Tệp Là Khái Niệm Chỉ Gì / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Dữ Liệu Kiểu Tệp: Khái Niệm Về Tệp

Tệp dữ liệu với dữ liệu được hiểu theo nghĩa rộng : đó có thể là chương trình, có thể là số liệu, có thể là các dữ liệu khác như kí tự, văn bản…

Tệp còn có tệp có định kiểu, tệp văn bản và tệp không định kiểu (sẽ học kĩ ở cuối chương) .

Để dễ hình dung ra tệp, chúng ta hãy xem tổ chức tủ phiếu của thư viện. Các dữ liệu cho một cuốn sách là tên sách, tên tác giả, giá tiền, số trang, nhà xuất bản… Các dữ liệu này được nhóm lại với nhau để tạo thành các tờ phiếu, mỗi tờ phiếu đóng vai trò là một phần tử của tệp dưới dạng một Record (bản ghi) . Đây cũng là lý do gắn liền khái niệm cấu trúc dữ liệu Record với cấu trúc File. Các phần tử của tệp (các Record) có cùng một kiểu dữ liệu (Ví dụ các phiếu thư viện đều giống nhau ở chỗ mỗi cái đều có tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản…) . Các phiếu này được xếp lại thành một tệp (phiếu) và được để vào một ô ngăn kéo nào đó với một cái tên (tên tệp) . Ví dụ ngăn chữ A (tên tệp là A) là tệp các cuốn sách có tên bắt đầu bằng chữ A. Các ngăn kéo lại được chứa trong một cái tủ. Trong máy tính, một đĩa cứng hoặc một một đĩa mềm đóng vai trò là chiếc tủ.

File còn được gọi là hồ sơ, là tập tin.

Tệp thường được chứa trong một bộ nhớ ngoài như đĩa cứng, đĩa mềm, băng từ. Điều đó cũng có nghĩa là tệp được lưu trữ để dùng nhiều lần và tồn tại ngay cả khi chương trình kết thúc hoặc mất điện. Khác với các cấu trúc dữ liệu khác mà chúng ta đã học như : mảng, tập hợp, bản ghi, là các cấu trúc dữ liệu được tổ chức trên bộ nhớ trong (RAM) của máy tính nên một khi kết thúc chạy chương trình hoặc mất điện thì các dữ liệu này cũng mất luôn. Vì vậy những dữ liệu nào cần lưu trữ (như hồ sơ cán bộ, vật tư hàng hóa của kho, tín hiệu điện…) thì ta bắt buộc phải dùng đến tệp. Bên cạnh đó một số thiết bị ngoại vi như bàn phím, màn hình, máy in được coi như là một tệp (xem phần tệp văn bản ở sau) . Tệp cũng còn có thể tổ chức trong bộ nhớ trong của máy song đó là những tệp tạm thời, trung gian vì chúng không lưu trữ lại được khi dừng chương trình hoặc mất điện.

Tệp là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. Định nghĩa của tệp có phần nào giống mảng ở chỗ chúng đều là tập hợp của các phần tử dữ liệu có cùng kiểu. Song mảng được định nghĩa và khai báo trong chương trình với số phần tử đã xác định còn số phần tử của tệp không được xác định khi định nghĩa.

Định nghĩa một kiểu tệp T với các phần tử có kiểu là KPT (Kiểu phần tử) được viết trong phần mô tả kiểu với từ khóa FILE OF như sau :

Type

T = File Of KPT ;

Sau đó khai báo một biến tệp (FileVar) trong phần khai báo biến :

Var

Biến_tệp : Kiểu_tệp ;

hoặc khai báo trực tiếp một biến tệp với mô tả kiểu :

Var

Biến_tệp : File Of Kiểu_phần_tử ;

Ví dụ:

Type

FileInteger = File Of Integer ;

FileReal = File Of Real ;

FileBoolean = File Of Boolean ;

NhanSu = Record

Ten : String[ 30 ] ;

Tuoi : Byte ;

Luong : Real ;

End ;

FileNhanSu = File Of NhanSu ;

Var (* khai báo các biến tệp *)

F1, F2 : FileInteger ;(* F1, F2 là hai biến tệp có các phần tử là số nguyên *)

F3 : FileReal ; (* F3 là tệp các số thực *)

FNS : FileNhanSu ; (* FNS là tệp các bản ghi nhân sự *)

F5 : File Of Char ;

F6 : File Of

Array[ 1.. 5 ] Of Integer ;

F6 là biến tệp được khai báo trực tiếp trong phần Var với các phần tử là mảng một chiều, độ dài mảng là 5.

FileInteger là kiểu tệp có các phần tử là số nguyên.

FileReal là kiểu tệp có các phần tử là số thực.

Kiểu của phần tử của tệp có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào (kiểu vô hướng, kiểu có cấu trúc như mảng, tập, bản ghi) , trừ kiểu tệp nghĩa là không có kiểu tệp của tệp.

Khái Niệm Chỉ Số Giá Xây Dựng Là Gì

Trong xây dựng có rất nhiều các khái niệm chuyên môn khác nhau mà chỉ khi ai đó làm trong ngành mới hiểu như : cốt nền xây dựng là gì ? dự toán xây dựng là gì ? ? … và trong đó có cả chỉ số giá xây dựng là gì ?

Khái niệm ? và đặc điểm

Chỉ số giá xây dựng được xem là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá cả trong xây dựng công trình theo thời gian, đây là cơ sở xác định và điều chỉnh tổng mức đầu tư khi xây dựng như : giá hợp đồng xây dựng , dự toán khi xây dựng, dự toán gói thầu Và chuyển đổi vốn đầu tư để xây dựng công trình và quản lý chi phí được hiệu quả hơn .

Chỉ số giá xây dựng được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm số lần giữa giá xây dựng giá xây dựng được chọn làm thời điểm gốc với giá ở điểm so sánh . Có hai loại chỉ số giá xây dựng chúng ta thường gặp đó : chỉ số giá xây dựng liên hoàn và Chỉ số giá xây dựng so với với thời điểm gốc . Thứ nhất Chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc thể hiện mức độ biến động của giá thành trong xây dựng và được xem là thời điểm gốc. Ví dụ: Chỉ số giá xây dựng công trình , nhà ở , chung cư tại Hà Nội năm 2002 là 150 thì chỉ số giá xây dựng qua các năm là 2005 là 149, năm 2006 là 156, năm 2008 là 173.

Thứ hai Chỉ số giá xây dựng liên hoàn thể hiện mức độ biến động của giá xây dựng tại thời kỳ sau được so với thời kỳ trước như tháng sau so với tháng trước, năm sau so với năm trước …

Như trên chúng tôi vừa giới thiệu qua khái niệm cũng như đặc điểm của chỉ số giá xây dựng . Dựa vào chỉ số này các chủ thầu xây dựng () có thể nắm bắt được giá cả của các loại công trình qua từng năm để nhận thầu có lãi , không bị hao hụt vốn .

Chứng Chỉ Tiếng Anh Ielts Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS là gì?

Tương tự: International English Language Testing IELTS – International English Language Testing tạm dịch là Kỳ thi quốc tế đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh. Đây là một chứng chỉ tiếng Anh rất phổ biến, quan trọng dành cho những người muốn đi du học Anh, Mỹ, Canada… hay muốn định cư, làm việc lâu dài ở nước ngoài, cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada. Là Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ quốc tế, kiểm tra mức độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới được chấp nhận cho mục đích làm việc, học tập và di trú. Bài thi IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của mọi người muốn học tập hoặc làm việc tại nơi mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. 

Tương tự: International English Language TestingLà Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ quốc tế, kiểm tra mức độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới được chấp nhận cho mục đích làm việc, học tập và di trú.Bài thi IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của mọi người muốn học tập hoặc làm việc tại nơi mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Đây được xem là một trong những bằng tiếng anh có giá trị nhất tại nhiều trường học và tổ chức trên thế giới, đánh giá chính xác khả năng ngoại ngữ của thí sinh, nên được quốc tế công nhận rộng rãi.

Bài thi IELTS được thiết kế để đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Tùy vào mục đích của mỗi thí sinh mà họ sẽ lựa chọn hình thức thi phù hợp như Academic (học thuật) hay General (tổng quát).

Kì thi IELTS là đứa con chung của 3 ông lớn :

University of Cambridge ESOL – Hội đồng thí khảo tiếng Anh Đại học Cambridge

British Council – Hội đồng Anh

IDP – Tổ chức giáo dục IDP của Úc

Người đăng: trang Time: 2020-07-17 08:05:33

3 Danh Từ Chỉ Khái Niệm

Khái Niệm Danh Từ, 3 Danh Từ Chỉ Khái Niệm, 5 Danh Từ Chỉ Khái Niệm, Unit 1 Khái Niệm Danh Từ, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai Danh Sách, Khái Niệm 4m, Khái Niệm 4k, Khái Niệm 4g, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm 4c, Khái Niệm 4p, Khái Niệm 4r, Khái Niệm 3g, Khái Niệm 511, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm ở Cữ, Khái Niệm Cảm ơn Và Xin Lỗi, Khái Niệm 3pl, Khái Niệm 3r, Khái Niệm ở Rể, Khái Niệm ô Tô, Khái Niệm Oan Sai, Khái Niệm Oda, Khái Niệm ơn Gọi, Khái Niệm Oop, Khái Niệm 3t, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Oxi Hóa, ở Sài Gòn Khái Niệm Thân Và Lạ, Khái Niệm P, Khái Niệm 4.0, Khái Niệm ăn Mòn Hóa Học, Khái Niệm 500 Anh Em, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm ước, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm ăn Mặc, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Url, Khái Niệm Usb, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm 632, Khái Niệm 635, Khái Niệm 6s, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm 5g, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm 5m, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm 5s, Khái Niệm 5s 3d, Khái Niệm 5s Là Gì, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm U Xơ, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Uy Tín, Khái Niệm 3d, Khái Niệm C, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm ê Tô, Khái Niệm âm Tố, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm 1 Pha, ý Chí Khái Niệm, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm Erp, Khái Niệm B/l, Khái Niệm G, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Dân Vận,

Khái Niệm Danh Từ, 3 Danh Từ Chỉ Khái Niệm, 5 Danh Từ Chỉ Khái Niệm, Unit 1 Khái Niệm Danh Từ, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai Danh Sách, Khái Niệm 4m, Khái Niệm 4k, Khái Niệm 4g, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm 4c, Khái Niệm 4p, Khái Niệm 4r, Khái Niệm 3g, Khái Niệm 511, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm ở Cữ, Khái Niệm Cảm ơn Và Xin Lỗi, Khái Niệm 3pl, Khái Niệm 3r, Khái Niệm ở Rể, Khái Niệm ô Tô, Khái Niệm Oan Sai, Khái Niệm Oda, Khái Niệm ơn Gọi, Khái Niệm Oop, Khái Niệm 3t, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Oxi Hóa, ở Sài Gòn Khái Niệm Thân Và Lạ, Khái Niệm P, Khái Niệm 4.0, Khái Niệm ăn Mòn Hóa Học, Khái Niệm 500 Anh Em, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm ước, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm ăn Mặc, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Url, Khái Niệm Usb, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư,