Xu Hướng 3/2023 # Tin Hoạt Động Các Cấp Hội # Top 7 View | 2atlantic.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Tin Hoạt Động Các Cấp Hội # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Tin Hoạt Động Các Cấp Hội được cập nhật mới nhất trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hội LHPN xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy đa dạng các mô hình thu hút hội viên

Được viết ngày Thứ năm, 09 Tháng 9 2021 08:39

Trong những năm qua, Hội LHPN xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy luôn xác định việc đa dạng hoá mô hình tập hợp, thu hút hội viên, nâng cao chất lượng cán bộ chi tổ là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Để các mô hình thu hút hội viên hoạt động hiệu quả, Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã định hướng cho các chi hội xây dựng mô hình tập hợp hội viên phù hợp theo từng nhóm đối tượng và có hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của các nhóm giúp cho hội viên phụ nữ dễ dàng tiếp cận và tham gia hoạt động Hội thường xuyên, hiệu quả.

Xem tiếp…

Xã Hội Hóa Và Lồng Ghép Các Hoạt Động Y Tế

XÃ HỘI HÓA VÀ LỒNG GHÉP CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ

Khái niệm cơ bản

Xã hội hoá công tác y tế

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người, đồng thời cũng là tài sản chung của xã hội và của mỗi quốc gia. Sức khỏe do nhiều yếu tố tác động. Để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho mỗi người và cả cộng đồng không phải chỉ ngành y tế, cán Bộ Y tế mà là nhiệm vụ của chính mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và của toàn xã hội. Điều đó có nghĩa là mọi người, mọi cộng đồng, mọi ban ngành đoàn thể đều cần nhận thức và có trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe. Trên thực tế ngành y tế cần tổ chức, vận động, huy động mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng, các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe, đó chính là hoạt động xã hội hóa công tác y tế. 

Xã hội hóa công tác y tế là một quá trình vận động nhân dân tự giác, chủ động tham gia vào các lĩnh vực hoạt động y tế, huy động hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cộng đồng, phối hợp với các nguồn lực của Nhà nước, nhằm đạt được các mục tiêu của các chương trình phát triển y tế.

Xã hội hoá mang tính chiến lược để chủ động thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, cả trước mắt cũng như lâu dài.

Xã hội hóa y tế là một biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong hoạt động thực tiễn của ngành y tế nước ta, cả trong thời chiến và thời bình, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, ngành y tế đã đạt được các thành tích to lớn đó chính là kết quả của sự vận động nhân dân tham gia vào các phong trào chăm sóc sức khỏe. Ngành y tế luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh môi trường. Đó chính là những hoạt động xã hội hóa công tác y tế đã được thực hiện và đưa đến các kết quả khả quan. Đã từ lâu, Bộ Y tế chủ trương đẩy mạnh các phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch cả ở nông thôn và thành thị, chú trọng vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống, phòng bệnh theo mùa. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào: “Vệ sinh yêu nước”, “Sạch làng tốt ruộng”, “Sạch bản tốt nương”, “Gọn nhà sạch phố”, “Thể dục vệ sinh”, “Ba sạch bốn diệt”, “5 dứt điểm trong công tác y tế”, “làng văn hoá sức khỏe”, v.v… Sự tham gia của cộng đồng vào các phong trào này đã đóng góp to lớn cho công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy đã đạt được nhiều kết quả tốt nhưng hiện nay chúng ta vẫn cần phải kiên trì truyền thông, giải thích vai trò của vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường trong phát triển xã hội bền vững. Tích cực vận động cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe mà trước tiên là giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại từng gia đình và từng cộng đồng. Khuyến khích các hoạt động có lợi cho sức khỏe, nhiều hoạt động cần mọi người cùng làm có thể làm được, không có nhiều khó khăn, chỉ cần phát huy tính tự giác của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, dựa vào các tổ chức và cấu trúc sẵn có của cộng đồng, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Cần lồng ghép và xã hội hóa công tác bảo vệ sức khỏe, gắn liền với giáo dục về phòng chống các nguy cơ về bệnh tật do ô nhiễm môi trường gây ra. Biết tận dụng nguồn lực sẵn có của cộng đồng để thực hiện giáo dục nâng cao sức khỏe. Truyền thông giáo dục bảo vệ môi trường phải làm thường xuyên, liên tục có tổ chức, theo kế hoạch đã định. Trước mắt tiếp tục tập trung vào ngăn chặn các vấn đề ô nhiễm đất, nước, không khí, thực vật, giải quyết các công trình vệ sinh cơ bản như nhà xí, nguồn nước, nhà tắm, xử lý rác thải, nước thải, cải thiện vệ sinh môi trường gia đình vì qua các nghiên cứu tỷ lệ gia đình có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn còn rất thấp. Trong thực hiện các phong trào chăm sóc sức khỏe cần phát huy vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị, biết dựa vào cộng đồng, vận động người dân tích cực chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình mình và cộng đồng. Các hành động thiết thực như xây dựng và sử dụng các công trình vệ sinh, thực hành ngăn chặn các bệnh tật thông thường do ô nhiễm môi trường gây ra… đó chính là các hoạt động thực tiễn của xã hội hóa công tác y tế cần được đẩy mạnh.   

Lồng ghép hoạt động y tế

Các loại lồng ghép

Lồng ghép trong ngành y tế

Ngành y tế có nhiều lĩnh vực hoạt động như y học dự phòng, y tế công cộng, khám chữa bệnh, dược, trang thiết bị y tế, hệ thống đào tạo nhân lực y tế, các chương trình, dự án y tế/chăm sóc sức khỏe, với sự hỗ trợ kinh phí của chính phủ hay các tổ chức quốc tế v.v… Các lĩnh vực công tác y tế trong ngành y tế cần được phối hợp với nhau để tránh hoạt động chồng chéo và lãng phí nguồn lực. 

Lồng ghép liên ngành

Lồng ghép giữa các cấp

Mục đích của xã hội hóa và lồng ghép

Huy động và tận dụng các nguồn lực cho hoạt động y tế.

Phát huy sáng tạo, làm tăng hiệu quả các hoạt động y tế.

Tăng lòng tin cho quần chúng nhân dân đối với ngành y tế.

Tạo sức mạnh tổng hợp giải quyết các khó khăn, các chương trình khó.

Tăng cường hiểu biết, trình độ năng lực cán bộ.

Phát huy vai trò cộng đồng, tinh thần tập thể, hoạt động nhóm.

Giúp các chương trình đi sâu vào  các hoạt động nghiệp vụ.

Thống nhất chỉ đạo từ trên xuống.

Giảm nhẹ một số công việc (việc làm trùng lặp).

Tác động hỗ trợ giữa các tuyến với nhau.

Một số nguyên tắc cơ bản chỉ đạo quá trình thực hiện xã hội hoá và lồng ghép các hoạt động y tế cơ sở

Vận động toàn thể nhân dân và các hội viên của các đoàn thể đang sống trong bối cảnh xã hội thường ngày của họ chứ không chỉ tập trung vào một số người có nguy cơ mắc bệnh, nhằm giúp họ tự chịu trách nhiệm và chủ động tạo ra, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Tác động đến những nhân tố quyết định có ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân và cộng đồng, bằng cách phối hợp mọi nỗ lực của các cơ quan Nhà nước, với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức quần chúng từ Trung ương đến địa phương cùng chịu trách nhiệm bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, bảo vệ môi trường sống lành mạnh về mọi mặt cho cộng đồng xã hội.

Vận dụng phối hợp các giải pháp và biện pháp kỹ thuật thích hợp: gồm truyền thông và giáo dục sức khoẻ, luật pháp, tài chính, thay đổi tổ chức, phát triển cộng đồng … nhằm chống lại các nguy cơ tác hại đến sức khỏe nhân dân.

Vận động nhân dân tham gia một cách cụ thể, thiết thực và có hiệu quả bằng cách tăng cường cho các cá nhân và cộng đồng những hiểu biết và kỹ năng phát hiện vấn đề và đề ra các quyết định giải quyết các vấn đề sức khỏe của họ.

Xác định vai trò nòng cốt của ngành y tế và của các nhân viên sức khỏe cộng đồng trong việc phối hợp, liên kết, lồng ghép mọi hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân (lồng ghép trong ngành y tế và lồng ghép liên ngành, lồng ghép dọc và lồng ghép ngang).

Xác định vai trò trách nhiệm của những người tham gia và của những người lãnh đạo cộng đồng (Lãnh đạo Đảng, chính quyền, già làng, trưởng bản, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng… ). Đây là nhân tố hàng đầu có tầm quan trọng và có tác động quyết định.

Các lực lượng tham gia thực hiện xã hội hoá và lồng ghép công tác y tế cơ sở

Những người lãnh đạo dư luận xã hội: bao gồm những người có uy tín trong cộng đồng, được mọi người tôn trọng và noi gương, do họ thường có tiếng nói tác động ảnh hưởng mạnh mẽ đến các phong trào quần chúng, như các nhà hoạt động xã hội, tôn giáo, những người cao tuổi… họ không nhất thiết phải là những người lãnh đạo Đảng hay chính quyền, đoàn thể hay tổ chức nào.

Các nhà kinh doanh, các kỹ nghệ gia trong và ngoài tỉnh, huyện, họ có khả năng hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật thích hợp và các phương tiện vật chất cần thiết cho mọi hoạt động y tế của cơ sở địa phương, nguồn lực này nhiều khi giữ vai trò rất quan trọng để phát triển các dự án y tế địa phương, mặc dù đã có sự đầu tư của các chương trình, dự án y tế theo ngành dọc.

Các đoàn thể, các tổ chức xã hội và tôn giáo, các hội quần chúng, những người tình nguyện thuộc mọi lứa tuổi… họ cần được tổ chức lại, cùng nhau phân công trách nhiệm, cùng nhau cam kết phối hợp mọi nguồn lực có thể khai thác được trong cộng đồng. Đây là lực lượng chủ yếu không bao giờ cạn kiệt và sẵn có trong cộng đồng, cần được khai thác triệt để cho mọi nỗ lực xã hội vì lợi ích của chính các cá nhân và của cả cộng đồng.

Những người hưởng thụ hay tiêu thụ các dịch vụ xã hội, họ là những người được hưởng các quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cho chính mình nên phải có nghĩa vụ đóng góp và tham gia tích cực vào việc xã hội hoá công tác y tế, trước hết bằng cách thay đổi hành vi sức khỏe của bản thân và giúp đỡ những người khác trong cộng đồng thay đổi lối sống nhằm đem lại lợi ích chung cho sức khỏe nhân dân, đây là một lực lượng trực tiếp thực hiện quá trình xã hội hoá công tác y tế và đồng thời họ cũng là đối tượng đích của quá trình này.

Những người trực tiếp làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bao gồm các nhân viên y tế, nhân viên sức khỏe cộng đồng, họ cần được đào tạo bổ túc về phương pháp và kỹ năng thực hiện và mở rộng hoạt động xã hội hoá công tác y tế tại tuyến cơ sở một cách có hệ thống và có hiệu quả.

Một số biện pháp chủ yếu để thực hiện xã hội hoá và lồng ghép công tác y tế cơ sở

Vận động quần chúng là biện pháp cơ bản nhất và có hiệu quả nhất

Mục đích chủ yếu là nhằm làm thay đổi cách nghĩ và cách làm của họ trong việc tự giác, tự nguyện, tích cực và sáng tạo thực hiện các biện pháp thích hợp nhất với điều kiện hoàn cảnh của riêng họ, để tạo ra, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho mỗi cá nhân và cho cả cộng đồng.

Cộng đồng phải được bàn bạc dân chủ để tham gia vào việc lập kế hoạch y tế cho địa phương của họ, thực hiện kế hoạch đó với sự đóng góp các nguồn lực mà họ có thể có được kể cả việc đánh giá kết quả của các chương trình y tế đó. Đây là cách làm mới đòi hỏi những nhà lãnh đạo y tế phải thay đổi cách nghĩ và cách làm của chính mình trước đã; không áp đặt một kế hoạch y tế dội từ trên xuống bắt nhân dân địa phương phải thực theo, mà giúp họ lập kế hoạch từ dưới lên chắc lẽ phù hợp hơn và dễ được địa phương chấp nhận hơn để rồi tích cực hoàn thành chương trình do kế hoạch đó vạch ra vì lợi ích của chính họ và do đó họ ý thức được đầy đủ trách nhiệm của mình.

Tranh thủ sự hỗ trợ, đồng tình của các cấp l∙nh đạo Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể địa phương

Uỷ ban nhân dân xã, huyện có trách nhiệm phối hợp và điều hành mọi hoạt động liên ngành, mọi hoạt động  quần chúng rộng lớn, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự hỗ trợ của lãnh đạo các ngành, các giới, nhằm cung cấp các nguồn lực sẵn có và tạo ra các nguồn lực mới đảm bảo cho việc tạo ra, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân địa phương. Các chỉ thị nghị quyết của các cấp uỷ Đảng và chính quyền là chỗ dựa vững chắc cho ngành y tế địa phương hoạt động đúng hướng và đi theo quỹ đạo chung của toàn thể cộng đồng và của xã hội.

Tập trung các hoạt động của phòng y tế, các đơn vị y tế trong huyện và trạm y tế x∙ vào các chương trình mục tiêu

Chọn các mục tiêu chiến lược cho từng giai đoạn phát triển xã hội để có thể tập trung mọi nguồn lực có hạn tại địa phương vào việc giải quyết một số nhu cầu bức thiết nhất của nhân dân và phù hợp với các bước triển khai của các chương trình y tế theo ngành dọc.

Chọn đối tượng đích cho phù hợp với các mục tiêu chiến lược đó, bao gồm những người có nhu cầu sức khỏe cần được giải quyết ưu tiên và kết quả sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng, như các trẻ em dưới 5 tuổi, các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, các thanh thiếu niên có hành vi nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, những người nghèo nhất…

Chọn vùng dân cư trọng điểm, tuỳ theo các đặc điểm về địa lý, kinh tế, xã hội, chính trị… tập trung vào các vùng xa, vùng sâu, vùng bị thiên tai, cũng như vùng tập trung đông dân có nhiều vấn đề y tế, xã hội phức tạp như các thị trấn.

Chọn thời gian thích hợp: Chú ý đến các mùa dễ có các dịch bệnh phát sinh, những thời gian nông dân nhàn rỗi để dễ dàng huy động được nhiều người cùng tham gia, đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe cho họ mà không ảnh hưởng đến sản xuất chung.

Chọn các công việc mấu chốt phân công cho từng người tham gia để cùng đạt các mục tiêu chung đã định, cần phải hoàn thành trong một thời gian nhất định.

Sử dụng kỹ thuật thích hợp

Sử dụng các kỹ thuật phù hợp với khả năng và nguồn lực của cơ sở, đồng thời áp dụng các thuật y học hiện đại phù hợp với địa phương, đây là xu hướng quan trọng nhất của y tế cộng đồng khắp trên thế giới hiện nay. 

Kỹ thuật thích hợp là kỹ thuật phải: 

Đơn giản, dễ thực hiện tại địa phương có kết quả tốt.

Với các phương tiện sẵn có và dễ kiếm được.

Không tốn nhiều tiền hoặc có thể được trợ cấp.

Có người thực hiện được tại chỗ, sau khi được đào tạo.

Đáp ứng được các mục tiêu, giải quyết được vấn đề y tế địa phương.

Như vậy sử dụng các kỹ thuật thích hợp là dựa vào sức mình là chính, tận dụng những gì sẵn có tại địa phương và tạo ra thêm các nguồn vật tư, kỹ thuật làm phong phú thêm cho các điều kiện làm việc của các cơ sở y tế địa phương. Trong điều kiện cần thiết thì chuyển người bệnh  lên tuyến trên để giải quyết.

Tổ chức tốt ngày sức khỏe tại địa phương

Nếu tổ chức tốt được “Ngày sức khỏe” hàng tháng thì trên 50 % các chỉ tiêu hoạt động trong tháng đã được thực hiện, chủ yếu nhằm đáp ứng các vấn đề bảo vệ sức khỏe các bà mẹ và trẻ em, hoặc tập trung vào một số vấn đề nổi trội nhất tuỳ từng thời kỳ. Để tổ chức tốt “Ngày sức khỏe” cần:

Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật y tế cho các hoạt động.

Thông báo trước cho các nhóm đối tượng phục vụ.

Chọn địa điểm thuận lợi cho mọi người, có thể tổ chức một vài địa điểm trên  một địa bàn xã huyện rộng.

Cần cố định thời gian (ngày, giờ) trong một tháng để gây thành thói quen tham gia của mọi người.

Tận dụng mạng lưới y tế sẵn có, với sự phối hợp của các nhân viên sức khoẻ cộng đồng là những người tình nguyện từ các tổ chức quần chúng, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Mỗi “Ngày sức khỏe” phải là một phần của cả một kế hoạch tổng thể kế tiếp

với nhau thành một loạt các chiến dịch ngắn hạn trong một chiến lược y tế chung của một năm hoạt động.

Đối với các vùng xa, vùng sâu, nhân dân sống không tập trung thì cần tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép các nội dung của các chương trình y tế có thể thực hiện dứt điểm trong vài ngày chứ không chỉ tập trung vào một ngày cố định.

Củng cố hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu của huyện và xã để có thể đảm nhận chức năng làm nòng cốt trong quá trình xã hội hoá và lồng ghép các hoạt động  y tế tại địa phương, chứ không cần thành lập thêm một tổ chức nào khác.

Tóm tắt: Xã hội hóa và lồng ghép là một giải pháp quan trọng hiện nay cũng như lâu dài của ngành y tế để huy động các nguồn lực, thu hút sự tham gia của các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng nói chung vào các hoạt động thiết thực, chủ động nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đắk Lắk: Siết Chặt Quản Lý Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

Hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn hiện đã giảm mạnh về cả số doanh nghiệp (DN) và người tham gia, nhưng ngày càng biến tướng một cách tinh vi. Các…

Hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn hiện đã giảm mạnh về cả số doanh nghiệp (DN) và người tham gia, nhưng ngày càng biến tướng một cách tinh vi. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang tìm cách tăng cường quản lý chặt hoạt động này. Đã bớt rầm rộ

Theo Sở Công thương, trong năm 2017, Sở đã xác nhận thông báo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh cho 4 DN (Công ty TNHH CNI Việt Nam, Công ty TNHH World Việt Nam, Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam và Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam) nâng số DN được xác nhận thông báo lên 31 DN. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 10 DN đã thông báo chấm dứt hoạt động. Như vậy, toàn tỉnh chỉ còn có 21 DN đang hoạt động ở lĩnh vực này (giảm 6 DN so với cuối năm 2016).

Các mặt hàng của DN bán hàng đa cấp chủ yếu là hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hỗ trợ sức khỏe, hàng gia dụng… Một trong những DN có quy mô kinh doanh đa cấp lớn trên địa bàn tỉnh là Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân với 2.339 người tham gia, Công ty TNHH MVT New Image Việt Nam: 1.429 người tham gia; Công ty TNHH Amway Việt Nam có 776 người tham gia. Tính chung toàn tỉnh có 5.000 người tham gia bán hàng đa cấp. Theo số liệu báo cáo từ các DN kinh doanh đa cấp trên địa bàn thì tổng số hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế mà họ đã chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp từ hoạt động này năm 2017 đạt 6,2 tỷ đồng/tổng doanh thu gần 38 tỷ đồng. Trong đó, mức chi hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế trung bình nằm ở Top cao nhất là Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam (trên 5,5 triệu đồng), tiếp đó là Công ty TNHH Amway Việt Nam (trên 3,9 triệu đồng), Công ty TNHH thương mại Lô hội (3,6 triệu đồng)… Như vậy, những con số trên phần nào cho thấy, hoạt động bán hàng đa cấp không còn là phương thức kinh doanh “khá dễ dàng” để làm giàu cho những người tham gia như trước đây.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Công thương, thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh lại diễn ra với nhiều biến tướng và hoạt động không theo quy định gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân. Một trong những DN có quy mô hoạt động lớn và ảnh hưởng trên địa bàn là Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Công ty này (có trụ sở chính tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) từng có 5 điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Từ khi đi vào hoạt động (từ năm 2014), các điểm bán hàng đa cấp của Công ty trên địa bàn Đắk Lắk có doanh thu đạt gần 52,4 tỷ đồng, với sản phẩm kinh doanh đa cấp là thực phẩm chức năng, hàng gia dụng, kim khí điện máy, mỹ phẩm, hàng may mặc… và đã thu hút 280 người tham gia bán hàng đa cấp. Tháng 6-2017, cơ quan quản lý đã chính thức chấm dứt hoạt kinh doanh đa cấp đối với Công ty này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vì có nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời có phương án tiếp nhận khiếu nại, hướng dẫn người tham gia bán hàng đa cấp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình; giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty nhằm bảo đảm công ty này không hoạt động bán hàng đa cấp nữa theo thông báo chấm dứt.

Để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh đa cấp cũng như góp phần hoàn thiện chế tài pháp luật ở lĩnh vực này, Sở Công thương cũng đã kiến nghị một số vấn đề lên Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng để sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14-5-2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Cụ thể, khi mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp ra các tỉnh, DN kinh doanh đa cấp phải thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh đặt tại địa phương (tức có địa điểm hoạt động chính thức tại tỉnh), có như vậy mới quản lý được các hoạt động của thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp; cần quy định rõ DN chỉ được phép bán hàng theo phương thức đa cấp các sản phẩm mà DN tự sản xuất được nhằm hạn chế số lượng DN bán hàng đa cấp phát sinh. Đặc biệt, chỉ cho phép DN bán hàng đa cấp tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo… tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi DN có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; bổ sung thẩm quyền của Sở Công thương trong việc thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của DN tại địa phương… để thực hiện công tác quản lý hoạt động này tốt hơn.

Giảm Bớt Hội Họp, Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Cơ Quan, Tổ Chức Hiện Nay

Hội họp là một trong những cách thức hiệu quả để giải quyết công việc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, qua đó người đứng đầu hoặc tập thể lãnh đạo thực hiện sự lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết các nhiệm vụ, công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định. Nhưng nếu sử dụng không đúng thì hội họp sẽ trở thành “gánh nặng”, mang tính hình thức, gây lãng phí về thời gian, nhân lực, tiền bạc… Do đó, cần phải nhận thức đúng, đổi mới tư duy về hội họp để góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Hội họp là một trong các cách thức để giải quyết công việc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Qua đó, người đứng đầu hoặc tập thể lãnh đạo thực hiện sự lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết các nhiệm vụ, công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của tổ chức. Hội họp được phân chia thành nhiều loại khác nhau như hội nghị tổng kết, hội nghị sơ kết, hội thảo, họp giao ban, họp chuyên môn, họp triển khai chính sách, triển khai nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền; để làm việc với các cấp, các ngành; họp tư vấn, họp trao đổi, phối hợp công tác… Như vậy, hội họp là một hoạt động cần thiết và quan trọng, có nhiều hình thức khác nhau với nội dung đa dạng và luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức hoặc nhằm giải quyết một vấn đề trọng đại của quốc gia, thế giới. Nhưng nếu bị lạm dụng, thì hội họp sẽ trở thành một “gánh nặng”, mang tính hình thức, “vô thưởng, vô phạt”, gây lãng phí về thời gian, nhân lực, tiền bạc… Vì vậy, cần phải có cách nhìn đúng về hội họp, tìm ra được nguyên nhân dẫn đến hội họp quá nhiều để có các giải pháp khắc phục, đưa hội họp trở về với đúng nghĩa của nó, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Hội họp nhiều sẽ gây lãng phí và không hiệu quả

Bên cạnh những cuộc họp thiết thực và cần thiết thì nhiều cuộc họp hiện nay chưa thực sự hiệu quả. Cách đây 12 năm, báo chí đã phản ánh: mỗi ngày trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 1.000 cuộc họp; cả nước có 3.000 cuộc họp. Tổng chi phí cho các cuộc họp này vào khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày (Báo Tuổi Trẻ ngày 19/01/2007). Một lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thống kê mỗi năm được mời dự 700 cuộc họp ở Trung ương và địa phương, thậm chí có ngày được mời dự 07 cuộc (Báo chúng tôi ngày 18/8/2007). Mười năm sau (2017), trong bài “Khủng hoảng vì họp” trên báo Tiền phong số ra ngày 08/9/2017, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nhã cho biết: từ đầu năm đến nay, Giám đốc, 3 Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban, công chức chủ chốt của Sở Quy hoạch Kiến trúc phải dự tổng cộng hơn 1.500 cuộc họp. Ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cho biết Sở này phải chịu ba áp lực rất lớn, một trong số đó là sức ép về các cuộc họp mà lãnh đạo Sở phải tham dự. Cụ thể, với 4 người trong Ban Giám đốc, trong 7 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh phải dự hơn 2.000 cuộc họp. 

Những số liệu nêu trên cho thấy, ở nước ta hiện nay, các cơ quan, đơn vị và địa phương, tình trạng họp diễn ra quá nhiều, kém hiệu quả, gây lãng phí và cán bộ, công chức không còn thời gian để giải quyết, xử lý công việc. Thậm chí, nhiều cơ quan, đơn vị phải xin tăng thêm cấp phó “để có người đi họp”, dẫn đến “lạm phát cấp phó”. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và thiết bị kỹ thuật số hiện đại, có một tỷ lệ không nhỏ người dự họp chỉ làm việc với những thiết bị này mà không để ý đến nội dung họp. Tại Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ngày 05/7/2019 quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đã nói: “Nhiều buổi học nghị quyết, tôi quan sát được tỷ lệ không nhỏ ngồi dưới xem ipad, iphone, đọc tin, nhắn tin”.  Tuy nhiên, không chỉ Việt Nam mới có nạn họp hành quá nhiều. Trên thế giới, tình trạng hội họp nhiều cũng là một vấn nạn. Ví dụ ở Mỹ, hàng năm trung bình có khoảng 11 triệu cuộc họp diễn ra, trong đó có 30% cuộc họp không hiệu quả, gây lãng phí. Ước tính mỗi năm Mỹ mất tới 37 tỷ USD cho những cuộc họp này(1).  

2. Tác hại và nguyên nhân của hội họp nhiều

Cần khẳng định rằng, hội họp là cần thiết và những cuộc họp trong cơ quan, tổ chức đa phần là bổ ích, nếu không họp thì nhiều vấn đề sẽ không được làm sáng tỏ và giải quyết triệt để. Nhưng nếu việc gì cũng phải họp, việc gì cũng phải đưa ra bàn và họp quá nhiều sẽ gây lãng phí thời gian, tiền bạc, nhân lực,… và đáng lo hơn là tạo ra chỗ dựa cho bệnh “thiếu trách nhiệm” trong lãnh đạo, quản lý. Thiếu trách nhiệm dẫn đến nhiều hệ lụy như sự vô cảm, thiếu quyết đoán, thói quen ỷ lại, đổ trách nhiệm cho tập thể và dù được giao thẩm quyền nhưng không dám quyết, lấy “tập thể” làm chỗ dựa để không ai phải chịu trách nhiệm, dẫn đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức kém hiệu quả, công việc trì trệ. Mọi người luôn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và người đi họp thực chất là cho đủ thành phần, không tham gia bàn bạc để giải quyết công việc; không chuẩn bị ý kiến phát biểu hoặc phát biểu chung chung, không đi vào trọng tâm vấn đề cuộc họp đang bàn. Hội họp quá nhiều như vậy là do nhiều nguyên nhân, nhưng có thể chỉ ra một số nguyên nhân chính sau đây: 

Một là, nhiều cuộc họp không hiệu quả do tổ chức không khoa học; không rõ hoặc đặt ra nhiều nội dung, mục đích.

Hai là, nhiều quyết định tổ chức cuộc họp với các hình thức họp chưa chuẩn xác, chưa phù hợp. 

Việc lựa chọn có họp hay không và đưa vấn đề hoặc nội dung công việc ra cuộc họp nào là phù hợp sẽ quyết định vấn đề đó sẽ được giải quyết hay không giải quyết. Từ đó dẫn đến việc xác định ai là người chủ trì và thành phần nên mời những ai? Và như vậy, nội dung cuộc họp, người chủ trì và thành phần dự họp rất có quan hệ với nhau, trong đó, nội dung cuộc họp là căn cứ quan trọng để phân công người chủ trì và thành phần tham dự.

Ba là, chậm thay đổi tư duy về vấn đề thành phần, đối tượng người tham dự các cuộc họp.

Bốn là, do trình độ, năng lực yếu kém nên nhiều cuộc họp vẫn được tổ chức dù không cần thiết.

Thực tế cho thấy, ở đâu người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ nếu năng lực yếu, thiếu bản lĩnh, sợ trách nhiệm thì ở đó thường hay tổ chức nhiều cuộc họp. Trong đó, có nhiều cuộc họp là không cần thiết. Ở trạng thái này, hội họp là cách để “giải nguy” cho người không quyết đoán; đồng thời làm giảm tính nhanh nhạy, chủ động của bộ máy và có thể bị lợi dụng trở thành cách thức đẩy trách nhiệm từ cá nhân sang tập thể đối với sai phạm xảy ra (nếu có). Có tình trạng một số lãnh đạo, quản lý không nắm được công việc, thiếu kiến thức chuyên môn, sợ trách nhiệm nên tổ chức họp để lấy ý kiến tham mưu. Nhưng do chuyên môn không sâu, không chắc nên càng nhiều ý kiến thì lại càng khó quyết định vì không biết nghe theo ý kiến nào, mặc dù vấn đề rất rõ ràng. Kết thúc cuộc họp thường không kết luận được nên lại báo cáo xin ý kiến cấp trên. Thực tế vẫn còn rất nhiều cuộc họp chỉ để nghe các ý kiến từ cơ quan khác, về những nội dung “biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Xét về yếu tố quản lý, việc họp để xin ý kiến của cơ quan khác, của tập thể một cách dân chủ, rộng rãi là tốt, là việc làm cần thiết của người lãnh đạo, quản lý. Song việc gì cũng đưa ra bàn bạc, trong khi việc đó thuộc thẩm quyền quyết định của mình thì việc họp nhiều là biểu hiện của một nhà lãnh đạo thiếu phẩm chất và năng lực yếu. Sau khi quyết định, nếu có vấn đề gì trái ngược lại đổ “tại các cuộc họp, đa số ý kiến như vậy”. 

Năm là, tình trạng né tránh, không dám chịu trách nhiệm nên nhiều cuộc họp được tổ chức để biến tập thể thành “nơi trú ẩn trách nhiệm”.

Trong thực tế, có nhiều cuộc họp được xem là giải pháp cho các cơ quan, đơn vị đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tạo nên thói quen thụ động, chờ chỉ đạo, như: một đơn vị, một tổ chức khi được giao nhiệm vụ nhưng không giải quyết được, khi đến hạn phải báo cáo thì lại tổ chức họp để lấy ý kiến, thực chất là để “câu giờ” và để “đá quả bóng trách nhiệm cá nhân” sang cho tập thể, gây lãng phí về thời gian, ngân sách và gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức và địa phương. Tình trạng “né tránh trách nhiệm” của cá nhân để đổ lỗi cho tập thể là vấn đề na giải, bởi người đứng đầu, cán bộ, công chức phải nắm được vấn đề đang giải quyết gắn với nghiệp vụ, chuyên môn; giải quyết công việc trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước; dám “đối diện” với vấn đề phải giải quyết và quyết định đúng thẩm quyền của mình, dám chịu trách nhiệm với kết quả giải quyết,… thì hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức sẽ rất cao, đáp ứng được sự hài lòng của người dân. Ngược lại, nếu yếu về năng lực, không dám đưa ra các quyết định kịp thời, đúng đắn thì công việc sẽ đình trệ, chậm chạp, gây phiền hà cho người dân. Cuối cùng, để tránh bị phê bình là công việc đình trệ, lại tổ chức các cuộc họp không cần thiết để bàn bạc những vấn đề mà với thẩm quyền của mình cũng có thể quyết định được. Sự thiếu trách nhiệm này đã làm cho một số cuộc họp trở thành “lá chắn”, là “chỗ ẩn náu”, giấu giếm “cái đuôi” thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.  

Sáu là, vướng mắc trong phương thức phối hợp, quan hệ công tác khi thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”.

Do quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như trong bộ máy nhà nước. Do đó, bộ máy nhà nước có nhiều mối quan hệ giữa lãnh đạo với quản lý, giữa tổ chức thực hiện với kiểm tra, thanh tra, giám sát trong giải quyết công việc, trao đổi ý kiến giữa cơ quan Nhà nước với các cơ quan, tổ chức của Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội. Từ các mối quan hệ công tác như vậy, nếu không lựa chọn, xử lý tốt sẽ dẫn đến nhiều sự trùng lặp, nhiều khâu thủ tục, đặc biệt là sẽ phát sinh nhiều cuộc họp không cần thiết. Cụ thể là, có những công việc, người đứng đầu các cơ quan nhà nước không thể tự mình giải quyết mà muốn giải quyết công việc thuộc thẩm quyền thì phải tổ chức họp xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan, tổ chức trong hệ thống Đảng, sau đó mới đến họp chuyên môn để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, việc phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền và cơ chế hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức vẫn có nhiều điểm chưa rõ ràng, dẫn đến tình trạng giao việc, giao quyền không cụ thể, nhiều cơ quan, tổ chức tham gia làm cùng một việc nhưng không có người chịu trách nhiệm chính, nên phải tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất. 

3. Nguyên tắc và giải pháp nâng cao hiệu quả hội họp trong các cơ quan, tổ chức

3.1. Nguyên tắc tổ chức hội họp

Để việc tổ chức hội họp hiệu quả, cần phải tuân thủ một số nguyên tắc sau: 

Thứ nhất, thực hiện đúng chức trách, quyền hạn và bảo đảm tuân thủ pháp luật (hoặc điều lệ), bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật. 

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các cuộc họp, trừ những trường hợp đặc biệt, còn lại khi tổ chức các cuộc hội họp theo vùng, miền, cả nước nên tăng cường số lượng các cuộc họp trực tuyến. 

Thứ năm, giảm bớt, đơn giản tối thiểu các thủ tục nghi lễ mang tính hình thức để dành thời gian cho nội dung và yêu cầu của cuộc họp (thể hiện trong chương trình cuộc họp). Khi tổ chức các hội nghị, hội thảo phải bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức vẫn diễn ra bình thường trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và phục vụ nhân dân. 

3.2. Giải pháp giảm các cuộc họp

Một là, thay đổi nhận thức về chế độ họp. Theo hướng này, việc cải cách chế độ hội họp phải được sự nhận thức đúng đắn và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ thì mới có sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chế độ họp. Cần nhấn mạnh rằng, cải cách chế độ hội họp – một nội dung quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính phải được gắn với nhân tố cơ bản và quan trọng nhất là con người, muốn cải cách họp phải cải cách từ chính con người. Chuyển biến từ con người thực hiện mới mang đến sự chuyển biến nội tại mạnh mẽ cho bản thân nền hành chính, làm cho chế độ họp ngày càng khoa học, hợp lý, hiệu quả và đạt chất lượng cao. Tuyệt đối không được lợi dụng việc tổ chức họp, hội nghị, hội thảo để chi tiêu ngân sách không đúng mục đích, không những vi phạm nguyên tắc tài chính mà còn là nguyên nhân tăng thêm số lượng các cuộc họp, lợi dụng tổ chức họp để kết hợp nghỉ dưỡng, nghỉ mát, du lịch. 

Hai là, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về chế độ hội họp, trước hết là bổ sung vào Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức quy định về việc tổ chức hội họp trong hoạt động công vụ, thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với công tác tổ chức hội họp để các quy định về hội họp bảo đảm thực hiện nghiêm túc.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong mối quan hệ tổng thể “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, chính sách định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề quan trọng, không bao biện, làm thay. Các cơ quan tham mưu của các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện kiểm tra, giám sát và chỉ tổ chức các cuộc họp thật cần thiết, giảm thiểu các cuộc họp để thay vào đó là thực hiện cơ chế chuyên gia, gửi văn bản hỏi,… Các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến chính quyền địa phương (HĐND và UBND các cấp) thực hiện quyền hạn và chức năng của mình theo quy định của pháp luật, bảo đảm không trái với chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Đảng. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước, những vấn đề, công việc đã được giao quyền, hoặc phân cấp, ủy quyền thì phải mạnh dạn, dám làm, dám chịu, không lấy tập thể ra để lẩn tránh trách nhiệm. Khi các công việc, nhiệm vụ được giải quyết theo đúng thẩm quyền, các cơ quan làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ giảm thiểu số lượng các cuộc họp không cần thiết. Tiếp tục đổi mới cơ chế này theo hướng phù hợp với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh việc phân công, phân cấp giữa các cấp, các ngành và quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo. Một việc chỉ giao cho một cơ quan làm đầu mối chủ trì thực hiện, các cơ quan khác chỉ làm nhiệm vụ phối hợp.

Bốn là, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tổ chức các cuộc họp, đặc biệt là đẩy mạnh, khuyến khích thực hiện tổ chức họp trực tuyến đối với các cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương hoặc khu vực. Tuy nhiên, để tổ chức họp trực tuyến được tốt thì công tác chuẩn bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nội dung, yêu cầu của cuộc họp phải được chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng. Những vấn đề xin ý kiến tham gia của các bộ, ngành và địa phương hoặc các thành viên trong một tổ chức thì có thể thực hiện việc gửi văn bản để lấy ý kiến thay vì tổ chức họp. Những cuộc họp bắt buộc phải tổ chức vì mỗi thành viên đều là lãnh đạo, có quyền bỏ phiếu để quyết định vấn đề thì khi gửi giấy mời cần gửi tài liệu, văn bản dự thảo kèm theo để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến tham gia.

Năm là, phải thực hiện giảm hội họp bằng các biện pháp sau đây: 

– Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt là trau dồi năng lực và phẩm chất, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (theo từng mức độ), trong đó có bổ sung các nội dung về năng lực điều hành, tổ chức các cuộc hội họp. 

– Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan. Người đứng đầu phải nắm rõ và chịu mọi trách nhiệm nếu để xảy ra các vi phạm trong việc họp tại đơn vị mình. Để khắc phục tình trạng lãnh đạo cấp dưới sợ trách nhiệm và kiến thức chuyên môn không vững vàng nên tổ chức họp để nghe ý kiến thì người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm trong việc quyết định họp hay không họp, không để xảy ra tình trạng bất cập trong chế độ họp.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước, họp trực tuyến. Việc cải cách chế độ họp cũng là một nội dung rất quan trọng trong cải cách về thể chế theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 ban hành theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 06 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 (ban hành theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ), “hành chính hiện đại” là một nội dung hoàn toàn mới cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với việc tăng cường thay đổi cách thức giao tiếp của nền hành chính hiện nay, trong đó vai trò của công nghệ thông tin là quan trọng. Các phiên họp trực tuyến “không giấy tờ” và rất ngắn gọn của Chính phủ tháng 7/2019; của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tháng 7/2019 và các cơ quan, địa phương khác gần đây là minh chứng rõ ràng về tính hiệu quả, cần rút kinh nghiệm và nhân rộng. Để thực hiện giải pháp này, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến các cuộc họp theo phương thức mới (họp từ xa, trực báo, trực tuyến) để tránh đi lại, tiết kiệm kinh phí cho cơ quan, bảo đảm cung cấp kịp thời thông tin về những thủ tục hành chính đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân một cách nhanh nhất, rõ ràng, minh bạch, công khai, thể hiện tính hiện đại, chuyên nghiệp của nền hành chính. 

Trong các giải pháp nêu trên, việc thay đổi tư duy về hội họp, thực hiện hết trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hội họp là các giải pháp quan trọng hàng đầu. Các giải pháp này sẽ tạo nên sự chuyển biến lớn về tổ chức các cuộc hội họp và giảm thiểu số lượng các cuộc hội họp không cần thiết, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Để chỉ đạo khắc phục các hạn chế và lãng phí của việc tổ chức hội họp hiện nay, cần đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc tổ chức hội họp hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị./. 

Ghi chú: 

(1) http://cafebiz.vn/quan-tri/vi-sao-nguoi-my-lang-phi-37-ty-usd-moi-nam-vi-hop-hanh-20141124114503928.chn 

 1. Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 và Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

2. Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010.

3. https://zing.bangnam.com/ong-vo-van-thuong- hoc-nghi-quyet-nhung-lai-ngoi-xem-ipad-nhan-tin

4. https://tuoitre.vn/viec-kho-nhat-cua-bo-truong- la-phan-cong-thu-truong-di-hop

5. https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/dung- la-chung-ta-hop-hanh-qua-nhieu

6. http://cafebiz.vn/quan-tri/vi-sao-nguoi-my-lang-phi-37-ty-usd-moi-nam-vi-hop-hanh.

TS. Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo: tcnn.vn

Cập nhật thông tin chi tiết về Tin Hoạt Động Các Cấp Hội trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!