Thông Minh Là Gì Tiếng Anh / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Thông Minh Trong Tiếng Tiếng Anh

Nếu người của mày thông minh, thì họ sẽ tự xử mày.

If your men are smart, they’ll take care of you themselves.

OpenSubtitles2018.v3

Người mù cho rằng Khayam khôn ngoan và thông minh.

The blind considered Khayam to be wise and intelligent.

OpenSubtitles2018.v3

Đó là một bước đi thông minh , đổi lại họ đã trả nhiều cổ tức .

It was a smart move that ‘s paying serious dividends .

EVBNews

Chúng đáng yêu, tình cảm và thông minh.

They are affectionate and intelligent.

WikiMatrix

Rất thông minh.

Very smart.

OpenSubtitles2018.v3

Trong mục “Chọn loại chiến dịch”, hãy nhấp vào Thông minh.

support.google

Anh rất thông minh.

You’re smart.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi nghĩ tay này khá thông minh đấy, Carl.

You know, Carl, I think this guy is pretty smart.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi gọi nó là “đầu gối thông minh.”

This is what we’d call a “smart knee.”

ted2019

Sorrell Raskov, ông đúng là một người thông minh.

Sorrell Raskov, you really are one smart man.

OpenSubtitles2018.v3

Phải rồi, nhưng với khúc cây nhỏ và bộ óc thông minh của tôi Tôi sẽ đốt lửa.

But with my little stick and my highly evolved brain, I shall create fire.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ấy thông minh.

He’s smart.

OpenSubtitles2018.v3

Ta ước gì chúng ta có thể trò chuyện như hai kẻ thông minh mà trung thực.

I wish we could converse as two honest, intelligent men.

OpenSubtitles2018.v3

SAANEN Ngày 8 tháng 8 năm 1971 – 5 – THÔNG MINH VÀ SỐNG TÔN GIÁO Sống tôn giáo là gì?

SAANEN 8 AUGUST 1971 5 INTELLIGENCE AND THE RELIGIOUS LIFE What is a religious life?

Literature

Không thể có một chuyển động của tư tưởng và vẫn vậy sự thức dậy của thông minh.

There can’t be a movement of thought and yet the awakening of that.

Literature

& Cho phép hỗ trợ thẻ thông minh

& Enable smartcard support

KDE40.1

Chúng rất thông minh và có thể trở nên chán một cách dễ dàng.

They are very intelligent, and can become bored easily.

WikiMatrix

Một người rất thông minh.

Very intelligent man.

OpenSubtitles2018.v3

Tao thông minh lắm.

I’m too smart.

OpenSubtitles2018.v3

“””If I had brains I wouldn’t be here,”” Bonello said.”

Literature

“Tôi hỏi, với đôi chút sỗ sàng: “”Điều gì khiến ông ta trở nên thông minh như vậy?”””

I asked, a little impudently, “What made him so smart?”

Literature

Cô thông minh như những người làm ở đây.

You’re as smart as anyone who works here.

OpenSubtitles2018.v3

Lý do cho điều này là nó chả có tí thông minh gì.

The reason for that is that there’s no intelligence in it.

ted2019

Khan, đừng tỏ ra thông minh

Khan, don’ t act smart

opensubtitles2

Đó không phải là tất cả những gì chúng ta biết, anh bạn thông minh.

That ain’t all we know, smart guy.

OpenSubtitles2018.v3

Chứng Minh Tài Chính Tiếng Anh Là Gì

1. Chứng minh tài chính tiếng anh là gì?

1.1. Chứng minh tài chính tiếng anh là gì?

Chứng minh tài chính tiếng anh được diễn đạt bằng cụm từ “financial proofing”, đây là một thuật ngữ khá thông dụng trong lĩnh vực ngân hàng và các hoạt động quốc tế. Ngoài ra có các cụm từ nghĩa tương đương như “demonstrate financial capacity” (chứng minh năng lực tài chính); “demonstrate financial capability’ (chứng minh khả năng tài chính).

Chứng minh tài chính tiếng anh là gì?

Ngoài những từ trên thì chứng minh tài chính tiếng anh còn có thể được diễn tả bằng cách từ khác có đồng nghĩa với nó và phụ thuộc vào từng hoàn cảnh sử dụng. Chứng minh trong tiếng anh được mô tả bằng một số từ đồng nghĩa như sau:

– Prove cũng có nghĩa là chứng minh

Tương tự với từ tài chính cũng có nhiều từ tiếng anh cùng diễn tả như là:

Chứng minh tài chính là việc công dân cung cấp các bằng chứng, giấy tờ xác định, ghi nhận tài sản của mình để chứng minh năng lực kinh tế, tài chính của bản thân cho một đối tượng nhất định nhằm được chấp nhận thực hiện một công việc cụ thể. Việc này giúp tăng trách nhiệm chứng minh tài sản và đảm bảo quyền lợi của người còn lại trong trường hợp gây thiệt hại. Tài sản bao gồm có thể là tiền, vật có giá trị, giấy tờ có giá, quyền tài sản. tài sản bao gồm động sản hay bất động sản đã hiện có hoặc hình thành trong tương lai (điều 105, Bộ Luật dân sự năm 2015).

1.2. Cách trường hợp phải chứng minh tài chính

Tại sao phải chứng minh tài chính ư? Đó là khi bạn có dự định và thực hiện dự định đi du lịch nước ngoài, du học, xuất khẩu lao động hoặc vay tài chính.

Cách trường hợp phải chứng minh tài chính

– Không chỉ có đi du lịch và đi du học mà ngay cả xuất khẩu lao động thì chứng minh tài chính cũng là điều bắt buộc. Tuy nhiên yêu cầu có phần đơn giản hơn bởi mục đích của xuất khẩu lao động là tăng khả năng tài chính.

Tại sao các hoạt động trên lãnh thổ ở một quốc gia khác lại yêu cầu chứng minh tài chính? Việc chứng minh tài chính là nghĩa vụ của người mong muốn được xuất ngoại thực hiện theo yêu cầu của đại sứ quán nước xuất ngoại. Thực trạng xuất ngoại trên thế giới có xu hướng từ các nước kém phát triển, đang phát triển đến các nước phát triển cùng tình trạng nhập cư và làm việc bất hợp pháp trở nên nhức nhối. Để đảm bảo tình hình xã hội, dân số, kinh tế, các quốc gia hầu hết có quy định chứng minh tài chính khi đến nước họ. Việc này làm căn cứ đảm bảo những người di cư sang có khả năng chi trả cho những hoạt động diễn ra trên đất nước mình và có cơ sở xử phạt khi việc di chuyển của bạn không đúng mục đích.

– Vay tài chính, vay ngân hàng cũng cần phải chứng minh tài chính nhằm mục đích đảm bảo các khoản vay có khả năng được thanh toán. Điều này tăng trách nhiệm của người đi vay và đảm bảo quyền lợi của người cho vay.

Việc làm chuyên viên tài chính

2. Các tài sản, giấy tờ dùng chứng minh tài chính hiện nay

Sổ tiết kiệm là giấy tờ chứng minh tài sản, là cách thức chứng minh tài sản đơn giản nhất hiện nay. Vì thực chất sổ tiết kiệm chính là tài sản có khả năng tính toán cao bởi dễ đổi và rút thành tiền mặt. Tiền mặt chính là tài sản dễ thanh toán có thể sử dụng trực tiếp không phải qua các khâu trung gian nên việc giải ngân sẽ đơn giản nhanh chóng để có thể khắc phục những sự cố xảy ra.

Việc chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm cũng trải qua các thủ tục đơn giản, Đại sứ quán dễ xác minh bằng hệ thống điện tử thông qua ngân hàng của người sử dụng. Hơn nữa, tiền tiết kiệm được ngân hàng quản lý tức là số tiền hợp pháp.

Các tài sản, giấy tờ dùng chứng minh tài chính hiện nay

Bởi lẽ, khi sổ tiết kiệm được hình thành, các ngân hàng đã phải thực hiện chứng minh nguồn tiền gửi tiết kiệm để đảm bảo số tiền đó là hợp pháp, không phải từ các hoạt động trái phép, trái pháp luật. Để mở được sổ tiết kiệm bạn cần chứng minh số tiền từ đâu ra: tiền lương, tiền mua – bán – tặng – cho – thuê – mượn – thừa kế tài sản, từ hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Để đảm bảo việc chứng minh tài chính qua sổ tiết kiệm có hiệu quả, mỗi quốc gia sẽ quy định những hạn mức tối thiểu cho từng mục đích. Ví dụ: đối với mục đích du học thì thông thường các quốc gia quy định thời điểm mở sổ tiết kiệm phải trước thời điểm xin Visa từ 28 ngày đến 6 tháng. Khoảng thời gian mở sổ dễ được Đại sứ chấp nhận là trước 3 tháng từ ngày xin cấp visa.

Việc làm Tài chính tại Hà Nội

2.2. Giấy tờ chứng minh thu nhập công việc

Thu nhập công việc là nguồn thu ổn định từ một hoặc một số công việc hàng tháng. Việc chứng minh thu nhập nhằm tạo lòng tin với đối tác về khoản năng chi trả sinh hoạt hoặc khả năng trả nợ của mình trong tương lai.

Thu nhập hàng tháng chính giá trị hình thành ổn định hằng tháng để đảm bảo chi phí sinh hoạt hoặc khả năng chi trả khoản vay. nguồn tích lũy này sẽ là cơ sở để hình thành các tài sản và sổ tiết kiệm. Các nguồn thu nhập hợp pháp được chấp nhận trong chứng minh tài chính là:

– Thu nhập từ việc trả lương lao động

– Thu nhập từ cho thuê tài sản

– Thu nhập từ kinh doanh doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình

– Nguồn thu từ cổ phiếu, cổ phẩn, chứng khoán,… góp vốn kinh doanh

– Thu nhập từ hoạt động nông – lâm – ngư nghiệp

Có phải thu nhập càng cao thì việc chứng minh tài chính càng chắc chắn? Điều này thật khó nói về mức thế nào là cao. Vì vậy có những điều kiện về mức tối thiểu cho người chứng minh tài chính đủ điều kiện. Điều kiện này căn cứ trên mục đích hoạt động từ việc chứng minh tài chính và thời gian hình thành số tiền cần thiết. Ví dụ: bạn đi du học và học phí một năm là 700 triệu đồng thì mức tối thiểu để đảm bảo là 800 triệu đồng. Lấy 800 triệu đồng cần được hình thành trong 60 tháng thì mỗi tháng bạn cần tích lũy khoảng 13,5 triệu đồng.

Tài sản bao gồm có thể là tiền, vật có giá trị, giấy tờ có giá, quyền tài sản. tài sản bao gồm động sản hay bất động sản đã hiện có hoặc hình thành trong tương lai (điều 105, Bộ Luật dân sự năm 2015). Cụ thể như sau:

– Vật có giá trị được căn cứ dựa trên công dụng, khả năng sử dụng và sức lao động bỏ ra để sản xuất nó được quy đổi thành giá trị. Có thể định hình, hình dung đơn giản vật có giá trị qua một số ví dụ sau như đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, …

– Giấy tờ có giá có thể là các loại séc, cổ phiếu, tín phiếu, …; giấy chứng nhận sử dụng đấy, sổ đỏ, sổ hồng,…

– Tiền (vật trao đổi giá trị trung gian, có mệnh giá xác định),

– Quyền tài sản (là quyền trị giá được bằng tiền: quyền sử dụng đất, quyền tác giả, quyền sử hữu,…);

– Động sản có thể hiểu là tài sản được đăng ký quyền sở hữu như ô tô, xe máy, tàu thuyền, máy bay,…

– Bất động sản là tài sản không thể di dời như đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, tài sản gắn với đất (cây cối, hoa màu).

Hầu hết tài sản nêu trên là những tài sản đã được hình thành và xác định đươc giá trị của tài sản. Tuy rằng pháp luật có quy định về các tài sản được hình thành trong lai như là dự án nhà chung cư,… nhưng việc xác minh tài sản trong tương lai là rất khó và khả năng thanh toán thấp. Vì vậy hầu hết các Đại sứ quán sẽ từ chối lại tài sản này để chứng minh tài chính sang nước họ.

Nhưng loại tài sản được hình thành trong lai lại khả dụng trong việc vay tài chính hoặc vay ngân hàng. Như vậy có thể thấy, trong từng trường hợp các loại tài sản dẽ thể hiện ưu điểm trong chứng minh tài chính.

Việc làm Tài chính tại Hồ Chí Minh

3. Hướng dẫn cách chứng minh tài chính

Hướng dẫn cách chứng minh tài chính

Hồ sơ chứng minh tài chính có sự khác nhau trong từng trường hợp. Tuy nhiên trong hồ sơ chứng minh tài chính bao gồm các giấy tờ sau:

– Xác nhận của ngân hàng nơi mở sổ tiết kiệm;

– Hồ sơ chứng minh thu nhập hàng tháng của người bảo lãnh tài chính;

– Các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản như Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng cho thuê nhà, đất,…; giấy đăng kí xe hơi, giấy đăng kí tàu thuyền,..; Giấy phép kinh doanh, biên lai đóng thuế,…; …

Lớp Học Thông Minh Là Gì

Lớp học thông minh ở Trường Tiểu học Vĩnh Khê.

Không gian công nghệ thông tin trong giáo dục

Có thể nói đến thời điểm này rất ít tỉnh, thành trong cả nước áp dụng mô hình lớp học thông minh; ở Quảng Ninh, huyện Đông Triều là địa phương đầu tiên và duy nhất. Vậy Đông Triều có gì để làm được điều này? Ông Lưu Xuân Giới, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện bày tỏ: Đối với giáo dục, đùng một cái đưa phương tiện hiện đại vào là rất khó, nhất là đưa khoa học công nghệ vào còn khó hơn. Thế nhưng ngành Giáo dục Đông Triều vẫn dám làm và dám khẳng định chắc chắn thành công là bởi chúng tôi có “vốn”… Có thể nói Đông Triều chưa phải đơn vị “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” như nhiều địa phương khác, nhưng đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục thì Đông Triều là “nhà giàu”. Ngay từ cách đây 5 năm, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục đã được huyện Đông Triều làm mạnh và tập trung, với mức đầu tư trung bình mỗi năm cho hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực đạt từ 6-10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Quảng, Hiệu trưởng Trường THCS Mạo Khê II nói: Mặc dù điều kiện kinh tế của huyện còn hạn chế, nhưng chúng tôi vẫn làm được điều này là nhờ huy động được nhiều kênh đầu tư cho giáo dục, trong đó phụ huynh giúp đến 40%. Chính vì vậy tính đến năm 2011, tất cả 80 trường học bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn được đầu tư hệ thống máy vi tính (ít nhất 1 phòng máy vi tính với 30 đầu máy dành cho học sinh) phủ kín đường truyền internet và đến hiện nay là sử dụng đường truyền cáp quang; 85% cán bộ, giáo viên thành thạo lĩnh vực tin học trong công việc của mình. Riêng giáo viên hoàn toàn soạn giảng, chuyển tải bài giảng trên hệ thống thiết bị điện tử hiện đại. Mới đây, để phục vụ cho lớp học thông minh, Đông Triều có thêm thư viện điện tử với trên 4.500 bài giảng. Đây được coi như cơ quan phòng giáo dục điện tử, vừa quản lý điều hành vừa cung cấp cơ sở vật chất cho giáo viên, là kho dữ liệu dành cho giáo viên. Có lẽ đây là cơ sở, nền tảng để giáo dục Đông Triều triển khai mô hình “đi tắt đón đầu” – lớp học thông minh.

Kết quả này thực sự mang tính cách mạng bởi nền giáo dục Đông Triều trải qua một thời kỳ quá lâu trong lối giảng dạy cũ; số giáo viên chịu tiếp cận với công nghệ thông tin ít, đặc biệt là số giáo viên lớn tuổi. Riêng việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thật sự rất khó khăn, ngoài kinh phí đầu tư lớn thì mỗi trường cũng có những hạn chế riêng. Đơn cử như có trường ở vùng sâu xa, để thuê bao internet phải lắp đặt đến 5km đường dây…

Quyết không để hiện đại thành “hại điện”

Điều kiện căn bản của mô hình lớp học thông minh là phải đáp ứng ở mức độ cao cả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đội ngũ nhân lực. Riêng hệ thống trang thiết bị phải hiện đại và đồng bộ với tổng mức đầu tư cho mỗi lớp học từ 200-250 triệu đồng. Trong khi đó hiện toàn huyện mới có 15 trường đầu tư lớp học thông minh với tổng số 50 lớp; số còn lại 65 trường chưa đầu tư, với trung bình mỗi trường có 15 lớp học. Như vậy chỉ tính mỗi trường còn lại đầu tư 1 lớp học thông minh theo mục tiêu năm học 2014-2015 này thì tổng kinh phí trang sắm thiết bị cũng lên đến 12-15 tỷ đồng; còn nếu nhân rộng thành nhiều lớp học thông minh ở mỗi trường thì kinh phí đầu tư quả là con số khổng lồ. Tuy nhiên, theo Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Lưu Xuân Giới, kinh phí đầu tư tuy lớn song không đáng lo, điều chúng tôi quan tâm nhất chính là chất lượng đội ngũ, nhân tố quyết định thành công của lớp học thông minh. Ông Giới khẳng định: Về đầu tư cơ sở vật chất chúng tôi có sự chung tay, hỗ trợ của huyện, doanh nghiệp cung cấp thiết bị và phụ huynh học sinh, nhưng chất lượng đội ngũ thì không thể nhờ ai được. Trong khi đó nếu có thiết bị hiện đại, đồng bộ mà giáo viên sử dụng không thành thạo, không biết xử lý nhanh những lỗi sơ đẳng của thiết bị thì coi như mô hình này phá sản, hiện đại trở thành “hại điện”. Thậm chí chất lượng giáo dục của lớp học thông minh còn không bằng các phương pháp dạy học đọc – chép máy móc trước kia. Bà Lê Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Khê phân tích: Một tiết học ở lớp học thông minh, nếu các thiết bị đều hoạt động tốt thì giáo viên chỉ cần khoảng 1/2 thời gian là chuyển tải đầy đủ bài giảng đến học sinh. Thế nhưng trong trường hợp một thiết bị nào đó trong hệ thống gặp trục trặc, thì chỉ cần giáo viên mất 10 phút cho việc này cũng coi như tiết học không thành công. Bởi vậy thực sự yêu cầu giáo viên phải sử dụng thành thạo các thiết bị này, hiểu chúng như chính điện thoại, máy tính cá nhân để có thể xử lý nhanh, hiệu quả các trường hợp mắc lỗi ấy.

Đông Triều đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và ngay cuối tháng 7 này, 100% đội ngũ giáo viên dự kiến tham gia lớp học thông minh được tham gia khoá học về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học do Trường Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên giảng dạy. Ngoài ra huyện còn tổ chức nâng cao tay nghề tin học cho giáo viên theo quy mô trường, cụm trường. Ông Lưu Xuân Giới cho biết thêm: Sau các khoá học, các giáo viên này phải qua kiểm định chất lượng, đáp ứng đủ yêu cầu mới được lựa chọn tham gia mô hình lớp học thông minh. Còn nếu giáo viên thiếu và yếu thì chúng tôi tạm thời bảo quản thiết bị chứ quyết không đưa vào hoạt động.

Thực tế mô hình lớp học thông minh là mức độ cao ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, đã và đang cho phép cả giáo viên và học sinh hưởng thụ không gian công nghệ thông tin trong giáo dục, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, mô hình này cần tiếp tục đầu tư để hoàn thiện, nhân rộng, trong đó quan trọng nhất là đầu tư về đội ngũ giáo viên.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VTS VIỆT NAM

Đc: Số 17A, Tổ 34, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

VPGD: P206, Tòa nhà 17T2, KĐT Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 058 333 8868

Phòng Kinh doanh: 0925 787 989 / 092 797 8868

Website : chúng tôi chúng tôi chúng tôi

Bảng Tương Tác Thông Minh Là Gì?

Bảng tương tác thông minh, thiết bị giáo dục công nghệ, tiên tiến hiện đại. Ứng dụng cho phòng học thông minh, giảng đường Đại học, hội thảo, phòng họp mang đến hiệu quả và chất lượng rất cao.

Ngay khi mới được phát triển, bảng tương tác đã nhanh chóng được các nhà giáo dục đưa vào thử nghiệm trong nhà trường và đạt được những kết quả rất khả quan. Nhưng sự phát triển mạnh nhất của thiết bị giáo dục này được có thể nói được bắt đầu từ năm 2004.

Bảng tương tác không phải là máy tính bảng.

thường được đem ra so sánh với máy tính bảng. Đặc biệt là vào cuối năm 2014, đầu năm 2015, dư luận đã nóng lên về đề án chi 4.000 tỷ trang bị máy tính bảng cho học sinh. trông giống như một chiếc máy tính bảng khổng lồ (với kích thước màn hình bằng khoảng 65 lần màn hình iPad lớn). Nhưng trong giáo dục, 2 thiết bị này vẫn có một số khác biệt chính như sau:. Ngược lại, máy tính bảng sử dụng ánh sáng trực tiếp (direct lighting) từ màn hình phát ra. Việc sử dụng máy tính bảng liên tục trong thời gian dài sẽ gây mỏi mắt, khô mắt và lâu dần sẽ dẫn đến giảm thị lực. cho 01 phòng học tiết kiệm hơn nhiều lần so với việc đầu tư máy tính bảng cho mỗi học sinh. thường được gắn cố định trên tường hoặc trên chân đế, khung treo nên rất khó bị rơi như máy tính bảng. Bảng cũng được làm bằng các chất liệu bền hơn máy tính bảng thông thường nên có thể chịu được lực tác động lớn, phù hợp với các trường học. được thiết kế để thay thế chiếc bảng đen truyền thống. Nó không chỉ giúp giáo viên giảng bài dễ dàng và thu hút hơn, mà còn giúp hướng sự chú ý của học sinh lên bảng, và làm cho các em hào hứng hơn trong lớp học. Ngược lại, máy tính bảng là công cụ dành cho học sinh. Nó phù hợp với những hoạt động cá nhân và theo nhóm nhỏ 2, 3 người hơn là các hoạt động đồng đội, tập thể. Nếu không khéo, việc đưa máy tính bảng vào trong giáo dục chỉ “bó tay bó chân”, làm các em học sinh dính vào chiếc máy tính bảng. Việc này làm giảm sự trao đổi, giao tiếp giữa học sinh với giáo viên và giữa các học sinh với nhau, đi ngược lại những giá trị của giáo dục hiện đại. hiện nay đã được cải tiến rất nhiều so với trước đây: Nhiều tính năng hơn, cảm ứng nhạy hơn, độ chính xác cao hơn, bền hơn và đặc biệt là sử dụng đơn giản hơn và có giá rẻ hơn trước rất nhiều. dần trở thành một phần không thể thiếu tại các phòng học hiện đại.vào việc nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập cho các học viên của mình. Bảng tương tác thông minh Tuy rằng nhìn bề ngoài, bảng cảm ứng tương tác Ảnh hưởng tới mắt: Bảng tương tác thông minh không gây kích ứng mắt do sử dụng ánh sáng phản xạ (reflective lighting) từ máy chiếu Chi phí: Đầu tư 01 bộ bảng tương tác Độ bền: Bảng tương tác Sử dụng trong lớp học: Bảng tương tác Công nghệ bảng tương tác cảm ứng Song song với các cải tiến về công nghệ phần cứng, sự phát triển của các phần mềm và giải pháp hỗ trợ giáo dục đã giúp đưa chiếc bảng cảm ứng tương tác bảng tương tác thông minh Không chỉ được áp dụng rộng trong hệ thống giáo dục chính thống, các cơ sở giáo dục ngoài quốc doanh như các trung tâm kỹ năng sống, trung tâm tiếng Anh cũng đã rất thành công trong việc ứng dụng

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VTS VIỆT NAM

Đc: Số 17A, Tổ 34, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

VPGD: P206, Tòa nhà 17T2, KĐT Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 058 333 8868

Phòng Kinh doanh: 092 797 8868 / 0925 787 989

Website : chúng tôi chúng tôi chúng tôi

Các tin tức khác