Thẩm Định Nghĩa Là Gì / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Định Nghĩa Appraiser / Thẩm Định Viên Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Một người trong nghề có kiến thức và chuyên môn cần thiết để ước tính giá trị của một tài sản, hoặc khả năng của một sự kiện xảy ra, và chi phí của một sự kiện như vậy xảy ra. Lý tưởng nhất, một thẩm định viên hoạt động độc lập với bên mua và bán trong một giao dịch để đưa ra giá trị hợp lý của tài sản mà không thiên vị.

Giải thích

Thẩm định viên rất hữu ích khi cố gắng đưa ra một mức giá cho các mặt hàng như đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật, đá quý, vật gia truyền của gia đình và bất động sản. Do tính thiếu thanh khoản của các tài sản này và sự cần thiết phải dựa vào các so sánh để ước tính giá trị của chúng, các nhà đầu tư có xu hướng đề cao công việc của một thẩm định viên.

Định Nghĩa Assessed Value / Giá Trị Thẩm Định Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Đây là giá trị đồng đô la gán cho một tài sản với mục đích đo thuế áp dụng. Sự định giá thẩm định được sử dụng để xác định các giá trị của một nơi cư trú cho các mục đích thuế và xem xét việc bán và thẩm định căn nhà tương đương .Đó là giá được đặt trên một ngôi nhà của chính quyền thành phố tương ứng để tính thuế tài sản. Nhìn chung, giá trị này có xu hướng thấp hơn giá trị thẩm định hợp lý của một tài sản trên thị trường.

Giải thích

Việc định giá này được thực hiện hàng năm. Nó tính đến chất lượng tổng thể của tài sản , giá trị tài sản và điều kiện thị trường của các khu vực xung quanh. Chủ sở hữu tài sản muốn tranh chấp giá trị thẩm định trên tài sản của họ có thể được yêu cầu đánh giá lại, đó là đánh giá thứ hai về giá trị của tài sản. Ở một số địa điểm , tài sản được đưa ra đánh giá lại bằng 20% giá trị hợp lý của nó trên thị trường.

Định Nghĩa Appraisal Ratio / Tỷ Số Thẩm Định Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Đây là một tỷ lệ được sử dụng để đo lường chất lượng trong việc lựa chọn các khoản đầu tư của quỹ. Tỷ số được tính bằng việc so sánh giữa alpha (lợi nhuận được điều chỉnh của quỹ với giả định lợi nhuận thị trường bằng 0) với rủi ro phi hệ thống hoặc độ lệch chuẩn còn lại của danh mục đầu tư.

tỷ số thẩm định= Alpha/Rủi ro phi hệ thống

Giải thích

Bằng cách chọn lựa một loạt các khoản đầu tư, các nhà quản lý của một quỹ đầu tư đang cố gắng chủ động vượt mức lợi nhuận tiêu chuẩn liên quan hoặc của toàn bộ thị trường. Tỷ số thẩm định đo lường hiệu quả đầu tư của các nhà quản lý bằng cách so sánh lợi nhuận cổ phiếu họ đang nắm giữ với những rủi ro cụ thể của việc nắm giữ chúng. Tỷ lệ này càng cao, hiệu quả đầu tư của nhà quản lý được nói đến ở trên càng tốt.

Định Nghĩa Appellate Courts / Tòa Phúc Thẩm Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Một bộ phận của hệ thống tư pháp chịu trách nhiệm xét xử và xem xét kháng cáo từ các vụ án pháp lý đã được xét xử ở cấp xét xử hoặc tòa án cấp dưới khác. Những người hoặc tổ chức như các công ty có kết quả không thành công ở cấp xét xử hoặc tòa án cấp dưới khác có thể nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm để xem xét lại quyết định. Tòa phúc thẩm có mặt ở cấp tiểu bang và liên bang.

Giải thích

Các tòa phúc thẩm tồn tại như một phần của hệ thống tư pháp để cung cấp cho những người có bản án chống lại họ một cơ hội để xem xét lại vụ án của mình. Một công ty có phán quyết bất lợi đối với họ có thể sẽ thấy giá cổ phiếu giảm nhưng một kháng cáo có thể đảo ngược phán quyết trước đây. Nếu kháng cáo thành công, giá cổ phiếu thường sẽ nhảy vọt.

Các tòa án ở cấp phúc thẩm xem xét các phát hiện và bằng chứng từ tòa án cấp dưới và xác định xem có đủ bằng chứng để hỗ trợ cho quyết định của tòa án cấp dưới hay không. Ngoài ra, tòa phúc thẩm sẽ xác định xem xét xử hay tòa án cấp dưới áp dụng đúng luật. Hình thức cao nhất của một phiên tòa phúc thẩm ở Hoa Kỳ là Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chỉ xét xử những ca kháng cáo có tầm quan trọng và hậu quả lớn.