Xu Hướng 9/2023 # Liên Hệ Bản Thân Về Công Tác Cán Bộ # Top 17 Xem Nhiều | 2atlantic.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Liên Hệ Bản Thân Về Công Tác Cán Bộ # Top 17 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Liên Hệ Bản Thân Về Công Tác Cán Bộ được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cán bộ & công tác cán bộ là gì

Cán bộ theo nghĩa chung nhất là người có chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc nhà chuyên môn, khoa học hay công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; hưởng lương hay phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn kinh phí khác, hình thành từ bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt và được phân công công tác … có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách.

Từ thực tiễn cách mạng ViệtNam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Xuất phát từ quan điểm đó, trong suốt cuộc đời cách mạng, Chủ tịch HCM luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của đảng, người đã đặt công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện cán bộ lên hàng đầu.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi cán bộ là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nguyên nhân thành bại của cách mạng. Đảng đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

Công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trong xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, …  nhằm phát huy năng lực đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (vừa hồng vừa chuyên), đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hoạt động của Hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước theo tinh thần Nghị quyết TW 3 Khoá VIII, đội ngũ cán bộ của chúng ta đã có những ưu điểm nổi bật, đó là: Đa số cán bộ phấn khởi và tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới, kiên định mục tiêu mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; số cán bộ được đào tạo cơ bản ngày càng nhiều cả về lý luận chính trị, khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước; năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý kinh tế – xã hội có nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng, trình độ các mặt được nâng lên; cơ cấu đội ngũ cán bộ ngày càng hợp lý hơn. Về cơ bản đã khắc phục được những biểu hiện mơ hồ, dao động về lý tưởng của một bộ phận cán bộ. Số đông cán bộ vẫn giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Song bên cạnh đó đội ngũ cán bộ vẫn còn những mặt yếu kém, khuyết điểm như Hội nghị TW4 – khoá XI (01/2012),Trung ương đã chỉ ra các khuyết điểm của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là: một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thể hiện ở chỗ: phai nhạt lý tưởng, không kiên định con đường XHCN, dao động, thiếu niềm tin; xa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, thậm chí còn phụ hoạ với những quan điểm sai trái; sống ích kỷ, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; tình trạng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết và phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước những  khó khăn, bức xúc của dân. Tình hình đó đã làm sói mòn và suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tác động tiêu cực đến uy tín, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là cấp ở Trung ương chưa được chỉ đạo và xây dựng một cách cơ bản nên dẫn đến tình trạng hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ. Một số trường hợp đánh giá cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không đúng với năng lực, sở trường của cán bộ, đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng, sự phát triển của ngành, địa phương. Việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng không được chặt chẽ và còn bị vi phạm, đã dẫn đến tình trạng không rõ ràng, rành mạch về thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi có khuyết điểm thì đổ lỗi cho tập thể, không ai chịu trách nhiệm.

Những yếu kém, khuyết điểm đó có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân khách quan là do dấu ấn của nền sản xuất nhỏ chi phối; nguyên nhân chủ quan là do bước vào thời kỳ đất nước đổi mới các cấp ủy đảng chưa dự báo được những tình huống; chưa hiểu dầy đủ nội dung, yêu cầu đổi mới đối với cán bộ, nhiều tổ chức đảng và cơ quan chưa chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ, không tích cực chuẩn bị người bổ sung thay thế, công tác giáo dục, bồi dưỡng về nhận thức, lý tưởng cho cán bộ, đảng viên còn hạn chế; bản thân cán bộ thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng; công tác quản lý, kiểm tra, bố trí sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ còn nhiều bất cập, yếu kém; kỷ luật cán bộ không nghiêm. Chưa có chính sách thu hút và tạo nguồn phát triển cán bộ trong nhiều lĩnh vực; chưa phát huy hết năng lực, trách nhiệm của cán bộ; chưa sàng lọc, bảo vệ và chăm lo tốt cho đội ngũ cán bộ. Mặt khác, nền kinh tế nước ta còn lạc hậu; trình độ khoa học, công nghệ thấp, chưa tiếp cận được với sự phát triển của kinh tế tri thức; hệ thống giáo dục còn bất cập, chậm đổi mới, thiếu đồng bộ; thiếu cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng người có đức, có tài, cán bộ khoa học, chuyên gia giỏi. Nhiều cơ chế, chính sách chậm đổi mới, còn cào bằng, thậm chí lạc hậu, thiếu động lực, kìm hãm sự phát triển, làm nản lòng cán bộ, làm thui chột tài năng; tình trạng phân hoá giàu ngheo trong xã hội và việc giàu lên nhanh chóng của một bộ phận cán bộ gây tâm lý băn khoăn, lo lắng, làm giảm niềm tin, sự phấn đấu của đội ngũ cán bộ.

Liên hệ bản thân về công tác cán bộ 1. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với công việc. Học và làm theo Bác không phải là bằng những điều cao siêu, to lớn, mà cần bắt đầu từ những lời nói, việc làm, bằng thái độ, cách ứng xử trong xử lý và giải quyết công việc hằng ngày. Đó là sự tự ý thức về trách nhiệm của mình trong công việc chung, là việc cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ ở cương vị công tác. Mỗi người cần thấm nhuần, khắc sâu lời Bác dạy: Cán bộ, đảng viên “là người đày tớ trung thành và tận tụy của nhân dân”; “phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý”; “làm công bộc cho dân là một việc làm cao thượng”.

Học tập ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của Bác cần xuất phát từ tinh thần tự giác, sự thôi thúc của con tim, từ danh dự và lương tâm của chính bản thân mỗi người. Làm việc với một niềm hăng say, phấn khởi, tin tưởng, hạnh phúc, với mong muốn được cống hiến, đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, tổ chức mà mình là thành viên, rộng hơn là của xã hội, đất nước, chứ không phải vì danh lợi, chạy theo thành tích. Cần nhận thức rõ rằng, trở thành một cán bộ, công chức, một đảng viên là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ to lớn. Vinh dự, trách nhiệm đó đòi hỏi mỗi người cần cố gắng, phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức phân công, giao phó.

Học tập tinh thần trách nhiệm của Bác còn là việc phải luôn đau đáu, trăn trở với những tâm tư, suy nghĩ, mong mỏi của người dân và xã hội, muốn đóng góp sức lực nhỏ bé của mình vào việc xây dựng một xã hội tiến bộ, tốt đẹp hơn; nói đi đôi với làm, lý luận liên hệ với thực tiễn; biết thông cảm, thấu cảm, biết đau trước những khó khăn, mất mát của người dân; biết vui mừng, sẻ chia trước hạnh phúc, niềm vui của nhân dân. Thấu hiểu và cảm thông với nhân dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên luôn tìm tòi, suy nghĩ để giải quyết công việc vừa ích nước, vừa lợi dân.

Hai là, trong xử lý và giải quyết công việc cần khắc ghi sâu sắc nguyên tắc lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng, bất khả xâm phạm, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người cán bộ, đảng viên trước bất cứ công việc gì, dù ở cương vị, hoàn cảnh nào cũng phải luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của Đảng lên trước. Lợi ích của cá nhân, của bộ phận, của giai cấp phải phục tùng và không được làm tổn hại đến lợi ích dân tộc; đồng thời, linh hoạt, mềm dẻo, “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong thực hiện nguyên tắc này. Vì vậy, trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết một cách đúng đắn, sáng tạo yêu cầu, đòi hỏi, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam; đoàn kết, tập hợp được sức mạnh của cả dân tộc làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Để luôn đứng vững trên lập trường dân tộc, lấy quyền lợi của Tổ quốc và nhân dân làm tối thượng, cần chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ, óc bè phái, kéo bè kéo cánh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ ra. Chủ nghĩa cá nhân “là một thứ vi trùng rất độc, một thứ rất gian giảo, xảo quyệt”. Do chủ nghĩa cá nhân mà ngại khó khăn, gian khổ, tham danh, trục lợi, thích địa vị, quyền hành, xa rời quần chúng, mất đoàn kết, kém tinh thần trách nhiệm,… Nó là nguyên nhân của mọi thói hư tật xấu, của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Do vậy, phải “kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân” – kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta.

Ba là, học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong một xã hội vận động và biến đổi nhanh chóng, đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới đã và đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi rất cao về năng lực, chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị đối với mỗi người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Do vậy, để tránh tụt hậu, đáp ứng được yêu cầu của công việc, tiến tới có đủ năng lực làm việc được trong môi trường quốc tế, không có cách nào khác, mỗi người cần có tinh thần cầu thị, không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân, ngày càng tiến bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi việc tự học tập, rèn luyện là nhiệm vụ tự thân, là chế độ, quy định bắt buộc. Học tập là con đường duy nhất để tiến bộ và phát triển. Học tập phải được coi là nghĩa vụ, là khát vọng, niềm say mê, nguồn vui để làm việc và làm người cán bộ, đảng viên tốt. Không học tập và rèn luyện sẽ bị tụt hậu, đào thải, không đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn. Do vậy, cần xác định học tập là công việc suốt đời, “còn sống là còn phải học”. Có nhiều cách học: học ở trường lớp, học đồng nghiệp, học trong sách vở, tự học. Nói tóm lại, phải thấm nhuần lời dạy của V.I.Lê-nin được Hồ Chí Minh nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Học, học nữa, học mãi”

2. Tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Để phòng, chống tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, cần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ một hệ thống các nhóm giải pháp.

Nhóm giải pháp trong công tác xây dựng Đảng:

Một là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị.

Hai là, tăng cường công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2023, của Bộ Chính trị một cách thiết thực, gắn với công việc, sự rèn luyện, tu dưỡng hằng ngày của mỗi cán bộ.

Bốn là, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế.

Năm là, về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố.

Bảy là, khẩn trương rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp.

Nhóm giải pháp tăng cường quản lý nhà nước:

Một là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Hai là, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra nhà nước.

Nhóm giải pháp phát huy vai trò của nhân dân, các đoàn thể chính trị – xã hội, báo chí và dư luận xã hội:

Một là, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân.

Hai là, phát huy vai trò của dư luận xã hội.

Ba là, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông.

Bốn là, phát huy vai trò, ảnh hướng, tác động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nhóm giải pháp hạn chế tác động tiêu cực từ bên ngoài

Một là, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch xung quanh vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai là, hạn chế tác động của lối sống thực dụng phương Tây trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Một số giải pháp cần đặc biệt tập trung thực hiện:

1- Cần nhìn thẳng vào sự thật để thấy nguyên nhân sâu xa nhất của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên nằm trong sự lạc hậu, hạn chế của công tác lý luận.

2- Để khắc phục sự yếu kém về lý luận nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cần thực hiện tốt một số hướng cơ bản sau đây:

3- Để khắc phục các khiếm khuyết, bất hợp lý trong cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, trong hệ thống pháp luật và cơ chế điều hành, quản lý đất nước nói riêng, dễ tác động tiêu cực đến tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, cần coi trọng các giải pháp

Để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngoài các giải pháp cơ bản nêu trên, cần tập trung vào những vấn đề chính

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng

Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ trong hệ thống chính trị.

Thực sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bằng việc ban hành và thực thi quy định chặt chẽ hơn

Kiên quyết thực hiện ngay việc công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống

Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc: Đối với mỗi một người giáo viên công việc chính là giảng dạy truyền thụ tri thức và rèn luyện nhân cách cho học sinh, một công việc hết sức khó khăn nhưng cũng đầy tự hào. Thấm nhuần được đạo đức, tư tưởng và mong ước của Người tôi đã, sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi luôn khát khao mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ bé vào công cuộc trồng người và cống hiến cho đất nước những người con đủ đức, đủ tài để phần nào thoả lòng mong ước của Người, tôi luôn tự hào và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó.

Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:

– Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.

– Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân.

– Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.

Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh:

Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng…, làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ.

Dù ở bất cứ cương vị nào phải gần gũi với mọi người, học tập và có trách nhiệm với những người xung quanh.

Luôn có ý thức phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Bản thân tôi không sợ phê bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng hơn vì vậy phải tự nghiêm khắc với chính mình và phê bình luôn có mục đích xây dựng. Cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà “đấu đá”, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.

Luôn động viên những người thân trong gia đình và xã hội giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

Nhược điểm:

Tôi nhận thấy rằng bản thân mình đã cố gắng rất nhiều trên tất cả các mặt song vẫn còn có những hạn chế nên kết quả chưa cao .

– Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn rụt rè, còn cả nể trong việc đánh giá xếp loại .

– Việc nắm bắt thông tin, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào công việc chuyên môn còn có những hạn chế nhất định .

Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân:

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là người giáo viên mẫu mực xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng phương pháp giảng dạy mới để phát huy tính tích cực của học sinh, phải luôn nêu gương về mặt đạo đức, giữ vững lập trường của người đảng viên Đảng cộng sản.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và thử thách đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết chúng ta hãy kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Tag: 26 26-nq/tw 7 khóa 12 đoạn bài cáo quân tiểu huống tầm kiến nghiệm khái niệm 6 37 12-kl/tw 4 lệ ca nạp kêt lien he than 2023 bai bí thư 2012 cong tac van dong nhan dan o co so phan tich cư trú 09-hd/btctw 05-6-2023về 2023 chương sở?

Cán Bộ Quản Lý Và Công Tác Cán Bộ

Khái niệm cán bộ quản lý.

Có hai định nghĩa cán bộ quản lý như sau:

+ Định nghĩa 1: Cán bộ quản lý là những người thực hiện những mục tiêu nhất định thông qua những người khác.

+ Định nghĩa 2: Cán bộ quản lý là những người có thẩm quyền ra quyết định dù là được phân quyền hay uỷ quyền.

Yêu cầu đối với cán bộ quản lý.

Về vị trí:

Cán bộ quản lý phải đạt được các tiêu chuẩn chung về các tiêu chuẩn cao hơn như tư duy mới về chính trị, có tinh thần trách nhiệm cao.

Về chuyên môn.

Cán bộ quản lý phải hiểu được công việc, nắm vững chuyên môn mà mình phụ trách.

Về năng lực tổ chức.

Có khả năng hiểu con người, biết giao việc, có khả năng tập hợp được người dưới quyền và có khả năng gây ảnh hưởng và lựa chọn các phương pháp lãnh đạo để có thể đi đến mục tiêu của tổ chức.

Về đạo đức.

Người lãnh đạo, cán bộ quản lý phải có xu hướng đúng, biết tôn trọng con người, có văn hoá, công bằng, chí công vô tư.

* Ở Việt Nam, luật doanh nghiệp Nhà nước (20/4/1995) Điều 32₡ và 39 đã quy định rõ tiêu chuẩn của giám đốc và thành viên hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp nhà nước như sau:

“Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Không đồng thời đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước.

Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc giám đốc không được thành lập hoặc giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần và không được có quan hệ hợp đồng kinh tế đối với các doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phẩn do vợ, chồng, bố, mẹ, con giữ các chức danh quản lý điều hành…”

Để cung cấp cho các bộ phận trong tổ chức một lực lượng lao động có hiệu quả thì nhà quản lý phải biết cách đánh giá, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đào tạo và trả lương đội ngũ nhân sự của mình. ở đây ta chỉ xem lao động quản lý.

Bản chất của công tác cán bộ là hệ thống hoá việc quản lý các cán bộ quản lý. Công tác này đòi hỏi phải có cách tiếp cận hệ thống mở, nó được thực hiện trong bộ phận tổ chức, nhưng tổ chức lại nằm trong xã hội.

Sử dụng cán bộ.

Trong một tổ chức doanh nghiệp, quản lý tức là quản lý con người do vậy đây là hoạt động rất phức tạp. Để sử dụng cán bộ một cách có hiệu quả nhất thì trước hết người quản lý phải xác định được động cơ, mục tiêu của đối tượng.

Động cơ trả lời câu hỏi: Vì sao cấp dưới lại hành động?

Mục tiêu trả lời câu hỏi: Đối tượng muốn gì?

Nhà quản lý phải làm thế nào để tạo ra và duy trì động cơ.

Thứ hai, nhà quản lý phải có quyền lực và thứ ba là phải có nghệ thuật đối nhân xử thế.

Di chuyển cán bộ.

Thuyên chuyển :

Mục đích của thuyên chuyển cán bộ là nhằm kích thích khả năng hoạt động một cách đa dạng, linh hoạt đồng thời đáp ứng những đòi hỏi cần thiết về tổ chức. Mục đích cốt yếu của việc thuyên chuyển là nâng cao tính hiệu quả trong việc đạt tới các mục tiêu.

Để thuyên chuyển cán bộ đạt hiệu quả, cần phải quản lý việc thuyên chuyển tức là phải lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thuyên chuyển.

Thuyên chuyển cán có thể chỉ là thuyên chuyển tạm thời, hoặc vĩnh viễn thuỳ theo yêu cầu, mục đích thuyên chuyển.

Đề bạt:

– Đề bạt là sự thăng tiến của một người lao động tới một công việc tốt hơn kèm theo đó là trách nhiệm lớn hơn uy tín, kỹ xảo cao hơn, được trả lương cao hơn, thời gian lao động, điều kiện làm việc tốt hơn.

Mục đích của đề bạt nhằm: Củng cố sự trung thành của cán bộ đối với tổ chức, thưởng công cho năng lực, kỹ xảo, phẩm chất người lao động; khuyến khích người lao động phục vụ tốt nhất theo khả năng của mình; giảm bớt sự biến động lao động.

– Các hình thức đề bạt:

Có 2 hình thức đề bạt sau:

+ Đề bạt thẳng trong bộ phận: là việc đề bạt từ một bộ phận nào đó đến một cấp bậc tiếp theo trong cùng một bộ phận.

+ Đề bạt ngang: Là việc đề bạt từ một cương vị trong một bộ phận đến cương vị cấp bậc cao hơn hoặc đến cương vị tương đương ở một bộ phận khác.

Trả công cho cán bộ.

Các nguyên tắc trả công cho cán bộ:

Tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động.

Tiền lương phải dựa trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tiền lương cho người lao động phải phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của người lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hình thức trả công cho cán bộ.

Đối với cán bộ quản lý, các doanh nghiệp thường áp dụng hình thức trả công theo thời gian.

Hình thức trả công theo thời gian gắn thu nhập của mỗi người với kết quả lao động mà họ đã đạt được trong thời gian làm việc.

Hình thức trả công này gồm hai chế độ. Theo thời gian đơn giản và theo thời gia có thưởng.

– Chế độ trả công theo thời gian đơn giản: là chế độ trả công mà tiền công nhận được của mỗi người công nhân do mức lương cấp bậc cao hay thấp và thời gian thực tế làm việc nhiều hay ít quyết định.

Chế độ này chỉ áp dụng ở những nơi khó xác định mức lao động chính xác, khó đánh giá công việc thật chính xác và có 3 loại cơ bản là lương giờ, lương ngày và lương tháng.

– Chế độ trả công theo thời gian có thưởng: là sự kết hợp giữa chế độ trả công theo thời gian đơn giản với tiền thưởng khi đạt được những chỉ tiêu về số lượng hoặc chất lượng đã qui định.

Chế độ trả công này không những phản ánh trình độ thành thạo và thời gian làm việc thực tế mà còn gắn chặt với thành tích công tác của từng người thông qua các chỉ tiêu xét thưởng đã đạt được vì vậy nó có tác dụng động viên, khuyến khích .

Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ

Trong điều kiện Đảng cầm quyền. Đảng có trách nhiệm bố trí đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị. Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm tới đảng viên mà còn rất quan tâm tới cán bộ và công tác cán bộ.

Cán bộ có vai trò quan trọng như vậy, nên Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ phải rèn luyện trên năm mối quan hệ: với mình, với nhân dân, với đồng sự, với tổ chức, với công việc.

Cốt lõi của năm mối quan hệ đó là cán bộ phải có đạo đức cách mạng Cũng như sông phải có nguồn, cây phải có gốc, người cán bộ phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới gánh vác được nhiệm vụ cách mạng tuy nặng nề, nhưng vẻ vang. Cùng với đạo đức làm gốc, người cán bộ phải có tài năng. Đức tài và hồng chuyên gắn bó mật thiết với nhau, không được xem nhẹ mặt nào. Trong đức có tài và tài càng lớn thì đức phải càng cao. Có đức mà không có tài thì giống như ông bụt trong chùa, không làm lợi gì cũng không hại ai. Nhưng có tài mà không có đức thì không những không làm lợi mà còn làm hại cho nước, cho dân. Một người làm kinh tế giỏi mà làm thụt két như vậy không đem lại lợi gì, mà còn có hại cho nhân dân, cho cách mạng.

Là cán bộ thì phải luôn luôn có lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Trong bất kỳ khó khăn, gian khổ, phức tạp nào người cán bộ cũng phải có tinh thần vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Người cán bộ phải có mối quan hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân mà quan trọng hàng đầu là học hỏi dân hiểu dân. Nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý, chăm lo dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ. Là cán bộ thì phải lo trước thiên hạ. vui sau thiên hạ: giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không chuyển lay, uy vũ không khuất phục. Chỉ có như vậy thì cán bộ mới được dân tin, dân phục, dân yêu.

Là cán bộ thì phải có ý thức học tập để nâng cao trình độ. hiểu biết về mọi mặt. Muốn và để nâng cao dân trí thì phải nâng cao “đảng trí” tức là cán bộ, đảng viên phải là những người nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. “Đảng trí” không thể tụt hậu so với dân trí. Người cán bộ chuyên môn phải có chính trị, cán bộ chính trị phải có chuyên môn. Không có lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ thì không thể lãnh đạo và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Có trình độ hiểu biết phải kết hợp với năng lực tổ chức thực tiễn, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, biến đường lối thành hiện thực.

Cuối cùng, phải nói tới phong cách cán bộ. Trong thựctiễn thì tư tưởng, phương pháp, phong cách của một con người gắn bó chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, phong cách vẫn có cách thể hiện riêng mà qua đó bộc lộ nhân cách cán bộ. Quan trọng hàng đầu và xuyên suốt phong cách của một cán bộ là nói thì phải làm. Nhân dân không chấp nhận những cán bộ nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo. Phong cách cán bộ theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh là sâu sát theo tinh thần “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Điều đó hoàn toàn xa lạ với kiểu cán bộ quan liêu, mệnh lệnh, nhiễm bệnh hình thức, thành tích, thiếu tính chủ động, sáng tạo.

Về công tác cán bộ Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ thì công tác cán bộ của Đảng là một khâu hết sức quan trọng. Trong nhiều trường hợp cán bộ tự rèn luyện tốt nhưng vì công tác cán bộ dở nên cũng hạn chế kết quả của công việc cách mạng. Trong công tác cán bộ thì trước tiên là phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ. Đây là yêu cầu đầu tiên trong toàn bộ các khâu của công tác cán bộ. Công việc này không dễ nhưng phải làm tốt, vì chỉ có làm tốt việc đánh giá cán bộ thì mới sử dụng tốt cán bộ. Hiểu và đánh giá cán bộ không phải chỉ một việc, chỉ bên ngoài, trong hiện tại, mà phải thông qua nhiều việc, cả quá khứ, hiện tại và hướng phát triển trong tương lai. Muốn hiểu và đánh giá đúng cán bộ thì trước hết phải hiểu mình. Mình không hiểu mình thì không thể hiểu đúng cán bộ, giống như một người đã mang kính mầu. Đòi hỏi đánh giá cán bộ là phải công minh, khách quan.

Trên cơ sở hiểu cán bộ thì phải “khéo dùng cán bộ”. Đây chính là tư tưởng-Hồ Chí Minh về dùng người dùng cán bộ. Phải trên cơ sở nhận thức đúng đắn rằng, người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở để dùng chỗ hay và giúp chữa chỗ dở. Từ đó, phải biết dụng nhân như dụng mộc tức là người thợ khéo thì gỗ to nhỏ, dài ngắn ,cong thẳng đều dùng được vào việc có ích. Tránh tình trạng thợ mộc bố trí làm thợ rèn, thợ rèn bố trí làm thợ mộc. Làm cho cả hai người đều lúng túng và hóng việc. Một điều quan trọng nữa là phải biết phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng bản lĩnh trọng dụng nhân tài, chiêu hiền đãi sĩ, cầu người hiền tài. Theo quan điểm Hồ Chí Minh thì ai có tài, có đức, có lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân phải trọng dụng họ. Hồ Chí Minh là tấm gương trọng dụng nhân tài vì mục đích cách mạng

Trong công tác cán bộ phải chú ý kết hợp cán bộ. đặc biệt là cán bộ già với cán bộ trẻ, cán bộ tại chỗ với cán bộ nơi khác điều đến. Phải biết điểm mạnh, yếu mỗi loại cán bộ để trong quá trình sử dụng cán bộ bíêt phát huy thế mạnh và khắc phục chỗ yếu cua từng loại cán bộ. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho dù sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Cuối cùng, phải nói tới việc cần thiết chống các căn bệnh trong công tác cán bộ. Đó là bệnh thích người bà con quen biết, cục bộ địa phương. Phải cảnh giác và chống bệnh thích kè khéo nịnh hót mình ghét người chính trực; bệnh dìm người tài. ăn cắp địa vị của người khác. Tuyệt đối không được sử dụng loại cán bộ “thấy xôi nói xôi ngọt, thấy thịt nói thịt bùi”, “đập đi hò đứng”, “gió chiều nào che chiều đó”, không có khí khái, không có chính kiến, bản lĩnh, xu nịnh a dua, không dám chịu trách nhiệm, không dám phụ trách.

chúng tôi

Công Tác Cán Bộ Của Đảng

Học viện chính trị – hành chính khu vực icông tác cán bộ của đảngTS Nguyễn Xuân PhươngTrưởng Khoa Xây dựng ĐảngIII. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộII. Tình hình xây dựng đội ngũ CB trong thời gian quaI. Vai trò của cán bộ Nội dung 1. Khái niệm : CB-CB chủ chốt, CB quản lý 2.Vai trß cña c¸n bé I. Vai trß cña c¸n bé 1.Khái niệmCán bộ : – Là người làm công tác có nghiệp vụ chuyên môn trong cơ quan Nhà nước.– Người làm công tác có chức vụ trong một cơ quan, một số chức, phân biệt với người thường không có chức vụ Cán bộ quản lý Là người đứng đầu một tổ chức, điều hành hoạt động của tổ chức, sử dụng công cụ, phương tiện để điều khiển một loạt hoạt động nào đóCán bộ chủ chốtLà người đứng đầu quan trọng nhất có tác động chi phối chính toàn bộ hoạt động của một tổ chức nhất định 2. Vai trò của cán bộQuan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin: Cán bộ có vai trò quyết định sự thắng lợi tổ chức thực hiện trong thực tiễnQuan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc Đảng ta : Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng,gắn liền với vận mệnh của Đảng,là khâu then chốt trong công tác X.D.Đ. II.. Tình hình đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian quaĐội ngũ cán bộ– Mặt mạnh : – Mặt yếu : Công tác cán bộ :– Mặt mạnh : – Mặt yếu : Mặt mạnh :– Được rèn luyện nên tỏ ra có bản lĩnh và vững vàng– Phần đông cán bộ được đào tạo cơ bản Nền trình độ nhận thức, quản lý được nâng lên – Phần đông cán bộ giữ gìn được phẩm chất lối sống– Có sự trưởng thành về số lượng-chất lượng và cơ cau

Đội ngũ cán bộ

Mặt yếu :– Một bộ phận cán bộ số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lãng phí sách nhiễu nhân dân.Mộ bộ phận giao động giảm Sút lòng tin-Tình trạng quan liêu tham nhũng diễn biến ngày càng trầm trọng mà chưa được ngăn chặn kịp thời.ý thức kỷ luật kém, phát ngôn tuỳ tiện, mất đoàn kếtQuan liêu ra trưởng độc đoán mất dân chủ-Một bộ phận cán bộ chủ chốt yếu kém cả về phẩm chất năng lực, thiếu tính chiến đấu, vi phạm nguyên tắc chậm được xử lý, thay thếBệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân gia tăng.– Vẫn còn tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp

Đội ngũ cán bộMặt mạnh :

– Có một số đổi mới về nội dung và cách làm trong công tác cán bộ (quy hoạch, đánh giá, đào tạo, luân chuyển) – Giữ vững quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ.– Triển khai tương đối tốt các khâu trong quy trình đánh giá cán bộ– Công tác chính sách cán bộ bước đầu có những đổi mới quan trọng (chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chính sách khen thưởng, chính sách tiền lương)Công tác cán bộCông tác cán bộ

– Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng – Có tinh thần đoàn kết, hợp tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao– Có phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân– Dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.– Xây dựng đội ngũ cán bộ phải đảm bảo Tính đồng bộ, tính kế thừa và phát triển.– Có số lượng và cơ cấu hợp lý3. Nhiệm vụ Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của hệ thống chính trị.– Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân, con em những gia đình có công với cách mạng4. Các Giải pháp Giải pháp 1

Tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Cấp uỷ các cấp có thẩm quyền chủ trì công tác cán bộ và chịu trách nhiệm về công tác cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định.Đề cao trách nhiệm của tập thể, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ và cơ quan tham mưu công tác cán bộGiải pháp 2

Mở rộng và phát huy dân chủ thực hiện công khai minh bạch trong công tác cán bộ.

Đổi mới và hoàn thiện chế độ bầu cử .Thực hiện bầu cử phải có số dư, giới thiệu nhân sự phải có nhiều phương án để lựa chọn bổ nhiệm cán bộMở rộng quyền tiến cử và tự ứng cử Thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư, phó bí thưGiải pháp 3

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý và giám sát cán bộ.

Đổi mới thực hiện chế độ bỏ phiếu tín nhiệm cho từ chức, thôi chức hoặc cách chức đối với cán bộ vi phạm khuyết điểm.Quy định quyền hạn và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác cán bộ. Quy định vai trò người đứng đầu về công tác cán bộ và trách nhiệm cơ quan làm công tác cán bộ.Nhóm giải pháp về thực hiện 10 quy chế về công tác cán bộNhóm giải pháp về thực hiện chính sách cán bộ

Giải pháp 4Đổi mới, triển khai đồng bộ đánh giá cán bộ. đào tạo bồ dưỡng, luân chuyển cán bộ :A- Đánh giá : Công khai, minh bạch, khách quan công tâm Lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất năng lực Khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể Tạo được sự tiến bộ trong ngành và trong lĩnh vực Không tham nhũng lãng phí và đấu tranh chống tham nhũngb- Đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển :C- Đề bạt, bổ nhiệm :– Phải căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ để đề bạt bổ nhiệmCăn cứ vào kết quả đào tạo bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ. Bố trí đúng người đúng việc. Không đề bạt những người không đủ phẩm chất. Thay thế những người yếu kém trì trệ

Giải pháp 5 :Xây dựng và hoàn thiện chính sách phát hiện nhân tàiThu hút nhân tài vào những lĩnh vực quan trọng Không phân biệt nhân tài là người trong Đảng hay ngoài ĐảngNhà nước có chính sách đầu tư đào tạo nhân tàiKết hợp đào tạo nhân tài từ trong nước và cả ở nước ngoàiThu hút tài năng người Việt Nam sống ở nước ngoàiGiải pháp 6 :Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộLựa chọn bố trí cán bộ làm công tác cán bộ phải Có đủ tiêu chuẩn, đủ phẩm chất Cấp uỷ quan tâm lãnh đạo đối với cơ quan làm công tác cán bộKiên quyết sử lý loại khỏi đội ngũ những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, vi phạm quan điểm, lợi dung chức quyền, tham nhũngGiải pháp 7 :Ban Chấp hành Trung ương cần có Nghị quyết chuyên đề bàn về vấn đề công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ

Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ Trong Tình Hình Mới

Ngày đăng: 19/01/2023 03:32

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức tháng 06/2023

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thể chế hóa, cụ thể hóa các nguyên tắc về: quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ; quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài; giữa kế thừa và phát triển; giữa sự quản lý thống nhất của Đảng với phát huy đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị; giữa thẩm quyền trách nhiệm cá nhân và tập thể”(1).

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn đáp ứng nhiệm vụ tr­ước mắt và lâu dài. Đảng ta yêu cầu: để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, cần khắc phục tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy bằng cấp; làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược, đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy trình đã được bổ sung, hoàn thiện, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ và Người coi đây là công việc gốc của Đảng. Bản lĩnh người cán bộ cách mạng là sự kết tinh những phẩm chất nhân cách ở họ, tạo nên năng lực “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, thể hiện tập trung ở tính kiên định, sáng tạo, quyết làm và biết làm. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải có một đội ngũ cán bộ như thế cách mạng mới thắng lợi. Người khẳng định: “Phải đào tạo một đội ngũ cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc. Có thế Đảng mới thành công”(2). Người cán bộ có bản lĩnh là người rất trung thành, kiên định với sự nghiệp cách mạng, bao giờ cũng kiên quyết làm theo sự phân công của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào cũng không thay đổi. Đó là người biết tùy cơ ứng biến, hết sức sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trong bất cứ thời kỳ nào của cách mạng, cán bộ và công tác cán bộ cũng là vấn đề trọng yếu. Công tác cán bộ chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, mà còn góp phần quyết định đến việc thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém“(3).

Cán bộ và công tác cán bộ là công việc quan trọng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đòi hỏi những ngư­ời làm công tác cán bộ (cấp ủy, thủ trư­ởng và cơ quan cán bộ) phải nắm vững và quán triệt sâu sắc quan điểm, đư­ờng lối của Đảng về công tác cán bộ. Thời gian qua, công tác cán bộ đã đạt đ­ược những thành tích nhất định. Đảng ta có đội ngũ cán bộ đ­ược rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, học tập, công tác, nhiệt tình, trách nhiệm, hăng hái, năng động và sáng tạo; đại bộ phận giữ được phẩm chất, đạo đức, có quan hệ máu thịt với nhân dân, đ­ược nhân dân tín nhiệm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đó là nguồn lực to lớn hết sức qúy báu cần đư­ợc tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Bố trí và sử dụng cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, là yếu tố cơ bản để xem xét, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác cán bộ của cơ quan chức năng và cấp ủy quản lý trực tiếp cán bộ. Bố trí, sử dụng cán bộ đúng và hiệu quả không chỉ đòi hỏi tính nguyên tắc mà còn phải linh hoạt và khéo léo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác cán bộ qua các thời kỳ cách mạng đã góp phần xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng trong các cấp, các ngành; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn. Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, bố trí sử dụng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng ngày càng tăng về số lượng, phát triển về chất lượng và trở thành nguồn lực quan trọng của Đảng qua các thời kỳ và trên mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, thực tê cho thấy đang còn nhiều bất cập, yếu kém trong công tác cán bộ. Không chỉ là những tồn tại trong việc coi nhẹ nguyên tắc, bỏ qua một số quy trình xem xét đánh giá, bổ nhiệm và sử dụng, ở nhiều nơi còn xuất hiện tình trạng tiêu cực trong bố trí, sử dụng cán bộ. Do chư­a làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nên đã dẫn đến hệ quả là trong các cơ quan đảng, đoàn thể và nhà n­ước còn tình trạng vừa thiếu, vừa thừa: thiếu cán bộ có trình độ, năng lực, chuyên môn giỏi, cán bộ kinh tế, cán bộ khoa học kỹ thuật đầu ngành, thừa cán bộ yếu cả về phẩm chất đạo đức lẫn năng lực chuyên môn và chưa được đào tạo cơ bản… Những bất cập, yếu kém đó là một trong những nguyên nhân làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm chậm tiến trình cải cách và đổi mới đất nước. Nguy hiểm hơn, đó là kẽ hở để những kẻ mang nặng chủ nghĩa cá nhân chui vào hàng ngũ của Đảng, là tiền đề cho nạn tham nhũng phát triển gây bất bình trong xã hội.

Nguyên nhân của thực trạng yếu kém đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp,… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, tư vấn cấp chiến lược. Công tác quy hoạch ở một số nơi còn khép kín, chưa bảo đảm sự liên thông, gắn kết”(4). Ngoài ra, còn có nguyên nhân là do các cơ quan tham mư­u không chủ động đề xuất xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ. Công tác quy hoạch ch­ưa đ­ược bàn bạc thống nhất, công khai và tập trung dân chủ trong các cấp ủy đảng, chư­a đ­ược coi là khâu trọng yếu trong công tác cán bộ. Công tác đào tạo nguồn cán bộ có trình độ cao còn bộc lộ những hạn chế; đào tạo, bồi dư­ỡng chư­a gắn với nhu cầu, kế hoạch sử dụng, ch­ưa nhằm vào mục tiêu, đối t­ượng cụ thể, nhiều trường hợp chủ yếu để đối phó với yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ; chất lư­ợng đào tạo, bồi dưỡng ch­ưa cao, quản lý đào tạo còn lỏng lẻo. Nhìn chung, công tác cán bộ các cấp còn nhiều bất cập, ch­ưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n­ước.

Nhận thức rõ điều này, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, có năng lực, nhất là: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài”(5). Ch­ương trình tổng thể cải cách hành chính nhà n­ước giai đoạn 2023 – 2023 đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng phát triển đất n­ước, đảm bảo đến năm 2023 đội ngũ cán bộ, công chức có số l­ượng, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp, hiện đại; tuyệt đại bộ phận cán bộ có phẩm chất tốt và đủ năng lực thực thi công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất n­ước và phục vụ nhân dân.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng, các cấp ủy đảng phải tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng”, tập trung thực hiện đổi mới phương pháp làm việc, trọng tâm là xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt việc bố trí và sử dụng cán bộ. Công tác nhân sự cần phải được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc và công tâm, tạo cơ sở cho việc bố trí đúng, sử dụng hiệu quả. Để làm tốt công tác bố trí, sử dụng cán bộ đòi hỏi phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ với các nội dung chính sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì trong việc bố trí, sử dụng cán bộ.

Sự vững mạnh của đội ngũ cán bộ, trước hết phụ thuộc vào trách nhiệm chính trị của cấp ủy và cán bộ chủ trì. Việc thực hiện các khâu, các bước trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ đúng là kết quả của sự thống nhất trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ chủ trì và của tập thể cán bộ, đảng viên. Do đó, song song với việc tiến hành chặt chẽ, đồng bộ các bước của công tác tổ chức cán bộ cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, trước hết là đối với cấp ủy, cán bộ chủ trì. Việc tuyên truyền giáo dục phải dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác tổ chức và xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng. Cần tiến hành tốt các đợt sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bố trí, sử dụng cán bộ.

Hai là, đánh giá đúng cán bộ.

Nếu đánh giá đúng cán bộ sẽ bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý. Sinh thời, V.I.Lênin chỉ rõ: nghiên cứu con người, tìm những cán bộ có bản lĩnh hiện nay đó là then chốt, nếu không thế thì tất cả mệnh lệnh và quyết định chỉ là mớ giấy lộn. Để đánh giá đúng cán bộ, trước hết phải cụ thể hóa tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ. Đây là căn cứ, là tiêu chí rất quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái thìa khóa phát triển công việc và để giúp cho cán bộ tiến tới. Có như thế thì người mới có tài, tài mới có dụng. Chỉ khi biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực.

Ba là, dân chủ, công khai, minh bạch trong bố trí, sử dụng cán bộ.

Dân chủ, công khai, minh bạch trong bố trí, sử dụng cán bộ là biểu hiện của việc chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng. Song song với phát huy trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu, cơ quan tổ chức cán bộ cần phải tạo điều kiện để đảng viên và nhân dân tham gia theo dõi, phản biện, giám sát kết quả phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, quy hoạch, đồng thời góp phần ngăn ngừa những sai phạm, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Trong bố trí, sử dụng cán bộ cần tránh quan niệm coi đây là công việc bí mật và chỉ lấy ý kiến của một vài người trong phạm vi hẹp làm quyết định của tập thể. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò trách nhiệm trong việc lựa chọn, bố trí sử dụng cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tất cả các khâu, các bước của việc bố trí, sử dụng cán bộ. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên, lên trước. Đồng thời, phải thực sự gương mẫu, tỉnh táo, trung thực, khách quan, công bằng, giữ vững tính nguyên tắc trong thực hiện.

Tổ chức đảng, đảng viên, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng và toàn xã hội cần đề cao, phát huy tinh thần trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ đúng nguyên tắc, đúng quy chế; kịp thời phát hiện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện thiếu dân chủ, công khai, minh bạch, khắc phục cách làm chuyên quyền, độc đoán, cục bộ trong bố trí, sử dụng cán bộ.

Bốn là, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, gắn đào tạo với sử dụng.

Đảng ta khẳng định: nhân tài không phải là sản phẩm tự phát, mà phải được phát hiện và bồi dưỡng công phu; tài năng có thể mai một nếu không được phát hiện và sử dụng đúng chỗ, đúng lúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng và Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu, phải trọng nhân tài, trọng cán bộ. Có làm tốt công tác đào tạo cán bộ mới có thể có những cán bộ tốt phục vụ Đảng, phục vụ chế độ. Thực tế đã chứng minh, cơ quan, đơn vị nào không có cán bộ tốt, không được đào tạo cơ bản, làm việc theo lối chủ nghĩa kinh nghiệm thì chất lượng, hiệu quả công việc sẽ không cao, thiếu sự đột phá, thiếu sự sáng tạo.

Để xây dựng nguồn lực cán bộ có chất lượng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác quy hoạch, tạo điều kiện để cán bộ tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng. Nội dung đào tạo và bồi dưỡng phải sát thực tiễn, sát chức trách, nhiệm vụ của cán bộ. Song song với đào tạo và bồi dưỡng tại các nhà trường, học viện cần làm tốt công tác luân chuyển cán bộ và đưa cán bộ đi thực tế ở cơ sở để tích lũy kinh nghiệm và bồi dưỡng năng lực thực tiễn. Tránh lối làm việc theo chủ nghĩa kinh nghiệm, cán bộ không được đào tạo cơ bản, hoặc quá coi trọng bằng cấp mà không chú ý đến năng lực thực tiễn và sự tín nhiệm của quần chúng; không gắn chặt giữa đào tạo với sử dụng cán bộ. Khắc phục tình trạng sau khi bố trí không quan tâm đến kiểm tra, giám sát, không giúp đỡ cán bộ nên cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Năm là, kịp thời bổ sung, hoàn thiện quy chế về việc sử dụng, bố trí cán bộ.

Đổi mới công tác tổ chức cán bộ trước hết phải từ việc đổi mới và hoàn thiện các văn bản pháp lý. Việc xây dựng, ban hành các quy chế về công tác cán bộ nói chung, bố trí, sử dụng cán bộ nói riêng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, mọi người tham gia ý kiến có hiệu quả.

Cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp cần kịp thời rà soát, bổ sung các quy chế về công tác cán bộ. Quy định cụ thể việc thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, cần có quy định về việc liên đới chịu trách nhiệm khi cán bộ giới thiệu nhân sự vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước và xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp. Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ và công tác cán bộ là nội dung quan trọng, là công tác trọng yếu về tổ chức và xây dựng lực lượng của Đảng, nhân tố cơ bản quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị./.

PGS.TS KHQS. Trần Nam Chuân – Viện Chiến lược Quốc phòng

(1),(4),(5) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H.2023, tr. 205-206, tr.194, tr.207.

(2) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, H.2002, tr.287.

(3) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, CTQG, H.1995, tr.269-273, 269.

tcnn.vn

Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

“Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn. Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, được dư luận đồng tình, có tác dụng, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ về cơ bản đã thực hiện theo quy hoạch. Tiến hành xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Quy định và thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh có tác dụng tốt. Việc thực hiện chính sách cán bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm” (1).

Bên cạnh những ưu điểm, Đại hội XII của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, coi đây là nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược chưa được tập trung xây dựng. Chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, tư vấn cấp chiến lược. Công tác quy hoạch ở một số nơi còn khép kín, chưa bảo đảm sự liên thông, gắn kết. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo và cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, việc luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không là người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu” (2).

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội XII của Đảng xác định các chủ trương, phương hướng đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó xác định rõ:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có đầy đủ phẩm chất, năng lực và coi đó là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp cách mạng. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Cấp ủy Đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ theo các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đổi mới cơ chế, chính sách. Thông qua hoạt động thực tiễn để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Phải dựa vào nhân dân để phát hiện, kiểm tra và giám sát cán bộ.

Quán triệt và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, khâu trọng yếu trong quy trình lãnh đạo của Đảng. Đảng phải xây dựng đội ngũ cho các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”(3). Vì thế, Đảng phải trực tiếp nắm vấn đề cán bộ, từ việc định ra đường lối, chính sách cán bộ đến việc quyết định bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân, chuẩn bị cán bộ cho cả hệ thống chính trị, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thông qua các tổ chức đảng để thực hiện đường lối, chính sách cán bộ. Đảng phân công, phân cấp quản lý cán bộ cho các cấp ủy và các tổ chức đảng, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ của các ngành, các cấp, coi đây là một việc quan trọng bậc nhất của lãnh đạo.

Ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, cơ chế về cán bộ và công tác cán bộ.

Chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp về công tác cán bộ phải được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đại hội XII chỉ rõ: “Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy bằng cấp…”(4).

Phải xây dựng cho được tiêu chí để đánh giá cán bộ. Hằng năm, trước khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc chuyển công tác, căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, hiệu quả công việc thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân mà có đánh giá khách quan trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của cán bộ; chống địa phương, cục bộ mà đánh giá công chức thiếu khách quan, thiếu căn cứ khoa học.

Việc tuyển chọn cán bộ phải thực hiện dân chủ, công khai, bảo đảm tuyển chọn đúng những người có đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh. Những năm qua, một số bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo. Việc thi tuyển này đã đem lại hiệu quả tích cực. Đây là vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu để tổ chức thực hiện.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chiến lược nói riêng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách; đồng thời là lực lượng chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sau khi có đường lối, chủ trương đúng thì công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định. Bởi vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược có số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng là vấn đề có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới quan điểm, phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ, bảo đảm đánh giá công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, toàn diện, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trong cơ quan, đơn vị làm thước đo chủ yếu. Đổi mới công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; đối với cán bộ diện quy hoạch lâu dài, cần lựa chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch là những người ưu tú trong công nhân và những người lao động, công chức trẻ, sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp, trong lực lượng vũ trang. Định kỳ lựa chọn bổ sung cán bộ đủ tiêu chuẩn, có triển vọng đưa vào quy hoạch.

Xây dựng, hoàn thiện, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược làm cơ sở cho việc phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của các cấp, ngành và nhân dân về luân chuyển cán bộ; thực hiện luân chuyển trên cơ sở quy hoạch cán bộ. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển, điều động và tăng cường cán bộ. Kết hợp hài hòa giữa luân chuyển với ổn định đội ngũ cán bộ. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát hiện kịp thời các nhân tố mới, có triển vọng, bồi dưỡng và đào tạo hợp lý, không để lãng phí cán bộ, không để chảy máu chất xám, sao cho ngày càng có nhiều cán bộ chiến lược tốt, cán bộ chiến lược giỏi, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có bản lĩnh sáng tạo, đổi mới, bứt phá để phát triển. Cải cách căn bản chính sách tiền lương, bảo đảm đãi ngộ xứng đáng với cống hiến của mỗi người, tạo cơ hội, môi trường, điều kiện cho cán bộ phát triển.

Sớm xây dựng chiến lược tiến cử, trọng dụng nhân tài. Cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc tiến cử, trọng dụng nhân tài; có cơ chế để nhân dân tiến cử hiền tài. Có chế độ thi tuyển khách quan, bình đẳng để lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

Thượng tá, TSVŨ PHÚ DŨNG – Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H.2023, tr.188-18

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H.2023, tr.194-195.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H.2023, tr.206.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H.2023, tr.206.

Cập nhật thông tin chi tiết về Liên Hệ Bản Thân Về Công Tác Cán Bộ trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!