Rate Là Nghĩa Gì / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Định Nghĩa Middle Rate / Mức Trung Bình Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Mức bình quân trung vị giữa giá chào mua và giá chào bán, niêm yết bởi những người giao dịch ngoại hối. Ví dụ, giá chào mua của một đồng tiền nào đó so với đồng đôla là $1=1.6510 và giá chào bán là $1=1.6520. Những thương nhân sẽ nói “chúng ta có thể thực hiện kinh doanh mức giữa hay không?” nghĩa là $1 tương đương với 1.6516. ($1=1.6515.)

Định Nghĩa Rating / Đánh Giá Xếp Hạng Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Ngân hàng: Số đo khả năng về vốn của một ngân hàng hay định chế tiết kiệm,việc quản trị và các yếu tố khác khi so sánh với các định chế tài chính được bảo hiểm khác.Có ba dạng tổ chức cung cấp dạng phân tích nào đó về các định chế tài chính: Các hãng đánh giá ngân hàng và các hãng xếp hạng ngân hàng.

Các hãng đánh giá ngân hàng: Theo dõi một số giới hạn các ngân hàng và các định chế tiết kiệm lớn và đưa ra nhận định chi tiết về mỗi định chế tài chính, báo cáo các thay đổi gần đây trong việc quản lí, môi trường kinh tế chung và các yếu tố khác được coi là quan trọng bởi các nhà phân tích của hãng đánh giá. Các đánh giá khác nhau có thể được đưa ra đối với nợ ngắn hạn và nợ dài hạn của ngân hàng hay cong ty cổ phần tài chính. Một số hãng đánh giá xếp hạng rủi ro quốc gia và rủi ro chính trị cho các ngân hàng hoạt động quốc tế. Các xếp hạng ngân hàng được cung cấp như các dịch vụ đăng ký.

Trong số các hãng nổi tiếng và được sử dụng phổ biến nhất là: Dominion Bond Rating Service, Inc, 55 Broadway New York, N.Y.10004; Moody’s Investors Service, 99 Church Street, New York, N.Y.10007; Standard&Poor’s, 25 Broadway, New York, N.Y.10004.

Các công ty xếp hạng ngâ hàng thường bao gồm tất cả các định chế tài chính trong một loại, như các ngân hàng thương mại, các ngân hàng mẹ và các hiệp hội tiết kiệm và cho vay. Họ gán cho mỗi định chế được đánh giá một thứ hạng hay điểm số bằng cách dùng công thức phân tích, các thứ hạng này được dùng để thể hiện sức mạnh tài chính và khả năng bảo vệ tiền kí gửi của mỗi định chế được đánh giá. Các công ty xếp hạng tính toán các đánh giá của họ theo cùng các tiêu chuẩn-vốn, tài sản, quản lí lợi nhuận và khả năng thanh khoản-mà các kiểm tra viên ngân hàng xem xét trong suốt các đợt kiểm tra theo lịch biểu các định chế tài chính có bảo hiểm. Việc xếp hạng ngân hàng cũng cần có như các dịch vụ đăng kí.

Trong số các công ty xếp hạng nổi tiếng nhất và được sử dụng phổ biến nhất là Bauer Financial Inc., P.O. Box 14350, 2655 Lejeune Road, Coral Gables FL 33134 (www.bauerfinancial.com); Creative Investment Research, Inc., P.O. Box 55793, Washington, D.C 20040-5793 (www.creativeinvest.com); Highline Dât LLC, 807 Las Cimas, Suite 320, Austin TX 78746 (www.highlinedata.com/banking); IDC Financial Publishing, P.O. Box 140, 700 Walnut Ridge Drive Suite 201 Hartland, WI 53029 (www.idcfp.com); LACE Financial Corp., 118 North Court Street, Frederick, MD 21701 (www.lacefinancial.com); Veribanc P.O.BOX 1610, One Social Street, woonsocket, RI 02895 (www.veribanc.com); Weiss Ratings, Inc., 15430 Endeavor Drive, Jupiter, FL 33478 (www.weissratings.com).

  Đánh giá tín dụng: được soạn thảo bởi một trong các cục tín dụng lớn, ghi chép lịch sử tín dụng trước đó, các thanh toán trễ hạn, các khoản xóa sổ và các nhận xét pháp lí đối với từng cá nhân. Đánh giá trái phiếu: đánh giá rủi ro tín dụng của công ty phát hành trái phiếu (khả năng không chi trả) bởi một tổ chức đánh giá thống kê được công nhận toàn quốc (NRSRO) như Duff & Phelps, Fitch Investors Service, Moody’s Investor Service, and Standard & Poor’s.

Định Nghĩa Bank Rate / Lãi Suất Ngân Hàng Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Là lãi suất mà ngân hàng trung ương một quốc gia cho các ngân hàng trong nước vay tiền. Những khoản vay này thường trong khoảng thời gian rất ngắn. Quản lý lãi suất ngân hàng là phương pháp ưa thích mà trong đó ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh mức độ hoạt động của nền kinh tế. Lãi suất ngân hàng thấp có thể giúp mở rộng nền kinh tế khi thất nghiệp gia tăng, bằng cách giảm chi phí vốn cho người đi vay. Ngược lại, lãi suất ngân hàng cao giúp thắt chặt nền kinh tế, khi lạm phát cao hơn dự kiến.

Lãi suất ngân hàng cũng có thể chỉ mức lãi suất mà ngân hàng tính cho các khoản vay của khách hàng.

Giải thích

Ở Mỹ, lãi suất ngân hàng thường được gọi là Tỉ lệ lãi suất cho vay nhằm đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc (Federal funds rate). Lãi suất ngân hàng được quy định gián tiếp bởi Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), bằng cách mua hoặc bán chứng khoán kho bạc để điều tiết mức cung tiền tệ. Những hành động này để đẩy tỉ lệ lãi suất cho vay nhằm đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc hiện tại (effective federal funds rate) gần hơn với lãi suất mục tiêu. Việc điều tiết nền kinh tế thông qua quản lý cung tiền được gọi là chính sách tiền tệ.

Định Nghĩa Accrual Rate / Lãi Suất Tích Lũy Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Accrual Rate là lãi suất được thêm vào tiền gốc của một công cụ tài chính giữa các lần thanh toán lãi suất bằng tiền mặt. Ví dụ, một trái phiếu kì hạn sáu tháng trả lãi suất nửa năm một lần sẽ được tích luỹ lãi suất hàng ngày trong thời hạn sáu tháng cho đến khi nó được thanh toán đầy đủ vào ngày đáo hạn.

Giải thích

Lãi suất tích lũy cũng được sử dụng trong các trường hợp phi tài chính, chẳng hạn như cho kỳ nghỉ hoặc lãi suất hưu trí tích lũy. Chúng cũng thường được sử dụng trong kế toán dồn tích, được sử dụng bởi hầu hết các doanh nghiệp; hoạt động kế toán dựa trên cơ sở thực thu thường được các cá nhân sử dụng.