Định Nghĩa Hình Vuông Lớp 8 / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Gia Sư Online: Toán Lớp 8 Bài 2 Hình Thang + Định Nghĩa Hình Thang Vuông

bài 2 hình thang sbt bài 2 hình thang cân bài 2 hình thang lớp 8 sgk bài 2 hình thang bài tập 7 bài 2 hình thang 1 soạn bài 2 hình thang giải bài 2 hình thang bài 2 hình thang toán lớp 8 bài 2 hình thang toán 8 bài 2 hình thang bài tập bài 3 hình thang cân 2 toán hình 11 bài 2 hai đường thẳng vuông góc toán hình 7 bài 2 hai đường thẳng vuông góc toán hình lớp 7 bài 2 đường thẳng vuông góc toán hình 8 bài 2 hình thang toán hình lớp 8 bài 2 hình thang soạn toán hình 8 bài 2 hình thang giải toán hình 8 bài 2 hình thang giải toán hình lớp 8 bài 2 hình thang toán 8 bài 2 hình thang toán lớp 8 bài 2 hình thang giải toán lớp 8 tập 1 bài 2 hình thang toán 8 tập 1 hình học bài 2 hình thang giải bài tập toán 8 tập 1 bài 2 hình thang toán lớp 5 tập 2 bài 58 hình thang

NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199 thầy lợi Gọi hotline thầy lợi 0392520176 hoặc 0842172951 NHẬN DẠY KÈM TẠI TRUNG TÂM 618/52/14 TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH liên hệ CÔ THÚY 0907540721 618/32/5A TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH liên hệ CÔ THÚY 0907540721 dạy học trực tuyến https://www.facebook.com/dayhoctoanlo… toán lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=cffwt… vật lí lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg… Hóa lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg… Chương 1 Tứ giác Bài 1 Tứ giác Định nghĩa tứ giác là gì ? https://youtu.be/XVgXpMISzNg Tứ giác lồi , tứ giác lõm https://youtu.be/Zkr6YhxJif8 Đặc điểm của tứ giác https://youtu.be/jt-3X54TcgI Tổng các góc của tứ giác https://youtu.be/ljFC42jOXAo Bài 2 Hình thang Định nghĩa hình thang https://youtu.be/aM9icvIq0Ig Định nghĩa hình thang vuông https://youtu.be/RnZYQvREDuA Bài 3 Hình thang cân Bài 4 Đường trung bình của tam giác, của hình thang Bài 5 Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Bài 6 Đối xứng trục Bài 7 Hình bình hành Bài 8 Đối xứng tâm Bài 9 Hình chữ nhật Bài 10 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Bài 11 Hình thoi Bài 12 Hình vuông bài 2 hình thang sbt bài 2 hình thang cân bài 2 hình thang lớp 8 sgk bài 2 hình thang bài tập 7 bài 2 hình thang 1 soạn bài 2 hình thang giải bài 2 hình thang bài 2 hình thang toán lớp 8 bài 2 hình thang toán 8 bài 2 hình thang bài tập bài 3 hình thang cân 2 toán hình 11 bài 2 hai đường thẳng vuông góc toán hình 7 bài 2 hai đường thẳng vuông góc toán hình lớp 7 bài 2 đường thẳng vuông góc toán hình 8 bài 2 hình thang toán hình lớp 8 bài 2 hình thang soạn toán hình 8 bài 2 hình thang giải toán hình 8 bài 2 hình thang giải toán hình lớp 8 bài 2 hình thang toán 8 bài 2 hình thang toán lớp 8 bài 2 hình thang giải toán lớp 8 tập 1 bài 2 hình thang toán 8 tập 1 hình học bài 2 hình thang giải bài tập toán 8 tập 1 bài 2 hình thang toán lớp 5 tập 2 bài 58 hình thang hình thang vuông lớp 8 hình thang vuông trong hình học không gian hình thang vuông là gì diện tích hình thang vuông

Định Nghĩa Hình Vuông Là Gì? Công Thức Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Vuông

Định nghĩa hình vuông: Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

Hình vuông là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau.

Hình vuông là hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.

Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

Hai đường chéo hình vuông bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Giao điểm hai đường chéo của hình vuông là tâm của đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp.

Giao của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.

Một đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp, đồng thời tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.

Hình vuông có tất cả tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác một góc là hình vuông.

Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài 4 cạnh của nó: P = a.4

Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương độ dài của cạnh: S = (a^{2}) Trong đó: a độ dài của cạnh hình vuông

Bài tập về định nghĩa hình vuông

Ví dụ 1 : Một tờ giấy hình vuông cạnh 80mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo (cm^{2})?

Đổi (80 mm = 8 cm)

Diện tích tờ giấy là: (S=8times 8=64) ((cm^{2}))

Ví dụ 2: Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó

Độ dài cạnh hình vuông là: (20div 4=5) (cm)

Diện tích của hình vuông là: (5times 5=25) ((cm^{2}))

Ví dụ 3: Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh 10cm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu (cm^{2})?

Diện tích một viên gạch men là: (10times 10=100) ((cm^{2}))

Diện tích mảng tường được ốp thêm là: (100times 9=900) ((cm^{2}))

Ví dụ 4: Các phát biểu sau đây sai hay đúng

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo). – Sai

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. – Sai

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo ) rồi nhân với 2. – Sai

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. – Đúng

Giáo Án Hình Học 8 Tiết 21 Bài 12 Hình Vuông

1. Kiến thức : Nắm được định nghĩa và các tính chất của hình vuông, dấu hiệu nhận biết hình vuông.

2. Kỹ năng : Biết nhận dạng hình vuông. Biết vận dụng định nghĩa và tính chất vào việc giải toán.

3. Thái độ : Thấy được các hình vuông trong thực tế

B. DỤNG CỤ DẠY HỌC

GV : SGK , thước thẳng , Bảng phụ, phấn màu , eke

HS : SGK , thước thẳng , eke

C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

I . ỔN ĐỊNH LỚP ( 1PH)

II KIỂM TRA: ( 4) Nêu tính chất và các dấu hiệu nhận biết

III.DẠY BÀI MỚI

Có tứ giác nào vừa là hcn vừa là hình thoi hay không ? ( 1ph)

Ngày soạn :1/11/2010 Ngày dạy :2/11/2010 Tuần : 11 Tiết : 21 BÀI 12 : HÌNH VUÔNG A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM 1. Kiến thức : Nắm được định nghĩa và các tính chất của hình vuông, dấu hiệu nhận biết hình vuông. 2. Kỹ năng : Biết nhận dạng hình vuông. Biết vận dụng định nghĩa và tính chất vào việc giải toán. 3. Thái độ : Thấy được các hình vuông trong thực tế B. DỤNG CỤ DẠY HỌC GV : SGK , thước thẳng , Bảng phụ, phấn màu , eke HS : SGK , thước thẳng , eke CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP I . ỔN ĐỊNH LỚP ( 1PH) II KIỂM TRA: ( 4′) Nêu tính chất và các dấu hiệu nhận biết III.DẠY BÀI MỚI Có tứ giác nào vừa là hcn vừa là hình thoi hay không ? ( 1ph) TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 5 ph 5 ph 10 ph 10 ph 1/ ĐN: HV là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh= nhau . ABCD là HV. * *Chú ý : 2/ T/c: HV có tất cả các t/c của hình chữ nhật ,HT. 3/ Dấu hiệu nhận biết . HCN có hai cạnh kề bằg nhau là hình vuông HCN có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông HCN có hai đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông Hình thoi có một góc vuông là hình vuông Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông Dán bảng phụ hình 104 lên bảng Các góc và các cạnh của tứ giác này ntn ? Tứ giác này là hình vuông Vậy hình vuông là hình ntn ? GV giới thiệu ĐN hình vuông . GV: Có thể ĐN theo cách khác Hình vuông có phải là hcn hay không, có tc gì đặc biệt ? Hình vuông có phải là hthoi hay không, có tc gì đặc biệt ? GV: Dựa trên lí thuyết về tâp hợp có thể nói gì về quan hệ giữa 3 tập hợp :HCN, HT, HV. Gv : Với cách nói như trên , có thể nói gì về những t/c của hình vuông Vậy hình vuông có những tính chất của hình gì ? Đường chéo của hình vuông có những tính chất gì ? GV hãy nêu các t/c của hai đường chéo hình vuơng . GV dựa vào ĐN hình vuông và các t/c vừa phải thhực hiện thêm ,hãy nêu những dấu hiệu nhận biết hình vuông ? GV: Cho hs nhận dạng các hình vuông từ tập hợp các hình ,GV đã chuẩn bị sẳn trên bảng phụ . Hãy làm bài tập ?2 A=B=C=D=90o AB=BC=CD=DA Tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau Hình vuông là HCN có hai cạnh kề nhau . -HV là HT có một góc vuông . -HV có tất cả các t/c của HCN và hình thoi. . Học sinh tìm tất cả các tính chất của hai đường chéo hình vuông ghi trên phiếu học tập. Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau Hình vuông là hình thoi có 4 góc vuông Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi HS phát biểu những phát hiện của mình về những dấu hiệu nhận biết HV -HS nhận dạng HV từ tập hợp các hình GV cho . -Đo độ dài các cạnh của tứ giác. -Độ dài đường chéo. Hai đường chéo hình vuông bằng nhau, vuông góc nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường Hình a, c, d là hình vuông IV.VẬN DỤNG CŨNG CỐ ( 8ph) TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 8 ph Nhắc lại định nghĩa và các tính chất của hình vuông Nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình vuông Nhắc lại định nghĩa và các tính chất của hình vuông ? Nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình vuông ? Làm bài 79 trang 108 V . HƯỚNG DẨN VỀ NHÀ ( 1ph) Học bài Bài tập : 79 ; 80 ; 82 SGK

Gia Sư Online: Toán Lớp 8 Bài 2 Hình Thang + Định Nghĩa Hình Thang Là Gì

hình thang cân là gì hình thang vuông là gì hình thang cong là gì hình thang lái là gì hình thang tiếng anh là gì chu vi hình thang là gì diện tích hình thang là gì ma trận hình thang là gì bổ đề hình thang là gì diện tích hình thang vuông là gì đường thẳng là hình gì hình thang là hình gì hình thang cân là hình gì hình thang vuông là hình gì

định nghĩa hình thang cân định nghĩa hình thang vuông định nghĩa hình thang lớp 8 định nghĩa hình thang lớp 5 định nghĩa về hình thang định nghĩa của hình thang cân định nghĩa diện tích hình thang định nghĩa tính chất hình thang định nghĩa ma trận hình thang hình thang cân là gì hình thang vuông là gì hình thang cong là gì hình thang lái là gì hình thang tiếng anh là gì chu vi hình thang là gì diện tích hình thang là gì ma trận hình thang là gì bổ đề hình thang là gì diện tích hình thang vuông là gì đường thẳng là hình gì hình thang là hình gì hình thang cân là hình gì hình thang vuông là hình gì NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199 thầy lợi Gọi hotline thầy lợi 0392520176 hoặc 0842172951 NHẬN DẠY KÈM TẠI TRUNG TÂM 618/52/14 TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH liên hệ CÔ THÚY 0907540721 618/32/5A TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH liên hệ CÔ THÚY 0907540721 dạy học trực tuyến https://www.facebook.com/dayhoctoanlo… toán lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=cffwt… vật lí lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg… Hóa lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg… Chương 1 Tứ giác Bài 1 Tứ giác Định nghĩa tứ giác là gì ? https://youtu.be/XVgXpMISzNg Tứ giác lồi , tứ giác lõm https://youtu.be/Zkr6YhxJif8 Đặc điểm của tứ giác https://youtu.be/jt-3X54TcgI Tổng các góc của tứ giác https://youtu.be/ljFC42jOXAo Bài 2 Hình thang Định nghĩa hình thang https://youtu.be/aM9icvIq0Ig Định nghĩa hình thang vuông Bài 3 Hình thang cân Bài 4 Đường trung bình của tam giác, của hình thang Bài 5 Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Bài 6 Đối xứng trục Bài 7 Hình bình hành Bài 8 Đối xứng tâm Bài 9 Hình chữ nhật Bài 10 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Bài 11 Hình thoi Bài 12 Hình vuông định nghĩa hình thang cân định nghĩa hình thang vuông định nghĩa hình thang lớp 8 định nghĩa hình thang lớp 5 định nghĩa về hình thang định nghĩa của hình thang cân định nghĩa diện tích hình thang định nghĩa tính chất hình thang định nghĩa ma trận hình thang bài 2 hình thang sbt bài 2 hình thang cân bài 2 hình thang lớp 8 sgk bài 2 hình thang bài tập 7 bài 2 hình thang 1 soạn bài 2 hình thang giải bài 2 hình thang bài 2 hình thang toán lớp 8 bài 2 hình thang toán 8 bài 2 hình thang bài tập bài 3 hình thang cân 2 toán hình 11 bài 2 hai đường thẳng vuông góc toán hình 7 bài 2 hai đường thẳng vuông góc toán hình lớp 7 bài 2 đường thẳng vuông góc toán hình 8 bài 2 hình thang toán hình lớp 8 bài 2 hình thang soạn toán hình 8 bài 2 hình thang giải toán hình 8 bài 2 hình thang giải toán hình lớp 8 bài 2 hình thang toán 8 bài 2 hình thang toán lớp 8 bài 2 hình thang giải toán lớp 8 tập 1 bài 2 hình thang toán 8 tập 1 hình học bài 2 hình thang giải bài tập toán 8 tập 1 bài 2 hình thang toán lớp 5 tập 2 bài 58 hình thang