Khái Niệm Định Mức Là Gì / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Định Mức Là Gì? Phương Pháp Xây Dựng Định Mức

Định mức là quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy móc thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng nào đó. Định mức tiếng anh là Norm.

Một vài ví dụ cụ thể về định mức

Định mức dự toán xây dựng công trình là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1 tấn cốt thép,… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến,…).

Định mức dự toán bao gồm :

a) Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Mức hao phí vật liệu qui định trong tập định mức này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

b) Mức hao phí nhân công: Là số lượng ngày công lao động của công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

c) Mức hao phí xe máy thi công: Là số lượng ca xe máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Định mức lao động là gì?

Định mức lao động công nghệ (hay còn gọi là định mức lao động) là thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm.

Nội dung của định mức lao động bao gồm:

Thành phần công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính thực hiện bước công việc.

Định biên: Xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện từng nội dung công việc.

Định mức: quy định thời gian lao động để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện bước công việc). Đơn vị tính là ngày công (ngày công tính bằng 08 giờ làm việc).

Quận 9 là một trong những Quận tiềm năng phát triển doanh nghiệp, nếu bạn có nhu cầu tìm cao ốc văn phòng cho thuê Quận 9 vui lòng tìm hiểu về Cyber Real

Định mức nguyên vật liệu là gì?

Định mức nguyên vật liệu là các phương pháp xác định lượng vật liệu cần thiết đủ làm một sản phẩm cho các chất liệu khác nhau.

Mục đích chính của việc tính định mức nguyên vật liệu

Tính giá thành sản phẩm

Cân đối nhu cầu vật tư

Tối ưu hóa sản phẩm

Đánh giá hiệu suất sử dụng vật tư của người thợ

Để tính định mức nguyên vật liệu, các bạn có thể tải giáo trình về TẠI ĐÂY

Định mức kinh tế kỹ thuật là gì?

Định mức kinh tế kỹ thuật là quy định mức hao phí cần thiết lớn nhất của một loại nguồn lực nào đó để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Mức kinh tế kỹ thuật luôn luôn là một chỉ tiêu và biểu thị bằng những con số cụ thể.

Ví dụ :

Định mức dụng cụ là gì?

Định mức dụng cụ là thời gian sử dụng dụng cụ cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện từng bước công việc).

Thời hạn của dụng cụ: đơn vị tính là tháng.

Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 10% mức sử dụng các dụng cụ chính đã được tính trong định mức.

Định mức thiết bị là gì?

Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện từng bước công việc).

Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca (riêng thiết bị đo biển là 200 ca); máy nội nghiệp là 500 ca.

Thời hạn (niên hạn) sử dụng thiết bị theo quy định của nhà sản xuất.

Đơn vị tính bằng ca/thông số (mỗi ca tính bằng 8 giờ).

Phương pháp xây dựng định mức

Phương pháp thống kê là phương pháp xây dựng mức dựa vào các tài liệu thu thập về hao phí thời gian (sản lượng) thực tế để hoàn thành công việc theo từng thời điểm, công đoạn khác nhau. Thời gian (sản lượng) quy định trong mức thường lấy bằng giá trị trung bình.

Khi bạn đang muốn thuê văn phòng giá rẻ tphcm mà không biết liên hệ với ai. Hãy thử dịch vụ của Cyber Real và bạn sẽ không phải hối tiếc.

Phương pháp phân tích là phương pháp xây dựng mức bằng cách phân chia và nghiên cứu tỉ mỉ quá trình quan trắc, phân tích của từng thông số môi trường, bước công việc được định mức và tính toán đến các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình kỹ thuật cũng như vật tư tiêu hao. Phương pháp quan trắc và phân tích là phương pháp xây dựng dựa vào các phương pháp tiêu chuẩn đã ban hành.

Phương pháp phân tích khảo sát là phương pháp xây dựng mức dựa vào các tài liệu thu thập được trong khảo sát hoặc qua phiếu điều tra.

Nêu Khái Niệm Và Các Số Liệu Định Mức Của Máy Biến Áp

Nêu Khái Niệm Và Các Số Liệu Định Mức Của Máy Biến áp, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Mà Quốc Gia Ven Biển, Khái Niệm Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ, Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu, Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ, Khái Niệm Biến Đổi Khí Hậu, Bien Ban Niem Yet Cong Khai Tai San, Khái Niệm ô Nhiễm Biển, Khái Niệm 10 Biện Pháp Tu Từ, Khái Niệm 5 Vùng Biển, Khái Niệm 8 Biện Pháp Tu Từ, Khái Niệm 9 Biện Pháp Tu Từ, Biên Bản Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Các Biện Pháp Tu Từ, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển, Khái Niệm 12 Biện Pháp Tu Từ, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Tài Sản Thu Nhập, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Biển, Biên Bản Kết Thuc Niêm Yết Công Khai Cấp Gcn – Qsd Đât, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Quốc Gia, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Năm 1982, Khái Niệm Biên Giới Quốc Gia, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Tai Chinh, Bien Ban Hop Niem Yet Ve Viec Cong Khai Tai San Thu Nhap , Biên Bản Niêm Yết Công Khai Tài Chính Cá Nhân, Khái Niệm Dao Duc Nha Giadiễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai Danh Sách, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chúng Ta, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Giám Sát Thực Hiện Daanc Hủ Trường Học, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Khái Niệm Gia Đình, Khái Niệm Quyết Định, Định Nghĩa Khái Niệm, Định Nghĩa Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Được Định Nghĩa Như Thế Nào?, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Quyết Định, Khái Niệm Nào Được Định Nghĩa Giống Như Cường Độ Hay Độ Tinh Khiết Của M, 5. Nêu Khái Niệm Liên Hệ Liên Hệ Phổ Biến, Bien Ban Mo Niem Phong Va Giao Nhan Doi Tuong Giam Dinh, Tờ Khai Không Đúng Định Dạng Với Xsd Dữ Liệu Sai Tại Dòng 55, Biên Bản Thẩm Định Tài Liệu Thanh Lý, Mẫu Biên Bản Triển Khai Quyết Định, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Mặt Đối Lập Biện Chứng Là Quan Niệm Đúng Đắn Nhất, Khái Niệm 5s 3d, Khái Niệm Oop, Từ Khái Niệm, Khái Niệm 635, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm 6s, Khái Niệm 4r, Khái Niệm 7p, Từ Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm 632, Khái Niệm 5m, Khái Niệm 5s, Khái Niệm 5g, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm M&a, Khái Niệm M&e, Khái Niệm 500 Anh Em, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm 5s Là Gì, Khái Niệm Ma Túy, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm, ẩn Dụ Khái Niệm, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm 4.0, Khái Niệm 3t, Khái Niệm 3r, Khái Niệm 3pl, Khái Niệm 3g, Khái Niệm 3d, Khái Niệm 331, Khái Niệm Hàm Số Lớp 9, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Cơ Thể Học, Bài 1 Khái Niệm Đạo Hàm, Khái Niệm Giá Trị, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm G, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm 4p, Khái Niệm 4m, Khái Niệm 4k,

Nêu Khái Niệm Và Các Số Liệu Định Mức Của Máy Biến áp, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Mà Quốc Gia Ven Biển, Khái Niệm Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ, Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu, Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ, Khái Niệm Biến Đổi Khí Hậu, Bien Ban Niem Yet Cong Khai Tai San, Khái Niệm ô Nhiễm Biển, Khái Niệm 10 Biện Pháp Tu Từ, Khái Niệm 5 Vùng Biển, Khái Niệm 8 Biện Pháp Tu Từ, Khái Niệm 9 Biện Pháp Tu Từ, Biên Bản Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Các Biện Pháp Tu Từ, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển, Khái Niệm 12 Biện Pháp Tu Từ, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Tài Sản Thu Nhập, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Biển, Biên Bản Kết Thuc Niêm Yết Công Khai Cấp Gcn – Qsd Đât, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Quốc Gia, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Năm 1982, Khái Niệm Biên Giới Quốc Gia, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Tai Chinh, Bien Ban Hop Niem Yet Ve Viec Cong Khai Tai San Thu Nhap , Biên Bản Niêm Yết Công Khai Tài Chính Cá Nhân, Khái Niệm Dao Duc Nha Giadiễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai Danh Sách, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chúng Ta, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Giám Sát Thực Hiện Daanc Hủ Trường Học, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Khái Niệm Gia Đình, Khái Niệm Quyết Định, Định Nghĩa Khái Niệm, Định Nghĩa Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Được Định Nghĩa Như Thế Nào?, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Quyết Định, Khái Niệm Nào Được Định Nghĩa Giống Như Cường Độ Hay Độ Tinh Khiết Của M, 5. Nêu Khái Niệm Liên Hệ Liên Hệ Phổ Biến, Bien Ban Mo Niem Phong Va Giao Nhan Doi Tuong Giam Dinh, Tờ Khai Không Đúng Định Dạng Với Xsd Dữ Liệu Sai Tại Dòng 55, Biên Bản Thẩm Định Tài Liệu Thanh Lý, Mẫu Biên Bản Triển Khai Quyết Định,

Shortcut Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm

Shortcut là gì?

Shortcut là một trong những tính năng hữu ích nhất trong hệ điều hành Windows XP mà thông thường thì người dùng sẽ không để ý đến. Shortcut thực chất là một tệp tin đóng vai trò như một đường dẫn tới một chương trình, tài liệu, một website, hoặc là một đối tượng khác.

Người dùng cũng có thể thay thế shortcut trên nền desktop, trong phần menu Start hay trong bất cứ một thư mục Windows nào. Shortcut thường mang lại sự tiện dụng và tính linh hoạt khi khởi động chương trình hay khi mở các tệp tin.

Ý nghĩa của tính năng Shortcut trong windows

Đối với việc tạo ra tính năng shortcut này nhà phát triển Microsoft muốn giúp cho người dùng có thêm tính năng mới. Để có thể nhanh chóng rút gọn thời gian truy cập vào file hoặc những địa chỉ trên mạng internet. Điều này giúp làm tăng hiệu quả, giảm thời gian thao tác trong quá trình sử dụng máy tính laptop, PC windows.

Tổng hợp các thủ thuật về Shortcut trên windows

Tạo shortcut ở trên màn hình desktop windows

Màn hình desktop là một trong những khu vực thường xuyên được sử dụng nhất trên máy tính của bạn. Với những phần mềm đã được cài đặt trên máy sẽ tự động tạo ra màn hình hiển thị. Do đó, rất ít người biết được rằng đây là shortcut đã được tạo ra. 

Nếu như bạn đang có một phần mềm hay một ứng dụng nào đó mà muốn “show” ra ngoài màn hình máy tính thì bạn chỉ cần thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Bạn hãy nhấn chuột phải vào phần mềm, ứng dụng trên máy tính windows muốn tạo shortcut rồi nhấn chuột chọn Send To.

Bước 2: Tại đây bạn kích chọn tiếp tới chọn Desktop (Create Shortcut) thì ngay lập tức việc tạo shortcut trên màn hình desktop windows đã được tiến hành thành công.

Tạo shortcut cho tệp tin hay website trên máy tính

Một tiện ích vô cùng hữu ích mà Shortcut mang lại cho người dùng đó chính là việc dễ dàng tạo ra một tệp tin ở ngay trong menu Programs hoặc trên các trình duyệt website… 

Để tạo khá đơn giản, bạn hãy nhấn chuột phải trên màn hình chọn phần new rồi nhấn tiếp vào Shortcut. Tại đây các bạn lựa chọn các tệp tin trên máy tính windows từ lệnh Browse có đuôi là .exe hoặc là một trình duyệt web nào đó.

Tạo shortcut cho các tệp tài liệu và thư mục

Shortcut có thể dễ dàng tạo thành các tệp tài liệu (Documents) hay các  thư mục (Folders) và thậm chí là cả ổ cứng. 

Cách tạo shortcut cho ổ cứng: Với việc tạo ra một ổ cứng từ shortcut trên windows hoàn toàn  không quá khó khăn gì. Đầu tiên, bạn nhấn vào My Computer (windows 7)/ This PC (windows 8/ 10) . Sau đó, bạn giữ phím ALT và kéo biểu tượng của ổ đĩa đang muốn tạo shortcut vào nơi mong muốn.

Tạo shortcut mới cho một shortcut

Việc tạo shortcut mới cho một shortcut nghe thì có vẻ rất khó hiểu nhưng kỳ thực lại hấp dẫn vô cùng.  Người dùng có thể mở rộng shortcut bằng cách sử dụng tổ hợp các phím tắt hoặc cũng có thể làm theo phương pháp nhấp đúp chuột vào đó. Việc tạo shortcut cho một shortcut yêu cầu bạn phải nhấn chính xác vào nó và kích chuột phải chọn Properties. 

Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào phần thẻ Shortcut sẽ có khá nhiều các thông tin. Trong đó có phần tạo phím tắt mặc định, đầu tổ hợp sẽ là CTRL-ALT. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng mà không cần nhấn chuột thì có thể sử dụng tính năng này. Tuy nhiên bạn cần phải thực hiện bằng cách quy định cho phím shortcut và sau đó nhấn OK để hoàn tất.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt CTRL-ALT-E (gõ thêm chữ “E”) quy định cho chương trình Microsoft Excel. Hoặc dùng tổ hợp phím CTRL-ALT-W quy định cho Microsoft Word. Bất cứ khi nào bạn nhấn các tổ hợp phím này thì Windows sẽ tự động kích hoạt các chương trình mà bạn mong muốn.

Dễ dàng cá nhân hóa diện mạo

Để thay đổi vẻ bề ngoài của shortcut cho thêm phần sinh động và đỡ nhàm chán. Bạn hãy sử dụng công cụ Tweak UI được chia sẻ trong phần mềm Microsoft Powertoys để  bạn có thể dễ dàng hơn trong việc tạo ra những diện mạo cuốn hút, đẹp mắt hơn cho shortcut trên windows. 

Người đăng: hoy Time: 2020-10-20 16:24:00

Oxit Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm

Oxit là gì?

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Ví dụ về oxit: FeO, CO, P2O5, CuO,…

Cách gọi tên oxit

Tên oxit = tên nguyên tố + “oxit”

Thí dụ: 

Na2O đọc là natri oxit

Al2O3 đọc là nhôm oxit

Thí dụ:

Nếu là oxit của kim loại có nhiều hóa trị thì tên oxit = tên kim loại (kèm theo hóa trị) + “oxit”

Thí dụ:

FeO: Sắt (II) oxit

Fe2O3 : Sắt (III) oxit

Thí dụ:

Nếu oxit của phi kim nhiều hóa trị thì tên oxit = tên phi kim (có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim nếu lớn hơn 1) + “oxit” (có kèm tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)

Các tiền tố (hay tiếp đầu ngữ) chỉ số nguyên tử cụ thể:

Mono nghĩa là 1

Đi là 2

Tri là 3

Tetra là 4

Penta là 5,…

Thí dụ :

CO : cacbon monooxit

CO2 : cacbon đioxit

SO2 : lưu huỳnh đioxit

SO3: lưu huỳnh trioxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

Phân loại oxit

Dựa vào các phản ứng hóa học của chúng với axit, bazo, muối,.. mà người ta chia oxit làm 4 loại: là oxit axit, oxit bazo, oxit lưỡng tính và oxit trung tính.

Tính chất hóa học của oxit axit

Oxit axit thường là oxit của phi kim và oxi, tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Tác dụng với nước

Oxit axit tác dụng với nước tạo dung dịch axit

NO2+H2O→HNO3

Tương tự với P2O5, NO, SO2, SO3 ,… cũng cho các axit tương ứng khi tác dụng với nước.

Tác dụng với bazo

CO2+Ca(OH)2→CaCO3+H2O

SO2+Ba(OH)2→BaSO3+H2O

Vậy oxit axit tác dụng với dung dịch bazo tạo muối và nước.

Tác dụng với oxit bazo

BaO+CO2→BaCO3

Oxit axit tác dụng được với một số oxit bazo tạo thành muối.

Tính chất hóa học của oxit bazo

Oxit bazo thường là oxit của kim loại, là những oxit tác dụng với dung dịch bazo tạo thành muối và nước.

Tác dụng với nước tạo bazo tương ứng

BaO+H2O→Ba(OH)2

Na2O+H2O→2NaOH

Tác dụng với axit

Oxit bazo tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

CuO+HCl→CuCl2+H2O

Thí nghiệm với các oxit bazo như BaO, FeO… khác cũng xảy ra tương tự.

Oxit lưỡng tính

Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch bazo và tác dụng với dung dịch axit tạp thành muối và nước.

Al2O3+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2O

Al2O3+3H2O+2NaOH⇌2NaAl(OH)4

Các oxit lưỡng tính chẳng hạn như ZnO, Al2O3, Cr2O3,…

Oxit trung tính

Oxit trung tính còn được gọi là oxit không tạo muối là những oxit không tác dụng với axit, bazo và nước. Ví dụ: CO, NO…

Người đăng: hoy Time: 2020-09-22 11:05:41