary life insurance.

contract anniversary

Theo nguyên tắc chống ưu đãi theo hợp đồng, bất kỳ sự tối nghĩa nào trong một hợp đồng bảo hiểm hàng hải phải được giải thích bất lợi cho bên soạn thảo hợp đồng. Nếu Người bảo hiểm soạn thảo hợp đồng bảo hiểm, mọi sự tối nghĩa phải được giải thích có lợi cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm sử dụng môi giới soạn thảo hợp đồng bảo hiểm, coi như Người được bảo hiểm tự soạn thảo hợp đồng bảo hiểm cho mình và

contract bond Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng

mọi sự tối nghĩa phải được giải thích có lợi cho Người bảo hiểm. Trong mọi trường hợp có sự tối nghĩa, vấn đề chủ định của hai bên vào lúc ký kết bảo hiểm phải được xem xét, vì toà án sẽ lưu tâm đến vấn đề này cùng với cả phong tục và tập quán.

Nguyên tắc mang tính pháp lý mà từ ngữ của tác giả phải được phân tích kỹ càng đối với tác giả đó. Bất kỳ sự tối nghĩa nào trong giấy đề nghị bảo hiểm hay nguyên tắc hợp đồng bảo hiểm do công ty bảo hiểm soạn thảo phải được giải thích cho công ty bảo hiểm. Lưu ý nguyên tắc này chỉ áp dụng nếu có hiện tượng tối nghĩa thực sự.

Buôn lậu.Việc lén lút lưu chuyển và mua bán những hàng hóa bị luật pháp cấm và những hàng hoá phải nộp thuế đã chốn tránh thủ tục hải quan.

contract carrier

Thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên được pháp luật hiệu lực hoá.

contract date

Xem Policy anniversary.

contract holder Chủ sở hữu hợp đồng

Cam kết thực hiện hợp đồng của một nhà thầu. Nói chung, các thư bảo lãnh thực hiện

contract inception and time of loss

hợp đồng được sử dụng để đảm bảo rằng nhà thầu sẽ thực hiện đúng các qui định của hợp đồng xây dựng. Nếu nhà thầu thực hiện không đúng hợp đồng, công ty bảo hiểm có trách nhiệm thay mặt người được bảo hiểm bồi thường đến mức giới hạn của thư bảo lãnh.

Contract of Affreightment

Hãng chuyên chở chỉ nhận chuyên chở những hàng hoá có lựa chọn của khách hàng, không có trách nhiệm chuyên chở bất kỳ hàng hoá nào khác của khách hàng, thậm chí cả khi khách hàng đó sẵn sàng trả tiền. Khác với người chuyên chở thông thường.

Contract of carriage

Ngày hợp đồng Ngày cấp đơn bảo hiểm.

contract of indemnity

Trong bảo hiểm, là người sở hữu hoàn toàn một đơn bảo hiểm, thường là Người được bảo hiểm.

contract of insurance

Xem Claims occurrence basic liability coverage.

Contract of Marine insurance

Xem Adhesion insurance contract.

contract of utmost good faith

Vận đơn hoặc hình thức hợp đồng khác về chuyên chở hàng hóa. Đây là một trong những chứng từ về quyền sở hữu do ngân hàng yêu cầu làm thế chấp, trong trường hợp cho vay tiền đối với hàng hóa chuyên chở.

contract owner

Hợp đồng do một người, gọi là Người chuyên chở, nhận chở cho một người khác, gọi là Người thuê chở, một số hàng hoá và/hoặc người từ một nơi này đến một nơi khác bằng những phương tiện nhất định và được Người thuê chở trả một số tiền cước nhất định.

contractors equipment floater

Những hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm và tài sản nhằm phục hồi điều kiện tài chính ban đầu của Người được bảo hiểm sau khi họ chịu tổn thất. Người được bảo hiểm không thể kiếm lợi từ tổn thất, nếu không một chủ nhà vô lương tâm chẳng hạn, có thể mua nhiều đơn bảo hiểm cháy, đốt cháy nhà của mình và thu tiền từ tất cả các đơn bảo hiểm đó.

Xem Contract; Insurance contract; Life insurance contract, Property and casua

contractual liability

Một thỏa thuận theo đó Người bảo hiểm cam kết bồi thường cho Người được bảo hiểm trong phạm vi đã được thỏa thuận khi xảy ra tổn thất hàng hải. Hợp đồng này được ký kết khi Người bảo hiểm ký tắt trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Hợp đồng không có hiệu lực theo luật, trừ khi có nêu rõ trong đơn bảo hiểm được ký kết hợp lệ.

Contribute-to-loss statute

Xem Uberrimae fidei contract.

contributing insurance

Xem Contract holder

Contribution

Hợp đồng bảo hiểm thiết bị lưu động của nhà thầu Một hợp đồng bảo hiểm hàng hải nhằm bảo hiểm thiết bị lưu động của một nhà thầu, bao gồm máy móc làm đường, máy

Contribution clause

hơi nước, cần trục nâng và cần cẩu mà người xây dựng sử dụng trong xây dựng các công trình cầu đường, đê, đập, đường hầm và mỏ. Bảo hiểm này chỉ bảo hiểm một rủi ro nhất định hoặc bảo hiểm mọi rủi ro, tuân theo những rủi ro loại trừ như hao mòn thông thường, rủi ro hạt nhân.

contribution principle

Trách nhiệm theo hợp đồng Trách nhiệm một bên phải gánh chịu qua việc tham gia vào một hợp đồng đã được ký kết.

Contributory

Quy định về không bồi thường tổn thất Luật của một số nơi cho phép công ty bảo hiểm từ chối bồi thường những khiếu nại phát sinh từ một tổn thất được bảo hiểm vì lý do vi phạm cam kết hoặc cung cấp thông tin không đúng, với điều kiện sự vi phạm hoặc không cung cấp thông tin đó góp phần làm cho tổn thất nghiêm trọng hơn.

Xem Contribution.

Khi người được bảo hiểm có từ hai đơn bảo hiểm trở lên cùng một lợi ích với cùng một hiểm hoạ, người được bảo hiểm có thể khiếu nại đầy đủ tới 1 trong những công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm được chọn có thể yêu cầu các công ty bảo hiểm khác phân bổ tỷ lệ đóng góp đối với tổn thất. (Mặc dù các hợp đồng bảo hiểm tuân theo nguyên tắc bồi thường, người được bảo hiểm không được hưởng bồi thường từ tất cả các công ty bảo hiểm, từ đó trục lợi từ khiếu nại của mình).

contributory negligence

Contribution clause

Contributory Value

contribution principle

Chương trình đóng góp Chương trình phúc lợi cho người làm thuê, theo đó cả người làm thuê và người thuê đều phải trả một phần phí bảo hiểm. Tỷ lệ đóng góp khác nhau. Thí

dụ: người chủ đóng 2USD trên cơ sở mỗi đô-la nhân viên đóng góp cho đến 6% số lương

của nhân viên đó.

convention blank

Phần lỗi do bất cẩn Nguyên tắc của luật thừa nhận rằng người bị thương có thể góp phần vào thương tật của chính họ. Thí dụ, một người do không quan sát biển chỉ dẫn Không qua đường ở một ngã tư, cứ đi qua đường nên xe cộ gây ra tai nạn làm cho họ bị thương.

convention values

thiệt hại ước tính, cộng với số tiền được bồi thường trong tổn thất chung.Hàng hóa- Về lý thuyết, việc tính toán dựa vào giá trị thực tế của hàng hoá khi tới địa điểm đến (có nghĩa là tổng giá trị trừ đi mọi chi phí tại địa điểm đến) cộng với số tiền được bồi thường trong tổn thất chung. Trong thực tế, có thể sử dụng giá trị ghi trên hoá đơn. Cước phí- Tổng cước phí thực tế bị rủi ro vào lúc có hành động tổn thất chung trừ đi toàn bộ số tiền do Người được bảo hiểm phải trả sau khi xảy ra hành động tổn thất chung, nhằm mục đích hưởng cước phí đó, cộng với số tiền được bồi thường trong tổn thất chung.Giá trị đóng góp để phân bổ chi phí cứu hộ được tính toán theo cách tương tự như việc tính toán tổn thất chung, chỉ khác là giá trị này được xác định tại nơi dịch vụ cứu nạn kết thúc, như thế

conventional mortgage

bảo đảm được sự công bằng về lợi ích của dịch vụ cứu nạn và đảm bảo mọi quyền lợi đều phải đóng góp, dù sau đó có bị tổn thất hay hư hại giữa địa điểm hoàn thành cứu hộ và

conversion

địa điểm đến của quyền lợi đó.

CONVERSION PRIVILEGE

Xem Annual statement.

CONVERTIBLE

Kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm Kiểm toán báo cáo hàng năm (mẫu báo cáo NAIC) cứ ba năm một lần đối với (1) tất cả các hoạt động tài chính của công ty, (2) việc giải quyết khiếu nại của công ty và (3) các mối quan hệ chung của Người được bảo hiểm.

CONVERTIBLE TERM LIFE INSURANCE

Giá trị theo báo cáo tài chính hàng năm Giá trị tính bằng tiền của các tài sản cố định của một công ty bảo hiểm như đã được liệt kê trong báo cáo tài chính hàng năm.

Conveyance

Thế chấp thông thường Việc cho vay có thế chấp thực hiện bởi một người cho vay không được bảo hiểm bởi tổ chức cựu chiến binh (Veterans administration- VA) hoặc cơ quan nhà đất liên bang (Federal housing administration- FHA).

Cooling-Off Period

Chuyển đổi Trong bảo hiểm sức khoẻ và nhân thọ theo nhóm, điều khoản cho phép người có giấy chứng nhận bảo hiểm chuyển đổi bảo hiểm theo nhóm sang đơn bảo hiểm cá nhân theo những điều kiện đã xác định.

COOPERATIVE INSURANCE

ở độ tuổi được phép của người được bảo hiểm, không phải khám sức khoẻ.

COOPERATIVE INSURER

Xem CONVERTIBLE TERM LIFE INSURANCE.

Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn có thể chuyển đổi.Loại bảo hiểm nhân thọ có thể chuyển đổi thành loại bảo hiểm nhân thọ dài hạn, không cần xét đến tình trạng sức khoẻ của người được bảo hiểm và không phải khám sức khoẻ. Công ty bảo hiểm nhân thọ không được từ chối bảo hiểm cho người đó hoặc tính thêm phí bảo hiểm vì bất kỳ lý do sức khoẻ nào.

Thời hạn quy định trong văn bản pháp lý, thời hạn mà một khách hàng có thể hoàn trả lại hợp đồng bảo hiểm và nhận bồi hoàn phí bảo hiểm nếu chưa thực hiện khiếu nại.

COPAYMENT

Xem SOCIAL INSURANCE.

CORPORATE-OWNED LIFE INSURANCE

Tổ chức bảo hiểm hợp tác.Hiệp hội bảo hiểm tương hỗ nhận bảo hiểm cho các thành

CORPORATION STOCK PURCHASE PLAN

viên của mình trên cơ sở không hưởng lợi nhuận. Thí dụ về các hiệp hội này bao gồm các hội hữu nghị, các nghiệp đoàn và tổ chức của những người làm thuê.

COST

Phối hợp trả quyền lợi bảo hiểm.Thoả thuận trong bảo hiểm y tế để giảm bớt việc chi trả nhiều lần cho cùng một khiếu nại theo một hoặc nhiều đơn bảo hiểm. Khi có từ hai chương trình bảo hiểm y tế tập thể trở lên cùng bảo hiểm cho một người được bảo hiểm

COST CONTAINMENT PROVISION

và những người sống phụ thuộc thì một chương trình bảo hiểm sẽ trở thành chương trình bảo hiểm chính và chương trình bảo hiểm kia sẽ là chương trình bảo hiểm phụ. Thí dụ, một cặp vợ chồng công nhân tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc của mỗi người. Nếu người vợ hoặc người chồng bị ốm thì đơn bảo hiểm của vợ hoặc chồng sẽ trở thành đơn bảo hiểm chính gốc. Các chi phí y tế không được trang trải theo đơn bảo hiểm chính sẽ được trả theo đơn bảo hiểm phụ của người vợ hoặc người chồng. Xem COINSURANCE.

Cùng trả tiềnViệc trả một phần các chi phí dịch vụ y tế theo quy định trong bảo hiểm y tế tập thể, cộng thêm với lệ phí thành viên. Thí dụ, đối với mỗi lần khám bệnh, một thành viên có thể phải trả 5 đô-la, bất kể chi phí phải trả cho dịch vụ khám bệnh là bao nhiêu. Hoặc đối với mỗi đơn thuốc, mỗi thành viên có thể phải trả đồng loạt 2 đô-la, bất kể chi phí thực tế là bao nhiêu.

COST OF INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ thuộc sở hữu công ty.Loại bảo hiểm sinh mạng của người lao động do công ty đóng phí bảo hiểm và công ty là người thụ hưởng hợp pháp trong đơn bảo hiểm. Loại hình bảo hiểm này ngày càng được sử dụng rộng rãi để cung cấp tài chính cho các chương trình trợ cấpngười lao động sau khi nghỉ hưu, trong đó giá trị giải ước được coi là tài sản có trên bảng tổ

COST OF LOSS

Xem CLOSE CORPORATION PLAN.

COST OF PROTECTION

Xem PREMIUM; PURE PREMIUM RATING METHOD.

Cost of Removal

Điều khoản kiểm soát chi phíTrong nhiều đơn bảo hiểm y tế và bảo hiểm răng quy định rằng nếu chi phí ước tính cho một chương trình điều trị vượt quá số tiền quy định, người được bảo hiểm phải cung cấp chương trình điều trị đó cho công ty bảo hiểm để xem xét và quyết định trước số tiền được chi trả trước khi bắt đầu điều trị. Tuy nhiên, thông

Cost of repairs Clause

thường không cần quyết định trước số tiền được chi trả đối với trường hợp điều trị cấp cứu.

Cost of Repairs to ship

Xem EXPECTED LOSS.

Xem COST OF INSURANCE; PREMIUM; PURE PREMIUM RATING METHOD.

Chi phí di chuyển.Nếu cần thiết di chuyển tàu đến một nơi khác để sửa chữa, phải được sự chấp thuận của Người bảo hiểm, khi đó chi phí di chuyển khứ hồi được tính vào chi phí sửa chữa hợp lý.

COST OF RISK (COR)

Điều khoản về chi phí sửa chữaLà một điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm các tổn thất riêng về tàu trong hành trình đi phá huỷ tàu; tức là hành trình đi tới xưởng để phá tàu lấy sắt vụn. Điều khoản này quy định rằng, trách nhiệm của Người bảo hiểm được giới hạn ở chi phí sửa chữa với điều kiện thiệt hại gây ra bởi một hiểm họa được bảo hiểm và việc sửa chữa tàu này là quan trọng đối với khả năng đi biển của tàu, để có thể hoàn tất

chuyến hành trình đi phá tàu.

COST-OF-LIVING ADJUSTMENT (COLA)

Chi phí sửa chữa tàu.Khi một tàu bị thiệt hại bởi một hiểm họa được bảo hiểm, Người bảo hiểm có quyền chọn xưởng và cảng sửa chữa, mọi chi phí phát sinh thêm trong việc sửa chữa này sẽ do Người bảo hiểm gánh chịu và Người bảo hiểm phải bồi thường cho Người được bảo hiểm do bị mất thời gian vì chờ đợi đấu thầu theo yêu cầu của Người bảo hiểm. Chi phí phát sinh thêm và khoản tiền bồi thường đó sẽ được khấu trừ vào những khoản tiền của các bên khác trả cho Người được bảo hiểm về việc di chuyển v.v… hoặc mất thời giờ chờ đợi đó. Mọi khoản tiền tiết kiệm được của Người được bảo hiểm cũng phải được tính vào. Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa hợp lý, không cần xem xét tới sự chênh lệch giữa trị giá có thể được bảo hiểm và trị giá bảo hiểm, nhưng được giới hạn ở số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm cho mỗi tai nạn. Trong

COST-OF-LIVING PLAN

Depreciation.

COST-OF-LIVING RIDER

Chi phí quản lý rủi ro (COR)Tính toán tổng chi phí (tổn thất, chi phí kiểm soát rủi ro,

Xem COST-OF-LIVING ADJUSTMENT (COLA); COST-OF-LIVING RIDER.

Chương trình trợ cấp theo giá sinh hoạtChương trình cung cấp các khoản tiền trợ cấp được điều chỉnh theo những thay đổi về chỉ số giá cả quy định. Thí dụ, một số chương trình trợ cấp hưu trí điều chỉnh tiền trợ cấp hưu trí hàng năm theo sự gia tăng của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Điều khoản riêng về giá sinh hoạtThường là loại bảo hiểm sinh mạng có thời hạn một năm được bổ sung vào đơn bảo hiểm nhân thọ cơ bản. Trên thực tế, loại bảo hiểm này sẽ làm tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm cơ bản để phản ánh những thay đổi về giá sinh hoạt theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Điều khoản riêng này cũng có thể sử dụng kết hợp với đơn bảo hiểm mất thu nhập do mất khả năng lao động, trong đó tiền trợ cấp thu nhập được điều chỉnh để phản ánh sự biến động của Chỉ số giá tiêu dùng.

COUNTERSIGNATURE LAW Luật chữ ký đối tịch

Các chi phí được bồi hoàn trong tổn thất chung.

Country of Origin

Khi tàu vào cảng lánh nạn sau khi bị thiệt hại vì gặp nạn được trả mọi chi phí theo Quy tắc York – Antwerp từ lúc bị tai nạn cho đến khi tàu trở lại hành trình ban đầu. Các chi phí này gồm có (1) đưa tàu vào cảng lánh nạn (2) chi phí đưa tàu vào cảng và chi phí trả cho hoa tiêu (3) cảng phí (4) chi phí dỡ hàng (5) tiền hàng hoá lưu kho (6) tiền bốc lại

hàng lên tàu (7) chi phí đưa tàu ra cảng. Theo luật và tập quán Anh, chỉ có chi phí đưa tàu vào cảng lánh nạn và chi phí dỡ hàng mới được bồi hoàn. Khi tàu vào một cảng lánh nạn sau khi có hành động tổn thất chung, tất cả các chi phí sẽ được bồi hoàn theo Quy tắc York- Antwerp, Luật và tập quán của nước Anh cho đến khi tàu trở lại hành trình ban

COUPON Phiếu trả lãi

đầu.

COUPON POLICY

Chữ ký đối tịchChữ ký của cán bộ khai thác bảo hiểm có giấy phép trên đơn bảo hiểm.

COVER

Luật quy định rằng đơn bảo hiểm do một công ty bảo hiểm cấp ra, cần phải có chữ ký của cán bộ khai thác công ty có giấy phép hoạt động.

Nước có hàng hóa được sản xuất ra cụ thể là được thu hoạch, khai thác hoặc chế tạo. Cần phân biệt khái niệm nước sản xuất với nước xuất hàng đi là nước mà từ đó hàng được

Cover note

trực tiếp gửi đến nước nhập khẩu. Nước sản xuất và nước xuất hàng đi có thể là một nước, cũng có thể là hai nước khác nhau.

dịch tài liệu bảo hiểm COVERAGE OF HAZARD

Đơn bảo hiểm không dự phần hay còn gọi là đơn bảo hiểm hưởng lãi chia có bảo đảm hoặc đơn bảo hiểm kết hợp với đầu tư có bảo đảm (guaranteed dividend or guaranteed investment policy) do công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ bán ra và thường là dưới hình thức đơn bảo hiểm 20 kỳ chi trả theo các phiếu đính kèm. Người có đơn bảo hiểm có thể đổi từng phiếu lấy một khoản tiền quy định vào thời điểm đóng phí bảo hiểm hàng năm (Trên thực tế, đơn bảo hiểm này là một loạt các đơn bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ thuần tuCOUPON POLICY ).

COVERAGE PART Phần phạm vi bảo hiểm

Sự bao bọc, che chắn.Một thuật ngữ khá thông dụng trong bảo hiểm, có ý nghĩa như

COVERAGE, INDIVIDUAL

thuật ngữ “bảo hiểm”.

COVERAGE, LOCATION

Một hợp đồng bảo hiểm theo ý định của công ty bảo hiểm để bảo hiểm tạm thời và sẽ được thay thế bởi hợp đồng bảo hiểm khác. Giấy chứng nhận bảo hiểm thường được ban hành khi các dự kiện đã được chắc chắn và tại nơi người được bảo hiểm được yêu cầu tuân thủ điều kiện chấp nhận rủi ro bổ sung trước khi hợp đồng bảo hiểm cố định có hiệu lực. Trong tái bảo hiểm, người môi giới bảo hiểm (hoặc công ty tái bảo hiểm trực tiếp) cấp phát Giấy chứng nhận bảo hiểm cho người nhượng tái bảo hiểm để xác nhận trách nhiệm bảo hiểm đã được thực hiện theo chỉ dẫn cùng với chi tiết về sự tham gia của các công ty nhận tái bảo hiểm.

COVERAGE, PERIL

Phạm vi bảo hiểmSự bảo vệ trong một đơn bảo hiểm. Trong bảo hiểm tài sản, phạm vi bảo hiểm liệt kê các rủi ro được bảo hiểm, tài sản được bảo hiểm, địa điểm được bảo hiểm, các cá nhân được bảo hiểm và các hạn mức bồi thường. Trong bảo hiểm nhân thọ, phạm vi bảo hiểm chính là số tiền bảo hiểm trả trong trường hợp người được bảo hiểm còn sống và trong trường hợp người được bảo hiểm chết.

COVERAGE, PROPERTY

COVERAGE OF HAZARD

COVERED

Phần đơn bảo hiểm liệt kê tất cả các điều khoản có thể áp dụng đối với đơn bảo hiểm. Phần này là một bộ phận của đơn bảo hiểm.

COVERED EXPENSES Các chi phí được bảo hiểm

Xem INDIVIDUAL INSURANCE.

COVERED EXPENSES, PRO RATA DISTRIBUTION

Xem PROPERTY INSURANCE, COVERAGE.

COVERED LOCATION, PROPERTY INSURANCE

Xem ALL RISKS; PROPERTY INSURANCE, COVERAGE.

COVERED LOSSES

Xem PROPERTY INSURANCE, COVERAGE.

COVERED PERSON, PROPERTY INSURANCE

Xem COVERAGE.{mospagebreak}

CPL

Xem DOUBLE RECOVERY; PRO RATA DISTRIBUTION CLAUSE.

Craft Tàu nhỏ

Xem PROPERTY INSURANCE, COVERAGE

Craft risks Rủi ro chuyên chở bằng tàu nhỏ

Xem LOSS

Cratering Sụt lở giếng

Xem PROPERTY INSURANCE, COVERAGE.

CREDIBILITY OF LOSS EXPERIENCE .

Xem CHARTERED PROPERTY AND CASUALTY UNDERWRITER (CPCU).

CREDIT CARD FORGERY

Xem COMPREHENSIVE GENERAL LIABILITY INSURANCE (CGL )

CREDIT CARD INSURANCE Bảo hiểm thẻ tín dụng

Tàu nhỏ như sà lan, thuyền dùng để chuyên chở hàng hóa được bảo hiểm đến hoặc ra khỏi tàu.

CREDIT HEALTH INSURANCE Bảo hiểm y tế tín dụng

Những rủi ro đối với hàng hóa khi được chuyên chở bằng tàu nhỏ hay sà lan giữa tàu và bờ hoặc trong quá trình chuyển tải. Điều khoản hàng hóa của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn bao gồm rủi ro tổn thất và hư hại đối với hàng hóa trực tiếp gây ra bởi một hiểm họa được bảo hiểm trong khi hàng hóa được chuyên chở bằng tàu nhỏ hay sà lan, được coi là quá trình thông thường của việc vận chuyển.

CREDIT INSURANCE

Hiểm họa trong bảo hiểm dàn khoan ngoài biển. Hiểm hoạ này xẩy ra khi đáy biển sụt xuống sau khi khí, nước hay dầu từ dưới lòng đất phun lên.

CREDIT LIFE INSURANCE (CREDITOR LIFE INS Bảo hiểm nhân thọ tín dụng(Bảo hiểm nhân thọ chủ nợ

Xem LOSS DEVELOPMENT

CREDIT RISK Rủi ro tín dụng

Xem CREDIT CARD INSURANCE.

CREDITOR LIFE INSURANCE

Một hạng mục bảo hiểm trong đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình nhằm bảo hiểm trường hợp thẻ tín dụng bị sử dụng hoặc thay đổi vì mục đích gian lận. Thuật ngữ gian lận ở đây bao gồm cả trộm cắp và sử dụng thẻ tín dụng mà không được uỷ quyền.

Đơn bảo hiểm cấp cho người chủ nợ để bảo hiểm sinh mạng của người mắc nợ với mục đích là nếu người mắc nợ bị thương tật, đơn bảo hiểm này sẽ bồi thường số nợ chưa trả cho chủ nợ.

Xem CREDIT HEALTH INSURANCE; CREDIT LIFE INSURANCE (CREDITOR LIFE INSURANCE).

Crewboat Tàu chuyên chở thuỷ thủ

Khả năng xảy ra trường hợp người vay tiền không thể thanh toán được tiền vay, bao gồm cả lãi và gốc khi đến hạn thanh toán. Rủi ro tín dụng càng cao, lãi đầu tư càng lớn.

Xem CREDIT LIFE INSURANCE (CREDITOR LIFE INSURANCE)

CRIME INSURANCE Bảo hiểm tội phạm

Hiệp hội quốc tế các công ty bảo hiểm và công ty tái bảo hiểm hoạt động hướng tới

CRIMINAL LIABILITY Trách nhiệm hình sự

chuẩn hoá các phương pháp báo cáo tích luỹ bảo hiểm thảm hoạ thiên nhiên. CRESTA là

CROP INSURANCE Bảo hiểm cây trồng

chữ viết tắt của “Tích luỹ mục tiêu Chuẩn hoá và đánh giá rủi ro mang tính chất thảm hoạ”.

CROSS LIABILITY Trách nhiệm chéo

Thuật ngữ dùng trong bảo hiểm dàn khoan ngoài biển. Tàu này dùng để chuyên chở thuỷ

CROSS PURCHASE PLAN

thủ từ đất liền ra dàn khoan và ngược lại.

Crown

Loại hình bảo hiểm rủi ro trộm cắp. Xem BURGLARY INSURANCE; BUSINESS INSURANCE; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SIMPLIFIED COMMERCIAL LINES PORTFOLIO POLICY (SCLP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP).

CRUDE DEATH RacATE Tỷ lệ tử vong thô

Hành vi phạm tội chống lại Nhà nước mà một viên chức nhà nước có thể khởi tố. Xã hội bị tổn hại do một cá nhân vi phạm luật pháp Nhà nước. Thông thường luật quy định các giới hạn đối với trách nhiệm hình sự. Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm không được áp dụng để bảo hiểm cho các hành vi phạm tội của một cá nhân được bảo hiểm.

CSL

Loại hình bảo hiểm cây trồng trong trường hợp xảy ra tổn thất hoặc hư hại do các rủi ro được bảo hiểm gây ra, bao gồm mưa đá, cháy và sét đánh. Loại hình bảo hiểm này không bảo hiểm rủi ro chiến tranh và hạt nhân.

Trách nhiệm của một Người được bảo hiểm phải gánh chịu do gây thiệt hại cho một Người được bảo hiểm khác, khi cả hai người cùng được bảo hiểm trong một đơn bảo hiểm trách nhiệm. Mỗi người được xem xét là một thực thể riêng theo điều khoản trách nhiệm chéo trong đơn bảo hiểm trách nhiệm.

Culpable

Xem PARTNERSHIP LIFE AND HEALTH INSURANCE.

CUMMULATIVE LIABILITY Trách nhiệm tích tụ

Trong chính quyền quân chủ, Vương miện là biểu hiện quyền lực cao nhất được chính quyền sử dụng để đưa tội phạm ra xét xử trước toà án.

Cumulative Tích tụ

Tổng số người chết tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với tổng dân số trong một khoảng thời gian xác định.

Xem COMBINED SINGLE LIMIT.

CUMULATIVE INJURIES Thương tật tích tụ

Xem COMMISSIONERS STANDARD ORDINARY MORTALITY TABLE (CSO).

CUMULATIVE TRAUMA

Đáng trách, hoặc chịu trách nhiệm về lỗi gây ra.

Tái bảo hiểm: Tổng cộng các mức trách nhiệm của tất cả các hợp đồng tái bảo hiểm do Người nhận tái bảo hiểm chưa giải quyết đối với một rủi ro nào đó. Trách nhiệm tích tụ của công ty tái bảo hiểm sẽ xảy ra khi công ty đó nhận tái bảo hiểm một rủi ro nào đó từ nhiều công ty bảo hiểm khác nhau. Tổng cộng các mức trách nhiệm như vậy bao gồm tất cả mọi hợp đồng nhận tái bảo hiểm nhận cho tất cả các công ty bảo hiểm cùng bảo hiểm rủi ro đó. Bảo hiểm trách nhiệm: Tổng cộng các mức trách nhiệm của tất cả các đơn bảo hiểm do Người bảo hiểm chưa giải quyết đối với một rủi ro nào đó. Đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình, đơn bảo hiểm ô tô của cá nhân (PAP), và đơn bảo hiểm bảo vệ trách nhiệm của cá nhân là những ví dụ về đơn bảo hiểm có trách nhiệm tích tụ .

CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS Rối loạn thần kinh tích tụ

Từ này được dùng trong trường hợp có sự tích tụ các quyền lợi có thể bị tổn thất từ một sự cố. Người bảo hiểm có thể nhận được nhiều khai báo về bảo hiểm theo cả hợp đồng

CUMULATIVE TREND METHOD

bảo hiểm bao và hợp đồng tái bảo hiểm bắt buộc trên một con tàu và nếu số tiền tích tụ vượt quá mức giữ lại thông thường của Người bảo hiểm đối với tàu đó, Người bảo hiểm phải thu xếp tái bảo hiểm cho số tiền vượt mức này.

Tổn thương tích tụ.

CURE

Thương tổn kéo dài sau một tổn thương về thể xác hoặc tinh thần. (Tổn thương về tinh thần là tổn thương gây nên sự ám ảnh lâu dài trong tâm trí, đặc biệt là những trường hợp ăn sâu trong tiềm thức; thí dụ, một đứa trẻ 3 tuổi có thể bị khủng hoảng tinh thần do nhìn thấy người cha mắng chửi người mẹ). Tổn thương tinh thần dẫn đến những thương tổn khác có tính chất kéo dài và thường được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm y tế.

CURRENCY RISK Rủi ro tiền tệ

Những thương tổn làm đau đớn các dây chằng, xương, cơ và dây thần kinh cột sống, tay, cánh tay, vai và cổ. Đây là lĩnh vực đang tăng lên nhanh chóng khiếu nại về bồi thường cho người lao động. Triệu chứng của những thương tổn này là sưng phồng và làm biến dạng dẫn đến sự đau đớn dữ dội và tê dại.

CURRENT ASSUMPTION WHOLE LIFE INSURANCE Bảo hiểm nhân thọ trọn đời dựa trên giả định hiện tại

Phương pháp xu thế tích tụ.

Phương pháp tìm ra các xu thế có thể áp dụng vào việc đánh giá tổn thất được bảo hiểm. Các phương pháp khác cần nhiều công sức chuẩn bị để giải các hệ phương trình có ẩn số. Phương pháp tích tụ này làm giảm xác suất sai sót vì công việc tính toán tương đối đơn giản, chỉ cần chuẩn bị các tập hợp dữ liệu về tỷ lệ tổn thất vượt mức (Burning Cost

CURRENT ASSUMPTIONS Các giả định hiện tại

Ratio).

Xem REST CURE.

Tình trạng nội tệ tăng giá so với các ngoại tệ khác, dẫn đến làm giảm giá trị của các chứng khoán nước ngoài. Sở dĩ như vậy là do vốn gốc và các khoản thu nhập từ chứng khoán nước ngoài đều dựa vào một ngoại tệ nào đó và bởi vậy phải chuyển đổi thành nội tệ. Khi ngoại tệ nào đó yếu, và nội tệ mạnh sẽ chuyển đổi được ít nội tệ hơn.

dựa vào số liệu thống kê (tỷ lệ tử vong, các chi phí, đầu tư) của công ty. Người có đơn bảo hiểm không kiểm soát những thay đổi đó, Người có đơn bảo hiểm có thể sử dụng giá trị giải ước để vay tiền, giống như bảo hiểm nhân thọ truyền thống thông thường, Giá trị giải ước tối thiểu được bảo đảm, giống như bảo hiểm nhân thọ truyền thống thông thường, Số tiền trợ cấp tử vong không bị thay đổi.

Cơ sở để tính toán phí bảo hiểm nhân thọ và các quyền lợi bảo hiểm bằng cách sử dụng

lãi suất và tỷ lệ tử vong hiện tại, không sử dụng các tỷ lệ trong quá khứ. Các giả định hiện tại cực kỳ quan trọng đối với các sản phẩm nhạy cảm với lãi suất như là Bảo hiểm nhân thọ đa năng. Khi lãi suất cao, các dự kiến về quyền lợi bảo hiểm (như là giá trị giải ước) cũng cao. Khi lãi suất thấp, những dự kiến đó không hấp dẫn. Luận thuyết của các sản phẩm nhân thọ dựa trên giả định hiện tại là các khoản thu nhập của ngươì có đơn bảo

hiểm phải phản ánh thực trạng của thị trường hiện tại.

Việc chi trả phí bảo hiểm và các quyền lợi khi đến hạn. Trong chương trình trợ cấp hưu trí, người ta gọi

Thuật Ngữ Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali

Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm Là tài liệu minh họa và tóm tắt quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm Là cá nhân hoặc tổ chức kê khai, ký tên trên Đơn yêu cầu bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ đóng Phí bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm là cá nhân: hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật và phải đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên tại thời điểm kê khai và ký tên trên Đơn yêu cầu bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm là tổ chức: phải được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Công ty Là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 61GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 20 tháng 4 năm 2011.

Đơn yêu cầu bảo hiểm Là yêu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm và là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.

Giá trị hoàn lại Là số tiền Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được nếu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước hạn trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Giấy chứng nhận bảo hiểm Là giấy chứng nhận bảo hiểm được Công ty cấp cho Bên mua bảo hiểm và là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.

Hành vi phạm tội Là hành vi được kết luận là vi phạm pháp luật hình sự theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hợp đồng bảo hiểm Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm, theo đó Bên mua bảo hiểm hoặc bên nhận chuyển nhượng (nếu Hợp đồng bảo hiểm được chuyển nhượng) và Công ty cam kết tuân thủ các điều kiện của Quy tắc và Điều khoản đã thỏa thuận theo Hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

a. Đơn yêu cầu bảo hiểm;

b. Giấy chứng nhận bảo hiểm;

c. Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm;

d. Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm Bảo hiểm

e. Quy tắc và Điều khoản của (các) sản phẩm bổ trợ (nếu có);

f. Các bản phụ lục và các thỏa thuận khác (bao gồm tất cả các đơn từ, bản kê khai, bản trả lời hay bất cứ chứng từ y tế nào) của hai bên trong quá trình giao kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm.

Năm hợp đồng Là khoảng thời gian 01 (một) năm tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày kỷ niệm hợp đồng

Nằm viện Là việc Người được bảo hiểm nằm nội trú qua đêm, không ngắt quãng trong Cơ sở y tế theo chỉ định và dưới sự chăm sóc và theo dõi thường xuyên của Bác sĩ. Giấy xuất viện là chứng từ cần thiết để yêu cầu bồi thường cho quyền lợi này.

Ngày đến hạn đóng phí Là ngày Bên mua bảo hiểm phải đóng Phí bảo hiểm định kỳ, được xác định theo định kỳ đóng phí như quy định tại Quy tắc và Điều khoản và theo Ngày hiệu lực hợp đồng.

Ngày hiệu lực hợp đồng Là ngày mà Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng và được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ngày kết thúc hợp đồng Là ngày kết thúc thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm như được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng Là ngày Công ty chấp thuận bằng văn bản việc khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm, hoặc bên nhận chuyển nhượng, trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực do Bên mua bảo hiểm không đóng Phí bảo hiểm đến hạn.

Ngày kỷ niệm hợp đồng Là ngày kỷ niệm hàng năm của Ngày hiệu lực hợp đồng như quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm trong suốt thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm.

Ngày phát hành hợp đồng Là ngày mà Công ty phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi chấp thuận Đơn yêu cầu bảo hiểm và đã nhận đủ Phí bảo hiểm ban đầu. Ngày phát hành hợp đồng được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Người được bảo hiểm Là cá nhân đang cư trú tại Việt Nam được Công ty chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Người thụ hưởng Là cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định nhận quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức, việc chỉ định Người thụ hưởng phải được sự đồng ý của Người được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng cho Công ty để được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và Quy tắc và Điều khoản.

Phí bảo hiểm ban đầu Là Phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm đóng khi nộp Đơn yêu cầu bảo hiểm.

Quy tắc và Điều khoản Là tài liệu liệt kê chi tiết quyền lợi và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm và của Công ty. Quy tắc và Điều khoản là một phần không thể tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm Là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với Người được bảo hiểm theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm Là số tiền thỏa thuận giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm và được thể hiện tại Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc phụ lục (nếu có).

Sự kiện bảo hiểm Là sự kiện dẫn đến yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Thương tật Là ốm đau, bệnh tật hoặc thương tích xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, bao gồm các biến chứng, ốm đau, bệnh tật hoặc thương tích kết hợp.

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV) TTTB&VV là khi Người được bảo hiểm bị thương tật xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, làm mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng lao động của:

a. hai tay; hoặc

b. hai chân; hoặc

c. một tay và một chân; hoặc

d. mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn hai mắt; hoặc

e. một tay và mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn một mắt; hoặc

f. một chân và mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn một mắt. Trong trường hợp này, mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của mắt; tay được tính từ cổ tay trở lên; chân được tính từ mắt cá chân trở lên.

“TTTB&VV” cũng có nghĩa là khi Người được bảo hiểm bị thương tích do Tai nạn, ốm đau hay bệnh với tỷ lệ từ 81% trở lên theo Bản Quy định tiêu chuẩn thương tật, tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật do Nhà nước quy định.

Tình trạng y tế có trước

Là ốm đau, bệnh hoặc các triệu chứng bệnh hay thương tích:

a. tác động đến Sự kiện bảo hiểm;

b. mà Người được bảo hiểm đã được điều trị y tế hoặc tiến hành các xét nghiệm hoặc kiểm tra sức khỏe hoặc tư vấn hợp lý của Bác sĩ trước Ngày hiệu lực hợp đồng, trừ trường hợp đã thông báo và được Công ty chấp thuận;

c. có triệu chứng đặc hiệu (được hiểu là các dấu hiệu đặc trưng cho việc chẩn đoán bệnh và đã được liệt kê trong phần câu hỏi về thẩm định là sức khỏe của Đơn yêu cầu bảo hiểm) đã xuất hiện trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng, tùy thuộc ngày nào đến sau, trừ trường hợp đã thông báo và được Công ty chấp thuận.

Tuổi của Người được bảo hiểm Là tuổi theo sinh nhật vừa qua của Người được bảo hiểm vào Ngày hiệu lực hợp đồng. Tuổi của Người được bảo hiểm là tuổi được dùng làm cơ sở để tính Phí bảo hiểm.

Bảo Hiểm Là Gì? 14 Thuật Ngữ Trong Bảo Hiểm Bạn Nên Biết

Bạn đã thực sự hiểu bảo hiểm là gi? Tầm quan trọng của bao hiểm đối với đời sống con người như thế nào liệu bạn đã nắm rõ?

Trong bài viết này, iDong sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết bảo hiểm là gì? và 14 thuật ngữ trong bảo hiểm bạn nên biết.

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là một thỏa thuận hợp pháp mà thông qua đó một cá nhân hay tổ chức (Người tham gia bảo hiểm) sẽ chấp nhận đóng một khoản tiền nhất định (phí bảo hiểm) cho một tổ chức khác (công ty bảo hiểm) để đổi lấy những cam kết về khoản chi trả khi có một sự kiện trong hợp đồng xảy ra.

Bảo hiểm (Insurance) là hình thức quản lý rủi ro, là phương pháp bảo vệ cá nhân hoặc doanh nghiệp trước các tổn thất ngẫu nhiên về tài chính do tài sản bị cháy, trộm cắp…(bảo hiểm chung), các tổn thất về sinh mạng (bảo hiểm nhân mạng), các tai nạn lao động, giao thông (bảo hiểm tai nạn)…

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

Bảo hiểm tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia được quyền lựa chọn công ty bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm bắt buộc bao gồm: Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới, bảo hiểm TNDS của người vận chuyển hàng không đối với hành khách; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm y tế bắt buộc; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lại là các sản phẩm bảo hiểm tự nguyện.

Ngoài ra, trên thị trường có nhiều các phân loại bảo hiểm khác như loại hình thương mại và Nhà nước, đối tượng bảo hiểm là con người và tài sản hay trách nhiệm dân sự…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.

Hợp đồng bảo hiểmlà sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm là số tiền được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận và được ghi trên hợp đồng bảo hiểm nhằm xác định các quyền lợi bảo hiểm theo quy định hợp đồng.

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Thời hạn hợp đồng là khoảng thời gian được xác định để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Khoảng thời gian này được tính từ thời điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực cho tới thời điểm xuất hiện các căn cứ dẫn đến chấm dứt hợp đồng.