Bai Tap Ve Dong Luong Va Dinh Luat Bao Toan Dong Luong / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Bai 6: Bai Tap Van Dung Dinh Luat Om

Hai điện trở R 1 và R 2 được mắc theo hai cách vào hai điểm M, N trong sơ đồ hình 6.1, trong đó hiệu điện thế U=6V. Trong cách mắc thứ nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong cách mắc thứ hai, ampe kế chỉ 1,8A.

a. Đó là hai cách mắc nào? Vẽ sơ đồ từng cách mắc.

b. R tđ của đoạn mạch gồm R 1 nối tiếp R 2 lớn hơn R tđ của đoạn mạch khi mắc R 1 song song R 2. Vì vậy, dòng điện chạy qua đoạn mạch nối tiếp có cường độ nhỏ hơn dòng điện chạy qua đoạn mạch song song nên. Ta có:

Hai bóng đèn giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là 6V và dòng điện chạy qua mỗi đèn khi có cường độ là 0,5A (cường độ dòng điện định mức).

Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 6V. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó. Hai đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

I Đ1 = I Đ2 = 0.25 A. Hai đèn sáng yếu hơn mức bình thường vì dòng điện thực tế chạy qua chúng nhỏ hơn cường độ dòng điện định mức của mỗi bóng.

Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V; cường độ dòng điện định mức của đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn thứ hai là 0,36A. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Tại sao?

Không mắc nối tiếp hai bóng đèn này được vì cường độ dòng điện thực tế chạy qua hai đèn là I Đ1 = I Đ2 = 0,52 A. So sánh với cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì có thể cháy.

a. Có mấy cách mắc ba điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

b. Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch trên.

a. Có bốn cách (hình 6.1)

Điện trở R 1=6Ω; R 2=9Ω; R 3=15Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất tương ứng là I 1=5A, I 2=2A, I 3=3A. Hỏi có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất bao nhiêu vào ha đầu đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp với nhau?

+ Do ba điện trở này mắc nối tiếp nên ta có I=I 1=I 2=I 3=2A(lấy giá trị nhỏ nhất, nếu lấy giá trị khác lớn hơn thì điện trở bị hỏng). Sau đó bạn tính hiệu điện thế toàn mạch U theo định luật Ôm. U=IR=I(R 1+R 2+R 3)=60V

Khi mắc nối tiếp hai điện trở R 1 và R 2 vào hiệu điện thế 1,2V thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ I=0,12A.

b. R tđ1=9Ω, R tđ2=5Ω, R tđ3=8Ω

b. U AC=5,6V; U CB=2,4V và U AB=8V

Xay Dung Luc Luong Dan Quan Tu Ve

Xây dựng lực lượng Dân quân Tự Vử, Dự bị động viên ở cơ sởBài giảngGiảng viênNguy?N ĐìNH TÂMNội dungI. Xây dựng lực lượng DQTVII. Xây dựng và huy động lực lượng Dự bị động viênMở đầuI. Xây dựng lực lượng DQTVA. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của LLDQTV.1. Vị trí vai trò: Dân quân, tự vệ là công cụ chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở địa phương, cơ sở. Là lực lượng hùng hậu của chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. *Vị trí vai trò quan trọng đó được biểu hiện :a) Trong thời bình:– Là lực lượng sẵn sàng chiến đấu tại cơ sở để đối phó với mọi hoạt động của địch – Phối hợp cùng với công an nhân dân làm nòng cốt cho toàn dân ở cơ sở tham gia đấu tranh chống DBHB – BLLĐ.– Là lực lượng xung kích trong lao động sản xuất cũng như trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động QPAN, trong phòng chống thiên tai địch hoạ.b) Trong thời chiến:– Là lực lượng trực tiếp chiến đấu tiêu diệt, tiêu hao lực lượng, phương tiện chiến tranh của địch– DQTV là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy cho nhân dân.– DQTV là lực lượng chủ yếu bám trụ ở cơ sở, thực hiện xen kẽ với địch. Tiến công tiêu hao rộng rãi quân địch buộc địch phải phân tán lực lượng tạo điều kiện thuận lợi cho tác chiến của bộ đội chủ lực.2. Nhiệm vụ của lực lượng DQTV.– Là lực lượng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ địa phương trong mọi tình huống.– Phối hợp với các lực lượng trong KVPT bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, ANCT-TTATXH, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng tài sản nhân dân, người nước ngoài và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.– Xung kích trong sản xuất, phòng chống thiên tai – Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai địch hoạ và các tình huống nghiêm trọng khác. – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. .B. Nguyên tắc xây dựng lực lượng DQTV.1. Đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương.a) Cơ sở lý luận và thực tiễn:– Thực hiện theo cơ chế 02/BCT: …– LLDQTV đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương mới xác định được phương hướng hoạt động, phát huy vị trí vai trò và hoàn thành tốt mọi nhiệm cụ được giao.b) Nội dung lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền:c) Biện pháp lãnh đạo cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền:2. Xây dựng DQTV vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng.a) Vững mạnh:– Tổ chức, biên chế, trang bị theo đúng pháp lệnh quy định., phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương.– Huấn luyện phải đúng, đủ nội dung theo chương trình của bộ đã quy định cho từng đối tượng, huấn luyện phải sát thực sự thực tế, sát với phương án ở từng địa phương.– Đặc biệt coi trọng về chính trị tinh thần cho LLDQTV.Thực tiễn:b) Rộng khắp:Xây dựng ở tất cả các làng, bản, xã, phường thị trấn, cơ quan các cấp của hệ thống chính trị, các trường học không để các vùng trắng thực hiện ở đâu có dân, có cơ quan, đơn vị sự nghiệp, kinh tế … ở đó có DQTV hoạt động.3. Quán triệt nguyên tắc quan điểm QPTD và nguyên tắc công bằng xã hội. pháp chế hoá nghĩa vụ tham gia LLDQTV.a) Quan điểm QPTD:b) Công bằng xã hội:c) Pháp chế hoá nghĩa vụ tham gia LLDQTV:C. Nội dung xây dựng LLDQTV.1. Tổ chức, biên chế, trang bị của lực lượng DQTV.a) Những căn cứ để tổ chức, biên chế trang bị:b) Cơ cấu, tỉ lệ, quy mô tổ chức và biên chế lực lượng DQTV.– Cơ cấu:LLDQTV được tổ chức thành lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi.c) Cơ cấu và chức năng cán bộ quân sự ở cơ sở, phân đội.+ Chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn…là thành viên UBND:+ Chính trị viên là đồng chí bí thư Đảng uỷ(Chi bộ)…+ PhóChỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn là cán bộ chuyên trách

– Trạng thái có tình huống:Là trạng thái xảy ra khi tình hình ANCT, hoạt động KT, XH của đất nước cơ bản ổn định nhưng ở 1 hướng (địa phương) hay ở nhiều hướng (địa phương) hoặc cả nước tình hình trật tự an ninh diễn biến phức tạp, lực lượng phản động đã có hành vi bí mật tập hợp lực lượng để chuẩn bị kết hợp với bọn phản động bên ngoài bạo loạn cướp chính quyền, địch có hiện tượng lấn chiếm biên giớI. biển đảo, bao vây cấm vận phong toả đường biển, đường không, tập kích hoả lực hoặc địch có triệu trứng chuẩn bị tiến công xâm lược quy mô lớn.– Trạng thái khẩn cấp. Là trạng thái xẩy ra khi an ninh chính trị trên một hướng (địa phương) hay nhiều hướng (địa phương) hoặc cả nước bị đe doạ, tình hình ANCT – TTATXH diễn biến rất phức tạp, lực lượng phản động đang có hành vi bí mật tập hợp lực lượng để chuẩn bị hoạt động lớn, có nhiều biểu hiện bọn phản động bên ngoài sẵn sàng dùng lực lượng để can thiệp hỗ trợ cho bọn phản động bên trong bạo loạn cướp chính quyền.– Trạng thái thời chiến.Là trạng thái xảy ra khi ANCT – TTATXH trên một hướng (địa phương) hay nhiều hướng (điạ phương) hoặc cả nước bị đe doạ nghiêm trọng. Có một lực lượng trong nước đã gây bạo loạn, kết hợp với bọn phản động nước ngoài can thiệp để cướp chính quyền, có hiện tượng rõ địch sắp lấn chiếm biên giới. biển đảo, bao vây cấm vận, phong toả đường biển, đường không, tập kích hoả lực, có nhiều dấu hiệu địch sắp tấn công xâm lược quy mô lớn.c. Vũ khí trang bị cho DQTV:2. Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự:II. Xây dựng và huy động lực lượng DBDV.A. Khái niệm, vị trí:1. Khái niệm:Lực lượng DBĐV bao gồm các quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã được đăng ký và xếp trong kế hoạch bổ sung cho các đơn vị thường trực của địa phương.2.Vị tría) LLDBĐV phối hợp chặt chẽ với LLDQTV, công an.góp phần làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu trên các địa bàn trong khu vực phòng thủ, đảm bảo sự vững chắc của thế trận quốc phòng ở địa phương, cơ sở.* Trong phòng chống “DBHB”- BLLĐ:* Trong chiến đấu:b) Xây dựng LLDBĐV hùng hậu là biểu hiện quán triệt quan điểm về sự kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ….* Là biểu hiện Quán triệt quan điểm về sự kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược:* Xây dựng và huy động LLDBĐV là sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ xây dựng củng cố quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.c) Khi có chiến tranh xẩy ra, công tác huy động lực lượng DBĐV theo lệnh động viên thời chiến sẽ bảo đảm nguồn bổ sung nhanh chóng cho các lực lượng quân đội nhằm tạo nên sức mạnh quân sự cần thiết đối phó với quân địch trong thời kì đầu cũng như trong suốt quá trình chiến tranh.B. Quan điểm, nguyên tắc xây dựng và huy động lực lượng DBĐV.1. Xây dựng, huy động lực lượng DBĐV phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. trực tiếp về mọi mặt của Đảng.2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở trong xây dựng huy động LLDBDV.a) Quán triệt quan điểm quốc phòng toàn dân:b) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị:3, Nhân dân tham gia xây dựng, huy động LLDBĐV:a) Tham gia trực tiếp:b) Tham gia gián tiếp:4. Xây dựng huy động LLDBĐV bảo đảm số lượng theo kế hoạch, chất lượng cao, xây dựng toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm.a) Căn cứ:– Căn cứ vào ý định kế hoạch của trên giao cho địa phương.– Căn cứ vào số lượng, chất lượng LLDBĐV của địa phương.– Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và quá trình phát triển của cuộc chiến tranh để xây dựng, huy động LLDBĐV.b) Bảo đảm kế hoạch, chất lượng cao:c) Xây dựng toàn diện có trọng tâm trọng điểm: toàn diện theo kế hoạch trọng tâm trọng điểm, ưu tiên cho lực lượng chủ lực, đơn vị cấp trên.C. Nội dung xây dựng và huy động LLDBĐV.1. Nội dung xây dựng:a) Tạo nguồn, đăng ký, quản lý QNDB) PTKT.* Tạo nguồn:* Đăng ký quản lý QNDB) phương tiện kỹ thuậtb) Tổ chức xây dựng đơn vị dự bị động viên:– Khái niệm đơn vị DBĐV: Là tổ chức quân sự được tổ chức biên chế chủ yếu hoặc hoàn toàn là QNDB và một số phương tiện kỹ thuật của nền KTQD, nhằm duy trì tiềm lực quân số trong thời bình và để bổ sung cho lực lượng thường trực trong thời chiến, là yếu tố góp phần quyết định giành thắng lợi trong chiến tranh BVTQ.– Các loại đơn vị DBĐV– Trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý, huấn luyện.c) Huấn luyện diễn tập, kiểm tra đơn vị DBĐV.– Vị trí:Đây là nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng trình độ, khả năng SSCĐ cho LLDBĐV và để cho cán bộ lãnh đạo, chính quyền đoàn thể địa phương, cơ quan QSĐP cơ sở, các ban, ngành, nhân viên chuyên môn thực hiện tốt chức trách của mình.– Nội dung: huấn luyện– Thẩm quyền của các cấp trong huấn luyện QNDB và các đơn vị DBĐV.d) Tiến hành CTĐCTCT trong xây dựng LLDBĐV.– Vị trí:– Nội dung:e) Bảo đảm hậu cần, trang bị kỹ thuật và ngân sách:– Nội dung bảo đảm:– Hình thức bảo đảm:f) Một số công tác chuẩn bị để sẵn sàng huy động LLDBĐV.– Chuẩn bị cho việc thông báo quyết định, lệnh huy động LLDBĐV.– Chuẩn bị cho việc tập trung, vận chuyển bàn giao LLDBĐV.– Chuẩn bị cho việc bảo vệ trong quá trình huy động LLDBĐV.– Chuẩn bị chỉ huy, điều hành quá trình huy động lực lượng DBĐV.2. Nội dung huy động LLDBĐV.a) Thông báo quyết định, lệnh huy động lực lượng DBĐV.* Các trường hợp được huy động LLDBĐV:* Nguyên tắc, cách thức, trách nhiệm, nội dung, trình tự và thời hạn hoàn thành thông báo.b) Tập trung QNDB và phương tiện kỹ thuật.– Tập trung QNDB:-Tập trung phương tiện kỹ thuật:c) Vận chuyển và bàn giao LLDBĐV.– Đối với QNDB:– Vận chuyển và bàn giao phương tiện kỹ thuật:d) Bảo vệ trong quá trình huy động LLDBĐV:e) Chỉ huy điều hành quá trình huy động lực lượng DBĐV:f) Thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, trang bị kỹ thuật và tài chính cho huy động lực lượng DBĐV.Kết luận