Xu Hướng 11/2022 # Mở Rộng Khái Niệm “Tham Nhũng” Nhằm Hoàn Thiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Kinh Doanh / 2023 # Top 11 View | 2atlantic.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Mở Rộng Khái Niệm “Tham Nhũng” Nhằm Hoàn Thiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Kinh Doanh / 2023 # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Mở Rộng Khái Niệm “Tham Nhũng” Nhằm Hoàn Thiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Kinh Doanh / 2023 được cập nhật mới nhất trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thực tế, tham nhũng và hối lộ tại nhiều quốc gia cũng như ở Việt Nam có thể gần như là một phần văn hóa trong kinh doanh. Rõ ràng, công tác phòng, chống tham nhũng chưa thực sự hiệu quả khi chỉ tập trung vào khu vực công mà chưa chú trọng đến khu vực tư. Do đó, việc mở rộng khái niệm “tham nhũng” trong lĩnh vực kinh doanh để xác định xây dựng chế tài trong công tác phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư là cần thiết.

Với khái niệm ” Tham nhũng là hành vi trái pháp luật của người có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao thực hiện công vụ, nhiệm vụ nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc công vụ, nhiệm vụ đó để vụ lợi cá nhân, làm thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân“(1) sẽ giúp bổ sung quy định về hành vi tham nhũng ở khu vực tư, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp ngoài Nhà nước để việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được toàn diện, triệt để hơn.

Trong kinh doanh, doanh nghiệp được nhìn nhận đóng vai trò như “mắt xích kép”: Vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân gây ra tham nhũng. Có đến 66% doanh nghiệp dân doanh trong nước đã phải chi trả các chi phí không chính thức và 59% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phải trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục hải quan(2). Đồng thời, 61,5% doanh nghiệp có hành vi biếu tiền và hầu như tất cả các doanh nghiệp đều có “lại quả” cho đối tác(3). Hầu như doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước nào cũng đều có chi phí không chính thức cho cơ quan đó. Trong mối quan hệ giữa các doanh nghiệp trong kinh doanh, các hình thức tham nhũng ít được nhận diện hơn vì bản thân doanh nghiệp chưa tự nhận thức được vấn đề này. Hơn nữa, tham nhũng trong mối quan hệ giữa các doanh nghiệp thuộc khu vực tư chưa phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng luôn sẵn sàng “lại quả” theo giá trị hợp đồng. Đây được xem như một thông lệ trong giao dịch để giữ mối quan hệ hay thúc đẩy các hoạt động khác như thanh toán, giao nhận… Trong bối cảnh tham nhũng trong khu vực tư, đặc biệt là trong kinh doanh đang ngày càng phát triển và có nguy cơ gây ra hệ lụy nghiêm trọng đối với sự ổn định, phát triển kinh tế – xã hội, một yêu cầu tất yếu đặt ra đó là phòng, chống tham nhũng trong kinh doanh cần phải tiến hành đồng bộ, song song với công tác phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư. Khu vực tư không chỉ là nạn nhân của tham nhũng mà còn là tác nhân, chủ thể gây nên tham nhũng bởi những hành vi đưa hối lộ đến những chủ thể có chức vụ, quyền hạn trong khu vực công để đạt được dự án hay sự ưu đãi đối với hoạt động kinh doanh của mình.

Do đó, để phòng, chống tham nhũng trong kinh doanh hiệu quả, trước hết cần sửa đổi, bổ sung khái niệm “tham nhũng” trong Luật Phòng, chống tham nhũng để mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật sang các tổ chức, doanh nghiệp khu vực tư, bao gồm cả các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ. Việc mở rộng khái niệm này đảm bảo cho việc bao quát các hành vi tham nhũng ở cả hai khu vực trong và ngoài nhà nước, vừa tương thích với các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, cũng như Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Bên cạnh việc bổ sung khái niệm “tham nhũng”, quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác trong việc ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp mình nhằm xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh cũng cần được bổ sung. Trong quy chế hoạt động, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định về cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, hối lộ, lạm dụng chức vụ. Đồng thời, bổ sung chế tài xử lý vi phạm doanh nghiệp trong việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu về xây dựng cơ chế ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ dẫn đến tham nhũng; quy định hình thức chế tài đối với hành vi này của doanh nghiệp. Đây là cơ sở cho việc quy định xử phạt hành chính đối với hành vi này trong một nghị định về xử phạt vi phạm hành chính(4).

Thứ nhất, cần xây dựng chế tài hình sự riêng cho tham nhũng trong kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, đã mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả khu vực ngoài Nhà nước (đối với 04 tội danh: tham ô, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ), đồng thời quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân nhưng quy định hợp nhất với các tội danh tham nhũng trong khu vực công. Tuy nhiên, tham nhũng trong khu vực tư có đặc điểm riêng; tính nguy hiểm cho xã hội của tham nhũng trong khu vực tư khác so với hối lộ trong khu vực công nếu đặt trong hoàn cảnh kinh tế – xã hội của Việt Nam. Do đó, hình phạt được quy định đối với các tội về tham nhũng trong khu vực tư sẽ không giống như hình phạt đối với khu vực công. Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực công và là chủ thể đã lợi dụng quyền hạn, vị trí công tác để trục lợi riêng. Khác với tham nhũng trong khu vực công, khi nghiên cứu về tham nhũng trong kinh doanh nói riêng và khu vực tư nói chung, quan niệm quốc tế cho rằng chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng trong khu vực tư là cá nhân hoàn toàn không mang quyền lực nhà nước. Chủ thể này có thể là người có chức vụ trong doanh nghiệp hoặc không có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp nhưng lợi dụng quyền hạn đó hay có ảnh hưởng nhất định đối với tổ chức tư nhân. Nói cách khác, chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng trong khu vực tư là người lợi dụng quyền hạn của khu vực tư để trục lợi.

Thứ hai, cần phải quy định khu vực tư là đối tượng điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Mặt khác, việc mở rộng đối tượng áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng là bám sát chủ trương, đường lối của Đảng. Điều này cũng đáp ứng đòi hỏi yêu cầu từ chính các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, liêm chính; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các thành phần kinh tế, cũng như giữ vững tính ổn định của nền kinh tế và xã hội.

Thứ ba, hoàn thiện thể chế kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

Thể chế kinh doanh có tác động rất lớn tới sức cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế, tới hiệu quả tổ chức hoạt động kinh doanh, tới tính minh bạch của từng chủ thể. Thể chế kinh doanh còn giữ vai trò quan trọng trong chính sách phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư. Thực tế, mặc dù pháp luật phòng, chống tham nhũng chưa chính thức điều chỉnh hành vi tham nhũng trong khu vực tư nhưng hệ thống pháp luật chuyên ngành kinh doanh đã có những quy định nhằm minh bạch hóa tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp thuộc khu vực tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh tham nhũng diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi cùng việc hội nhập quốc tế với các cam kết song phương và đa phương, chúng ta phải hoàn thiện thể chế kinh doanh vì chính doanh nghiệp Việt Nam, tạo tiền đề pháp lý cho một môi trường cạnh tranh lành mạnh và minh bạch.

Để hoàn thiện thể chế kinh doanh nhằm phòng, chống tham nhũng trong kinh doanh cần phải chú ý những vấn đề sau:

Cần hoàn thiện thể chế về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng khẳng định sự tồn tại khách quan, lâu dài và khuyến khích sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu tư, các loại hình doanh nghiệp, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu khác nhau trong nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế về sở hữu Nhà nước theo hướng tách bạch vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước, tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản trị doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh phải nhất quán, đồng bộ, ổn định và bảo đảm thực thi trong thực tế. Đẩy mạnh việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản, quy phạm pháp luật phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam để phù hợp với các chuẩn mực quản trị và kiểm soát tài chính, kế toán trên thế giới. Hiện tại, Việt Nam đã ban hành những chuẩn mực kiểm toán, kế toán nhằm phục vụ hoạt động quản lý và kiểm toán tài chính doanh nghiệp, song công tác này cần tiếp tục thực hiện để hoàn thiện hệ thống chuẩn mực của nước ta phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế đã được ban hành.

Ngoài ra, việc hoàn thiện thể chế kinh doanh cũng cần chú trọng bảo đảm sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là cần tạo khuôn khổ pháp lý để khu vực tư phát triển mạnh mẽ hơn. Cần loại bỏ những quy định có tính phân biệt, chưa đảm bảo công bằng giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp dân doanh trong việc tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tín dụng. Xây dựng cơ chế khuyến khích, đồng thời phối hợp tích cực có hiệu quả với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp xây dựng và thực hiện hệ thống quản trị nội bộ và xây dựng nguyên tắc kinh doanh minh bạch./.

(2) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2015, trang 18, 91.

(3) Sáng kiến Xây dựng tính Nhất quán và Minh bạch trong Quan hệ Kinh doanh tại Việt Nam – ITBI.

(4) Báo cáo tổng hợp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng pháp luật, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ Việt Nam rà soát để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh ở Việt Nam nhằm cải cách môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng minh bạch, bền vững” của Đại sự quán Anh – Thanh tra Chính phủ, 2016.

Mở Rộng Khái Niệm Phân Số / 2023

Chuyên đề môn Toán học lớp 6

Chuyên đề Toán học lớp 6: Mở rộng khái niệm phân số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Mở rộng khái niệm phân số

Người ta gọi a/b với a,b ∈ Z; b ≠0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Ví dụ:

+ Mọi số nguyên a có thể viết dưới dạng phân số là a/1.

+ Phân số âm: là phân số có tử và mẫu là các số nguyên cùng dấu.

+ Phân số dương: là phân số có tử và mẫu là các số nguyên cùng dấu.

Ví dụ: Các phân số như:

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Viết phân số âm năm phần tám

Câu 2: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

+ 12/0 không phải phân số vì mẫu bằng

+ 3/0,25 không phải phân số vì mẫu số là số thập phân

+ 4,4/11,5 không phải phân số vì tử số và mẫu số là số thập phân

+ -4/5 là phân số vì -4:5 ∈ Z và mẫu số là 5 khác 0

Câu 3: Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân nào?

Quan sát hình vẽ ta thấy nếu chia hình tròn làm 4 phần thì phần tô màu chiếm 3 phần

Vậy phân số biểu diễn phần tô màu là 3/4

Chọn đáp án C

Câu 4: Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số : (-58):73

Phép chia (-58):73 được viết dưới dạng phân số là -58/73

Chọn đáp án A

Câu 5: Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào ?

Trong hình có 2 ô vuông tô màu và tổng tất cả 8 ô vuông nên phân số biểu thị là 2/8 = 1/4

Chọn đáp án B II. Bài tập tự luận

Câu 1: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số:

Đáp án

Theo định nghĩa người ta gọi là phân số khi cả tử và mẫu đều là số nguyên và mẫu khác 0

⇒ -1/4; 2/-7 là phân số.

Câu 2: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số

Đáp án

a) Ta có: 5:13 ⇒ Có phân số là 5/13

b) Ta có: -2:9 ⇒ Có phân số là -2/9

c) Ta có: k:(-5) (k ∈ Z) ⇒ Có phân số là k/-5

Tại Sao Cần Mở Rộng Khái Niệm “Độc Lập Dân Tộc”? / 2023

Hai Bà Trưng – hai người đầu tiên nổi dậy trong giai đoạn ngàn năm Bắc thuộc có lẽ cũng là hai người đầu tiên khiến dân tộc buộc phải suy nghĩ một cách sâu sắc về vấn đề độc lập lãnh thổ.

Chúng ta sẽ không nhắc đến giai đoạn trước đó như Kinh Dương Vương (gắn liền với nhà nước Xích Quỷ), Hùng Vương (nhà nước Văn Lang) hay An Dương Vương (nhà nước Âu Lạc) vì cả 3 nhà nước này đều mang màu sắc huyền thoại, với những gia vị huyền thoại đậm đặc khác nhau.

Chúng ta cũng không nhắc tới một số cuộc nổi dậy lẻ tẻ thời trước Hai Bà Trưng vì nó không thật sự để lại những dấu ấn đậm nét trong dòng lịch sử.

Chúng ta nhắc đến Hai Bà Trưng và quãng thời gian hơn 2 năm làm chủ lãnh thổ của Hai Bà vì với cuộc nổi dậy chính thức, quy mô đầu tiên này, dân tộc Việt có quyền tin rằng, mình đủ khả năng giành độc lập lãnh thổ. Chỉ một niềm tin ấy thôi – xác lập một niềm tin ấy thôi, ông cha chúng ta đã phải đi một quãng đường rất xa.

Nhưng rồi sự độc lập lãnh thổ mà hai vị vua bà giành được chỉ là một sự độc lập chóng vánh. Những sự độc lập chóng vánh như thế tiếp tục diễn ra sau này, gắn liền với những cái tên như Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ…

Nếu cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng xây viên gạch đầu tiên vào ngôi nhà niềm tin thì nền độc lập chóng vánh của chính Hai Bà Trưng và hàng loạt người anh hùng sau đó hoàn toàn có thể tạo ra một nếp nghĩ: Độc lập chóng vánh thì có thể nhưng độc lập lâu dài thì không thể(?). Ở thời điểm đó, nếu quả nhiên tiền nhân mang suy nghĩ đó thì cũng có thể hiểu được.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc.

Tuy nhiên, chiến thắng Bạch Đằng năm 938 chứng minh: suy nghĩ đó (nếu có) là một suy nghĩ sai lầm. Sau trận Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương là một giai đoạn độc lập kéo dài ổn định. Câu hỏi lớn với hậu thế: điều kiện tiên quyết nào biến độc lập chóng vánh thành độc lập lâu dài?

Có lẽ chính Ngô Quyền cũng không trả lời được câu hỏi này. Bởi Ngô Quyền chỉ vừa nằm xuống là đất nước lại tao loạn và giai đoạn tao loạn nội bộ (mà lịch sử vẫn gọi là “loạn 12 sứ quân), nguy cơ nền độc lập non trẻ bị xóa sổ là nguy cơ có thật.

Rất may thời điểm ấy kẻ thù mạnh nhất của chúng ta là nhà Tống (Trung Quốc) cũng đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề của chính họ nên chưa thể động binh. Nhưng những giai đoạn sau này, ở thời nhà Đinh, nhà Lý, nhà Trần, khi kẻ thù của chúng ta mạnh thật sự và muốn “nuốt” nền độc lập non trẻ của chúng ta thì chúng cũng không thể nào “nuốt” nổi. Vì sao vậy?

Người thích hợp nhất để trả lời câu hỏi này không phải là Lý Thường Kiệt, cho dù Lý Thường Kiệt là vị tướng Việt Nam duy nhất cất quân sang đánh ngược phương Bắc; cũng không phải là Trần Hưng Đạo, cho dù Trần Hưng Đạo đã oanh liệt lãnh đạo quân dân đánh bại cuộc xâm lược của đế quốc Nguyên Mông.

Người thích hợp nhất trả lời câu hỏi này là Đinh Bộ Lĩnh. Bởi Đinh Bộ Lĩnh sau khi lên ngôi đã tạo nên một nhà nước trung ương tập quyền đầu tiên.

Chính mô hình nhà nước trung ương tập quyền (chứ không phải mô hình hào trưởng phân tán như giai đoạn trước) đã giúp Việt Nam phát huy tối đa sức mạnh dân tộc, trong cuộc đương đầu với một dân tộc mạnh hơn mình. Khi nào nhà nước tập quyền suy yếu, nền độc lập lại đứng trên bờ vực mong manh, mà 20 năm Minh thuộc là bài học điển hình.

Như thế, chìa khóa tạo nên những giai đoạn độc lập ổn định chính là mô hình nhà nước tập quyền. Từ việc tin và dám tin vào khả năng xây dựng một lãnh thổ độc lập, đến việc tạo dựng những giai đoạn độc lập chóng vánh và đỉnh cao là chính thức kiến thiết những giai đoạn độc lập ổn định kéo dài, cha ông chúng ta đã đi qua cả ngàn năm lịch sử và nhuộm đỏ dòng sông lịch sử bằng máu của chính mình.

Độc lập dân tộc – độc lập lãnh thổ do vậy trở thành một cái nhìn xuyên suốt và tất yếu. Độc lập dân tộc – độc lập lãnh thổ, nó là một HẰNG SỐ MÁU!

Nhưng ngẫm kỹ ra, ở trên đời, có cái gì là hằng số thật không? Có những thứ ở giai đoạn này là hằng số nhưng đến giai đoạn khác lại là biến số. Và phải thấy, trong rất nhiều trường hợp, biến số không phủ nhận sạch trơn mọi giá trị của hằng số mà chỉ mở rộng thêm các giá trị mới, dung nạp thêm những dữ liệu mới để hy vọng đạt tới một hằng số mới, phù hợp nhất với những hệ quy chiếu mới.

Với một cách nghĩ như thế, có lẽ đã đến lúc phải mở rộng thêm nội hàm khái niệm “độc lập dân tộc”. Đúng là “độc lập dân tộc” trước hết và đầu tiên phải là “độc lập lãnh thổ” nhưng nếu chỉ có mỗi hằng số “độc lập lãnh thổ” thì e rằng “độc lập dân tộc” chưa phải là một khái niệm tối ưu. Hãy thử nhìn lại xem, điều gì đang xảy ra ở dân tộc chúng ta hôm nay?

Những mối đe dọa về độc lập lãnh thổ còn không? Còn, cho dù tính chất của nó đã khác xa thời phong kiến ngày xưa. Nhưng bên cạnh nỗi đe dọa này, còn có một nỗi đe dọa đáng sợ không kém, đó là sự độc lập mang tính quá khích, tả khuynh ở rất nhiều bộ phận người.

Sự độc lập quá khích như thế đã tạo ra hàng loạt những tranh cãi, cả trên không gian ảo lẫn ngoài đời thực. Sự độc lập tả khuynh như thế có thể tạo ra những rạn nứt từ bên trong đội ngũ trí thức quốc gia.

Bây giờ cứ mở Facebook ra coi, bạn sẽ không bất ngờ khi thấy nhóm trí thức này “tấn công”, “hạ bệ” nhóm trí thức kia. Bạn cũng sẽ không bất ngờ nếu thấy nhóm trí thức này khăng khăng cách nghĩ của mình là đúng và bất cứ nhóm trí thức nào khác dám nghĩ khác mình đều là nghĩ sai.

Trong rất nhiều trường hợp, sau khi đã xác quyết là “nhóm kia” nghĩ sai thì “nhóm này” không ngừng kêu gọi, hô hào những người có chung quan điểm với mình lao vào… thi hành án.

Rất nhiều lần tôi nghĩ, đấy chỉ là một chiến trường trên Facebook, nơi mà người ta không phải mặt đối mặt với nhau, nên sẵn sàng “chiến” nhau bằng tất cả những ngôn từ kinh khủng nhất.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chính nhờ không nhìn thấy mặt nhau nên họ đã “hành xử thật” với nhau và chính nhờ thế, người quan sát lại nhìn thấy những góc rất thật mà dẫu có tiếp xúc với họ hằng ngày, mình cũng không có cơ may nhận thấy.

Và khi đã nhận thấy cái góc rất thật ấy, một nỗi sợ tức thì xuất hiện: sợ rằng, “sức mạnh ảo” đến một giải đoạn nào đó sẽ dẫn đến “sức mạnh thật” – “tranh đấu thật” – “hậu quả thật”.

Nhìn lại lịch sử từ cuối thời phong kiến đến nay, dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng người Việt đã trải qua nhiều cơ tầng chia rẽ. Sau thời “Trịnh – Nguyễn phân tranh” là thời “Tây Sơn – Nguyễn Ánh” trả thù nhau. Sau thời “Tây Sơn – Nguyễn Ánh” trả thù nhau là thời người Pháp chia đất nước này thành 3 miền.

Và sau thời người Pháp chia đất nước thành 3 miền lại đến thời chúng ta bị chia đôi, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến. Phải đến năm 1975, sau rất nhiều nỗ lực, đất nước mới thống nhất, giang sơn mới được thu về.

Nhưng dù muốn hay không cũng phải thấy, những sự chia rẽ về lãnh thổ, về chế độ, về quan điểm kéo dài hàng trăm năm đã tạo nên những chia rẽ âm ỉ trong tâm hồn người Việt. Và công việc khó khăn nhất của những nhà lãnh đạo dân tộc luôn là: phải làm gì để thực sự hàn gắn lại mọi chia rẽ?

Thực tế là suốt nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chính sách hàn gắn những chia rẽ này, với bằng chứng là người Việt ở hải ngoại đã trở về đầu tư, làm ăn trong nước ngày một nhiều hơn, từ đó đóng góp nhiều hơn vào giá trị nói chung của nền kinh tế.

Chắc chắn là chỉ có hàn gắn mọi chia rẽ mới tạo nên sức mạnh đích thực. Và chỉ có sức mạnh đích thực mới có thể phát huy tối đa nội lực của một dân tộc vốn rất nhỏ về địa lý và cũng không thật lớn về các giá trị văn minh.

Nhưng hàn gắn sự chia rẽ không chỉ là nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước. Trong rất nhiều trường hợp, đặc biệt là trong thời kỳ bùng nổ quan điểm trên mạng xã hội hiện nay, nó còn là công việc quan trọng của đội ngũ trí thức. Vậy thì đội ngũ trí thức đã ý thức và thực hiện công việc này hiệu quả chưa?

Lâu nay, người Việt vẫn tự hào với mệnh đề: Cứ khi nào có chiến tranh là mọi người đoàn kết lại! Cần phải nói cho rõ, chiến tranh ở mệnh đề này là chiến tranh “cứng” – chiến tranh quân sự – xâm phạm lãnh thổ.

Nhưng trong thời điểm này chiến tranh “cứng” không đáng sợ bằng chiến tranh “mềm”, chiến tranh quân sự không đáng sợ bằng chiến tranh chính sách. Thành thử, nếu chỉ đợi chiến tranh cứng – chiến tranh quân sự mới đoàn kết thì rất có thể chúng ta sẽ tự mình đánh mất rất nhiều thứ giá trị của mình.

Năm 40 sau Công nguyên, với việc đứng dậy phất cờ khởi nghĩa, Hai Bà Trưng cho dân tộc niềm tin vào việc có thể xác lập một sự độc lập lãnh thổ trước một kẻ thù mạnh hơn mình, còn bây giờ một đội ngũ trí thức nào đó có thể cho dân tộc niềm tin là chúng ta đủ sức hàn gắn mọi chia rẽ, đoàn kết với nhau, không chỉ trong những hoàn cảnh chiến tranh?

Năm 968, với việc chính thức lên ngôi, xây dựng nhà nước trung ương tập quyền đầu tiên, Đinh Bộ Lĩnh chỉ ra một công thức quan trọng trong việc bảo vệ và xác lập một nền độc lập kéo dài, còn bây giờ, đội ngũ trí thức nào đủ trí tuệ và sự dấn thân để chỉ ra một công thức hữu hiệu hàn gắn mọi chia rẽ, ít nhất là những chia rẽ trong chính đội ngũ trí thức với nhau?

Độc lập dân tộc trước hết và trên hết, phải gắn liền với độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Nhưng trong từng giai đoạn, khái niệm này phải được mở rộng, hoàn chỉnh và trong giai đoạn hiện nay, độc lập dân tộc nhất thiết phải gắn liền với việc hàn gắn chia rẽ, quy tụ lòng người.

Không ngừng đau đáu, trăn trở với vấn đề này mà chỉ dồn năng lượng vào chuyện tranh cãi, hạ bệ nhau trên mạng ảo, giới trí thức hôm nay sẽ không hoàn thành những nhiệm vụ mà lịch sử giao phó và những thành quả mà tiền nhân để lại cho mình.

Phan Mỹ Chí

Hợp Âm Mở Rộng / 2023

Hợp âm mở rộng – add2 – add 9-. hướng dẫn cấu tạo và cách sử dụng.

Hợp âm 9  sẽ được xây dựng từ hợp âm 7 và thêm nốt 9 vào . VD; C9 =  C -E – G – Bb – D

Scale C Maijor 

                     C9                                                                                    

                                                 

                     C#9 

   

                       D9                                                                                            

                                                

              Eb9

                              E9                                                                                      

                                                

                         F9

                          F#9                                                                                        

                                                          

          G9

              Ab 9                                                                                                  

       

                                               

                      A9

                                  Bb9                                                                              

      

                                               

                          B9       

  Và đây là hợp âm add. add có nghĩa là thêm vào, add2 là thêm bậc 2, add9 là thêm bậc 9

                         

                   Cadd9                                                                                          

                                                         

                         Cadd2

                   C#add9                                                                                        

       

                                               

                       C#add2

                      Dadd9                                                                                       

         

                                              

                           Dadd2

                      D#add9                                                                                     

   

                                                     

                        D#add2

                       Eadd9                                                                           

                                                         

                    Eadd2

                     Fadd9                                                                                        

                                                         

                       Fadd2

                   F#add9                                                                                        

         

                                               

                       F#add2

                  Gadd9                                                                                              

                                                        

                          Gadd2

                 G#add9                                                                                         

                                                         

                          G#add2

                      Aadd9                                                                                       

                                                         

                         Aadd2

                   A#add9                                                                                        

                                                        

                   A#add2

                     Badd9                                                                                        

                                                         

                           Badd2

       

         

12 buổi biết đệm tất cả các bài trong thiên hạ trên piano , organ, gutar

Hợp Âm Guitar Mở Rộng / 2023

Hướng dẫn một số thế bấm sử dụng hợp âm 9, 11, 13

gombi.vn

Chuyên mục này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về một nhóm hợp âm nâng cao, được xem như những dạng hợp âm mở rộng, thường thấy trong những dòng nhạc Jazz, nhưng vẫn được các nhạc sĩ hay guitarists sử dụng trong các dòng nhạc pop, blues hay latin để mang đến những hương vị mới mẻ cho bài hát, và hiệu quả âm thanh đem lại rất tuyệt vời. Việc mở rộng vốn hợp âm nâng cao qua các nấc thang trong quá trình tập luyện guitar là tất lẻ dĩ ngẫu.

Và nội dung chúng ta sẽ nói đến đó là:

HỢP ÂM GUITAR MỞ RỘNG – HỢP ÂM 9 – HỢP ÂM 11 – HỢP ÂM 13 và hướng dẫn một số thế bấm của hợp âm 9, 11 và 13.

Bài viết được sưu tầm, biên dịch và chia sẻ từ website: Guitarhabits của tác giả .

Cảm ơn những đóng góp của Guitarhabits đối với cộng đồng guitar thế giới.

(c)Hình Như Là – 4dummies.info

Lúc mới bắt đầu học về lý thuyết những hợp âm mở rộng, mọi thứ dường như là một thế giới mới đối với tôi. Tên gọi những hợp âm này dường như là cả một sự bí ẩn.

Tôi thường sử dụng những hợp âm này theo một cách riêng, kết hợp chúng vào trong một số bản nhạc guitar ưa thích của mình và bắt đầu học một số giai điệu jazz.

Khi bạn tập, thử nghiệm hay kết hợp những hợp âm này trong quá trình chơi guitar, thực sự nó đã rất vui và đầy màu sắc.

Trước khi quan tâm đến phần này, nếu các bạn là những newbie, tốt nhất nên tìm đọc về những khái niệm cơ bản: cấu tạo những hợp âm cơ bản, hợp âm 7. Khi đã am hiểu về những phần này thì việc tiếp cận những kiến thức về hợp âm mở rộng sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn.

Để hiểu cấu trúc những hợp âm mở rộng, trước tiên chúng ta phải biết về bộ 3 trưởng, bộ 3 thứ và những dạng hợp âm 7.

Chúng ta lấy hợp hợp âm C để làm ví dụ minh hoạ:

Hợp âm trưởng chứa đựng nốt gốc, nốt bậc 3 và nốt bậc 5 của âm giai trưởng: (1-3-5) = C

Hợp âm thứ chứa đựng nốt gốc, nốt bậc 3 giáng và nốt bậc 5 (1-3b-5) = Cm

Hợp âm 7 át chứa đựng nốt gốc, nốt bậc 3 và nốt bậc 5 và nốt bậc 7 giáng (1-3-5-7b) = C7

Hợp âm thứ 7 chứa đựng nốt gốc, nốt bậc 3 giáng, nốt bậc 5 và nốt bậc 7 giáng (1-3b-5-7b) = Cm7

Hợp âm trưởng 7 chứa đựng nốt gốc, nốt bậc 3, nốt bậc 5 và nốt bậc 7 (1-3-5-7) = Cmaj7

Như vậy, bạn có thể thấy những hợp âm trên được xây dựng trên những quãng 3 (1-3-5-7). Để tạo ra những hợp âm mở rộng, chúng ta cần xếp thêm những quãng 3 khác.

* 9th Chords – Những hợp âm 9

Có 3 dạng hợp âm 7, vì thế cũng sẽ có 3 dạng hợp âm 9:

Đó là hợp âm: 9 át, thứ 9 và trưởng 9 – The dominant 9th, minor 9th and major 9th.

Hợp âm 9 át chứa đựng: nốt gốc, nốt bậc 3, nốt bậc 5, nốt bậc 7 giáng và nốt bậc 9 (1-3-5-b7-9) = C9

Hợp âm thứ 9 chứa đựng: nốt gốc, nốt bậc 3 giáng, nốt bậc 5, nốt bậc 7 giáng và nốt bậc 9 (1-b3-5-b7-9) = Cm9

Hợp âm trưởng 9 chứa đựng: nốt gốc, nốt bậc 3, nốt bậc 5, nốt bậc 7 và nốt bậc 9 (1-3-5-7-9) = Cmaj9

Lưu ý: Những hợp âm mở rộng có nhiều nốt. Và việc chúng ta chỉ có 5 ngón tay để chơi toàn bộ các nốt là điều khó khăn, vì thế cho phép chúng ta bỏ bớt nốt trong các hợp âm mở rộng. Trong trường hợp này, bạn có thể bỏ đi nốt bậc 5 trong hợp âm, bởi vì nó là nốt ít quan trọng nhất trong hợp âm. Nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều về mặt âm thanh tổng thể của hợp âm mở rộng.

Những hợp âm mở rộng là sự phát triển từ những hợp âm 7, do đó những nốt bậc 7 (hoặc 7 giáng) luôn xuất hiện trong các hợp âm mở rộng này. Những nốt bậc 9 cũng tương tự như vậy vì nó đại diện cho tên của dòng hợp âm này.

Có 3 dạng hợp âm 11: át 11, thứ 11 và trưởng 11.

1 – 3 – 5 – b7 – 9 – 11 = 1 – b3 – 5 – b7 – 9 – 11 = 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 = Hợp âm át 11 – The dominant 11th chord:C11 Hợp âm thứ 11 – The minor 11th chord:Cm11 Hợp âm trưởng 11 – The major 11th chord:Cmaj11

Lưu ý: Nốt bậc 3 trưởng và nốt bậc 4 (bậc 4 ở đây chính là bậc 11) xung đột nhau và tạo nên những âm thanh căng thẳng và khó chịu, vì thế nốt bậc 3 thường được bỏ bớt trong hợp âm C11 và Cmaj11. Về nguyên tắc, điều này sẽ làm thay đổi tên gọi của những hợp âm này khi ta bỏ bớt nốt bậc 3

C11 trở thành C9sus4

Cmaj7 trở thành Cmaj9sus4.

Tuy nhiên nó vẫn được xem như những hợp âm thuộc dòng 11.

Như đã nói ở đầu bài, nốt bậc 5 cũng được bỏ bớt để dành chỗ cho các ngón tay có thể bấm dễ dàng những nốt còn lại.

Có 3 dạng hợp âm 13: Hợp âm 13 át, hợp âm thứ 13 và hợp âm trưởng 13

Hợp âm 13 át – The dominant 13th chord: 1 – 3 – 5 – b7 – 9 – 11 – 13 = C13Hợp âm thứ 13 – The minor 13th chord: 1 – b3 – 5 – b7 – 9 – 11 – 13 = Cm13Hợp âm trưởng 13 – The major 13th chord: 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 = Cmaj13

Lưu ý: Nốt bậc 5, nốt bậc 9 và nốt bậc 11 có thể được lược bỏ. Để lại nốt bậc 7 (hoặc 7b) và nốt bậc 13.

Một hợp âm mở rộng không thay đổi chất lượng của hợp âm, nó chỉ add thêm nhiều gia vị cho âm thanh tổng thể.

Nhiệm vụ:

1 – Học những hợp âm mở rộng ở những key khác nhau.

2 – Thử nghiệm và thay thế hợp âm 9 át cho hợp âm 7 át khi chơi một bài hát.

3 – Thay thế hợp âm trưởng 13 cho một hợp âm major7.

4 – Thử nghiệm dùng những hợp âm mở rộng trong những bài hát.

5 – Ghi nhớ những hợp âm mở rộng trong bài viết này.

Cập nhật thông tin chi tiết về Mở Rộng Khái Niệm “Tham Nhũng” Nhằm Hoàn Thiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Kinh Doanh / 2023 trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!