Xu Hướng 2/2023 # Danh Mục Các Tài Liệu, Hồ Sơ Bắt Buộc Trong Iso 9001:2015 # Top 9 View | 2atlantic.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Danh Mục Các Tài Liệu, Hồ Sơ Bắt Buộc Trong Iso 9001:2015 # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Danh Mục Các Tài Liệu, Hồ Sơ Bắt Buộc Trong Iso 9001:2015 được cập nhật mới nhất trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thông qua, bài viết này, hi vọng sẽ giúp Quý Khách hiểu biết nhiều hơn về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 .

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM – Hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ Tư vấn và chứng nhận ISO 9001:2015; Chứng nhận hợp quy; Chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam và các thủ tục pháp lý khác. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline: 0945.001.005

Yêu cầu cơ bản về Hệ thống tài liệu

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 9001:2015, Doanh nghiệp phải ban hành và áp dụng tối thiểu các tài liệu sau:

1. Chính sách chất lượng

2. Mục tiêu chất lượng của công ty và mục tiêu chất lượng của từng cấp phòng ban chức năng.

3. Sổ tay chất lượng.

4. Sáu (06) thủ tục cơ bản sau: –  Thủ tục (quy trình) kiểm soát tài liệu – Thủ tục (quy trình) kiểm soát hồ sơ – Thủ tục (quy trình) đánh giá nội bộ – Thủ tục (quy trình) kiểm soát sản phẩm không phù hợp – Thủ tục (quy trình) hành động khắc phục – Thủ tục (quy trình) hành động phòng ngừa.

Thông thường có thể kết hợp thủ tục hành động khắc và hành động phòng ngừa vào một thủ tục là thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa.

Ví dụ về Chính sách chất lượng

Hồ sơ yêu cầu trong ISO 9001:2015

Để chứng minh Doanh nghiệp có áp dụng và duy trì việc áp dụng ISO 9001:2015, Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ tối thiểu các hồ sơ sau để cung cấp cho các tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận ISO 9001:2015 :

–    Hồ sơ thống kê kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của từng phòng ban và của công ty ISO 9001:2015 tăng cường tính hiệu lực thông qua tài liệu, nhưng nếu không kiểm soát hệ thống của bạn sẽ trở lên nặng nề –    Hồ sơ xem xét của lãnh đạo. –    Hồ sơ về các hoạt động giáo dục, đào tạo, huấn luyện kỹ năng –    Hồ sơ về kinh nghiệm làm việc của nhân viên –    Hồ sơ lưu lại các kết quả xem xét khả năng thực hiện các yêu cầu của các đơn đặt hàng của khách hàng –    Các hồ sơ cung cấp thông tin đầu vào phục vụ cho thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm) –    Hồ sơ ghi nhận hoạt động xem xét thiết kế sản phẩm phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm) –    Hồ sơ ghi nhận hoạt động kiểm tra xác nhận các giai đoạn của thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm) –    Hồ sơ kết quả xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm) –    Hồ sơ các kế quả đánh giá nhà cung cấp và tái đánh giá nhà cung cấp

–    Hồ sơ xác định nguồn gốc sản phẩm nếu như việc xác định nguồn gốc sản phẩm là một yêu cầu. –    Các hồ sơ về hiệu chuẩn thiết bị đo lường, hoặc hồ sơ về kiểm tra xác nhận định kỳ về tình trạng của thiết bị đo lường. –    Các hồ sơ về việc hiệu chỉnh thiết bị đo lường (nếu có tiến hành hiệu chỉnh thiết bị đo lường) –    Hồ sơ về đánh giá nội bộ (kế hoạch đánh giá, chưong trình đánh giá, các ghi nhận trong khi đánh giá, các kết quả đánh giá và các hồ sơ về hành động khắc phục sau khi đánh giá) –    Các hồ sơ kết quả kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm trước khi chuyển giao sản phẩm cho khách hàng. –    Hồ sơ ghi nhận bản chất sự không phù hợp khi xuất hiện sản phẩm không phù hợp –    Dữ liệu về phân tích mức độ thỏa mãn của khách hàng –    Dữ liệu phân tích về nhà cung cấp –    Hồ sơ về các hành động khắc phục –    Hồ sơ về các hành động phòng ngừa.

Ngoài những thủ tục, hồ sơ bắt buộc trên, Doanh nghiệp có thể xây dựng thêm các thủ tục, hướng dẫn công việc và lập các hồ sơ cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống quản lý có hiệu lực và hiệu quả.

Thời gian:

– Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ: 30 – 90 ngày

– Chứng nhận ISO 9001:2015: 10 – 30 ngày

Chính sách hậu mãi:

chúng tôi ;

Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website:

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác

Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website…

Danh Mục Tài Liệu Iso 14001:2015

Khái quát về tài liệu ISO 14001:2015

Duy trì tính hiệu lực của EMS.

Là căn cứ để doanh nghiệp đánh giá, đo lường hiệu quả của EMS.

Giúp doanh nghiệp xem xét và có những quyết định cải tiến EMS phù hợp.

Quy mô của doanh nghiệp;

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp;

Sản phẩm/ dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh;

Mức độ cần thiết trong việc chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ;

Mức độ phức tạp cùng sự tương tác giữa các quy trình sản xuất kinh doanh.

Trình độ năng lực của người thực hiện công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức.

Những tài liệu hồ sơ bắt buộc

Theo tiêu chuẩn ISO 14001, những tài liệu về EMS cần phải duy trì trong suốt quá trình áp dụng EMS bao gồm:

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cũng yêu cầu doanh nghiệp cần phải lưu trữ một số hồ sơ bắt buộc sau đây:

Những tài liệu hồ sơ không bắt buộc nhưng cần thiết

Có một thực tế là doanh nghiệp sẽ cần nhiều hơn những tài liệu/ hồ sơ bắt buộc để đảm bảo EMS được vận hành một cách có hiệu lực và đem lại thành công. Một số tài liệu tuy không bắt buộc nhưng vẫn thường được nhiều doanh nghiệp sử dụng để nâng cao hiệu quả của EMS bao gồm:

Căn cứ vào tình hình thực tế mà doanh nghiệp có thể xem xét và xây dựng những tài liệu EMS sao cho phù hợp. Hãy cân nhắc xem liệu quy trình, thủ tục nào có có cần thiết phải lập thành văn bản để đảm bảo sự nhất quán trong hệ thống hay không.

Cấu trúc tài liệu

trong doanh nghiệp của bạn. Để có Hệ thống quản lý môi trường hiệu quả, tài liệu cần được cấu trúc như sau

Một chính sách EMS đại diện cho một tuyên bố của các tổ chức về Hệ thống quản lý môi trường. Hầu hết, chính sách được viết bởi lãnh đạo cao nhất và mục đích của nó là xác định phương hướng và mục tiêu của EMS. Hơn nữa, Chính sách EMS cung cấp một khuôn khổ để thiết lập các Mục tiêu EMS.

Theo ISO 14001:2015, sổ tay EMS không phải là tài liệu bắt buộc. Sổ tay EMS thường được sử dụng để ghi lại phạm vi của EMS, cũng như các yếu tố chính của EMS và các tương tác của chúng. Trong quá trình chứng nhận của tổ chức, Sổ tay EMS thường là tài liệu đầu tiên được tổ chức chứng nhận yêu cầu để làm quen với hệ thống.

Quy trình EMS có thể có các định dạng và cấu trúc khác nhau. Chúng có thể được cấu trúc, minh họa, tường thuật (được mô tả qua văn bản) cũng như kết hợp. Trong hầu hết các trường hợp, các quy trình nên bao gồm tiêu đề, mục đích, phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn, mô tả các hoạt động,…

chính của các hoạt động này. Các yêu cầu của ISO 14001 nêu rõ rằng tổ chức cần duy trì hồ sơ phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường.

Thông thường, các hồ sơ được điền bởi nhân viên, nhưng đồng thời, một số hồ sơ cũng được điền bởi quản lý cao nhất. Hồ sơ và biểu mẫu phải được điền theo cách dễ hiểu Để đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường là

Đảm bảo tài liệu tốt là cần thiết cho một EMS hiệu quả. Tài liệu EMS cần phải dựa trên nhu cầu của tổ chức. Hơn nữa, cấu trúc tài liệu tốt hơn sẽ làm cho các hoạt động dễ dàng hơn nhiều, trong khi cấu trúc tài liệu không tốt sẽ không mang lại gì ngoại trừ các vấn đề phát sinh.

Mọi thắc mắc về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 hay các hệ thống quản lý ISO khác, xin vui lòng truy cập website: chúng tôi hoặc liên hệ 0976389199 để được ISOCERT tư vấn, giải đáp chi tiết, phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Lưu Trữ, Sắp Xếp Hồ Sơ Theo Iso 9001

Việc quản lý và lưu trữ hồ sơ là công việc cần thiết quan trong trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc lưu hồ sơ có vai trò sau

– Cung cấp bằng chứng về những công việc đã làm (ghi ra những gì đã làm)

– Cơ sở để tổng hợp báo cáo, xử lý dữ liệu thống kê

– Cung cấp khi có yêu cầu (khách hàng, tổ chức cấp chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 …)

– Giúp doanh nghiệp xây dựng được cơ sở dữ liệu những lỗi đã gặp phải trong thời gian hoạt động để làm tài liệu đào tạo cho những nhân viên mới…

Với những lợi ích quan trọng của hồ sơ, doanh nghiệp cần có phương pháp quản lý hữu hiệu những hồ sơ này, theo yêu cầu của ISO 9001 việc quản lý hồ sơ sẽ thực hiện kiểm soát theo các khía cạnh: nhận biết, bảo quản, bảo vệ, sử dụng, xác định thời gian lưu trữ và phương pháp huỷ hồ sơ

Nhận biết

Các hồ sơ được lưu trữ trên các file, bìa còng bán sẵn trên thị trường để lưu trữ theo phân loại đã định về thời gian, khách hàng, loại hồ sơ. Trên các tiêu đề flie cần ghi rõ và có thể sử dụng các màu sắc khác nhau để phân biệt các loại hồ sơ. Đối với những loại hồ sơ lưu trữ thời gian dài và quan trọng và số lượng lưu trữ lớn, doanh nghiệp có thể tiến hành nhờ các dịch vụ lưu trữ tại kho lạnh (như Swire..)

Việc bảo vệ để tránh tình trạng mất hồ sơ, tuỳ theo mức độ quan trọng của hồ sơ, doanh nghiệp sẽ quy định cách thức bảo vệ phù hợp có thể hồ sơ lưu tại nơi lưu trữ riêng hoặc tủ hồ sơ được khoá…

Tuỳ theo loại hồ sơ, theo yêu cầu khách hàng, yêu cầu luật pháp… các hồ sơ sẽ được xác định thời hạn lưu trữ, tuy nhiên sẽ không ít hơn 01 năm để đảm bảo hoạt động đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận định kỳ… với yêu cầu của ISO/IEC 17025 có những lĩnh vực yêu cầu tối thiểu hồ sơ lưu 03 năm…

Phương pháp huỷ hồ sơ

Các hồ sơ hết hạn sẽ được tiến hành huỷ bỏ, tuỳ theo mức độ quan trọng của hồ sơ để xác định phương pháp, đối với hồ sơ quan trọng phải lập hội đồng và phương pháp huỷ có thể là đốt, sử dụng máy cắt giấy, đối với những hồ sơ thông thường có thể gạch đi để sử dụng hoặc bán ….

Rủi Ro Và Cơ Hội Trong Iso 9001: 2022

Đây là đầu vào lớn nhất cho phần rủi ro và cơ hội, bạn gần như có thể chép hoàn toàn những gì ở phần này để thảy vào phần rủi ro và cơ hội. Các vấn đề bên trong và bên ngoài tạo nên bối cảnh của tố chức chứa đựng phần lớn rủi ro và cơ hội, cho nên phải đảm bảo là phần bối cảnh của tổ chức bạn làm thiệt bài bản.

Trong quá trình giải quyết vấn đề, bạn tìm ra nguyên nhân, rồi tiến hành các biện pháp khắc phục, và từ đó trực tiếp làm giảm rủi ro cho một số vấn đề. Do đó mục 10.2.1 e, yêu cầu: “e) cập nhật rủi ro và cơ hội được xác định trong quá trình hoạch định, nếu cần;”

Phần này là đầu vào và đầu ra của rủi ro, bạn phải đánh giá hiệu quả của các hành động được thực hiện để giải quyết rủi ro và cơ hội, rồi bạn sẽ thấy được rằng nó có những điểm yếu và bạn cần phải thay đổi để phù hợp.

Phần này cũng là đầu vào và đầu ra của rủi ro luôn, trong xem xét lãnh đạo thì việc đánh giá lại hiệu quả các hành động cũng được thực thi, nói chung nó giống y chang như phân tích và đánh giá như phần 9.1.3.

Đây cũng là đầu vào và đầu ra cho rủi ro, phần này của ISO 9001:2015 yêu cầu lãnh đạo trong tổ chức phải thúc đẩy việc tư duy dựa trên rủi ro.

4.1 f, Hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình của hệ thống.

Khi thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức phải xác định các quá trình cần thiết đối với hệ thống quản lý chất lượng và việc áp dụng các quá trình này trong toàn bộ tổ chức và phải: giải quyết các rủi ro và cơ hội được xác định theo các yêu cầu của 6.1.

Tất cả những kết nối, những liên kết này như muốn nhắn nhủ một thông điệp mạnh mẽ rằng, mọi hành động của tổ chức phải dựa trên đánh giá rủi ro và cơ hội.

Một lưu ý cũng rất quan trọng nữa mà không biết bạn có nhận ra hay không, nhưng mình tin rằng ý đồ của người viết ra bản ISO 9001:2015, muốn tạo ra một mối quan hệ giữa chữ cơ hội trong ” rủi ro và cơ hội” với phần cải tiến mà tổ chức cần phải hành động trong mục 10.1, “Tổ chức phải xác định và lựa chọn các cơ hội để cải tiến và thực hiện mọi hành động cần thiết để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng”

Cập nhật thông tin chi tiết về Danh Mục Các Tài Liệu, Hồ Sơ Bắt Buộc Trong Iso 9001:2015 trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!