Sự Khác Biệt Giữa Preferred Dns Server Và Alternate Dns Server?

Máy chủ hệ thống phân giải tên miền (Domain Name System) thường viết tắt là máy chủ DNS. Hoạt động như một loại hình dịch vụ thư mục. Có chức năng dịch dễ dàng thân thiện ngôn ngữ  URL thành địa chỉ IP dạng số. Giúp cho các máy tính và các thiết bị khác để sử dụng.

Nếu không có một kết nối đến một máy chủ DNS hoạt động. Máy tính của bạn sẽ không thể truy cập vào bất cứ điều gì trên internet. Do tầm quan trọng của việc có một máy chủ DNS hoạt động liên tục. Hầu hết các máy tính hỗ trợ việc sử dụng một máy chủ DNS thay thế (Alternate DNS Server). Đề phòng trường hợp một trong những DNS chính là không thể truy cập.

Tóm lược về DNS

URL (ví dụ như chúng tôi được sử dụng trực tuyến. Bởi nó dễ nhớ hơn rất nhiều. Thay vì dùng chuối số như số điện thoại của địa chỉ IP (ví dụ, chuỗi số giống như 104.28.29.233).

Tóm lược về DNS

Tại sao không phải máy tính của bạn tự duy trì danh sách DNS riêng của mình? Bằng cách gửi các yêu cầu đến một máy chủ từ xa. Máy tính không cần phải lưu trữ các danh sách lớn của các IP và URL. Đó sẽ là khó để thông tin luôn cập nhật.

Làm thế nào Máy chủ DNS ưu tiên và thay thế hoạt động cùng nhau

Máy chủ DNS ưu tiên hoạt động như “sự lựa chọn đầu tiên” của thiết bị khi thực hiện các yêu cầu DNS. Máy chủ DNS thay thế, mặt khác, chỉ được sử dụng khi máy chủ DNS chính không đáp ứng. Nó hoạt động như một bản sao lưu cho hệ thống DNS một cách toàn diện.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu một máy chủ chính là hoạt động bình thường. Nhưng nó không thể chuyển đổi một URL cụ thể vào một địa chỉ. Các thiết bị sẽ không liên lạc với DNS thay thế (Alternate DNS Server). Điều này là do DNS chính và thay thế chia sẻ cùng một dữ liệu.

Lợi ích của Alternate DNS Server

Lợi ích chính của việc chạy hai máy chủ DNS được tăng lên mạnh mẽ. Sự hiện diện của một máy chủ DNS thay thế có nhiều ý nghĩa. Sự thất bại máy chủ DNS không ngăn chặn truy cập vào các trang web. Nó cho phép các thiết bị tiếp tục vào địa chỉ ngay cả khi máy chủ chính không hoạt động.

Máy chủ DNS thay thế đôi khi cũng được sử dụng để chia sẻ quá tải các yêu cầu DNS. Nếu khối lượng yêu cầu ở một thời gian nhất định là lớn hơn DNS chính có thể xử lý, nó có thể truyền qua một số yêu cầu đi đến máy chủ thứ cấp.

Giữ máy chủ đồng bộ

Thông thường người dùng không cần phải lo lắng về điều này. Nhưng điều quan trọng là các nhà quản lý mạng giữ các máy chủ DNS thay thế cập nhật. Nếu không, chúng có thể dẫn mạng lưới người dùng đến các địa chỉ lỗi thời hoặc không chính xác.

Dns Server Là Gì? Tác Dụng Của Dns Server?

Trước tiên hãy cũng tìm hiểu về DNS là gì?

Hệ thống tên miền (DNS) là hệ thống được sử dụng để dịch tên miền được đặt sao cho có thể giúp con người thật dễ ghi nhớ chúng tôi và tên máy chủ như chúng tôi vào địa chỉ giao thức Internet số (IP – Internet Protocol) tương ứng cũng như xác định và định vị hệ thống máy tính và tài nguyên trên Internet.

Khi bạn sử dụng một địa chỉ chữ và số như “namecheap.com”, máy tính của bạn cần phải hiểu được địa chỉ IP số cần liên hệ để hiển thị nội dung. DNS server là máy chủ chịu trách nhiệm lưu giữ tệp chứa thông tin về (các) tên miền và địa chỉ IP tương ứng (tệp vùng) cũng như cung cấp thông tin được đề cập ở trên trong các truy vấn DNS.

DNS Server

Máy chủ DNS tương đương như một danh bạ điện thoại của Internet. Chúng duy trì một thư mục tên miền và dịch chúng sang địa chỉ Giao thức Internet (IP).

Điều này là cần thiết bởi vì, mặc dù tên miền khá dễ dàng trong việc ghi nhớ của con người, nhưng các máy tính hoặc máy móc chỉ truy cập các trang web dựa trên địa chỉ IP.

Thông tin từ tất cả các DNS Server trên Internet được tập hợp lại và đặt tại Trung tâm Đăng ký (Central Registry). Các công ty lưu trữ và Nhà cung cấp dịch vụ Internet tương tác với Central Registry với tần suất thường xuyên để cập nhập các thông tin DNS mới nhất.

Khi bạn nhập địa chỉ trang web, ví dụ: chúng tôi nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ xem xét DNS được liên kết với tên miền, chuyển nó thành địa chỉ IP thân thiện với máy (ví dụ: 216.168.224.79 là IP cho chúng tôi và hướng kết nối Internet của bạn đến đúng trang web.

Sau khi bạn đăng ký một tên miền mới hoặc khi bạn cập nhật các DNS server trên tên miền của bạn, thường sẽ mất khoảng 12 đến 36 giờ để máy chủ tên miền trên toàn thế giới được cập nhật và có thể truy cập thông tin. Khoảng thời gian 36 giờ này có thể được liên tưởng đến là giai đoạn “tuyên truyền”.

Như đã phân tích về cách hoạt động của DNS server ở trên, tác dụng của nó cũng tương tự như vậy:

Nguồn: tech.vccloud.vn

Dns Server Là Gì? Một Số Đặc Điểm Của Dns Server

DNS Server hay còn được gọi là Domain Name System là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy tính, dịch vụ tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều thông tin đa dạng với tên miền được gán cho chúng sao cho người dùng có thể sử dụng tên miền đó để tìm hiểu các thông tin mà họ cần biết. Điều quan trọng là phải lựa chọn một tên miền có ý nghĩa cho người dùng, có liên kết với các thiết bị mạng khác để định vị và cung cấp thông tin cho người dùng trên toàn thế giới.

+ Tổng hợp những phần mềm nên cài dành cho máy chủ ảo

DNS Server có trách nhiệm gán tên miền và lập bản đồ những tên tới địa chỉ IP bằng cách định rõ những máy chủ có thẩm quyền cho mỗi tên miền. Những máy chủ có tên thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm đối với tên miền riêng của họ và lần lượt có thể chỉ định tên máy chủ khác độc quyền của họ cho các tên miền phụ.

2. Một số đặc điểm của DNS server

DNS server cũng có tác dụng lưu trữ dữ liệu của website

Hệ thống DNS server cũng có tác dụng lưu trữ các loại thông tin khác. Hệ thống này là một thành phần thiết yếu trong các chức năng của Internet, các định dạng khác như các thẻ RFID, mã số UPC, tên máy chủ và hàng loạt các định dạng khác có thể sử dụng.

Mỗi website có một tên miền hay đường dẫn URL và một địa chỉ IP khác nhau. Khi mở trình duyệt web và nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web. Quá trình dịch tên miền thành địa chỉ IP để trình duyệt hiểu và truy cập được vào website là công việc mà DNS server thực hiện mỗi ngày.

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ vận hành và duy trì DNS server riêng của mình, nếu một trình duyệt tìm kiếm địa chỉ của một website thì DNS server phân giải tên website này phải là DNS của chính tổ chức quản lý website đó chứ không phải của một nhà cung cấp nào khác.

DNS server là hệ thống đảm bảo cho quá trình truy cập và lưu trữ thông tin trên các website của nhà cung cấp được thuận tiện, dễ dàng phục vụ cho người dùng tìm kiếm các thông tin. Nhờ hệ thống này mà việc truy cập Internet trở lên đơn giản và dễ dàng hơn.

Dns Server Là Gì Và Các Chức Năng Của Dns Server

Bạn có thể hiểu hết về DNS server là gì chưa?

Trong thế giới công nghệ nói chung và thiết kế website nói riêng, DNS là khái niệm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chắc hẳn trong chúng ta, kể cả đối với những người không học chuyên sâu về công nghệ thông tin đều đã nghe tới cụm từ viết tắt này.

1. Khái niệm DNS server là gì?

DNS là viết tắt của cụm từ Domain Name System, mang ý nghĩa đầy đủ là hệ thống phân giải tên miền. Hiểu một cách ngắn gọn nhất, DNS cơ bản là một hệ thống chuyển đổi các tên miền website mà chúng ta đang sử dụng, ở dạng chúng tôi sang một địa chỉ IP dạng số tương ứng với tên miền đó và ngược lại.

Thao tác này của DNS giúp liên kết các thiết bị mạng với nhau nhằm mục đích định vị và gán một địa chỉ cụ thể cho các thông tin trên internet.

2. Chức năng của DNS là gì?

Về chức năng, DNS có thể được hiểu như một “người phiên dịch” và “truyền đạt thông tin”. DNS sẽ làm công việc dịch tên miền thành một địa chỉ IP gồm 4 nhóm số khác nhau. Ví dụ như chúng tôi thành 421.64.874.899 hoặc ngược lại dịch một địa chỉ IP thành tên miền.

Khi “dịch” như thế, trình duyệt sẽ hiểu và đăng nhập vào được. Và khi người dùng đăng nhập vào một website, thay vì phải nhớ và nhập một dãy số địa chỉ IP của hosting, thì chỉ cần nhập tên website là trình duyệt tự động nhận diện.

Mỗi máy tính trên Internet đều có một địa chỉ IP duy nhất. Địa chỉ IP này được dùng để thiết lập kết nối giữa server và máy khách để khởi đầu một kết nối. Bất kỳ khi nào, bạn truy cập vào một website tùy ý hoặc gửi một email, thì DNS đóng vai trò rất quan trọng trong trường hợp này.

Trong vô vàn trang web trên thế giới, sẽ không có ai có thể nhớ hết từng dãy số địa chỉ IP trong mỗi lần đăng nhập. Do đó, khái niệm tên miền được đưa ra, từ đó mỗi trang web sẽ được xác định với tên duy nhất.

Tuy nhiên, địa chỉ IP vẫn được sử dụng như một nền tảng kết nối bởi các thiết bị mạng. Đó là nơi DNS làm việc phân giải tên domain thành địa chỉ IP để các thiết bị mạng giao tiếp với nhau. Đồng thời, bạn cũng có thể tải một website bằng cách nhập trực tiếp địa chỉ IP thay vì nhập tên domain của website đó.

Đặc điểm của DNS server là gì và danh sách DNS tốt nhất 1. Đặc điểm của DNS Server

Tốc độ của các DNS server đều khác nhau. Người dùng có thể dùng DNS server riêng bằng cách điền vào network connections hay DNS server mặc định của nhà cung cấp dịch vụ internet. Còn nếu dùng DNS server mặc định thì không cần.

Các DNS server có 2 nhiệm vụ là phản hồi các DNS server bên ngoài đang phân giải những cái tên bên trong miền quản lý và phân giải các máy bên trong miền về các địa chỉ Internet.

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ sẽ sở hữu cho mình một DNS Server riêng với mục đích vận hành. Vì vậy, khi tra địa chỉ IP của website trong mỗi trình duyệt web thì bắt buộc gửi URL đó tới DNS Server của nhà cung cấp dịch vụ tên miền đó.

2. Danh sách DNS server tốt nhất 3. Thông tin thêm về DNS server

Trong hầu hết các trường hợp, hai DNS server: server phụ và server chính được cấu hình tự động trên router hoặc máy tính khi kết nối với ISP thông qua DHCP. Người dùng có thể cấu hình 2 DNS server trong trường hợp trong một số chúng bị lỗi, sau đó thiết bị sẽ dùng server phụ.

Do chỉ phụ thuộc vào thời gian thiết bị của bạn tiếp cận DNS server nên một số DNS server có thể cung cấp thời gian truy cập nhanh hơn các máy chủ khác. Chẳng hạn, nếu DNS server của ISP gần hơn DNS server của Google, thì bạn có thể thấy rằng các địa chỉ được giải quyết nhanh hơn, bằng cách sử dụng các server mặc định từ ISP của bạn chứ không phải server của bên thứ ba.

Nếu gặp phải sự cố mạng không load được website thì đó có thể là sự cố với DNS server. Nếu DNS server không thể tìm thấy địa chỉ IP chính xác được liên kết với hostname bạn nhập, trang web sẽ không thể load. Điều này cũng có nghĩa là do máy tính giao tiếp thông qua địa chỉ IP, không phải hostname.

Cài đặt DNS server gần nhất với thiết bị là những cái đặt sẽ được sử dụng. Chẳng hạn, trong khi ISP của bạn có thể sử dụng một bộ DNS server, áp dụng cho tất cả các router được liên kết với nó, thì router của bạn có thể sử dụng một bộ cài đặt DNS server khác cho tất cả các thiết bị được kết nối với router đó.

Các loại DNS và cơ chế hoạt động của DNS server là gì? 1. Phân loại DNS Root Name Servers là gì?

Đây là máy chủ tên miền chứa các thông tin, để tìm kiếm các máy chủ tên miền lưu trữ (authority) cho các tên miền thuộc mức cao nhất (top-level-domain).

Máy chủ ROOT có thể đưa ra các truy vấn (query) để tìm kiếm tối thiểu các thông tin về địa chỉ của các máy chủ tên miền authority thuộc lớp top-level-domain chứa tên miền muốn tìm.

Sau đó, các máy chủ tên miền ở mức top-level-domain có thể cung cấp các thông tin về địa chỉ của máy chủ authority cho tên miền ở mức second-level-domain chứa tên miền muốn tìm. Quá trình tìm kiếm tiếp tục cho đến khi chỉ ra được máy chủ tên miền authority cho tên miền muốn tìm. Theo cơ chế hoạt động này thì bạn có thể tìm kiếm một tên miền bất kỳ trên không gian tên miền.

Một điểm đáng chú ý khác, quá trình tìm kiếm tên miền luôn được bắt đầu bằng các truy vấn gửi cho máy chủ ROOT. Nếu như các máy chủ tên miền ở mức ROOT không hoạt động, quá trình tìm kiếm này sẽ không được thực hiện.

Để tránh điều này xảy ra, trên mạng Internet hiện tại có 13 hệ thống máy chủ tên miền ở mức ROOT. Các máy chủ tên miền này nói chung và ngay trong cùng một hệ thống nói riêng đều được đặt tại nhiều vị trí khác nhau trên mạng Internet.

Local Name Servers là gì?

Server này chứa thông tin, để tìm kiếm máy chủ tên miền lưu trữ cho các tên miền thấp hơn. Nó thường được duy trì bởi các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISPs)

2. Cơ chế hoạt động của DNS là gì?

Giả sử bạn muốn truy cập vào trang có địa chỉ semtek.com.vn

Trước hết chương trình trên máy người sử dụng gửi yêu cầu tìm kiếm địa chỉ IP ứng với tên miền chúng tôi tới máy chủ quản lý tên miền cục bộ thuộc mạng của nó. Máy chủ tên miền cục bộ này kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của nó có chứa cơ sở dữ liệu chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP của tên miền mà người sử dụng yêu cầu không. Trong trường hợp máy chủ tên miền cục bộ có cơ sở dữ liệu này, nó sẽ gửi trả lại địa chỉ IP của máy có tên miền nói trên.

Trong trường hợp máy chủ tên miền cục bộ không có cơ sở dữ liệu về tên miền này nó sẽ hỏi lên các máy chủ tên miền ở mức cao nhất. Máy chủ tên miền ở mức ROOT này sẽ chỉ cho máy chủ tên miền cục bộ địa chỉ của máy chủ tên miền quản lý các tên miền có đuôi .vn.

Bước 1:

Tiếp đó, máy chủ tên miền cục bộ gửi yêu cầu đến máy chủ quản lý tên miền Việt Nam (.VN) tìm tên miền semtek.com.vn.

Máy chủ tên miền cục bộ sẽ hỏi máy chủ quản lý tên miền chúng tôi địa chỉ IP của tên miền chúng tôi Do máy chủ quản lý tên miền chúng tôi có cơ sở dữ liệu về tên miền chúng tôi nên địa chỉ IP của tên miền này sẽ được gửi trả lại cho máy chủ tên miền cục bộ.

Bước 2:

Cuối cùng, máy chủ tên miền cục bộ chuyển thông tin tìm được đến máy của người sử dụng.

Bước 3:

alternate dns server là gì

dns 8.8.8.8 là gì

default gateway dhcp server dns server là gì

mạng dns là gì

dns server google

dns nhanh

dns resolver là gì

dns zone là gì

Dns Server Là Gì? Một Số Đặc Điểm Của Một Dns Server

DNS server là gì?

DNS server được viết tắt từ tên gọi Domain Name System, là hệ thống phân giải tên miền xuất hiện lần đầu vào 1984 cho internet. Giống như danh bạ trên điện thoại của bạn, thực chất DNS server đơn giản chỉ là một hệ thống biến đổi tên miền trang web, ví dụ với tên miền của bạn là chúng tôi thì hệ thống sẽ biến đổi thành một dạy số được gọi là địa chỉ IP. Một tên miền sẽ tương ứng một địa chỉ IP và ngược lại. Chức năng của DNS giúp liên kết các thiết bị mạng để cung cấp một địa chỉ cụ thể với các thông tin trên mạng internet.

DNS Server hoạt động như thế nào?

Chẳng hạn, bạn muốn truy cập vào trang web chúng tôi nhà cung cấp dịch vụ sẽ kiểm tra DNS được liên kết với tên miền và biến đổi nó thành địa chỉ IP tương ứng phù hợp với máy (ví dụ: 146.66.89.38 là IP của trang web chúng tôi sau đó sẽ kết nối mạng internet của bạn đến đúng với trang web bạn cần truy cập.

Nếu bạn muốn thay đổi tên miền của bạn thành một tên miền mới  hoặc khi bạn cập nhật lại địa chỉ DNS trên tên miền của bạn, thì trong khoảng thời gian 12h đến 36h để cập nhật và truy cập thông tin bởi tất cả các máy chủ trên toàn cầu. Giống như khi bạn sử dụng một số điện thoại mới và bạn thông báo cho gia đình mình sau đó gia đình của bạn sẽ mất một ít thời gian để lưu số điện thoại mới của bạn với một cái tên để gợi nhớ, khoảng thời gian này được gọi là giai đoạn tuyên truyền.

Nguyên tắc làm việc của DNS

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ hoạt động, phát triển và duy trì DNS riêng, bao gồm các thiết bị bên trong của nhà cung cấp dịch vụ đó trên mạng internet. Ví dụ, với một trình duyệt bất kỳ và muốn tìm kiếm địa chỉ một trang web nào đó thì DNS server có chức năng phân giải tên miền trang web này. Bạn có thể hiểu rằng DNS server quản lý website này chứ không phải là nhà cung cấp dịch vụ nào khác.

INTERNIC là tên gọi viết tắt của Internet Network Information Centar có nhiệm vụ theo dõi tên miền ứng với DNS server của nó. Hội đồng thành viên sáng lập ra INTERNIC bao gồm NSF là tên gọi viết tắt của National Science Foudation, AT&T và Network Solution, có nhiệm vụ đăng ký tên miền trên Internet. Và nhiệm vụ chính của INTERNIC là tổ chức quản lý các DNS server trên mạng Internet chứ không phải là phân giải địa chỉ cho từng tên miền.

DNS có thể truy vấn các DNS server khác để cho ra một cái tên phù hợp đã được phân giải. DNS server của mỗi tên miền trang web thường có hai nhiệm vụ chính. Đầu tiên, nhiệm vụ chính của nó là phân giải tên miền từ các thiết bị bên trong về địa chỉ mang Internet. Nhiệm vụ còn lại là chúng giải đáp thắc mắc của DNS server bên ngoài đang cố gắng tìm cách phân giải cái tên bên trong miền mà nó tổ chức quản lý.

DNS server có thể ghi nhớ lại tất cả những tên vừa bị phân giải, sau đó lưu trữ rồi dùng cho những lần tiếp theo. Tùy thuộc vào mô hình DNS server số lượng tên bị phần giải tương ứng sẽ được lưu lại.

Cách thay đổi DNS server. 1. Sử dụng OpenDNS để đổi DNS

Mục đích thay đổi DNS server là để tăng tốc độ trình duyệt, sử dụng miễn phí dịch vụ OpenDNS sẽ khiến tốc độc của các máy chủ DNS server sẽ nhanh hơn, tốc độ hơn thay vì chúng ta dùng dịch vụ ISP. OpenDNS là nơi lưu trữ DNS khổng lồ, với các máy chủ phân bố trên toàn thế giới. Vì vậy, bạn có thể được cung cấp IP giúp bạn vào mạng internet nhanh hơn so với dịch vụ ISP.

Địa chỉ máy chủ OpenDNS chính là 208.67.222.222 và phụ là 208.64.220.220, và bạn phải thay đổi cài đặt trong thiết lập của máy tính. Các bước thực hiện:

Bước 2: Nhấn vào Change Adapter settings

Bước 3: Xuất hiện kết nối bạn đang dùng, nhấn chuột phải chọn Properties

Preffer DNS server: 208.67.222.222

Alternate DNS server: 208.67.220.220

Nhấn OK để kết thúc.

Preffer DNS server: 2620:0:ccc::2

Alternate DNS server: 2620:0:ccd::2

Nhấn OK để kết thúc.

Bước 6: Lưu tất cả các thiết bị. Và tốc độ của Internet được cải thiện rất nhiều.

2. Đổi DNS mặc định sang DNS Google

Bước 2: Nhấn vào Change Adapter settings

Bước 3: Xuất hiện kết nối bạn đang dùng, nhấn chuột phải chọn Properties

Bước 5: Chọn Using the following DNS server addresses: Xóa IP mặc định, thay giá trị của DNS Google

Preffer DNS server: 8.8.8.8 hoặc 8.8.4.4

Bước 6: Nhấn OK.

3. Sử dụng DNS Jumper để đổi DNS

Sau khi tải và cài đặt DNS Jumper, xuất hiện hộp thoại trong đó có chứa một danh sách máy chủ DNS, tiếp theo bạn chọn một máy chủ yêu thích rồi nhấn Apply DNS.

Chỉ một vài bước đơn giản dễ dàng, DNS Jumper đã chuyển đổi DNS server để vào mạng nhanh hơn. Đây là ứng dụng giúp máy chủ thay đổi DNS một cách nhanh chóng và hiệu quả cao.

4. Sử dụng File HOSTS để tăng tốc độ truy cập

File HOSTS được tạo và chỉnh sửa trên máy tính của bạn, file này chứa các Hostname còn được gọi là URL và các IP trao đổi. Sau đó Windown  sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm đâu là điểm vào của Hostname, nếu có trong danh sách thì điạ chỉ đó sẽ được chọn để sử dụng. Sau đó bạn phải đợi phản hồi lại từ máy chủ trước khi truy câp vào trang web.

File HOSTS là đơn giản là một chương trình soạn thao dưới dạng file notepad. File HOSTS sẽ được tìm thấy ở trong C:WindownSystems32DriversETCHOSTS. Và nếu bạn tìm mà vẫn không thấy file thì bạn hãy tự tạo một file trực tiếp bằng notepad.

Tiếp theo bạn mở file HOSTS, sau đó nhập địa chỉ IP và hostname website mà bạn thường vào. Ví dụ: 146.66.89.38 jpweb.vn.

Khi sử dụng file HOSTS bạn phải thường xuyên cập nhật, kiểm tra, nếu không bạn sẽ mất quyền truy cập vào trang web.

5. Thay đổi phần DNS cache trên Windown

Với mục đích để tăng tốc DNS, Windown sẽ thay đổi thông tin trong DNS cache khi bạn vào một trang web nào đó. Khi bạn muốn vào một trang web bất kỳ , đầu tiên Windown sẽ tìm kiếm DNS cache còn gọi là chuyển cache, và sẽ xuất hiện DNS nơi chứa chúng. Vì vậy, khi nó tìm thấy thông tin trên thiết bị cục bộ, nó sẽ không phát hiện ra file HOSTS hoặc truy vấn để tìm kiếm thông tin IP. Cache được tạo bằng tên truy vấn của file HOSTS.

Cache chứa cả điểm bị từ chối và các điểm truy cập được. Điểm truy cập được thì bạn có thể truy cập vào trang web bạn mong muốn. Còn đối với các điểm bị từ chối thì các bạn sẽ nhận được thông báo “Cannot Find Server or DNS” và bạn không truy cập được vào trang web bạn muốn. Bạn có thể xử lý như sau: Bạn sửa lỗi Registry. Windown lưu trữ vào điểm từ chối sau 5 phút sẽ tự động bị xóa trên cache của bạn.

Ngoài ra bạn có bắt Windown không lưu trữ những điểm này và kết quả bạn sẽ không phải gặp vấn đề này nữa. Bạn mở Register Editor bằng cách nhập Regedit cửa sổ lệnh tiếp tục bạn nhấn Enter. Sau đó bạn thêm phần này vào:

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlsetServicesDnscacheParmater

Tại sao lại cần DNS server?

Trước kia, mỗi lần bạn muốn vào một trang web thì bạn phải ghi nhớ chính xác 100% các địa chỉ, với những địa chỉ phức tạp việc ghi nhớ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy DNS server xuất hiện để giải quyết vấn đề nan giải và xóa tan đi sự khó khăn đó.

Với khả năng ghi nhớ được tên miền đã được chuyển đổi và lưu trữ để sử dụng cho lần sau. DNS giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian khi muốn truy cập vào trang web mong muốn.

Với sự hỗ trợ của DNS  người dùng sẽ sử dụng những dịch vụ trên internet một cách dễ dàng hơn như chơi game, xem phim, đọc báo,..

Có hàng triệu người dùng đang muốn thay đổi tên miền hay địa chỉ IP. Vì vậy sẽ có hàng tỷ IP được sử dụng trên toàn cầu. Nhưng DNS server vấn xử lý xuất sắc vô số yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới.

DNS server và phần mềm độc hại

Việc chạy chương trình diệt virus rất quan trọng đối với thiết bị của bạn, và lý do thường xuyên xảy ra đó là hacker có thể tấn công vào thiết bị của bạn bằng cách thay đổi DNS server. Và đương nhiên bạn sẽ không muốn việc này xảy ra.

Một phần mềm độc hại muốn thay đổi thiết lập DNS server của bạn, và việc bạn nhập cùng một URL có thể đưa bạn đển một trang web hoàn toàn khác, lạ lẫm với bạn chứ không phải trang web mà mình muốn truy cập.  Sau đó nó sẽ lấy tài khoản của bạn và làm cho bạn thiệt hại về nhiều thứ.

Nếu bạn muốn tránh việc này, thì việc đầu tiên bạn phải cài đặt phần mềm diêt virus  để loại bỏ những chương tình độc hại hoặc bạn hãy xem trang web đó như thế nào rồi truy cập hoặc thông thường bạn sẽ nhận được thông báo “invalid certificate”trong trình duyệt của mình.