Thu Nhập Gdp Là Gì / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Thu Nhập Bình Quân Đầu Người Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Gdp/Người Và Thu Nhập Bình Quân Đầu Người

Học thuật

Thu nhập đầu người hay thu nhập bình quân đầu người (income per capita) Đại lượng được tính bằng cách lấy thu nhập quốc dân của một nước (tổng thu nhập quốc dân – GNI hay thu nhập quốc dân – NI) chia cho dân số của nó.

Thu nhập bình quân đầu người là gì?

Thu nhập đầu người hay thu nhập bình quân đầu người (income per capita) là đại lượng được tính bằng cách lấy thu nhập quốc dân của một nước (tổng thu nhập quốc dân – GNI hay thu nhập quốc dân – NI) chia cho dân số của nó. Đây là mức tính thu nhập bình quân cho mỗi người dân, bất kể đó là nam hay nữ, người lớn hay trẻ em. Vì phân phối thu nhập không hoàn toàn công bằng và vì nhiều lý do khác (ví dụ tình trạng ô nhiễm, nền kinh tế ngầm, hoạt động nội trợ) nên chỉ tiêu thu nhập đầu người không phải đại lượng hoàn hảo về phúc lợi kinh tế và mức sống.

Sự khác nhau giữa GDP/người và thu nhập bình quân đầu người

GDP/người có thể tính theo giá thực tế (bằng nội tệ hoặc ngoại tệ), cũng có thể tính theo giá so sánh khi tính tốc độ tăng. GDP/người là một trong những chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh kết quả sản xuất tính bình quân đầu người trong một năm. GDP/người còn là chỉ tiêu được dùng để đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.

Thu nhập bình quân đầu người (income per capita) là chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng phản ánh “mức thu nhập và cơ cấu thu nhập của các tầng lớp dân cư”. Chỉ tiêu này dùng để đánh giá mức sống, phân hóa giàu nghèo, tính tỷ lệ nghèo làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách nhằm nâng cao mức sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo. Thu nhập bình quân đầu người được tính toán trên cơ sở cuộc khảo sát mức sống dân cư hộ gia đình do Tổng cục Thống kê điều tra định kỳ 2 năm/lần.

Bất Bình Đẳng Thu Nhập (Income Inequality) Là Gì? Ví Dụ Về Bất Bình Đẳng Thu Nhập

Khái niệm

Bất bình đẳng thu nhập trong tiếng Anh là Income Inequality.

Bất bình đẳng thu nhập là sự chênh lệch lớn về phân phối thu nhập, với phần lớn tổng thu nhập trong nền kinh tế tập trung trong tay một nhóm người chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng dân số. Khi xảy ra bất bình đẳng thu nhập, có một khoảng cách lớn giữa tài sản và sự giàu có của một phân khúc dân số so với phân khúc dân số còn lại.

Bản chất của bất bình đẳng thu nhập

Cơ sở căn bản để nghiên cứu bất bình đẳng thu nhập và chênh lệch thu nhập là phân phối thu nhập theo phân khúc nhân khẩu học.

Các loại phân khúc thu nhập khác nhau được nghiên cứu khi phân tíc h bất bình đẳng thu nhập có thể bao gồm các phân phối cho:

– Nam so với nữ

– Dân tộc

– Vị trí địa lí

– Nghề nghiệp

– Thu nhập trong quá khứ

Ví dụ về bất bình đẳng thu nhập trong thực tiễn

Viện Đô thị là là một trong những nguồn uy tín để hiểu về bất bình đẳng thu nhập. Kết quả của một phân tích dữ liệu kinh tế từ năm 1963 đến 2016 của tổ chức này cho thấy những người nghèo nhất tại Mỹ đang ngày càng nghèo đi, trong khi những người giàu nhất lại càng giàu thêm.

Từ năm 1963 đến năm 2016:

– 10% người nghèo nhất ở Mỹ từ tình trạng không có tài sản giờ có khoản nợ 1.000 USD

– Tài sản trung bình của các gia đình thuộc phân khúc thu nhập trung bình tăng hơn gấp đôi so với trước đó

– Tài sản của các gia đình thuộc top 10% người giàu nhất tăng hơn 5 lần

– Tài sản của các gia đình thuộc top 1% người giàu nhất tăng hơn 7 lần

Bất bình đẳng thu nhập trên toàn cầu

Chỉ số Gini được phát triển bởi nhà thống kê người Italy Corrado Gini vào đầu những năm 1900, để giúp định lượng và dễ dàng so sánh mức độ bất bình đẳng thu nhập giữa các quốc gia trên thế giới.

Chỉ số Gini dao động từ 0 đến 100, chỉ số càng cao cho thấy sự bất bình đẳng thu nhập càng lớn hơn giữa dân số của một quốc gia và ngược lại.

Dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho thấy Nam Phi là một trong những nước có hiện tượng bất bình đẳng thu nhập cao nhất thế giới, với mức chỉ số Gini là 63,0. Chỉ số Gini của Mỹ là 41,5. Chỉ số Gini thấp nhất thuộc về Ukraine, ở mức 25,0.

Chênh lệch bất bình đẳng thu nhập là một lĩnh vực liên tục được phân tích bởi các tổ chức quản lí địa phương và trên thế giới. Quĩ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới có mục tiêu giúp cải thiện thu nhập của nhóm 10% người có thu nhập thấp nhất trong tất cả các quốc gia.

Những cải tiến mới trong công nghệ tài chính và sản xuất cũng đang giúp cải thiện dịch vụ ngân hàng của những người có thu nhập thấp nhất thế giới, với vai trò là một nỗ lực tiên phong để thực hiện tài chính toàn diện.

(Theo investopedia)

Hằng Hà

Gdp Là Gì? Cách Tính Gdp

Kinh nghiệm làm việc

09-04-2020

GDP là gì?

GDP là thuật ngữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh – Gross Domestic Product và được hiểu là Tổng Sản phẩm Quốc Nội. Nói một cách dễ hiểu hơn GDP là thước đo rộng của hoạt động kinh tế chung của một quốc gia.

GDP là giá trị tiền tệ của tất cả các hàng hóa và dịch vụ đã hoàn thành được sản xuất tại phạm vi trong biên giới của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể. GDP được tính theo năm hoặc theo quý tùy thuộc vào từng quốc gia.

GDP bao gồm tất cả tiêu dùng tư nhân và công cộng, chi tiêu của chính phủ, đầu tư, chi phí xây dựng và cán cân thương mại nước ngoài (xuất khẩu được thêm vào, nhập khẩu bị trừ đi). GDP tương phản với Tổng sản lượng quốc gia (GNP – Gross National Product) – đo lường sản xuất chung của công dân nền kinh tế, bao gồm cả những người sống ở nước ngoài, trong khi sản xuất trong nước của người nước ngoài bị loại trừ.

Ý nghĩa của GDP

Bởi vì GDP chỉ ra một dấu hiệu trực tiếp về thực trạng và sự tăng trưởng của nền kinh tế, các doanh nghiệp có thể sử dụng GDP như một hướng dẫn cho chiến lược kinh doanh của họ. Các nhà đầu tư cũng theo dõi GDP vì nó cung cấp một khuôn khổ cho việc ra quyết định đầu tư. Dữ liệu “lợi nhuận doanh nghiệp” và “hàng tồn kho” trong báo cáo GDP là một nguồn lực lớn cho các nhà đầu tư vốn cổ phần, vì cả hai loại đều cho thấy tổng mức tăng trưởng trong giai đoạn này; dữ liệu lợi nhuận của công ty cũng hiển thị lợi nhuận trước thuế, điều hành dòng tiền và sự cố cho tất cả các lĩnh vực chính của nền kinh tế.

Cách tính GDP và ý nghĩa của chỉ số GDP đối với một quốc gia

GDP là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng của một đất nước. Các chuyên gia thường sử dụng chỉ số GDP để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước.

Cách tính GDP

Tuỳ theo mỗi góc độ khác nhau, GDP được tính theo các phương pháp khác nhau. Có 3 cách tính GDP thông dụng nhất được áp dụng là phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng cuối cùng và phương pháp thu nhập. Tuy nhiên, dù tính GDP theo phương pháp nào thì kết quả tính GDP sẽ là như nhau.

Phương pháp sản xuất

Xét về góc độ sản xuất, tổng sản phẩm quốc nội chính là tổng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế một nước trong một thời gian nhất định.

GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Trong đó, giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế có thể là: thu nhập của người sản xuất, tiền công, bảo hiểm, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư…

Phương pháp sử dụng cuối cùng

Xét về góc độ sử dụng (chi tiêu), GDP bao gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của chính phủ, tích lũy tài sản và chênh lệch xuất – nhập khẩu của một đất nước.

GDP = C + I + G + NX

Trong đó:

C: là tổng giá trị tiêu dùng cho sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình trong quốc gia đó

I: là tổng giá trị tiêu dùng của các nhà đầu tư

G: là tổng giá trị chi tiêu của chính phủ

NX: là xuất khẩu ròng (tính bằng giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu), thể hiện sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu trong quốc gia đó

Phương pháp thu nhập

Xét về góc độ thu nhập, GDP gồm thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ của một đất nước.

GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó:

W: là tiền lương

R: là tiền thuê

I: là tiền lãi

Pr: là lợi nhuận

Ti: là các khoản thuế đánh vào dịch vụ, hàng hóa bán trên thị trường và trợ cấp của chính phủ cho sản xuất (thuế gián thu ròng).

De: là khấu hao tài sản cố định

Ý nghĩa của chỉ số GDP đối với một quốc gia

Chỉ số GDP là thước đo để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước và thể hiện sự biến động của sản phẩm hay dịch vụ theo thời gian.

Suy giảm GDP sẽ có tác động xấu đến nền kinh tế của quốc gia đó; dẫn đến suy thoái, lạm phát, thất nghiệp, mất giá đồng tiền… Các tác động xấu này ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Thông qua GDP bình quân đầu người, ta biết được mức thu nhập tương đối cũng như chất lượng sống của người dân ở mỗi quốc gia.

Định Nghĩa Accumulated Income / Thu Nhập Tích Lũy Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Accumulated Income là phần thu nhập ròng được giữ lại bởi một công ty thay vì được phân phối cổ tức. Bất kỳ thu nhập tích lũy nào được sử dụng bởi các công ty để tái đầu tư vào kinh doanh chính của mình hoặc để thanh toán món nợ của mình. Thu nhập tích lũy xuất hiện dưới vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối tài chính của công ty.

Còn gọi là “lợi nhuận giữ lại”.

Giải thích

Thu nhập tích lũy đề cập đến tỷ lệ thu nhập ròng được tích lũy và sử dụng cho mục đích tái đầu tư hoặc để trả nợ chứ không phải được thanh toán trong hình thức cổ tức. Thu nhập tích lũy thường được đầu tư vào các khu vực trong công ty đó sẽ tạo ra cơ hội phát triển, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển, công nghệ mới, máy móc, và các hình thức chi phí vốn.